Sunteți pe pagina 1din 23

Nr.

10 (1622), anul XXXIII


12 martie 2021
16 pagini + 8 pagini anunţuri
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

10
Femei
de
în medicină
INTERVIU Luna martie este dedicată
femeilor, ocazia ideală pentru a
Pandemia a fost le aduce un omagiu doamnelor
un catalizator de remarcabile care au pus PAGINILE

inovaţie bazele medicinei moderne. 8-9


DR. ION-GHEORGHE
PETROVAI este
cofondator FreshBlood
CAMPANIE OPINII
HealthTech, director
EIT Health RIS HUB Medicina e „Nu îţi spun «te iubesc»”
pentru România și complicată? Când punem etichete femeilor ori tinerelor
cadru didactic asociat Da și nu, depinde cum e explicată! victime ale traficanţilor de carne vie,
la DSP al Universităţii Descoperiţi cele mai populare canale dr. Richard Constantinescu ne sfătuiește
Babeș-Bolyai din de YouTube pentru tinerii medici. să ne întrebăm dacă acele fete au contat, cu
Cluj-Napoca. PAGINA 15 PAGINA 11 adevărat, pentru taţii lor. PAGINA 6
2 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Actualitate
VIAŢA MEDICALĂ
publicaţie săptămânală O nouă tranșă de favipiravir ajunge Fără restricţii de vârstă pentru
Fondator
dr. MIHAIL MIHAILIDE în România vaccinul AstraZeneca
P V
Director editorial
este 1.160.000 de tablete de favipiravir, antiviral folosit în trata- accinul AstraZeneca va putea fi administrat și persoanelor peste
dr. LAURA DAVIDESCU
rea COVID-19, au ajuns săptămâna aceasta în ţară, informează 55 de ani, a anunţat dr. Valeriu Gheorghiţă în conferinţa de presă
Redactor șef
reprezentanţii Terapia, într-un comunicat de presă. Totodată, compa- săptămânală privind vaccinarea împotriva COVID-19. El a precizat că
DAN DUMITRU MIHALACHE
Redactori
nia a anunţat începerea probelor tehnologice în vederea confirmării decizia a fost luată în acord cu recomandările recente ale Organizaţiei
dr. DIANA ANDRONACHE, posibilităţii de a fabrica produsul în România. Mondiale a Sănătăţii și ţinându-se cont de datele știinţifice disponibile
dr. ROXANA DUMITRIU, Mai mult de atât, dr. Dragoș Damian, CEO Terapia, a anunţat că se în prezent. O altă noutate constă în deschiderea posibilităţii de progra-
FLORENTINA IONESCU, așteaptă acordul din partea autorităţilor privind includerea ivermec- mare a persoanelor din etapa a treia, pentru judeţele care au municipii
CRISTINA GHIOCA, tinei în protocolul naţional standard pentru tratarea pacienţilor cu cu rată de incidenţă cumulată a cazurilor mai mare de 4,5 la mie. Este
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE COVID-19, pentru a putea aduce lunar în ţară aproximativ 200.000 de ta- vorba despre locuitorii din: Alba, Timiș, Brașov, Maramureș, Sălaj,
Colaboratori permanenţi blete de ivermectină, de uz uman. Studiile efectuate au arătat că produsul Hunedoara, Cluj și Giurgiu. În următoarele zile, în aceste zone ar urma
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA, poate fi administrat persoanelor infectate în oricare dintre stadiile bolii, să fie deschise și noi centre de vaccinare, unde va fi distribuit vaccinul
dr. RALUCA BULEA,
preferabil imediat după debutul simptomelor. AstraZeneca.
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN,
Cristina Ghioca Cristina Ghioca
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ,

Diagnosticul
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
dr. RICHARD CONSTANTINESCU,
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU,
dr. GABRIEL DIACONU,

precoce în
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU,
dr. RADU GOLOGAN,
dr. ALEXANDRA GUŢĂ,
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE,

glaucom
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN
MIHĂLŢAN, dr. CORNELIA PARASCHIV,
dr. VIOREL PĂTRAȘCU,

salvează
acad. CONSTANTIN POPA,
PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA,
dr. VLAD STROESCU,
DEMOSTENE ȘOFRON

vederea
Grafică pagina 1
ANDREI POPESCU
Tehnoredactare
GINA MANCIU
Corectură
VIOLETA MOCANU
EDITOR

Plasma
Director general
dr. SIMONA MELNIC
convalescentă
a crescut rata de
Director vânzări
MIRCEA TOMESCU
Marketing și Publicitate 
NADINE DUMITRESCU,

supravieţuire
dr. MARIANA MINEA Aproape un miliard de persoane nu au acces la
Financiar-contabilitate
servicii de îngrijire a sănătăţii oculare, iar în
CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE
Secretariat
ţările în curs de dezvoltare, 90% dintre cazurile de
DANIELA RADU glaucom trec nedetectate, arată datele disponibile
Difuzare în prezent.
BERTA ALEXE Plasma convalescentă administrată pacienţilor cu COVID-19 intubaţi
a crescut rata de supravieţuire a acestora de la 2% la 25%, relevă datele
C hiar dacă nu există un trata- O persoană din
Adresa: Green Gate,
bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, centralizate de portalul covidplasma.ro. ment pentru glaucom, de- 200 cu vârsta peste

D
etaj 11, sector 5, București tecţia din timp a bolii poate duce 40 de ani are glaucom,
Telefon: 021.315.61.09;
atele colectate din spitalele COVID din România arată că tratamentul la încetinirea progresiei și poate iar proporţia crește la
Fax: 021.315.69.80;
cu plasmă convalescentă a crescut semnificativ rata de supravieţuire în reduce efectele negative, explică o persoană din opt cu
Publicitate: 0729.729.737
cazurile grave de COVID-19. În perioada 26 februarie 2020 - 22 februa- reprezentanţii Societăţii Române vârsta de 80 de
E-mail: redactia@viata-medicala.ro
rie 2021, din totalul de 13.926 pacienţi cu coronavirus care au necesitat de Glaucom, în contextul Săptămânii ani.
Website: www.viata-medicala.ro
intubare au supravieţuit doar 365, reprezentând o rată de supravieţuire de 2,7%. Mondiale a Glaucomului, marcată anul
ISSN 1220-5354
Doar 417 pacienţi cu coronavirus intubaţi au primit transfuzie cu plasmă conva- acesta între 7 și 13 martie. Cea mai bună metodă de a preveni
Tiparul executat de Deasign Print
ABONAMENTE
lescentă, reprezentând doar 3% din totalul persoanelor care au făcut forma gravă a sau reduce pierderea acuităţii vizuale asociată cu glaucomul,
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
bolii, potrivit aceluiași portal. Dintre acești au supravieţuit 103, reprezentând o rată spun reprezentanţii societăţii, este diagnosticul timpuriu al
oficiile poștale din ţară, se pot încheia de supravieţuire de 24,7%. În total, au primit plasmă convalescentă 2.346 de pacienţi bolii cu ajutorul controalelor oftalmologice regulate.
abo­na­mente la „Viaţa Medicală” până la infectaţi cu SARS-CoV-2, dintre care au supravieţuit 1.427, reprezentând o rată me- Potrivit Asociaţiei Mondiale
sfârșitul anului 2021. În Catalogul de presă die de supravieţuire de 61%. a Glaucomului (AMG), 78 de mi- l Factorul
de risc major
al Poștei Române, „Viaţa Medicală” lioane de oameni au glaucom, iar
pentru glaucom
figurează la Nr. 23078. Administrarea timpurie predicţiile arată că până în anul
este presiunea
Abonamentele se pot încheia și direct De asemenea, datele confirmă că eficienţa plasmei convalescente este cu atât 2040, numărul acestora va ajunge
intraoculară.
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o mai mare cu cât administrarea ei este mai precoce. Astfel, atunci când plasma a fost la 111,8 milioane. Din păcate, arată l Membrii familiilor
perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni. administrată pacienţilor în primele zece zile de la apariţia simptomelor bolii, iar pa- reprezentanţii AMG, numărul uriaș pacienţilor cu
Titularii abonamentelor pe 12 luni cienţii nu erau intubaţi, rata de supravieţu- al cazurilor este atribuit, în mare glaucom au un risc de
sunt creditaţi astfel:
ire a fost de 73,8%. Această rată a scăzut la parte, unor factori subiectivi pre- zece ori mai mare de
– membrii Colegiului Medicilor Date privind colectarea
38,4% pentru pacienţii care au primit plas- cum: non-complianţa pacienţilor, a dezvolta boala.
Stomatologi din România – 5 ore de EMC; și administrarea de plasmă
mă între 10 și 15 zile de la apariţia simp- prezentarea tardivă la medic, lipsa l Inteligenţa
– membrii Colegiului Farmaciștilor din convalescentă în România:
tomelor, nu erau intubaţi, dar prezentau o informaţiilor despre boală, forma artificială poate

12.089
România – 10 ore de EFC;
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC; afectare pulmonară de peste 50%. Atunci avansată a glaucomului la momen- revoluţiona
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC. când plasma a fost administrată pacienţi- tul diagnosticului. depistarea precoce a
de români au donat plasmă
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni lor după 15 zile de la apariţia simptomelor, Tema din 2021 a Săptămâ- glaucomului la o scară
convalescentă;
până joi, orele 10-15, sau prin e-mail: cu afectare pulmonară severă și deja intu- nii Mondiale a Glaucomului este mai largă, oferind un
abonamente@viata-medicala.ro.
Conducerea săptămânalului 18.466
de doze de plasmă convalescentă;
baţi, rata de supravieţuire a fost de 24,7%.
Numărul persoanelor care au do-
„Viaţa este luminoasă, protejează-ţi diagnostic mai precis.
vederea!”. Ea reflectă faptul că, prin l În multe cazuri,
„Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor nat plasmă convalescentă până acum în intermediul controalelor regula- glaucomul poate

1.427 te, oamenii vor putea să își salveze fi asimptomatic;


de rubrică (persoane fizice sau juridice), România este de aproximativ 12.000, re-
ale colaboratorilor ocazionali și ale jumătate dintre
ușindu-se colectarea a 18.500 de doze de acuitatea vizuală și să nu ajungă la
redactorilor săi, chiar dacă nu întotdeauna de pacienţi au primit plasmă persoanele care
plasmă, din care peste 65% prin procedura orbire.
și le însușește, câtă vreme acestea sunt convalescentă și au fost trăiesc cu această
plasmaferezei. Florentina Ionescu
argumentate și exprimate externaţi. Biliografie: boală nu știu că sunt
Dorina Novac https://www.worldglaucomaweek.org/media-kit/
într-un limbaj decent. https://societateadeglaucom.ro/saptamanaglaucom/ afectate.
Actualitate
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10
3

Undă verde pentru programul EU4Health


mai multe obiective. Pe de o parte, își propu- transfrontaliere majore la adre- sănătatea”. Promovarea acce-
ne să crească rezilienţa sistemelor naţionale sa sănătăţii. În acest fel, UE Bugetul sului la servicii medicale de
de sănătate și să ajute ţările să se coordone- ar trebui să poată face faţă EU4Health este de calitate, inclusiv la asistenţă
ze și să facă schimb de date. Pe de altă par- și unor provocări pe termen 5,1 miliarde de euro, medicală sexuală și repro-

P arlamentul European a adoptat recent


programul EU4Health 2021-2027, care
vizează o mai bună pregătire a sistemelor
te, se dorește creșterea disponibilităţii și a
accesibilităţii (inclusiv la capitolul preţuri)
în cazul medicamentelor și al dispozitivelor
lung, precum îmbătrânirea
populaţiei și inegalităţile din
domeniul sănătăţii.
din care 20% sunt fon-
duri destinate preveni-
rii bolilor și promo-
ductivă, îmbunătăţirea sănă-
tăţii mintale și accelerarea
luptei împotriva cancerului
de sănătate din Uniunea Europeană pentru medicale. În plus, programul va vării sănătăţii. vor fi și ele susţinute prin
viitoare pandemii și ameninţări la adresa În ceea ce privește sporirea rezilienţei susţine și demersuri legate de intermediul acestui program.
sănătăţii. Noul program vine în completarea sistemelor medicale, EU4Health le va ajuta e-sănătate și de crearea unui
politicilor statelor membre UE și include să fie mai bine pregătite pentru ameninţări „spaţiu european al datelor privind Florentina Ionescu

Editorial
Semiologia
resentimentului
anti-medical

Dr. Vlad Stroescu

M ă întreb dacă sunt multe societăţi în


care resentimentul faţă de doctori să
fie atât de mare precum în România. Eu nu
mai știu niciuna. Emoţiile astea rele nu sunt
simple, sunt încâlcite în complexe vechi, în-
cât uneori nici eu nu știu ce ni se reproșea-
ză și cu ce coloratură sentimentală. Dar să
încercăm totuși să clasificăm, semiologic,
afectivitatea negativă cu care ne confruntăm.
Multor oameni le e frică de noi. Norma-
lă până la un punct, frica se ramifică uneori
spectaculos. Astăzi, unor oameni le e frică de
faptul că îi vom omorî intenţionat, plătiţi de
forţe obscure să o facem. Sau prin neglijenţă,
pentru că nu ne pasă. Frica te poate bloca,
te poate împiedica să ceri ajutorul, dar frica
poate fi și una agresivă, în care te baţi cu un
inamic invizibil ca să supravieţuiești.
Altor oameni le e rușine. În disciplina
mea, psihiatria, trebuie să mă lupt cu ruși-

O lege integrală a Sănătăţii,


nea zi de zi. Încercând să o domesticim, în
stilul nostru medical, am rebotezat-o știinţi-
fic, „stigmatizare”, de exemplu. Rușinea poa-
te fi ucigașă, și nu doar prin faptul că te ţine

„prea puţin probabilă”


departe de ajutor.
Alţi oameni sunt revoltaţi. Revolta e o
reacţie și ea, sănătoasă. Fără revoltă nu e
schimbare. Revoltă împotriva unor sisteme
opresive și corupte, care i-au favorizat pe
cei puternici și i-au îmbolnăvit pe cei slabi.
În România este necesară o nouă asigurări și finanţarea ambulatoriului de În opinia sa, o lege integrală a Sănătăţii este Alteori, revolta e doar împotriva indiferen-
Lege a Sănătăţii, însă una care să specialitate. Problema în prezent este lipsa puţin probabilă. ţei universului: de fiecare dată când un om
reglementeze toate domeniile nu ar fondurilor, acestea fiind suficiente doar câ- moare, medicii știu că cei dragi îi vor învino-
teva zile, dar problematice sunt și dezvolta- STABILITATE LEGISLATIVĂ PRIN văţi o vreme, chiar dacă nu e nicio vină.
fi potrivită în acest moment, după rea programelor de screening sau moderni- CONSENS POLITIC Uneori, resentimentul anti-medical e
cum a declarat prof. dr. Alexandru zarea unităţilor medicale. Pentru a se ajunge la o stabilitate legis- atât de mare, încât începem să ne dispre-
Rafila, într-o dezbatere online lativă este nevoie de un consens larg din ţuim noi înșine. Să ne întrebăm cât de schin-
recentă. LEGILE SECTORIALE POT FI punct de vedere politic, având în vedere că giuit ne e sufletul și de strâmbat ne e carac-

P
ALTERNATIVA Legea Sănătăţii a fost schimbată de nenu- terul, după anii de practică medicală și de
roblemele sistemului de sănăta- Nevoia unei noi Legi a Sănătăţii a fost mărate ori până acum, existând articole care muncă în condiţii adesea rele și abuzive.
te au fost reliefate încă o dată, de accentuată de prof. dr. Daniel Coriu: „Sănă- au fost modificate de cinci ori în același an, Am citit recent scrisoarea unui coleg
data aceasta implicând și politi- tatea nu are culoare politică, soluţiile sunt, crede dr. László Attila, secretar în Comisia emigrat despre umilinţa cronică îndurată
cienii în discuţii, în cadrul unei în primul rând, voinţă politică, asumare pentru Sănătate Publică din Senat. Necesar într-un mare spital din București și m-am
dezbateri organizate marţi, de Colegiul politică, existenţa unor legi și reglemen- ar fi și ca medicii din spitale, aflaţi în Con- întrebat ce fenomen pervers explică faptul
Medicilor din România. Una dintre proble- tări adecvate în domeniul Sănătăţii și, poa- tract cu Casele Judeţene de Asigurări de Să- că atâţia medici tineri au tăcut și au îndu-
mele subliniate de prof. dr. Cătălina Poiană te cel mai important din punct de vedere nătate sau fără contracte de prestări servicii rat anii aceia foarte tulburi pentru breasla
(președinte CMMB) a fost legată de costuri- legislativ, crearea unei noi Legi a Sănătăţii”. finanţate, dar care au posibilitatea de a elibe- noastră, acum circa două decenii. Nu e rolul
le ridicate ale serviciilor medicale în cadrul Referitor la acest subiect, prof. dr. ra reţete compensate sau bilete de trimitere, oricărui tânăr acela de a schimba în bine lu-
unui spital, costuri care ar fi mult mai mici Alexandru Rafila consideră că este nevoie să aibă posibilitatea să deservească pacien- mea? Unde am dat greș?
dacă pacienţii ar fi diagnosticaţi și trataţi de o lege a Sănătăţii, dar că una care să re- ţii, chiar și în privat, spune dr. Levente Vass, Dar uneori, când mă satur eu însumi de
în ambulatoriu: „Medicul de spital ar dori glementeze toate domeniile nu ar fi potri- secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. propria oboseală, mă gândesc că nu suntem
să scadă presiunea în care lucrează, să poa- vită în acest moment. El optează în schimb Prezent în cadrul dezbaterii, dr. niște oameni atât de răi. Că, la urma urme-
tă acorda timp și atenţie pacientului și în pentru legi sectoriale pentru sănătate Cristian Bușoi, europarlamentar, a declarat lor, în anul care a trecut, ne-am pus aproape
special cazurilor complicate, grave. În acest publică, asistenţă medicală, asigurări de că în Parlamentul European a fost dezbătut toţi pielea la bătaie, ne-am dat vieţile peste
fel, s-ar putea îmbunătăţi și calitatea actului sănătate etc. Faţă de sistemul de sănăta- și adoptat recent Programul de Sănătate al cap, ne-am lăsat copiii singuri încuiaţi în
medical și s-ar evita și erorile, dar mai ales te de dinainte de 1989, accesul la servicii Uniunii Europene (UE) 2021-2027. El a sub- case și am făcut tot binele de care am fost în
epuizarea care afectează din ce în ce mai medicale, în special în mediul rural, este liniat că, în perioada următoare, România stare. Știu, e doar meseria noastră, nu avem
mult performanţele profesionale”. de sub 50%, a subliniat prof. dr. Adrian trebuie să profite de oportunităţile europe- dreptul să cerem vreo mulţumire. Dar pu-
Ea le-a adresat, de asemenea, o serie Streinu-Cercel, președintele Comisiei pen- ne pentru a-și dezvolta sistemul medical. tem, din când în când, să fim mulţumiţi de
de întrebări oficialilor privind sistemul de tru Sănătate Publică din Senatul României. Dr. Roxana Dumitriu noi înșine.
4 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Internaţionale Grupaj realizat de
dr. Alina Simache

UE trebuie să urgenteze certificatele de Vaccinul Sputnik V, punte între Rusia


vaccinare și Europa?
A utorităţile guvernamentale din Uniunea
Europeană (UE) trebuie să iniţieze imediat
primii pași pentru asigurarea introducerii cer-
R ecent, EMA (European Medicines Agency) a anunţat iniţierea evaluării vaccinului
rusesc împotriva COVID-19. Cunoscut sub numele de Sputnik V, preparatul a primit
deja autorizaţia naţională de urgenţă în Ungaria, încă de la începutul acestui an. Slovacia a
tificatelor de vaccinare împotriva COVID-19 în comandat primele doze, iar Andrej Babis, prim-ministrul Cehiei, a precizat că urmează, de
cele 27 de state membre până în vară, a declarat asemenea, să-l utilizeze. Totuși, Comisia Europeană neagă existenţa unor negocieri pentru
recent Ursula von der Leyen, președinta Comisiei achiziţionarea acestuia.
Europene (CE). Planurile pentru un „permis ver- „Sputnik V poate acţiona în calitate de punte între Rusia și Europa, însă introdu-
de digital” vor fi prezentate pe 17 martie, dorindu-se colaborarea strânsă cu organizaţiile cerea acestuia nu ar trebui să se împotmolească în politică”, a declarat pentru Reuters
internaţionale pentru asigurarea implementării sistemului în Europa, dar și dincolo de Kiril Dmitriev, CEO al fondului suveran de investiţii RDIF, care promovează vaccinul rusesc
graniţele UE. Introducerea acestor certificate este așteptată cu nerăbdare în special de in- la nivel internaţional. Conform rezultatelor
dustria turismului, sever afectată de pandemie. ultimelor cercetări publicate în The Lancet,
„Un sistem UE poate funcţiona numai dacă sistemele naţionale sunt implementate eficacitatea vaccinului rusesc împotriva
la timp”, a precizat von der Leyen, în cadrul unei scrisori adresate autorităţilor guverna- COVID-19 ajunge la aproximativ 92%.
mentale din statele UE. CE colaborează cu statele membre UE pentru implementarea Bibliografie
1. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-vaccines/
unei infrastructuri digitale care ar permite autentificarea certificatelor de vaccinare, europe-starts-formal-review-of-russias-sputnik-v-covid-19-vaccine-
estimându-se că finalizarea acesteia va dura trei luni. idUSKCN2AW0W8?il=0
2. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-sputnik-v-
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-vaccination/start-work-on-vaccination-certificates-von-der-leyen-tells-eu-idUSKBN2AX1UR covid-19-vaccine

PRO ȘI CONTRA
Raţionalizarea
vaccinului
anti-COVID
În timp ce mai multe ţări europene iau în
considerare administrarea unei singure doze
de vaccin împotriva COVID-19 în anumite
situaţii, experţii din SUA subliniază că
strategia vaccinării în două doze ar trebui să fie
„Sistemul lor imun [al persoanelor care au fost infectate riscuri. Astfel, unele persoane ar fi mai puţin protejate
menţinută. anterior] a fost pregătit, iar vaccinul s-ar comporta ca un decât celelalte, s-ar permite răspândirea variantelor de co-

U
rapel”. ronavirus și promovarea scepticismului în special în rândul
rmând exemplul Franţei și Spaniei, în condiţi- Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, administra- persoanelor care ezită să se vaccineze.
ile disponibilităţii limitate a vaccinurilor îm- rea celei de-a doua doze de vaccin poate fi amânată cu până Expertul a precizat că a discutat și cu autorităţile din
potriva COVID-19, Italia și Germania le vor ad- la șase luni în cazul persoanelor care au fost diagnosticate Marea Britanie, care au decis să întârzie administrarea
ministra o singură doză de vaccin persoanelor anterior cu COVID-19. Totuși, EMA (European Medicines celei de-a doua doze de vaccin pentru a facilita vaccinarea
care au fost infectate cu SARS-CoV-2 cu cel mult șase luni Agency) susţine că încă nu există dovezi suficiente pentru mai multor persoane într-un timp cât mai scurt, consi-
anterior vaccinării, informează Reuters. Recomandarea modificarea strategiei de vaccinare. derând, însă, că strategia nu ar fi fezabilă în SUA. În plus,
Ministerului Sănătăţii din Italia se referă în special la per- doctorul Fauci a explicat că dovezile știinţifice actuale nu
soanele diagnosticate anterior cu infecţia COVID-19, care SUA își menţine strategia iniţială susţin amânarea celei de-a doua doze de vaccin, aceasta pu-
au fost asimptomatice cu trei-șase luni anterior vaccinării. Statele Unite ar trebui să continue să urmeze strategia tând oferi protecţie inclusiv împotriva noilor variante de
Raţionalizarea dozelor în acest fel este logică, administra- în două doze pentru vaccinarea împotriva COVID-19, sub- coronavirus.
rea celei de-a doua doze unei persoane cu un anumit nivel de liniază dr. Anthony Fauci, în cadrul unui interviu acordat Bibliografie
1.https://cn.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-dose/update-1-italy-to-give-just-one-covid-shot-to-
imunitate naturală nefiind necesară, susţine prof. Washington Post. Mai mult, acesta avertizează că întârzi- some-patients-as-eu-struggles-with-inoculations-idINL2N2L20PF
2.https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-vaccine-fauci/fauci-says-us-must-stick-to-two-
dr. Charles Bangham, de la Imperial College London: erea administrării celei de-a doua doze asociază anumite shot-strategy-for-pfizer-moderna-covid-19-vaccines-paper-idUSKBN2AU08O

Vaccinarea, primul pas spre


normalitate
P rimul ghid privind siguranţa des-
fășurării activităţilor cotidiene
în cazul persoanelor cărora le-au fost
administrate ambele doze de vaccin
împotriva COVID-19 ar urma să fie
publicat săptămâna aceasta în Sta-
tele Unite. Deși noile recomandări ale CDC (Centers for Disease Control and Preventi-
on) sunt așteptate cu nerăbdare de persoanele vaccinate care își doresc cu ardoare să
revină la stilul de viaţă anterior pandemiei, acestea ar putea fi dezamăgite. Conform
experţilor CDC, restricţiile asupra interacţiunilor sociale vor fi menţinute, fiind re-
comandată limitarea acestora la grupuri de dimensiuni reduse, la domiciliu, cu alte
persoane vaccinate. Purtarea măștilor în public și respectarea celorlalte măsuri de să-
nătate publică, precum distanţarea fizică, vor fi obligatorii și ele cel puţin în viitorul
apropiat. Recomandările vor include și specificaţii privind fezabilitatea călătoriilor în
aceste condiţii. „Scopul nu este să dăm liber la călătorii, să redeschidem tot pentru
că extindem vaccinarea. Scopul în primele 100 de zile a fost întotdeauna să ne asigu-
răm că ajungem într-o situaţie care să ne permită să ieșim din pandemie”, a declarat
dr. Rochelle Walensky, directorul CDC. Noile recomandări vin la două săptămâni
după cele privind redeschiderea școlilor, întâmpinate cu critici de reprezentanţii
sindicatelor din învăţământ.
https://www.politico.com/news/2021/03/02/cdc-draft-guidelines-for-vaccinated-americans-472451
Medicina altfel
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10
5

Terapia cu
terlipresină
și albumină Terlipresina,
un analog sintetic

a sindromului
al vasopresinei, are
acţiune vasoconstrictoare
la nivelul circulaţiei
splanhnice, dar și
sistemice.

hepatorenal circulaţia sistemică, terlipresina


poate ameliora perfuzia renală. În
7 mg/dl, una sau mai multe para-
centeze cu volumul mai mare de 4
cu placebo (17%). Evenimente-
le adverse, indiferent de gradul
Administrarea terlipresinei în asociere cu albumină a literatura de specialitate, admi- litri efectuate anterior randomi- de severitate, au fost raportate
îmbunătăţit funcţia renală, comparativ cu placebo, însă nistrarea terlipresinei în asocie- zării, identificarea criteriilor de la 88% dintre pacienţii din gru-
au fost documentate evenimente adverse grave, inclusiv re cu albumină a arătat rezultate sepsis și/sau de infecţie bacteriană pul terlipresină și la 89% dintre
insuficienţă respiratorie. promiţătoare. necontrolată pentru care a fost pacienţii din grupul placebo.

S
Studiul CONFIRM, publi- necesară administrarea recentă a Cele mai frecvente reacţii adver-
indromul hepatorenal este Administrarea terapiei cu vasopre- cat recent în The New England antibioterapiei timp de două zile se au fost: durerile abdominale
definit ca insuficienţă re- soare poate ameliora tulburările Journal of Medicine, a avut ca ori de boală cardiovasculară formă (15%), greaţa (14%), diareea (11%),
nală care apare în prezen- hemodinamice asociate cirozei obiectiv principal confirmarea severă sau recent diagnosticată. Pa- encefalopatia hepatică (11%) și
ţa unei boli hepatice se- hepatice avansate și poate îmbu- profilului de eficacitate și siguran- cienţii au fost randomizaţi în două dispneea (10%). Cea mai frecven-
vere acute sau cronice, în absenţa nătăţi funcţia renală a pacienţilor ţă al administrării terlipresinei în grupuri de tratament pentru a pri- tă cauză de deces în timpul tra-
unei patologii renale preexistente. cu HRS-1. asociere cu albumină, comparativ mi terlipresină în asociere cu albu- tamentului cu terlipresină a fost
Sindromul hepatorenal de tip 1 Terlipresina, un analog sin- cu placebo în asociere cu albumi- mină (199 de pacienţi) sau placebo insuficienţa respiratorie (3%).
(HRS-1) este o afecţiune carac- tetic al vasopresinei, are acţiune nă, în cazul adulţilor cu ciroză și în asociere cu albumina (101 de Astfel, deși terlipresina îmbună-
terizată prin insuficienţă renală vasoconstrictoare la nivelul circu- HRS-1. pacienţi). tăţește funcţia renală, pacienţii
acută, rapid progresivă, care apare laţiei splanhnice (receptorii V1), Punctul primar de eficacitate, cu afecţiuni hepatice avansate
în cazul pacienţilor cu boală hepa- dar și sistemice. Astfel, ea duce la Tratament administrat definit prin valori ale creatininei pot asocia alte complicaţii gra-
tică severă. La examenul clinic se scăderea fluxului sanguin portal și cu prudenţă serice de 1,5 mg/dl sau mai mici, ve cu prognostic nefavorabil. Se
obiectivează fenomene de decom- la atenuarea hipertensiunii porta- În acest studiu multicentric, timp de 14 zile, și supravieţuirea recomandă, așadar, utilizarea cu
pensare a cirozei, prin prezenţa le, aceasta fiind principala cauză a de fază 3, placebo controlat au fără tratament de substituţie re- precauţie a terlipresinei în cazul
ascitei. Prognosticul este sever. În tulburărilor hemodinamice asoci- fost incluși 300 de pacienţi diag­ nală timp de cel puţin încă 10 zile, pacienţilor cu ciroză hepatică în
lipsa unui tratament, durata me- ate cirozei hepatice în stadiu avan- nosticaţi cu HRS-1. Criteriile ma- a fost semnificativ mai mare în stadiu avansat.
die de supravieţuire este de câte- sat. Prin redistribuirea fluxului jore de excludere au fost: nivelul grupul pacienţilor care au primit Dr. Diana Andronache
va săptămâni până la câteva luni. sanguin de la nivel splanhnic către seric de creatinină mai mare de terlipresină (32%) comparativ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2008290
6 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Opinii
OAMGMAMR
A FI SAU A NU FI...
Curs de vaccinare pentru DURERE
personalul medical R ecent, m-am implicat într-un proiect al
cărui scop este managementul durerii
într-un spital din Capitală. Nu intru în

T oţi lucrătorii din domeniul


sănătăţii implicaţi în imple-
mentarea campaniei de vaccinare
amănuntele proiectului. Am să menţionez doar
un detaliu. Un medic al respectivului spital
a făcut o cercetare legată de durere, ocazie
împotriva COVID-19 trebuie să cu care a descoperit că scorul de mulţumire
aibă cunoștinţe și abilităţi adecva- a pacienţilor faţă de calitatea îngrijirilor
te pentru a asigura o administrare din spital nu era deloc corelat cu faptul că au
sigură și eficientă a acestui vac- experimentat sau nu durere în spital. Și acesta
cin. Pachetul de instruire* pentru îmi pare un subiect interesant de meditat, mai
vaccinare este dezvoltat pentru ales că în spital nu există deloc proceduri sau Dr. Nicolae-
personalul medical din prima li- preocupări formale legate de managementul Iordache Iordache
nie. Dezvoltat în colaborare cu durerii pacienţilor: durerea nu este evaluată
UNICEF, acesta constă în șase mo- proactiv, nu există standarde și protocoale referitoare la niveluri
dule, care includ prelegeri video, acceptabile, timp de intervenţie, responsabilităţi clare, medicaţie etc.
teste, proceduri de lucru, exerciţii Cum se face că totuși, în aceste condiţii, nivelul de mulţumire a fost
interactive și prezentări. același deopotrivă la pacienţii care au avut durere și cei care nu au avut?
Organizaţia Mondială a Sănă- Asta m-a făcut să-mi amintesc de replica unui medic pe care l-am
tăţii (OMS) lucrează în colaborare vizitat recent și căruia îi povesteam despre durerile mele lombare. Mi-a
cu oameni de știinţă, întreprinderi vă verifica și întări cunoștinţele. opţiunilor/procedurilor de elimi- spus că de la o vârstă, faptul că
și organizaţii globale de sănăta- Acest curs este destinat în primul nare a deșeurilor; mă doare este dovada faptului
te pentru a accelera răspunsul la rând lucrătorilor din domeniul • descrierea procesului de ad- că trăiesc. După care a și
pandemie și pentru a facilita ac- sănătăţii implicaţi în procesul de ministrare a vaccinului anti- schimbat subiectul. Și atunci
cesul echitabil și distribuirea vac- vaccinare. COVID și identificarea măsu- mi-am dat seama că ajungem
cinurilor împotriva COVID-19. Obiectivele de învăţare își pro- rilor de prevenire și control al să legitimăm durerea, înainte
Pe parcursul a trei ore, acest curs pun ca până la sfârșitul acestui infecţiilor care ar trebui uti- de a ne fi luptat cu ea.
oferă informaţii generale despre curs, participanţii să obţină urmă- lizate în timpul sesiunilor de Ca și în cazul meu, du­
COVID-19 și informaţii specifice toarele cunoștinţe: vaccinare; rerea în spital pare să fie o
despre depozitarea, manipularea • descrierea agentului patogen • identificarea reacţiilor adver- normalitate. Personalul o vede tot timpul la mulţi pacienţi și asta începe
și administrarea vaccinului, înre- (SARS-CoV-2) și a bolii determina- se post-vaccinare și raportarea să li se pară normal. Pentru pacienţi nu e la fel, dar dacă personalul îi
gistrarea și monitorizarea inclu- te de acesta (COVID-19); RAPI după vaccinarea împotriva asigură de această normalitate, o parte dintre ei ajung să nu se mai
siv a reacţiilor adverse ulterioare • explicarea cerinţelor lanţului COVID-19. îngrijoreze de ea. Și atunci o scot chiar din ecuaţia mulţumirii lor.
imunizării (RAPI) și comunica- de frig, principiile de depozita- Preluare platforma OpenWHO Pare o soluţie câștigătoare, fără prea multă bătaie de cap. Până când
rea printr-o serie de scurte confe- re și manipulare pentru diferite Traducere OAMGMAMR va veni rândul la internare ţie sau copilului tău. A fi sau a nu fi (durere în
*https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-
rinţe video și teste grilă pentru a contexte de livrare și descrierea healthworkers-en spital)? Aceasta este întrebarea.

întrebaţi-vă dacă acele fete au directe a tatălui. Singurul com-


contat, cu adevărat, pentru taţii pliment și unica apreciere au ve-
lor. Pot da exemple de foste cole- nit printr-un canal fals. Creierul
ge sau persoane cunoscute, dis- ei nu a deslușit înșelăciunea din
truse de privirile dezaprobatoa- glas. Șmecherul vorbar a plasat
re ale taţilor. Aceștia nu scăpau cuvântul chiar în rană. Nu a mai
nicio zi să le spună: „Nu ești tu văzut bine. Nu a făcut decât să în-
drăguţă, dar ești deșteptuţă”, „No- tindă mâna înspre cel care s-a și
roc că ai ochi frumoși, că în rest...”, transformat la loc în broscoi.
„Cu faţa asta nu ieși alături de Îmi este destul de clară ex-
mine”, „Mai vezi și tu cum arată presia „tată absent”, pentru că
o fată la vârsta ta”, „Să te faci mă- sub această absenţă am crescut.
car... de ziua ta frumoasă”, „Pune Dincolo de marele dezavantaj,
un pantalon pe tine, că doar nu te al lipsei unui model și a energi-
duci afară cu beţele astea”, „Nu te ei masculine în preajmă, ceva
mai privi atâta în oglindă, că ești mi-a dat imboldul de a-mi asuma
în grafic”. riscuri. M-am și accidentat, însă
Am avut o prietenă în facul- mereu m-am ridicat și am luat-o
tate care, când afla că vine tatăl din loc.
ei în vizită, la cămin, intra într-o
stare nefirească. El, „mare” pro- ABSENŢA EMOŢIONALĂ

„Nu îţi spun


fesor în marele oraș portuar, con- ÎȘI PUNE AMPRENTA
Când puneţi etichete sidera că fiica lui nu arată nicio- Dar ce înseamnă o prezenţă
unei fete sau unei femei dată pe măsura pretenţiilor sale. fizică, dacă nu e dublată și de o
ori celor care au picat în Se fixa în faţa dulapului cu haine prezenţă a vorbelor de apreciere,
și, din ochi, îi indica ţinuta cu de comunicare a iubirii necon-
capcana traficanţilor de

«te iubesc»”
care urma să se împodobească la diţionate fiicei tale? Faptul că ai
carne vie, întrebaţi-vă însoţirea Lui prin Dulcele Târg. înfiat o fetiţă orfană se transfor-
dacă acele fete au contat Machiajul era și el cercetat. mă în faptă de iubire. Însă dacă
cu adevărat pentru taţii A doua zi, când ne revedeam, ea, pui propriile nerealizări în cârca

L
plângând, îmi spunea că se sim- ei, dacă corpul ei nu se potrivește
lor. umea se învolburea- supraveghere sau de camerele jur- ţea aidoma unui soldat în faţa standardelor tale, dacă ești ab-
ză mereu când citește naliștilor. Privitorul, scufundat unui superior care-l supunea sent emoţional și dacă puţinele
despre cazurile fetelor în sofaua din living, i-a și pus pe unor probe ca să îi testeze ţinuta, vorbe pe care i le arunci seara,
atrase de proxeneţi și victimă și pe recrutor în cutiuţele postura și rezistenţa psihică. când revii acasă de la spital, sunt
plasarea lor în reţelele complicate știute. Și-au activat portretele-ro- Când pășeau pragul ușii, tatăl dă- doar săgeţi otrăvite și nu cuvinte
de trafic de carne vie. Întristarea bot: ea – drăguţă și disponibilă, el dea din cap, zâmbind mulţumit, mângâietoare, mai bine o lăsai la
este acoperită de un val de repro- – jmecher colorat. și ea trebuia să fie mândră că a orfelinat. Poate se găsea cineva
șuri aduse naivităţii sau dorinţei fost admisă la evaluarea specială simplu, nu cu atât de multă școală
fetelor de a „face bani ușor”. De DEZAPROBAREA paternă. ca tine și nici cu o casă mai înaltă
la empatie la învinuire se trece SUBTILĂ SAU DIRECTĂ A „Cine o să te ia așa cum ești decât turla bisericii, care să-i spu-
într-o clipită. Apare îndată șa- TAŢILOR tu?”. De câte ori nu aţi spus astfel nă că o iubește pentru că există.
blonul: „familie de joasă speţă”, Când puneţi etichete pe o fată de vorbe fiicelor adolescente? Și Că este ea.
„mame denaturate”, „educaţie sau pe o femeie, mai ales care a apoi, dragi părinţi, vă întrebaţi: „Nu îţi spun «te iubesc», poate
precară”, „mediu rural”, „anturaj plecat de acasă cu „asemenea „Unde o duci, păianjenule?”. O ai un alt drum / Vorbe mari eu nu
Dr. Richard nesănătos”. creaturi”, cum le spuneţi bărba- cară acolo unde mirajul unei vor- vreau să-ţi spun (...) // Nu îţi spun
Constantinescu Media prezintă imagini cu ti- ţilor care „v-au prostit fata”, ori be bune o invită. Chiar dacă gla- «te iubesc», prea devreme-i acum,
nerele, înainte de răpire, și cu tra- pe cele care s-au prăbușit în cap- sul e fals. Și ea alege plăsmuirea / Vorbe mari eu nu vreau să-ţi
ficanţii, surprinși de camere de cana traficanţilor de carne vie, în locul dezaprobării subtile sau spun...”
Opinii
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10
7

CMMB

Medicina de ambulatoriu
și medicina de spital
pacienţii să ajungă la spital. Costuri- tre medicina de familie și cea de spital?

Endocrinologii,
le de diagnostic și tratament în spital, Cât poate fi crescută finanţarea acestui
pentru afecţiuni care ar putea fi rezol- segment, astfel încât numărul de punc-
vate în ambulatoriu, sunt considerabil te, precum și valoarea punctului/con-
mai mari. Mai mulţi pacienţi ar putea sultaţie să reflecte valoarea muncii și

mai fericiţi
primi un tratament mai bun dacă re- pregătirii medicului din ambulatoriul
sursele ar fi folosite mai eficient, dacă de specialitate? Cum va fi asigurat ac-
Prof. dr.
s-ar rezolva în ambulatoriu problemele cesul pacienţilor la medicul de specia-
Cătălina

decât
pentru care aceștia sunt nevoiţi să ape- litate din ambulatoriu, pe tot parcursul
Poiană, leze la o internare evitabilă. lunii? Astăzi, fondurile alocate se ter-
președinte Nu în ultimul rând, medicul de spi- mină în patru-cinci zile, astfel că paci-
CMMB
tal ar dori să scadă presiunea în care entul nu are de ales, este împins către

pneumologii?
lucrează, să fie redus numărul inter- internare, fie de o zi, fie pe mai multe

V
nărilor, să poată acorda mai mult timp zile. Sau întârzie diagnosticul, ajun-
ă prezentăm poziţia Cole- și atenţie pacientului și, în special, gând în spital în faze avansate, în care
giului Medicilor din Muni- cazurilor complicate, grave, îmbună- internările sunt mai lungi, tratamentul
cipiul București (CMMB), tăţind astfel calitatea actului medical mai costisitor, fără ca rezultatul să poa-
pe care am prezentat-o și evitând erorile, dar și fenomenul de tă fi la fel de bun ca în cazul unei des-
la dezbaterea organizată de CMR – burnout, epuizarea, care afectează în coperiri precoce. Cum rezolvăm acor-
„Medicii în dialog cu politicienii: Per- tot mai mare măsură performanţele darea asistenţei medicale la sfârșitul
spective legislative pentru sănătatea profesionale și viaţa medicului. săptămânii, când camerele de gardă și
românilor”: Cum se face, totuși, că avem atât unităţile de primiri urgenţe sunt luate
„Stimaţi parlamentari, onorat pu- de multe internări, deși nimeni nu își cu asalt de pacienţi care nu au altă al-
blic, dragi colegi, vă supun atenţiei o si- dorește asta? Ce trebuie făcut, ce ar ternativă pentru a primi un diagnostic
tuaţie paradoxală, de la care aș dori să trebui schimbat ca să reducem ponde- și un tratament?
începem dezbaterea noastră. Auzim fo- rea îngrijirilor în spitale... în caz că ne - Ce veţi face pentru identificarea
losită din ce în ce mai des, poate și din dorim cu adevărat acest lucru? Știm bolilor grave în stadii incipiente, cum
cauza situaţiei pe care o trăim, formula cu toţii ce trebuie făcut ca un pacient veţi dezvolta programe de screening în
de salut «Sănătate!”, sau «Multă sănăta-
te”. E normal în pandemie, dar această
urare era făcută de români și înainte
să nu ajungă în spital, sau ca să fie ne-
voit să stea mai puţin timp internat.
Putem acţiona pe trei paliere: întărirea
patologiile care generează o mortalita-
te crescută, suferinţe, costuri umane și
materiale mari, dacă sunt descoperite
P rofesorul Florin Mihălţan, ca pneumolog, a scris în
numărul din 26 februarie al ziarului un articol im-
portant, dar care mi s-a părut puţin pesimist. De aceea,
tardiv? Cum vă propuneţi să creșteţi parcurgând statisticile americane recente, am căutat
ponderea intervenţiilor preventive, să văd de ce eu, ca endocrinolog, am perceput articolul
să dezvoltaţi prevenţia astfel încât să profesorului Mihălţan, pneumolog, ca fiind mai pesimist
recuperăm decalajul faţă de ţările oc- decât aș fi vrut. Am discutat problema cu colega mea
cidentale, și să ne apropiem de un ni- pneumolog dr. Piroska Zagyva, cu care am scris acest
vel cât de cât comparabil cu acestea? material. Astfel, am ajuns la o comparaţie interesantă
Concret, în acest sens, cât de repede între specialităţile medicale.
veţi introduce programe de screening, Medscape* face o analiză a fericirii printre speci-
compensarea unor teste, compensa- alităţile medicale, a gradului de oboseală la locul de
rea vaccinurilor, decontarea consul- muncă, a stării familiale a medicilor etc. Cel mai sur-
taţiei la medicul nutriţionist, pentru prinzător, specialitatea care se consideră a fi cea mai
schimbarea stilului de viaţă? Când fericită este endocrinologia**. Nu trebuie uitat faptul că,
va începe un program de susţinere a în SUA, endocrinologia înseamnă și diabetologie, căci
vaccinării pe tot parcursul vieţii, pen- insulina este un hormon, iar lipsa insulinei sau a acţiu-
tru a reduce riscul bolilor prevenibile nii ei înseamnă hipoinsulinism, care este un sindrom
prin vaccinare la pacienţii cronici, cu endocrin. La polul opus se situează infecţioniștii, dar
comorbidităţi? Acestea sunt câteva este de remarcat și poziţia extrem de joasă în grafic a
pneumologilor!
Starea de fericire a fost înregistrată și în urmă cu un
an, înainte de pandemie. În pandemie, fericirea medi-
cilor a scăzut. Cea a endocrinologilor, de la 89% la 73%.
de apariţia SARS-CoV-2. În ocazii feri- Dar, cea mai importantă scădere a fericirii au avut-o
cite, când se întâlneau, românii nu își pneumologii! De la 82% la 47%.
urau: «Să ai succes la examen, la Loto,
la bursă...», își urau „Sănătate!» Nimeni Familia, un factor de împlinire?
nu-și dorește ca un pacient să ajungă în Ca endocrinolog, m-am uitat peste datele diferite
spital: nici pacientul, nici sistemul, nici între specialităţi. Am considerat că, spre comparaţie cu
medicul. alte specialităţi, unul dintre factorii care contribuie la
Paradoxul este că avem un număr fericirea endocrinologilor pare a fi faptul că medicii din
mare de internări și zile de spitalizare, această specialitate sunt predominant familiști: 88%
raportat la populaţie: peste 4,1 milioa- sunt căsătoriţi oficial, și încă 4% trăiesc în comuniuni
ne de persoane au fost internate în spi- familiale. Spre deosebire, printre pneumologi sunt mai
tal în 2019, când s-au înregistrat în to- puţini cei căsătoriţi și mai mulţi cei divorţaţi faţă de en-
tal 30 de milioane de zile de spitalizare docrinologi.
în România (nu mă refer la anul 2020, Dar colega mea, coautoare a materialului, mi-a atras
când accesul în instituţiile sanitare a atenţia că, cel puţin în România, pneumologii sunt mai
fost limitat de pandemie, un dezastru nefericiţi din cauză că, în ultimul an, nu și-au putut pro-
planetar cu ale cărui efecte societatea fesa specialitatea, fiind transformaţi în „anticovidiști”.
va trebui să lupte multă vreme de acum ambulatoriului de specialitate, desco- dintre solu­ţiile propuse de specialiști Este probabil cauza cea mai importantă a scăderii ferici-
înainte). perirea precoce a bolilor și prevenţia și solicitate de asociaţiile pacienţilor rii lor, și mai puţin familia sau situaţia familială. În plus,
Este limpede de ce pacientul nu ar acestora. cu boli cronice. dr. Zagyva a punctat că mai depresivi sunt endocrino-
vrea să ajungă la spital. Acolo va fi re- Deci, dacă-mi permiteţi, o să trec - Cum vedeţi reglementată legisla- logii decât pneumologii: 9% dintre pneumologi, vs. 15%
lativ izolat de familie, apăsat sufletește în revistă mecanismele posibil de acti- tiv modernizarea infrastructurii spita- dintre endocrinologi au idei suicidale!
nu doar de suferinţa sa, ci și de suferin- vat sub forma unor întrebări adresate lelor de stat? Endocrinologii reprezintă 1% dintre medicii din SUA.
ţa altor persoane aflate în același spa- dumneavoastră, decidenţilor, celor de Putem vorbi despre începutul re- Pneumologii, de asemeni 1%. În România, endocrinologii
ţiu nefamiliar. Doar știţi câtă nesigu- la care așteptăm operaţionalizarea so- formei de sistem abia când vor fi in- și diabetologii, împreună, reprezintă 3% dintre medici.
ranţă, câte temeri și câtă durere evocă luţiilor propuse de specialiști, de foru- troduse în practică aceste mecanisme Pneumologi sunt circa 850, adică aprox. 1,4% (statistica
sintagma «pe un pat de spital». rile de expertiză profesională: prin care se eficientizează folosirea medicilor fără medicii stomatologi și rezidenţi).
Sistemul sanitar, dacă ar putea - Ce va face sistemul asigurărilor de resurselor, protejând resursa umană Dr. Dan Pereţianu,
completa chestionare de satisfacţie, ar sănătate pentru a întări ambulatoriul și crescând calitatea vieţii cetăţenilor dr. Piroska Zagyva
* https://www.medscape.com/slideshow/2021-lifestyle
spune la rândul său că nu își dorește ca de specialitate, veriga intermediară în- asiguraţi.” ** https://www.medscape.com/slideshow/2021-lifestyle-endocrinologist-6013507
8 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Special Special
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10
9

Femei care au scris istorie în medicină Dr. Maria Cutzarida


Luna martie este dedicată
Crătunescu – între
mândrie și prejudecăţi
femeilor, ocazia ideală
pentru a le aduce un
omagiu tuturor doamnelor
remarcabile care au pus
O personalitate prea puţin cunoscută la fete, la Azilul Elena Doamna fondat de Elena Cuza,
bazele medicinei moderne.
Dr. Roxana Dumitriu noi, Maria Cutzarida Crătunescu a fost iar pe băieţi, la căminul Sfântul Pantelimon și la școli
prima femeie medic și prima femeie doctor de meserii.

E
în medicină din România. A pus bazele Din anul 1904, după moartea soţului, își dedică
lizabeth Blackwell întreaga activitate acestor societăţi. Se luptă cu epi-
(1821-1910), cu origini
asistenţei sociale, prin crearea de creșe și demiile de scarlatină, tuse convulsivă, rujeolă, angi-
britanice, a fost prima fe- prin orientarea copiilor din leagăne către o nă difterică, enterocolită și prin măsuri drastice de
meie din SUA care a ob- meserie. igienă (din 1886 era profesoară și șefa catedrei de
ţinut o diplomă de medic, în 1849. Igienă la Azilul Elena Doamna) reușește să scadă
Deși peste zece școli de medicină au
refuzat-o pentru că era femeie, în-
tr-un final a reușit să fie acceptată
M aria Cutzarida Crătunescu, al treilea dintre cei
patru copii ai lui Vasilache Cutzarida, român
cu origini grecești, și ai Elenei Vieroșanu, s-a născut
mortalitatea infantilă. În 1898 devine vicepreșe-
dintă a societăţii „Cultura și ajutorul femeii”, iar în
1899 organizează prima creșă internă din România,
la Geneva Medical College din New în 10 februarie 1857 la Știrbei (Călărași). Începe să la Manufactura de tutun a Regiei Monopolurilor Sta-
York. Teza sa despre febra tifoidă, studieze în București, iar cu sprijinul tatălui său, pi- tului, ajutând astfel mamele muncitoare cu copii,
apărută în 1849 în Buffalo Medical tar și magistrat, pornește ca deschizătoare de dru- pe lângă consulturile medicale oferite gratuit celor
Journal, a devenit primul articol muri pentru femeile din România spre cariera inte- 2.000 de angajate ale fabricii în perioada 1885-1898.
medical publicat realizat de o stu- lectuală mult visată, căreia și-a dedicat apoi întreaga Sprijină și învăţământul românesc, donând un
dentă din SUA. Parcursul său pro- energie creatoare, inteligenţă și putere de muncă. teren și 2.000 de lei pentru construirea unei școli în
fesional a fost dificil, fără succes în Este inspirată de Trotula di Ruggiero Platearius, comuna Popânzălești, judeţul Romanaţi (Motreni,
găsirea unui loc de muncă. În 1857 DOUĂ PREMII prima femeie medic din sudul Italiei (1059), și de Dâmboviţa).
a devenit cofondatoarea unei infir- Elizabeth Blackwell, prima femeie medic, care a ab- Militantă feministă convinsă și activă, luptătoa-
merii pentru femei și copii, oferind
în același timp o soluţie pentru cele
NOBEL solvit Facultatea de Medicină în SUA în anul 1849,
după ce îi fusese respinsă cererea de înscriere de 26
re cu toate piedicile și prejudecăţile sociale și de gen
ale românilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea și în-
care doreau să profeseze în dome- de ori, pe motiv că era femeie. În România, prima ceputul secolului al XX-lea, este invitată să prezinte
niul medical. femeie urma să susţină examenul de bacalaureat în lucrările sale despre creșterea rolului și importanţa
Rebecca Davis Lee Crumpler 1875, fapt ce a determinat-o să plece la Zürich, să muncii femeilor, scăderea mortalităţii infantile, dez-
(1831-1895) a fost prima femeie absolve acolo liceul și să se înscrie, în 1877, la Facul- voltarea creșelor și asistenţa publică de ocrotire a
medic de origine afro-americană tatea de Medicină din Zürich, pe care o continuă în mamei și copilului din România la congresele inter-
din SUA. A studiat medicina la Montpellier, unde își susţine și licenţa. naţionale de la Paris, Bruxelles și Copenhaga. Valoa-
New England Medical College și a Fiind una dintre cele 17 fete care studiau medi- rea ei profesională este apreciată peste hotare.
cina în Franţa în acea perioadă, se remarcă și își Dr. Maria Cutzarida Crătunescu este solicita-
continuă pregătirea practică, cercetarea și studiile tă încă din 1885 de un pașal turc la Constantino-
de Medicină din New York, însă Din 1889 până în 1893 a profesat ca Universitatea Columbia în 1933, la Paris, unde în anul 1884 obţine titlul de Doctor pol (Istanbul, Turcia) pentru a asigura asistenţa
cea mai importantă contribuţie medic în Nebraska, deservind tribul sperând că va urma o carieră în în Medicină cu lucrarea „Hidroreea și valoarea sa
a sa a fost, probabil, demontarea său, Omaha. A îmbunătăţit servici- chirurgie, însă a fost descurajată în semiologică în cancerul de corp uterin”.
miturilor privind menstruaţia. A ile medicale acordate tribului. În acest sens de un mentor. În schimb,
adus contraargumente unei cărţi paralel a lucrat în cadrul Guvernu- a studiat anestezia, devenind în PRIMA FEMEIE MEDIC DIN ROMÂNIA
scrise de un profesor reputat, care lui american și a condus o delegaţie 1938 primul director al nou înfiin- Devine astfel prima femeie medic, prima feme-
considera că în timpul menstrua- la Washington în 1906 promovând ţatului Departament de anestezie ie Doctor în Medicină din România și prima speci-
ţiei efortul, inclusiv studiatul, interzicerea alcoolului în cadrul al Spitalului Presbiterian Columbia. Maria alistă în „boli ale femeilor și copiilor” din sud-estul
este periculos. Prin lucrarea sa, rezervaţiei Omaha. Înainte de apariţia scorului Apgar, Cutzarida- Europei. Ziarele românești „Familia”, „Telegraful de
The Question of Rest for Women Gerty Theresa Cori (1896- medicii aveau puţine indicii privind Crătunescu (1857-1919) București”, „Pressa” și „Românul” anunţau cu mare
during Menstruation, Mary 1957) a fost prima femeie din SUA evaluarea și tratamentul nou-născu- a fost prima femeie medic din mândrie aceste titluri obţinute de Maria Cutzarida
Putnam Jacobi a demontat argu- care a câștigat un premiu Nobel. ţilor în primele ore de viaţă, mulţi România. A înfiinţat în 1897 Crătunescu și salutau revenirea ei în ţară.
mentele profesorului cu alte ar- A lucrat alături de soţul său, Carl. bebeluși neputând fi salvaţi. Societatea „Materna”, iar în 1899 Obţine calificativul „Magna cum laude” la exa-
obţinut diploma de medic în 1864. gumente, cifre, grafice, statistici, În 1922 cei doi s-au mutat la New Patricia Goldman-Rakic (1937- a deschis prima creșă din ţară. menul de echivalare a diplomei de medic în Româ-
Acceptarea ei la acest colegiu a fost studii privind forţa musculară, York și au început să facă cercetare 2003) a obţinut diploma de doctor Și-a efectuat pregătirea la nia, este elogiată în presa vremii, dar cu tot acest pal-
un eveniment neobișnuit, pentru agilitatea, studiind variabilitatea în biomedicală. Au descris ciclul Cori, în medicină la UCLA în 1963 și a Paris, specializându-se în mares unic, la care se mai adaugă și medalia „Bene
că la acel moment școlile medicale cursul propriului ciclu menstrual, care explică metabolismul glucozei, descoperit elemente noi privind „boli ale femeilor și Merenti” clasa a II-a oferită de regele Carol I în 1884
nu acceptau afro-americani și nu și a câștigat premiul Boylston mecanism ce reprezintă o verigă lobii frontali ai creierului, aducând copiilor”. pentru publicaţiile sale știinţifice, cererea sa de cola-
se afla nicio femeie cu această ori- acordat de Universitatea Harvard. importantă implicată în dezvoltarea lămuriri privind funcţii cruciale ALTE FEMEI CARE borare ca medic secundar la Spitalul Brâncovenesc
gine printre cei 54.000 de medici terapiilor pentru diabetul zaharat. precum cogniţia. A utilizat o abor- AU INFLUENŢAT secţia „Boli ale femeilor” este refuzată în 1884. Este
existenţi la acel moment în SUA, MEDICUL UNUI TRIB Virginia Apgar (1909-1974) dare multidisciplinară combinând MEDICINA primită abia un an mai târziu în aceeași poziţie, dar
în timp ce erau 300 de femei albe Susan La Flesche Picotte a elaborat scorul Apgar în 1953. anatomia cu biochimia sau far- MONDIALĂ ca voluntar, oferind astfel consultaţii gratuite, la Spi-
medici. Însă instituţia a acceptat-o, (1865-1915) este prima femeie Acest scor este un instrument macologia. De-a lungul carierei a talul Filantropia. Pentru a supravieţui, își deschide
iar Rebecca Davis Lee Crumpler nativ-americană care a devenit me- de evaluare a nou-născuţilor, ex- publicat peste 200 de lucrări și a • Dr. Jane C. un cabinet particular (1884-1904) în București.
a câștigat o bursă oferită de Wade dic. A obţinut diploma în urma ab- trem de util pentru identificarea obţinut numeroase distincţii, in- Fiind femeie, este respinsă la multe concursuri de
Scholarship Fund. A practicat me- solvirii Colegiului Medical pentru anumitor riscuri. A absolvit Cole- clusiv includerea sa în Academia angajare sau de promovare, uneori chiar de la înscrie-
dicina pentru prima dată în Boston Femei din Pennsylvania în 1889. giul pentru Medici și Chirurgi la Naţională a Știinţelor în 1990. re, nu i se acordă titlul de medic primar. Secţia de gi-
și s-a ocupat de îngrijirea femeilor, necologie a Spitalului Filantropia, pe care ajunsese să Portret Maria Cutzarida Crătunescu de Carmen-Fella
Ţanu (tehnică mixtă pe hârtie)
copiilor și a persoanelor sărace. În o conducă din 1891, este transformată de Eforia Spita-
1883 a publicat un ghid medical,
Book of Medical Discourses, cu sfa-
O parte din medicina românească feminină • Gertrude B. Elion
lelor în secţie de chirurgie ginecologică (1894), și ast-
fel Maria Cutzarida este determinată să demisioneze,
medicală a soţiei sale și pentru a locui acolo, contra
sumei de 60.000 de lei pe an (o sumă de șase ori mai
turi privind sănătatea femeilor și secţie la Institutul Naţional de Endocrinologie H3 are acţiune stimulatoare asupra proceselor înlocuind activitatea de spital cu cea de pionierat în mare faţă de necesităţile unei familii bucureștene din
îngrijirea familiilor acestora. „C. I. Parhon” din București (1949-1952), iar de regenerare la nivelul ţesutului hepatic, al asistenţă medicosocială a mamei și copilului. clasa de mijloc), dar după un an decide să se întoarcă în
din 1952, director al Institutului Naţional de mucoasei gastrice și măduvei osoase. București. Primește, de asemenea, oferta de a deveni
DEMONTAREA UNUI MIT Gerontologie și Geriatrie și membru titular al În 1960 a început testarea unui produs ÎNFIINŢEAZĂ SOCIETĂŢILE „LEAGĂNUL” medic al curţii imperiale din Japonia, dar rămâne în
Mary Putnam Jacobi (1842- Academiei Române. Se numără printre pionie- care conţinea, pe lângă procaină, și un fac- ȘI „MATERNA” România.
1906) a fost susţinută de tatăl rii gerontologiei medicale mondiale. tor activator și antiaterogen, Aslavital. În S-a căsătorit în 1886 cu Nicolae Crătunescu, Dacă în timpul Războiului de Independenţă de la
său, publicistul de renume George A descoperit acţiunile terapeutice de tip 1980 obţine brevetul de inventator pentru doctor în drept la Paris, profesor de drept roman și 1878 era studentă și din patriotism a trimis suma de
Putnam, cu ajutorul căruia a ur- biotrofic ale procainei (rol profilactic și cura- Aslavital împreună cu Elena Polovrăgeanu. decan al Facultăţii de Drept din București, avocat al 100 de franci, din puţinul ei, armatei române, în tim-
mat cursurile Medical College din tiv) și a dezvoltat între 1946 și 1956 produsul Activitatea de cercetare este recunoscută la creditului rural și senator liberal. Devine mamă a pa- pul Primului Război Mondial s-a implicat direct în
Pennsylvania, de unde a obţinut di- Gerovital H3, omologat în 1957. Este primul nivel mondial, iar printre personalităţile tra- tru copii (Ionel, Marioara, Nicușor și Titică), și este îngrijirea pacienţilor din Spitalul Militar temporar
ploma de medic în 1864. De aseme- medicament creat pentru a întârzia proce- tate de prof. dr. Ana Aslan se numără Salvador cumnată cu fiica medicului Carol Davila. nr. 134. După război s-a retras din activitatea medi-
nea, a urmat cursurile L’École de sul de îmbătrânire. Rezultatele studiului pri- Dalí, Charlie Chaplin, Jacqueline Kennedy, • Dr. Helen Brooke A înfiinţat în anul 1897 societăţile „Leagănul”, co-socială, problemele cardio-renale cauzându-i, la
Médecine în Paris, fiind prima fe- vind acest medicament au constituit lucrarea Charles de Gaulle. De-a lungul carierei le-a ră- sub înaltul patronaj al Reginei Elisabeta, și „Mater- 16 noiembrie 1919, decesul la vârsta de 62 de ani. Este
meie care a studiat în cadrul acestei Ana Aslan (1897-1988) a urmat cursurile „Novocaina – factor eutrofic și întineritor în mas recunoscătoare mentorilor săi, chirurgul na”, sub patronajul Principesei Maria, destinate co- înmormântată la cimitirul Bellu din București. A
instituţii. În 1872 a pus bazele Aso- Facultăţii de Medicină din București (1915- tratamentul profilactic și curativ al bătrâne- Thoma Ionescu, neurologul Gheorghe Mari- piilor nevoiași, orfani, abandonaţi sau ai doicilor, cu fost o personalitate marcantă, dar prea puţin cunos-
ciaţiei pentru Progresul Educaţiei 1922), a fost profesor titular la Facultatea de ţii”, publicată alături de prof. dr. C. I. Parhon în nescu, fiziologul Daniel Danielopolu și C. I. vârste cuprinse între 0 și 7 ani. Pe acești copii îi di- cută și apreciată de români, meritând toată stima,
Medicale pentru Femei. A fost pri- Medicină din Timișoara (1945-1949), șef de 1955. Studiile efectuate au arătat că Gerovital Parhon. recţionează după vârsta de 7 ani pentru a se califica consideraţia și mândria noastră!
ma femeie acceptată la Academia într-o meserie care să le permită supravieţuirea: pe Dr. Gabriela Mihăilescu
10 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Breviar

Bolile rare
Deși în totalitatea lor,
numeroasele boli rare
afectează mai multe
persoane decât o face
cancerul, doar 5% dintre
aceste boli beneficiază de
tratament. Testarea unui

și medicamentele orfane
medicament nou este
îngreunată de numărul mic
de bolnavi și de faptul că
mulţi dintre aceștia sunt
copii. Specialiștii propun decât o face cancerul. apreciază că în jur de 5% dintre ele sale eficiente și în siguranţă. Faptul medicament orfan era de 1.251 de
însă soluţii. O dificultate în ceea ce privește beneficiază de o medicaţie moder­ că o proporţie ridicată dintre cei euro, iar preţul maxim a fost de
Grupaj realizat de cunoașterea situaţiei exacte refe­ nă eficientă. Pentru unele dintre diagnosticaţi cu boli rare sunt co­ 407.631 de euro, cu o medie euro­
prof. dr. Mihai Nechifor ritoare la bolile rare o constituie și aceste boli, patogenia nu este clară, pii face și mai complicată testarea peană de 32.242 de euro per paci­
și asist. univ. dr. Cristina Galeș diferitele definiţii ale acestora în di­ ceea ce face dificilă realizarea unui premarketing a medicamentelor ent pe an (Carina Schey 2011). De

B
ferite state. În Uniunea Europeană medicament. Chiar și atunci când orfane, ca urmare a limitărilor exis­ atunci, costurile au tot crescut.
olile rare pun numeroase (UE), de exemplu, o boală rară este există tratament, el se instituie cu tente în ceea ce privește includerea
probleme, de la pregăti­ definită ca având o prevalenţă mai întârziere, ca urmare a dificultăţilor copiilor în studiile clinice vizând re­
rea medicilor până la re­ mică de 5 cazuri la 10.000 de locui­ de diagnostic. Unii autori afirmă că alizarea de noi medicamente. Unii
alizarea de medicamente tori. În general se apreciază, la nivel durata stabilirii unui diagnostic co­ autori consideră că trebuie acorda­
eficiente pentru ele. Medicamen­ mondial, că această prevalenţă este rect poate ajunge la 6-8 ani. tă mai multă atenţie farmacoepide­
tele destinate tratamentului bolilor de 40 de bolnavi la o sută de mii de miologiei medicamentelor orfane.
rare se numesc medicamente orfa­ locuitori, adică 4 cazuri la 10.000 Testarea clinică, obstacol Creșterea continuă a preţului
ne. Primul act normativ referitor la de locuitori. În SUA însă, sunt con­ în punerea pe piaţă medicamentelor orfane pune pro­
medicamentele orfane a fost adop­ siderare boli rare cele care afectea­ Punerea pe piaţă a unui medica­ bleme sistemului de sănătate în
tat în SUA, în 1983. ză sub 200.000 de locuitori ai aces­ ment destinat tratamentului unor toate ţările. Numărul relativ redus
tei ţări, iar în Japonia – sub 50.000 boli rare este dificilă. Unul dintre de utilizatori ai unui medicament
Rare, dar complexe de locuitori ai ţării (Serge Cremers, marile obstacole îl constituie greu­ orfan face ca toate cheltuielile le­
Prima problemă în bolile rare Jeffrey Aronson 2017). Există și tatea de a face testarea în primele gate de cercetarea și dezvoltarea
este diagnosticul, apoi terapia. boli considerate ca fiind foarte rare trei etape de testare clinică a medi­ unui astfel de medicament să fie
Aceste boli rămân adeseori nediag­ sau „ultrarare” care afectează mai camentului, din cauza numărului distribuite pe un număr mai mic
nosticate. În prezent se apreciază puţin de 1 la 100.000 de locuitori. mic de bolnavi care pot fi înrolaţi de forme farmaceutice și, implicit,
că există între 350 și 400 de milioa­ Proporţia bolilor de cauză genetică într-un astfel de studiu la un mo­ să fie mai mari. Faptul că pentru
ne de oameni în lume care suferă de în totalul bolilor rare este apreciată ment dat. Acest fapt întârzie cu ani multe boli rare nu există azi decât
una dintre cele aproximativ 7.000- ca fiind în jur de 80%. punerea pe piaţă a unor astfel de unul, maximum două medicamen­
8.000 de boli rare existente, multe medicamente. te eficiente deschide posibilitatea
dintre acestea fiind genetice (Glo­ Ani până la stabilirea Cu toată utilizarea unor metode creșterii preţurilor acestor produse
bal Genes, Rare diseases 2019). Cu diagnosticului statistice complexe, este cert că un lipsite practic de concurenţa altor
toate că nu sunt des întâlnite, toate Din nefericire, există medica­ număr prea mic de bolnavi pe care alternative terapeutice. La nivelul
bolile rare afectează, în ansamblu, mente aprobate doar pentru un nu­ să fie testat medicamentul scade anului 2011, preţul cel mai mic de
mai mulţi bolnavi la nivel mondial măr mic dintre aceste boli rare – se gradul de certitudine a utilizării tratament per bolnav pe an cu un

CARE SUNT CELE MAI SCUMPE TERAPII


A ctualmente, între cele mai
scumpe tratamente cu medi­
camente orfane se situează tera­
nivelul anului 2016, circa 4,6% iar
această proporţie are tendinţă de
creștere (desigur că actuala pan­
Un alt aspect este acela că prin
cercetarea unor medicamente afla­
te deja pe piaţă s-a demonstrat că
bolile rare la preţuri nu mici, dar
suportabile pentru toate statele
europene, Costa și colab. (2019)
pia cu glicerol fenilbutirat pentru demie de COVID-19 a modificat ele pot fi eficiente și în unele boli propun ca negocierea preţu­
dezordini în ciclul ureei, care cos­ și piaţa medicamentelor). Marea rare diferite de bolile pentru care lui acestora să se facă la nivel
tă circa 793.000 de dolari pe an majoritate a autorizaţiilor de pu­ au fost iniţial realizate. Există me­ European, și nu individual, de fi­
pentru un pacient, terapia cu alfa nere pe piaţă a medicamentelor dicamente care au fost reautoriza­ ecare ţară.
cerlipronaza pentru lipofuscinoza orfane este deţinută de compani­ te în Europa de Agenţia Europeană Nu știm ce șansă de adoptare
neuronală infantilă de tip 2, care ile producătoare (93,7%), orga­ pentru Medicamente (EMA) și are o astfel de propunere și nici
costă 702.000 de dolari an pentru nizaţiile non-profit și de caritate reprezintă circa 20% dintre toate cât de interesate sunt toate ţări­
un copil și acidul carglumic pen­ deţin doar 1,7% dintre aceste auto­ medicamentele utilizate în terapia le europene să o aplice, având în
tru hiperamoniemia congenitală, rizaţii, iar spitalele și universităţi­ bolilor rare (medicamente orfane) vedere marile diferenţe în ceea ce
care costă 585.000 de dolari pe an le deţin 2,3%. Restul autorizaţiilor (Elin Davies și colab. 2017). privește capacitatea de plată care
pentru un copil (Serge Cremers, (circa 2,8%) sunt deţinute de indi­ există între ţările UE, dar cert
Jeffrey Aronson 2017). vizi, proprietari privaţi ale auto­ Posibilă soluţie: negocierea este că trebuie găsite soluţii pen­
Din totalul pieţei farmaceutice rizaţiilor. În acest context, statele preţului la nivel european tru un acces cât mai larg la medi­
europene se apreciază că medica­ au puţine pârghii de a influenţa Pentru a se reuși achiziţio­ camentele orfane, și nu numai, în
Bibliografia este disponibilă pe
mentele orfane au reprezentat, la preţul medicamentelor orfane. narea de medicamente pentru Europa. www.viata-medicala.ro
Campanie
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10
11

Medicina pe YouTube
De la dr. Najeeb la dr. Ștefan Cristian
Stănel și mulţi alţii, vă prezentăm
o listă a celor mai populare canale
de YouTube dedicate în special
studenţilor la Medicină și tinerilor
medici rezidenţi.

P
latforma YouTube reprezintă o
metodă alternativă de învăţare,
oferind numeroase videoclipuri
cu explicaţii ale diferitelor noţiuni
anatomice sau fiziopatologice, însoţite de
opinii, sfaturi și încurajări pentru studen-
ţii la Medicină aflaţi la început de drum,
dar și pentru tinerii rezidenţi. Deși există
o vastă varietate de materiale medicale ex-
trem de utile disponibile pe YouTube, vă
propunem o selecţie a celor mai populare predarea noţiunilor medicale, de peste 32 de One Minute Medical School Cum învăţ?
canale, care v-ar putea sprijini primii pași ani, ajutând milioane de studenţi să se fami- (937.232 de vizionări) (1.439.493 de vizionări)
în lumea medicală și, de ce nu, chiar mai liarizeze cu noţiunile medicale de bază prin După cum ne sugerează și numele, Dedicat elevilor de liceu care se pre-
departe. furnizarea de concepte clare, ușor de înţeles. acest canal conţine videoclipuri educa- gătesc pentru admiterea la Medicină,
ţionale medicale cu explicaţii cât mai dar și studenţilor, acest canal oferă săp-
Dr. Armando Hasudungan Interactive Biology simple, cu durata de numai un minut. tămânal lecţii de biologie explicate cât
(124.798.837 de vizionări) (16.589.573 de vizionări) Realizatorul videoclipurilor este dr. Rob mai simplu. Conform descrierii aces-
Susţinând că „iubește desenul și îi Cu scopul de a simplifica noţiunile de bi- Tarzwell, asistent universitar în cadrul tuia, autoarea este studentă în anul 6
place să stabilească conexiuni între com- ologie pentru a fi mai accesibile și ușor de în- Facultăţii de Medicină, Universitatea la Medicină. Lecţiile sunt grupate în
plexitatea știinţei și a medicinei și artă”, ţeles pentru toţi studenţii, sau chiar pentru British Columbia, Canada. Caracteristi- funcţie de sistemele de organe (repro-
dr. Hasudungan este un tânăr medic din elevii de liceu, acest canal este soluţia per- ca acestui canal este prezentarea sche- ducător, excretor, respirator, circulator,
Sydney, Australia, care își dedică timpul fectă pentru cei ce doresc să înţeleagă mai matizată a noţiunilor medicale pe o ta- digestiv, locomotor, nervos), cuprinzând
liber pentru realizarea de videoclipuri edu- bine noţiunile medicale dificile. Explicate blă neagră, similare celor întâlnite în și noţiuni despre metabolism, glandele
caţionale destinate tinerilor profesioniști într-o manieră cât mai clară, autorii oferă sălile de curs. Videoclipurile sale conţin endocrine, analizatori și topografia orga-
din domeniul medical. De altfel, canalul informaţii esenţiale din numeroase domenii informaţii concise despre variate subiec- nelor, celula și ţesuturile, furnizând, prac-
său este apreciat în special pentru calitatea medicale, precum anatomie, kineziologie, fi- te medicale, precum medicina nucleară, tic, toate informaţiile esenţiale pentru
imaginilor realizate personal de autor, cu- ziopatologie, biologie și biologie celulară. radiologie, afecţiuni musculoscheletale sau examenul de admitere. De asemenea, sunt
prinzând noţiuni esenţiale de: embriologie, cardio-respiratorii. oferite și câteva sfaturi pentru admiterea
neurologie, nefrologie, biologie celulară, Harvard Medical School la Medicină, dar și informaţii despre primii
farmacologie și microbiologie. (11.181.589 de vizionări) Dr. Ștefan Cristian Stănel ani de facultate.
Facilitând accesul la cele mai recente (1.864.960 de vizionări)
Dr. Najeeb Lectures descoperiri știinţifice, tendinţe în cerce- „Medicina e complicată? Da și nu, depin- Grile Rezidenţiat
(82.346.867 de vizionări) tarea biomedicală și în educaţia medicală, de cum este explicată”, susţine dr. Stănel în (85.267 de vizionări)
Foarte popular în rândul studenţilor la acesta este unul dintre cele mai populare cadrul descrierii canalului său de YouTube. Pe lângă cea mai utilizată platformă
Medicină și nu numai, canalul de YouTube canale de YouTube în rândul studenţilor la Medic specialist pneumologie ce își desfă- online din România care facilitează pro-
al doctorului Najeeb oferă numeroase lecţii Medicină. În plus, prin intermediul acestu- șoară practica în afara ţării, fiind implicat cesul de învăţare pentru examenul de
gratuite de anatomie, fiziopatologie, cardio- ia, pot fi vizionate și prezentări realizate de în special în cercetare, dr. Stănel oferă infor- rezidenţiat, canalul de YouTube oferă,
logie, imunologie și multe altele, facilitând lideri de opinie, absolvenţi ai Universităţii maţii despre pneumologie, afecţiuni respi- sub formă de podcast-uri, interviuri cu
procesul de învăţare și înţelegere a noţiuni- Harvard și lectori, care abordează diferite ratorii și clarificarea informaţiilor medicale medici din diferite specialităţi. Acestea
lor medicale complexe. Potrivit site-ului său subiecte de interes, precum educaţia me­ subiective, promovând un stil de viaţă cât pot orienta dificila decizie a studenţilor
oficial, dr. Najeeb are o experienţă vastă în dicală, politici de sănătate sau cercetarea. mai sănătos. din ultimul an către alegerea rezidenţiatu-
lui potrivit. Interviurile sunt realizate de
dr. Cătălina Voinea, iar până în prezent, in-
vitaţii au fost medici reprezentanţi ai spe-
cialităţilor: chirurgie generală, oncologie,
anestezie și terapie intensivă, neurologie,
nefrologie, boli infecţioase, radiologie și
imagistică medicală, medicină de fami-
lie, urologie, cardiologie, psihiatrie, der-
matologie, chirurgie plastică, obstetrică-
ginecologie, pneumologie și pediatrie.
Dr. Alina Simache
Bibliografie
1. https://aimseducation.edu/blog/20-best-medical-youtube-channels-to-follow-
this-year
2. https://www.YouTube.com/user/armandohasudungan/about
3. https://www.YouTube.com/c/OneMinuteMedSchool/about
4. https://www.YouTube.com/user/DoctorNajeeb/videos
5. https://www.YouTube.com/user/harvardmedicalschool/featured
6. https://www.YouTube.com/user/InteractiveBiology/playlists
7. https://www.drnajeeblectures.com/
8. https://www.YouTube.com/c/StefanCristianStanel/about
9. https://www.YouTube.com/c/Cum%C3%AEnv%C4%83%C8%9B/about
10. https://www.YouTube.com/c/GrileRezidentiat/about
11. https://grile-rezidentiat.ro
12 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Esenţial

Testosteronul, estradiolul Estrogenii și


rezistenţa la infecţii:

și vaccinarea împotriva COVID-19


m Femeile sunt mai rezistente
la infecţii decât bărbaţii;
m Femeile aflate la
menopauză, care au un nivel
extrem de scăzut de estrogeni,
au mucoasele deosebit de
fragile și fac deseori infecţii, de
exemplu, la nivelul mucoaselor
tractului urinar inferior;
m Femeile în vârstă, ajunse
la menopauză, au făcut forme
mai severe de COVID-19 faţă
de cele mai tinere;
m Femeile au făcut forme mai
simple de COVID-19 faţă de
bărbaţi.

Cea mai importantă este calea


proprie, prin intermediul căreia
testosteronul acţionează la nivel
muscular și hepatic în sens anabo-
lic. A doua este calea sexuală, la ni-
velul pielii, prostatei și penisului.
Aici testosteronul se reduce și se
transformă în dihidrotestosteron.
Dar cea mai interesantă evoluţie
a acestui hormon masculin este
transformarea în hormonul tipic
feminin: aromatizarea primului
nucleu spre estradiol.
Fenomenul aromatizării a fost
iniţial descris la nivel hipofizar,
unde feedbackul este realizat prin
transformarea intrahipofizară a
testosteronlui în estradiol. Al doilea
sediu în care s-a observat acest pro-
ces este creierul: libidoul masculin

R
depinde de transformarea intra-
edactorul-șef al Journal nu se blochează transmisia bolii la adecvat de anticorpi de tip IgG, Imunoglobulina A neuronală a unei cantităţi mari de
of American Medical alte persoane, posibil nevaccinate aceștia nu pot proteja și mucoasele și hormonii testosteron în estradiol. Ulterior,
Association (JAMA), primar, cu efecte mai grave. Ca do- care se infectează, acolo existând Se știe de peste 25 de ani că alte locuri interesante în organism
dr. Howard Bauchner, a vadă, în Marea Britanie, într-o lună anticorpi de tip IgA. De aceea este persoanele cu niveluri crescute de au fost descrise pentru aromatiza-
moderat o videoconferinţă difuza- de la începutul vaccinării (8 de- importantă dozarea nivelului de IgA secretorii sunt mai rezistente re oasele și ţesutul adipos. Oasele
tă în 20 ianuarie, în cadrul căreia cembrie 2020) numărul de cazuri a IgA secretor (sIgA) la nivelul mu- la infecţii respiratorii. Se mai știe bărbaţilor sunt mai puternice de-
au fost discutate diferite strategii explodat. coaselor, prin dozări din salivă. că valorile sIgA sunt dependente cât ale femeilor pentru că la nivelul
de vaccinare. La dezbatere au par- Curiozitatea știinţifică m-a Dacă nivelul de sIgA sau nu- de estrogeni (detalii în Pereţianu, osteocitelor testosteronul acţionea-
ticipat prof. dr. Paul Offit – direc- făcut să îmi dozez anticorpii anti- mai de IgA din salivă este mare, 1996). ză după aromatizarea la estradiol.
torul Spitalului de Pediatrie din COVID (anti-spike) post vaccina- atunci capacitatea virusului de a Observaţii recente (Pereţianu, Fenomenul de la nivel adipos
Philadelphia și consilier al Food and re. În ziua 1 am avut zero, în ziua a se atașa este minimă, iar transmi- 2020) arată că bărbaţii care fac este frecvent observat la persoa-
Drug Administration (FDA), consi- 8-a am avut zero, în schimb în ziua terea este imposibilă. Acest lucru forme grave de COVID-19 prezin- nele obeze. Este aproape o certitu-
derat al doilea specialist în vaccino- a 20-a (cu o zi înainte de rapel) am a fost demonstrat de multe ori, tă un deficit de testosteron. Astfel, dine logică faptul că bărbaţii tineri
logie din SUA – și prof. dr. Robert avut 120 AU/ml. Datele din litera- post infecţie COVID-19 (detalii bărbaţii tineri, care prezintă ni- sunt mai rezistenţi la infecţiile de
Wachter – profesor de medicină in- tură au sugerat că un nivel de 100 în Sterlin, 2021). Întrebarea este veluri adecvate de testosteron fac la nivelul mucoaselor prin capaci-
ternă la Universitatea de Medicină AU/ml ar putea fi acceptabil. Dar tatea testosteronului de a stimula
din San Francisco, cotat ca fiind cel acest fapt a fost contrazis de rezul- IgA secretorii de la acest nivel.
mai influent medic din SUA în 2015 tate autohtone publicate în Viaţa Astfel, sIgA se formează locally
și al treilea mare vaccinist al lumii. Medicală în 12 februarie (Ionescu, generated, prin aromatizarea spre
În cadrul videoconferinţei s-a pus 2021): nivelul considerat de autori hormonul care susţine IgA, adică
întrebarea dacă, în caz că ar exista ca optim de 80 AU/ml după prima hormonul feminin.
20 de milioane de doze de vaccin, administrare a fost atins de numai Dacă se va dovedi că după vac-
cui și când ar trebui administrate: 20% dintre cei vaccinaţi. Se poate cinarea anti-COVID imunoglobu-
se vaccinează 10 milioane de per- interpreta că 80% dintre cei vac- linele de tip sIgA cresc la nivelul
soane și sunt puse deoparte alte 10 cinaţi o singură dată nu prezintă mucoaselor nazală și bucală, iar
milioane de doze pentru rapel, sau niveluri suficiente de anticorpi această creștere va conduce la blo-
se vaccinează de la început 20 de pentru a bloca transmiterea bolii. cajul transmiterii SARS-CoV-2,
milioane de oameni, fără rapel, aș- În plus, 4 dintre cei 142 de subiecţi atunci vom putea scăpa de mas-
teptându-se apoi ca producătorul testaţi RT-PCR au dezvoltat boala că. Însă aceste imunoglobuline
să vină cu o altă tranșă? Profesorul COVID-19 post-vaccinare. De aceea depind de nivelul hormonilor se-
Offit a susţinut vaccinarea în două au trecut de partea „poziţiei profe- xuali: estradiol și testosteron. Da-
etape, așa cum prevăd procedurile sorului Offit”, adică cea care este tele de până acum arată că numai
lansate de cei trei mari producători, oficial acum acceptată în România. după rapel nivelul imunoglobuli-
iar profesorul Wachter a susţinut nelor crește peste cel considerat
vaccinarea rapidă și administrarea Purtarea măștii după dacă vaccinarea reușește să pro- forme asimptomatice sau ușoare de protector.
tuturor dozelor la cât mai multe vaccinare ducă aceste valori mari de IgA la COVID-19, în timp ce bărbaţii în Dr. Dan Pereţianu
persoane. Strategia profesorului În contextul în care nivelul de nivelul mucoaselor, în special cele vârstă, despre care se știe că au defi- Bibliografie
1. Prosper N. Boyaka. Inducing mucosal IgA: A challenge for
Wachter a fost adoptată în Ma- anticorpi neutralizanţi este mare, bucală și nazală. Observaţiile pe cit de testosteron (numit LOH) fac vaccine adjuvants and delivery systems. J Immunol., 2017 Jul
1; 199, 1: 9–16
rea Britanie, Belgia, Danemarca se pune problema dacă acest nivel această temă arată că alte tipuri forme grave de COVID-19. 2. Katie J. Ewer, Jordan R. Barrett, Sandra Belij-
Rammerstorfer, et al (încă 43 de autori și încă un grup
și Italia, iar cea susţinută de pro- este protector și blochează trans- de vaccinuri (anti-gripal, anti-ho- Există o legătură între testoste- vaccinal). T cell and antibody responses induced by a single
dose of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine in a phase 1/2
fesorul Offit este cea adoptată miterea virusului. Astfel, deduc- leric) determină niveluri adecvate ronul crescut, rezistenţa la infecţii clinical trial. Nature Medicine, 2021, Februar; 27: 270–278
3. Ionescu Florentina. Viaţa medicală (Buc.), 2021 12
în România. ţia logică ar fi că masca nu mai de sIgA (Boyaka, 2017, Stoof, 2015). și estrogeni, iar procesul de aroma- Februarie, 33, 6 (1618): 2
4. Delphine Sterlin, Alexis Mathian, Makoto Miyara, et al
Argumentele prof. dr. Robert este necesară. Însă acest lucru a Este de așteptat ca și vaccinarea tizare stă la baza acesteia. Acest (încă 24 de autori). IgA dominates the early neutralizing
antibody response to SARS-CoV-2. Science translational
Wachter au fost: se vaccinează cât fost contrazis de prof. dr. Adrian anti-COVID să determine astfel de proces biochimic se produce la ni- medicine, 2021 20 January, 13, eabd2223: 1-10
5. Stoof SP, Buisman AM, van Rooijen DM, Boonacker R, van
mai mulţi, chiar dacă nivelurile de Streinu-Cercel, într-un webinar niveluri. La data redactării acestui velul steroizilor care se transformă der Klis FR, Sanders EA, Berbers GA. Different dynamics

anticorpi nu vor fi mari, dar cel pu- din 12 februarie, coordonat de dr. material am găsit un singur arti- în estrogeni, în special estradiol. for IgG and IgA memory B cells in adolescents following a
meningococcal serogroup c tetanus toxoid conjugate booster
ţin se blochează parţial îmbolnăvi- Mihaela Leventer: „Anticorpii ne col care descrie modul de reacţie Însă compusul cel mai important vaccination nine years after priming: a role for priming age?
PLoS One, 2015, Oct 12; 10, 10: e0138665
rile grave și scade letalitatea bolii. păzesc pe dinăuntru, dar boala vine anticorpică și celulară post vaccin în cadrul aromatizării este testoste- 6. Dan Pereţianu, Marcel Saragea (eds). Imunologia în teoria
și practica medicinei. Editura ALL, București, volumele 1 și
Profesorul Offit, pe de altă parte, din afară”. Cu alte cuvinte, chiar Oxford-AstraZeneca, incluzând și ronul, care are trei căi metabolice și 2, 1996, 1998
7. Dan Pereţianu, Mihaela Stanciu. Efectele SARS-CoV-2
a explicat că prin acest mecanism dacă în sânge există nivel ridicat și tipul IgA (Ewer, 2021). de acţiune în organism (Figura). asupra sistemului endocrin. Medica Academica (Buc.), 2020
octombrie; 12, 10: 22-41.
?
Ars medici
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10
13

Metode de evaluare nutriţio­


nală:
- datele anamnestice (an-
tecedente personale pato-
logice, istoric psihosocial,
tratamentul asociat etc.);
- ancheta nutriţională;
- chestionare de evaluare
nutriţională, precum SGA
(Subjective Global Assess-
ment);
- examen fizic și măsurători
antropometrice (precum circum-
ferinţa braţului, circumferinţa
musculară a braţului, pliul cutanat
tricipital etc.);
- teste funcţionale (precum
și se aplică doar pacienţilor evaluarea forţei musculare a pum-
identificaţi în urma screenin- nului cu ajutorul dinamometrului
gului ca având risc nutriţional, hidraulic);
având scopul de a stabili gradul
și severitatea malnutriţiei, în Întrucât sarcopenia este un

Cum evaluăm
funcţie de care poate fi imple- factor independent de prognos-
mentat un plan de suport nu- tic nefavorabil la pacienţii cu
triţional. ciroză hepatică, sunt folosite
diverse tehnici prin care se de-
Evaluarea termină compoziţia corporală și,
Pașii de urmat în cadrul eva- implicit, masa musculară sche-

MALNUTRIŢIA
luării nutriţionale sunt următorii: letică. Dintre acestea, indicele
- examenul fizic amănunţit, muscular scheletic calculat la ni-
incluzând greutatea și compozi- velul L3-L4 prin CT sau IRM este
ţia corporală, atunci când este considerat „gold- standard”, fiind
posibil; corelat independent cu riscul
apariţiei complicaţiilor (inclusiv

la pacienţii
deces) la pacienţii cu ciroză he-
patică aflaţi pe lista de așteptare
pentru transplant hepatic.
În funcţie de rezultatele eva-
luării nutriţionale, se va imple-
menta planul de management

cu afecţiuni
nutriţional, alături de pacient și
de familia sa, în cadrul echipei
multidisciplinare medicale. Se
vor stabili astfel necesarul calo-
ric ce trebuie administrat zilnic,
tipul formulei (suplimente nu-

digestive
triţionale orale, nutriţie entera-
lă, nutriţie parenterală), durata
estimată a administrării, evalu-
area beneficiului (programul de
supraveghere nutriţională ulte-
rioară și parametrii ce trebuie
urmăriţi în cadrul acestuia), dar
Pacienţii care prezintă risc complicaţiilor (complicaţii infec- și planul de management nutri-
nutriţional major sunt cei ţioase, encefalopatie hepatică, pu- ţional la externare.
cu boli hepatice cronice, boli see mai lungi de activitate în cazul
BII, durată prelungită a spitaliză- - analize de laborator (precum
inflamatorii intestinale (BII) rii etc.), afectând negativ calitatea albumina, prealbumina, colestero-
sau neoplazii. vieţii și durata supravieţuirii. lul, trigliceridele etc.);

M
- determinarea compoziţiei
alnutriţia este de- Screeningul nutriţional corporale (prin tehnici precum
finită ca stare ce Primul pas pentru caracteriza- pacienţii supraponderali sau obezi; - ancheta nutriţională: eva- CT, IRM, osteodensitometrie sau
rezultă în urma per- rea statusului nutriţional este re- de aceea malnutriţia de definește luarea aportului alimentar oral bioimpedanţă electrică).
turbării aportului prezentat de screeningul nutriţio- adesea în raport cu pierderea invo- (descrierea alimentelor consu- În concluzie, identificarea pa-
nutriţional, ducând la modificarea nal. Acesta are ca scop identificarea luntară în greutate în cele 3-6 luni mate în zilele-săptămânile an- cienţilor cu risc nutriţional, ur-
compoziţiei corporale (reducerea pacienţilor cu risc nutriţional, adi- premergătoare examinării (Tabel); terioare); cer­ cetarea cauzelor mată de asigurarea suportului nu-
ţesutului adipos) și celulare, având că cei care au risc de a dezvolta mal- - aportul alimentar oral: cum organice sau psihologice care ar triţional corespunzător sunt pași
ca rezultat scăderea funcţionalită- nutriţie sau care sunt deja malnu- s-a modificat și de cât timp, dacă putea explica aportul alimentar esenţiali pentru ameliorarea prog­
ţii fizice și mentale și înrăutăţirea triţi. S-a dovedit că acești pacienţi, acoperă necesarul zilnic energetic; insuficient (de ex., disfagia prin nosticului global al pacienţilor cu
prognosticului bolii. în absenţa suportului nutriţional, - modul în care boala de bază tumori digestive înalte, anorexia, afecţiuni digestive.
În patologia digestivă, malnu- au o rată mai mare a complicaţiilor influenţează statusul nutriţional, depresia, statusul socioeconomic Asist. univ. dr. Maria Ciocîrlan,
triţia apare ca urmare a: (infecţii intraspitalicești, durata fie prin diminuarea aportului ali- precar etc.); UMF „Carol Davila” București
- limitării aportului nutriţional mai mare a spitalizării, reinternări mentar oral, fie prin creșterea - dozarea nivelului seric al bio­ Ponderas Academic Hospital,
oral (pacienţi cu simptome de tipul frecvente, chiar deces) faţă de paci- consumului energetic (inflama- markerilor nutriţionali (de ex., al- București
Material preluat din volumul
greaţă, vărsături, dureri abdomi- enţii cu un status nutriţional optim. ţia acută sau cronică accelerează bumina, prealbumina, vitamine, „Gastroenterologie 2020”, editat de
nale, manifestări ocluzive etc.; în Screeningul nutriţional se metabolismul bazal). oligoelemente); Viaţa Medicală.
prezenţa ascitei sau encefalopatiei efectuează cu ajutorul chestiona- Evaluarea nutriţională este - calcularea necesarului caloric Bibliografie:
hepatice din bolile hepatice avan- relor de screening. Orice clinician un proces complex și elaborat și hidric zilnic: rezultatul ideal este Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G,
Bischoff SC et al. ESPEN guidelines on definitions and
sate etc., a tulburărilor de gust, poate alege chestionarul preferat Tabel. Clasificarea malnutriţiei în obţinut prin calorimetrie indirec- terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64
Montano-Loza AJ, Duarte-Rojo A, Meza-Junco J, et al.
anorexiei), din cele peste 40 disponibile, toate funcţie de scăderea involuntară în tă, însă pot fi folosite ecuaţii mai Inclusion of sarcopenia within MELD (MELD-Sarcopenia)
and the prediction of mortality in patients with cirrhosis. Clin
- pierderilor digestive sau fiind ușor de aplicat și necesitând greutate simple, cum ar fi ecuaţia Harris- Transl Gastroenterol. 2015; 6: e102
Lim SL, Ong KC, Chan YH, Loke WC, Ferguson M, Daniels
malab­sorbţiei (de ex., în afectări sub 10 minute pentru a fi parcurse Scădere în Benedict. Aceasta estimează nece- L. Malnutrition and its impact on cost of hospitalization,
length of stay, readmission and 3-year mortality. Clin Nutr.
extinse de intestin subţire din boa- complet. greutate (% din sarul caloric zilnic de repaus: 2012;31(3):345-350
greutatea iniţială) Moctezuma-Velázquez C, García-Juárez I, Soto-Solís
la Crohn), în paralel cu creșterea Ca principii generale, toate - bărbaţi: 66,47+ [13,75 x G ac- R, Hernández-Cortés J, Torre A. Nutritional assessment
în 3-6 luni and treatment of patients with liver cirrhosis.
consumului energetic în contextul chestionarele de screening validate tuală (kg) + (5 x H (cm) - 6,77 x V)]; Nutrition. 2013;29(11-12):1279-85
Fără risc <5%
inflamaţiei sistemice. aduc informaţii despre: femei: 655,1 + [9,56 x G actuală Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP et al. What is subjective
global assessment of nutritional status? J Parenter Enteral
nutriţional
Astfel, categoriile de pacienţi - vârsta pacientului; (kg) + (1,85 x H (cm) - 4,67 x V)]; Nutr 1987; 11: 8–13
White JV, Guenter P, Jensen G, Malone A, Schofield M.
Risc de a 5-10%
cu risc nutriţional major sunt cei - greutatea și indicele de masă dezvolta
unde G = greutatea, H = înălţimea, Consensus statement: Academy of Nutrition and Dietetics
and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition:
cu boli hepatice cronice, boli in- corporală (IMC), dar mai ales, malnutriţie sau V = vârsta. characteristics recommended for the identification and
documentation of adult malnutrition (undernutrition). JPEN
flamatorii intestinale (BII) sau modificările recente ale greutăţii. malnutriţie - calcularea necesarului pro- J Parenter Enter Nutr 2012;36:275e83
Casanova MJ, Chaparro M, Molina B, Merino O,
neoplazii. S-a dovedit că IMC și greutatea moderată teic, glucidic și lipidic, alături de Batanero R, Dueñas-Sadornil C et al. Prevalence of
Malnutrition and Nutritional Characteristics of Patients
Instalarea malnutriţiei atra- actuală sunt insuficiente pentru a Malnutriţie >10% suplimentarea vitaminelor și mi- With Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2017;
4;11(12):1430-1439
ge după sine o rată mai mare a identifica malnutriţia, îndeosebi la severă neralelor, dacă este cazul. Miranda Lomer. Advanced Nutrition and Dietetics in
Gastroenterology. Ed. Wiley Blackwell 2014.
14 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Medic-Medicină-Cultură

Demers cultural pentru


salvarea patrimoniului balnear
Continuând un proiect
început în urmă cu doi ani,
Institutul Cultural Maghiar
din București revine în faţa
publicului cu un eveniment
menit să atragă atenţia
asupra localităţii Băile
Herculane, pentru care
turismul balnear reprezintă Herculane, odinioară
o veche tradiţie și care, din
nefericire, se află într-o
perioadă mai puţin fastă a
existenţei sale.

S
eria de expoziţii fotografi-
ce documentare a început

Bucureștiul
în anul 2019 cu staţiunea
Borsec și a continuat în
2020 cu localitatea înfrăţită Fonyód
din Ungaria, aflată pe malul lacu-

de altădată
lui Balaton. Anul acesta, până pe
26 martie, poate fi vizitată cea de-a
treia expoziţie a seriei, intitulată
„Băile Herculane odinioară și azi”.
Aceasta are în prim-plan staţiunea
balneoclimaterică ale cărei beneficii
pentru sănătate erau cunoscute încă
T eleviziunea Română a pre-
zentat, recent, un specta-
col original cu un titlu incitant
semnat de Ema Stere, mai apar
diverși angajaţi ai localului: un
tânăr chelner (Cristian Neacșu),
din antichitate, și care în secolul al Herculane, în prezent – Femeia, eterna poveste –, cu o chelneriţă guralivă (Ana Maria
XIX-lea a atins apogeul faimei sale, o desfășurare de forţe artistice Ivan), un bucătar cu aptitudini
într-o perioadă în care își căutau aici portrete fotografice pe care turiștii Herculane Project, prin care asoci- plăcute, agreabile, și cu un su- muzicale (Sorin Aurel Sandu)
odihna și sănătatea nu doar oamenii obișnuiau să și le facă pentru a avea aţia urmărește stoparea degradării biect atât de apropiat de majo- care cântă cu aplomb o canţone-
obișnuiţi, ci chiar capetele încorona- o amintire din vacanţă, precum și cu și înlăturarea etichetei de pericol ritatea iubitorilor de teatru de o tă napolitană și, bineînţeles, un
te ale Europei acelor vremuri. vederi, hărţi, materiale publicitare public. Unul dintre obiectivele anumită vârstă. Realizat de un corp de balet condus de Ioana
și ghiduri turistice de arhivă, ce fac la care s-a intervenit, Ansamblul colectiv tânăr, apărut în ultimii Macarie, format din câţiva dan-
MĂREŢIA TRECUTULUI de asemenea dovada unui interes ri- Arhitectural Băile Neptun, con- ani prin strădaniile neobositei satori și dansatoare excentrice
Evenimentul este rezultatul dicat pe care zona Cernei îl trezea în struit în stilul renașterii franceze Smaranda Oţeanu, spectaco- care încearcă să expliciteze co-
unui parteneriat între Institutul trecut. în perioada 1883-1886, încă mai lul este pus în scenă la Teatrul regrafic multe dintre misterele
Cultural Maghiar din București, păstrează o fântână arteziană reali- „Stela Popescu”. Ni se prezintă feminine. Gabriel Stănescu (vi-
Asociaţia LOCUS și Institutul Na- DE LA GRANDOARE LA zată din celebra ceramică maghiară un program din activitatea unui oară), Ionuţ Preda (acordeon),
ţional al Patrimoniului din Româ- PARAGINĂ Zsolnay, care a fost prezentată local de altădată, când Bucu- Raul Kusak / Alexandru Burcă
nia, beneficiind și de contribuţia În cea de-a doua sală vedem cum cititorilor noștri în urmă cu un an. reștiul era denumit „micul Pa- (pian și aranjament muzical)
generoasă a colecţiei personale a lui splendidele băi și hoteluri, odinioa- Merită menţionat și faptul că ris”, când tangoul era la modă și completează ansamblul regizat
Radu Igazság, profesor universitar ră înfloritoare, au căzut în paragină, în zonă se desfășoară și alte pro- încă nu apăruseră muzica disco, de Attila Vizauer. O minimă sce-
la Universitatea Naţională de Artă și cum natura și-a înstăpânit locuri iecte vizând promovarea și valo- manelele și rock and roll-ul. nografie funcţională este reali-
Teatrală și Cinematografică Bucu- care vibrau cândva de conversaţii rificarea potenţialului turistic, În restaurantul „Leul și câr- zată de Anca Albani. Cine a avut
rești. Publicul este invitat să desco- și activităţi umane. Fotografiile de cum ar fi „Patrimoniul balnear și natul” se „produc” doi cântăreţi, curiozitatea să vizioneze repre-
pere în cele două săli momente dife- aici, prezentate sub formă de dip- de loisir din Banat. Nevoi și solu- Crina Matei și Daniel Filipescu, zentaţia – era la concurenţă cu
rite din existenţa Băilor Herculane. ticuri, sunt realizate de Asociaţia ţii”, cofinanţat de Administraţia care încearcă cu succes să înve- un film din seria James Bond pe
Parcursul ne poartă în timp, în urmă LOCUS, care militează pentru sal- Fondului Cultural Naţional și im- selească, chiar să emoţioneze alt canal TV – a avut doar de câș-
cu peste un secol, înainte de Primul varea patrimoniului arhitectural plementat de Institutul Naţional clienţii localului, cu șlagărele la tigat. Nu pot decât să-i felicit pe
Război Mondial, fotografiile de epo- din Băile Herculane. Imaginile ne al Patrimoniului, în parteneri- modă ale vremii. Cei doi cântă iniţiatori, producători și realiza-
că selectate din arhiva maghiară arată câteva dintre clădirile de pa- at cu Institutul Cultural Român cu însufleţire, și câteodată emo- tori – mulţi la număr – pentru
de imagine Fortepan înfăţișând o trimoniu din localitate, foste băi din Budapesta, Primăria Băile ţionant, cu un ușor parfum de acest divertisment plăcut, care a
localitate prosperă, dinamică, vie, imperiale, în starea lor actuală, Herculane, Primăria Buziaș, epocă, creând în jurul lor o aură înveselit și a umplut cu nostalgie
înconjurată de o natură generoasă. dar și după câteva intervenţii de Muzeul Turismului și Comerţului poetică de bună calitate artisti- multe inimi.
Imaginile de pe simeze sunt com- conservare efectuate în ultima peri- din Budapesta. că. În desfășurarea scenariului, Candid Stoica
pletate cu prezentarea unei serii de oadă. Lucrările au avut loc în cadrul Dr. Raluca Bulea

Artiști români
de referinţă, expuși la
Cluj-Napoca
G aleria de artă Mariana Berinde din
Cluj-Napoca găzduiește, în perioada
11-13 martie, expoziţia „Refacerea unei
Cei doi mari pictori se aseamănă prin
discreţia și etapele de lucru intens din ate-
lier. În expoziţie, pictorul Nicolae Man este
identităţi, frânturi dintr-o colecţie de reprezentat de cinci portrete, metafore ale
artă”. În cadrul acesteia, fiul colecţionaru- sentimentului unei umanităţi părtașe la
lui Ion Chiricuţă, prof. dr. Ion Christian suita de traume ale secolului XX. Lucrările
Chiricuţă, expune picturi semnate de ar- sale oferă o sensibilă condensare de esenţe
tiști de referinţă ai României. plastice, ca revelaţie a unicităţii destinelor
Primul artist intrat în colecţia umane, ca motiv pictural major.
post 1990 a profesorului Ion Christian Fiecare dintre artiști oferă o cale de
Chiricuţă și expus în galeria Mariana înţelegere și coeziune interioară pe dru-
Berinde este Ioan Aurel Mureșan. mul existenţelor noastre, în bucurie și
Un alt artist, expus și el în cadrul responsabilitate.
Prof. dr. Ion Christian Chiricuţă expoziţiei, este Nicolae Man. Dorina Novac
Interviu
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10
15

Dr. Ion-Gheorghe Petrovai:


„Pandemia a fost
un catalizator de
inovaţie”
Pandemia de COVID-19 a avut și părţi bune, una dintre ele fiind faptul că oamenii au început
să descopere startup-urile, în sensul că și-au pus întrebări despre tehnologiile care erau deja

’’
testate și structurate pentru a răspunde nevoilor lor.

Ce a însemnat anul 2020 pentru apeleze la tehnologie pentru a-și


startup-urile din România? rezolva măcar o parte dintre pro- Un startup este cel care
poate să determine o Dr. Ion-Gheorghe
În primul rând, a însemnat foarte bleme. Ceea ce în pasul următor a Petrovai este cofondator
multe lucruri pentru societate din însemnat ca oamenii să se uite în schimbare semnificativă
FreshBlood HealthTech și
punct de vedere al sănătăţii. Ne- jur și să se întrebe: „Există vreo și un câștig semnificativ director EIT Health RIS HUB
am dat seama că sănătatea este o tehnologie care să fie deja testată pentru toţi jucătorii, dar pentru România. Este cadru didactic
zonă în care trebuie să alocăm mai și structurată pentru acest lucru?”. este nevoie de catalizator. asociat la Departamentul de Sănătate
multe resurse. Al doilea lucru a Și atunci au început să descopere Publică la Universitatea Babeș-Bolyai
Pandemia a fost un catalizator
fost faptul că 2020 a influenţat sis- startup-urile. din Cluj-Napoca. A urmat cursurile
temul sanitar într-un mod în care de inovaţie. Unii ar zice
«Cum? Dar nu s-a întâmplat Universităţii de Medicină și Farmacie
nu ne puteam închipui că se poate CRIZA ÎNSEAMNĂ
„Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
întâmpla. Și ca să ajungem și la OPORTUNITATE nimic nou!». Da, dar a existat
și are peste 15 ani de experienţă
zona de startup-uri și zona de ino- un context în care oamenii în industria de sănătate.
vaţie, 2020 a însemnat o criză din Cum au văzut deţinătorii de start­ au fost obligaţi să gândească
care cei mai pregătiţi au ieșit mai up criza generată de pandemie? diferit.
dinamici și mai puternici. Vorbeam cu mai mulţi reprezen-
În ce sens? tanţi ai startup-urilor în zona aceas-
Pentru multe dintre startup- ta și mi-au spus: „Toţi oamenii pe Schimbarea, aici, a venit forţat din care sunt în curs de dezvoltare. a fost finanţat prin [platforma]
urile din România, 2020 a venit care eu îi curtam de doi-trei ani au cauza consecinţelor negative ale Sau platforme de telemedicină, Seedblink, cu o sumă, zic eu, im-
cu ocazia de a arăta valoarea pe început să mă sune în aceeași săp- pandemiei și atunci a fost un val. atât din România, cât și din afa- portantă: 380.000 de euro. Prac-
care o aveau și oportunităţi care tămână”. Practic, asta a fost o criză. Dacă este un val, fie poţi să „sur- ra ei. Vorbim despre o piaţă în tic, noutatea constă în faptul că că
au pus potenţialii clienţi în postu- Oricât de clișeistic ar suna, o criză fezi” pe el, fie te poate îneca. De- continuă dezvoltare. progresul este semnificativ faţă de
ra de a apela la ele. Aici mă refer înseamnă o oportunitate. Și opor- pinde cât de pregătit ești. acum un an (2019 – n.r.) pentru un
la zona de telemedicină sau de tunitatea aceasta a fost îmbrăţișată Au fost lansate startup-uri pe SOLUŢII ȘI INOVAŢII ÎN startup care rezolvă o problemă
consultaţii la distanţă. Existau în de cei care au fost mai pregătiţi și de zona COVID-19? MEDICINĂ importantă, care a fost accelerată
România startup-uri care aveau cei care au fost mai adaptabili. Anu- Am văzut proiecte în diferite sta- de pandemie.
activităţi în zona de telemedicină mite startup-uri care au avut nevoie dii. Au fost startup-uri care aveau Din ceea ce știţi până în acest Ce alte exemple de acest gen ne
de mai mulţi ani, plecând din zona de colaborări mai îndeaproape au o soluţie și pe care și-au adap- moment, care sunt noutăţile în puteţi da?
de sfaturi pentru persoane sau din fost frânate, dar aș spune că, pentru tat-o contextului nou. Au fost materie de startup-uri în Sănăta- ATLAS (o platformă digitală de să-
zona de consiliere și psihoterapie. marea majoritate, [pandemia] a în- startup-uri – evident, o să vorbim te, în 2021? nătate și wellbeing – n.r.), de exem-
În momentul în care, în martie, semnat o accelerare. încă mult timp despre telemedi- Mi-e greu să mă refer la noutăţi. plu, în momentul de faţă este pre-
pandemia a declanșat limitarea Pandemia a avut mai multe cină – care și-au adaptat oferta și În sănătate lucrurile se schimbă zent și în România, și în Bulgaria, și
accesului la servicii medicale, părţi pozitive în ceea ce privește fluxurile, pentru că și cererea a puţin de la an la an. Ceea ce vedem se pregătește să intre și în alte ţări.
dintr-odată, atât medicii, cât și startup-urile? fost foarte mare în perioada mar- noi anul ăsta a plecat de acum trei- Un alt exemplu este MEDICAI. Este
pacienţii și-au dat seama că pot să Pandemia a venit peste noi cu tie, aprilie, mai 2020. Și ei [ino- cinci ani. (...) O să dau un exemplu: o soluţie de management al ima­
o presiune – și suplimentară, și vatorii din sănătate] a trebuit să un startup care ajută foarte mult la ginilor, management al părţii ima-
neașteptată. Schimbarea aduce se adapteze acestui context. (...) partea de management al datelor gistice și care, în momentul de faţă,
oportunitate pentru cei care sunt Avem o piaţă dinamică la sfârșitul din oncologie (...). OncoChain se este din ce în ce mai folosită la nivel
pregătiţi, poate chiar de ani buni, acestui an (2020 – n.r.) și încercăm numește acest startup, care a tre- naţional de medici pentru a colabo-
să o folosească. Mi-e foarte greu să vedem unde se potrivesc aceste cut de la stadiul de la a avea doar ra, a schimba informaţii, a avea la
să vorbesc în termeni de bine sau soluţii. Am văzut, spre exemplu, o propunere, la stadiul de a fi un îndemână mereu imaginile pe care
de rău (...). Un startup este, de roboţi de dezinfecţie fabricaţi în startup care are deja colaborări cu le pune pacientul la dispoziţie.
fapt, un promotor al schimbării. străinătate, dar și în România, spitale mari din România și care Florentina Ionescu

Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală!


Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei
avea acces la toate articolele
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro

Cum te abonezi:
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala
sau
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank;
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070).
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare
16 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Medicina altfel
Grupaj

ITU feminine, tratate suboptim


realizat de
dr. Diana
Andronache

Atât alegerea agentului terapeutic, cât și durata


de administrare au fost observate ca fiind Infecţie de tract urinar Hidroxiclorochina
necorespunzătoare în cadrul unui amplu studiu.
nu previne infecţia cu

I virusul SARS-CoV-2
nfecţia de tract urinar (ITU) se definește prin colonizarea
și multiplicarea bacteriilor la nivelul tractului urinar. ITU
poate fi asimptomatică sau poate fi definită prin prezenţa
unui tablou clinic dominat de: disurie, polakiurie, febră, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS),
frison, durere suprapubiană sau durere lombară. Potrivit reco- prin Grupul de Dezvoltare a Ghidurilor
mandărilor de ghid, tratamentul se iniţiază cu antibioterapie em- (GDG), se poziţionează puternic împotri-
pirică, ulterior schema terapeutică fiind adaptată în funcţie de va utilizării hidroxiclorochinei în scopul
rezultatul antibiogramei. Durata de administrare este stabilită în prevenirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.
funcţie de etiologie și de factorii de risc. Această recomandare se bazează pe dove-
S-a observat însă că majoritatea prescripţiilor pentru trata- zile obţinute în șase studii clinice în care au
ment antibiotic eliberate pentru tratarea formelor necomplica- fost incluși peste 6.000 de participanţi cu
te de ITU sunt suboptimale. În Infection Control and Hospital și fără expunere documentată la o persoană
Epidemiology a fost publicat un studiu în care au fost incluse confirmată cu COVID-19. Potrivit datelor,
670.450 de paciente cu vârsta cuprinsă în intervalul 18-44 de ani, administrarea hidroxiclorochinei nu a avut
care au primit antibiotice administrate per os pentru ITU necom- niciun efect semnificativ asupra ratei de
plicate în perioada 2010-2015. Dintre acestea, 86,2% locuiau în deces sau asupra necesităţii de internare în
zona urbană, iar 13,8% în zona rurală. spital. Astfel, GDG consideră că acest medi-
Potrivit datelor obţinute, s-a observat că în cazul pacientelor Bacterii cament nu mai reprezintă o prioritate în do-
din mediul rural, administrarea tratamentului antibiotic a fost meniul de cercetare și că resursele ar trebui
făcută pe o durată mai mare de timp, nefiind respectate reco- utilizate pentru evaluarea medicamentelor
mandările de ghid (83,9%, comparativ cu 75,9%). De asemenea, mai promiţătoare în ceea ce privește preven-
alegerea agentului terapeutic nu a fost făcută potrivit recoman- ţia COVID-19. Pe măsură ce vor fi disponibile
dărilor, însă în acest caz diferenţa între cele două grupuri nu a timp a rezistenţei la antibiotice, cât și prin incidenţa crescută a mai multe date, vor fi publicate toate medi-
fost semnificativă. În acest context, cercetătorii atrag atenţia efectelor secundare. camentele care pot fi administrate în scop
asupra impactului negativ manifestat atât prin creșterea în https://www.medscape.com/viewarticle/946963
profilactic pentru infecţia cu SARS-CoV-2.
https://www.medscape.com/viewarticle/946888

Monitorizarea inteligentă a funcţiilor vitale


Smart Healthcare Device reprezintă un dispozitiv periferică în oxigen, dar și alţi parametri, în func-
avansat de monitorizare a sănătăţii. Software-ul ţie de recomandările medicului. Avantajul acestui
său, bazat pe algoritmi de inteligenţă artificială cu sistem stă în faptul că în anumite cazuri, membrii
funcţii de asistent personal, permite afișarea pe un familiei sau personalul medical din spital pot fi în-
ecran tactil a informaţiilor esenţiale. Cu ajutorul știinţaţi de agravarea stării de sănătate a pacientu-
unui dispozitiv de mici dimensiuni, poate fi moni- lui, în funcţie de rezultatele monitorizării.
torizat ritmul cardiac, profilul tensional, saturaţia http://zcare.ai/

Anunţuri POSTURI SCOASE LA CONCURS PUBLICITATE
Nr. 10/12 martie 2021

SPITALUL MUNICIPAL „DR. c) copie a certificatului de b) copie xerox de pe diploma • două posturi cu normă în- Cabinetul de Oncologie medicală
EUGEN NICOARĂ” REGHIN membru al organizației profesio- de licență și certificatul de specia- treagă de medic în specialitatea din Secția Expertiză și asistență
(JUDEȚUL MUREȘ) nale cu viza pe anul în curs; list sau primar pentru medici, me- Pediatrie la Secția Pediatrie; medicală de specialitate;
scoate la CONCURS d) dovada/înscrisul din care să dici dentiști, farmaciști, respectiv • un post cu normă întreagă de • un post cu normă întreagă
în conformitate cu prevederile rezulte că nu i-a fost aplicată una adeverință de confirmare în gradul medic în specialitatea Neurologie de medic specialist confirmat în
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- din sancțiunile prevăzute la art. profesional pentru biologi, biochi- la Compartimentul Neurologie. specialitatea ORL în cadrul Labo-
pletările și modificările ulterioare, 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 miști sau chimiști; La concurs se pot prezenta ratorului de Somnologie din Secția
un post cu normă întreagă de far- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la c) copie a certificatului de medici cu drept de liberă practică, Explorări aeronautice speciale.
macist cu drept de liberă practică art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din membru al organizației profesio- specialiști sau primari confirmați Selecția constă în parcurgerea
la Farmacia cu circuit închis din Legea nr. 95/2006 privind reforma nale cu viza pe anul în curs; în specialitatea respectivă, rezi- următoarelor etape:
cadrul spitalului. în domeniul sănătății, republicată, d) dovada/înscrisul din care să denți aflați în ultimul an de pre- 1) Înscrierea candidaților;
Dosarul de înscriere la concurs cu modificările ulterioare; rezulte că nu i-a fost aplicată una gătire în specialitatea în care se 2) Verificarea îndeplinirii con-
va cuprinde următoarele acte: e) acte doveditoare pentru cal- din sancțiunile prevăzute la art. publică postul. dițiilor de participare la preselec-
a) cerere în care se menționea- cularea punctajului prevăzut în 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 Dosarul de înscriere la concurs ție;
ză postul pentru care dorește să Anexa nr. 3 la ordin; alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la va cuprinde următoarele acte: 3) Preselecția (evaluarea psi-
concureze; f) cazierul judiciar; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din a) cerere în care se menționea- hologică, evaluarea nivelului pre-
b) copie xerox de pe diploma g) certificat medical din care Legea nr. 95/2006 privind reforma ză postul pentru care dorește să gătirii fizice, examinarea medi-
de licență și certificatul de specia- să rezulte că este apt din punct de în domeniul sănătății, republicată, concureze; cală). Candidații declarați „apt”
list sau primar pentru medici, me- vedere fizic și neuropsihic pentru cu modificările ulterioare; b) copie xerox de pe diploma și „admis” în urma desfășurării
dici dentiști, farmaciști, respectiv exercitarea activității pentru pos- e) acte doveditoare pentru cal- de licență și certificatul de specia- preselecției participă la concurs/
adeverință de confirmare în gradul tul pentru care candidează; cularea punctajului prevăzut în list sau primar pentru medici, me- examen.
profesional pentru biologi, biochi- h) chitanță de plată a taxei de Anexa nr. 3 la ordin; dici dentiști, farmaciști, respectiv 4) Concursul/examenul;
miști sau chimiști; concurs; f) cazierul judiciar; adeverință de confirmare în gradul 5) Efectuarea verificărilor în
c) copie a certificatului de i) copia actului de identitate în g) certificat medical din care profesional pentru biologi, biochi- vederea autorizării accesului la in-
membru al organizației profesio- termen de valabilitate. să rezulte că este apt din punct de miști sau chimiști; formații clasificate – se realizează
nale cu viza pe anul în curs; Taxa de concurs este de 150 de vedere fizic și neuropsihic pentru c) copie a certificatului de de către structura de securitate.
d) dovada/înscrisul din care să lei. exercitarea activității pentru pos- membru al organizației profesio- Persoana declarată câștigătoa-
rezulte că nu i-a fost aplicată una Documentele prevăzute la lit. tul pentru care candidează; nale cu viza pe anul în curs; re în urma selecției va fi chemată/
din sancțiunile prevăzute la art. d), f) și g) sunt valabile trei luni și h) chitanță de plată a taxei de d) dovada/înscrisul din care să rechemată în activitate în corpul
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 se depun la dosar în termen de va- concurs; rezulte că nu i-a fost aplicată una ofițerilor și va dobândi calitatea
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la labilitate. i) copia actului de identitate în din sancțiunile prevăzute la art. de cadru militar în activitate, cu
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Tematica de concurs va fi afișa- termen de valabilitate. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 drepturile și obligațiile care de-
Legea nr. 95/2006 privind reforma tă la sediul spitalului. Taxa de concurs este de 150 de alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la curg din aceasta.
în domeniul sănătății, republicată, Înscrierile la concurs se fac la lei. art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Termen de înscriere la selecție
cu modificările ulterioare; sediul unității, în termen de 15 zile Copiile documentelor de mai Legea nr. 95/2006 privind reforma - 15 zile calendaristice de la apari-
e) acte doveditoare pentru cal- calendaristice de la apariția aces- sus vor fi însoțite de actele origi- în domeniul sănătății, republicată, ția anunțului în „Viața medicală”.
cularea punctajului prevăzut în tui anunț, iar concursul se organi- nale. Documentele prevăzute la cu modificările ulterioare; Documentele obligatorii pen-
Anexa nr. 3 la ordin; zează în perioada cuprinsă între lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni e) acte doveditoare pentru cal- tru constituirea dosarului de se-
f) cazierul judiciar; 31 și 90 de zile de la publicarea în și se depun la dosar în termen de cularea punctajului prevăzut în lecție:
g) certificat medical din care „Viața medicală”. valabilitate. Anexa nr. 3 la ordin; a) cererea de înscriere la selec-
să rezulte că este apt din punct de Tematica de concurs este cea f) cazierul judiciar; ție în care se menționează postul
vedere fizic și neuropsihic pentru SPITALUL MUNICIPAL CÂMPU- pentru examenul de medic speci- g) certificat medical din care pentru care dorește să concure-
exercitarea activității pentru pos- LUNG (JUDEȚUL ARGEȘ) alist în specialitatea postului. să rezulte că este apt din punct de ze, adresată comandantului U.M.
tul pentru care candidează; scoate la CONCURS Înscrierile la concurs se fac la vedere fizic și neuropsihic pentru 02587 București - se completează
h) chitanță de plată a taxei de în conformitate cu prevederile sediul unității, în termen de 15 zile exercitarea activității pentru pos- odată cu depunerea dosarului;
concurs; Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- calendaristice de la apariția aces- tul pentru care candidează; b) copia certificatului de naște-
i) copia actului de identitate în tările și modificările ulterioare, ur- tui anunț, iar concursul se organi- h) chitanță de plată a taxei de re;
termen de valabilitate. mătoarele posturi: zează în perioada cuprinsă între concurs; c) copia actului de identitate în
Taxa de concurs este de 150 de • un post cu normă întreagă 31 și 90 de zile de la publicarea în i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
lei și se achită la sediul unității. de medic specialist confirmat în „Viața medicală”. termen de valabilitate. d) fișa de examinare medicală -
Documentele prevăzute la lit. specialitatea Cardiologie la Secția Relații suplimentare se pot Taxa de concurs este de 150 de document tipizat;
d), f) și g) sunt valabile trei luni și Cardiologie; obține la Biroul RUNOS, tel.: lei. e) fișa cu principalele date de
se depun la dosar în termen de va- • un post cu normă întrea- 0248.510.100, int. 101. Copiile documentelor de mai stare civilă - document tipizat;
labilitate. gă de medic primar confirmat în sus vor fi însoțite de actele origi- f) certificatul de cazier judici-
Tematica de concurs se va afișa specialitatea Cardiologie la Secția REPUBLICARE nale. Documentele prevăzute la ar;
la sediul spitalului. Cardiologie; SPITALUL MUNICIPAL lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni g) copie xerox de pe diploma
Înscrierile la concurs se fac la • un post cu normă întreagă de CÂMPULUNG (JUDEȚUL și se depun la dosar în termen de de medic;
sediul unității, în termen de 15 zile medic primar confirmat în specia- ARGEȘ) valabilitate. h) copie xerox de pe certifica-
calendaristice de la apariția aces- litatea Chirurgie generală la Secția scoate la CONCURS Tematica de concurs este cea tul/adeverința de confirmare în
tui anunț, iar concursul se organi- Chirurgie generală; în conformitate cu prevederile pentru examenul de medic speci- gradul profesional, conform cerin-
zează în perioada cuprinsă între • un post cu normă întreagă de Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- alist în specialitatea postului. țelor postului;
31 și 90 de zile de la publicarea în medic specialist confirmat în spe- tările și modificările ulterioare, ur- Înscrierile la concurs se fac la i) copie xerox de pe certificatul
„Viața medicală”. cialitatea Medicină internă la Sec- mătoarele posturi: sediul unității, în termen de 15 zile de membru al colegiului de profil,
ția Medicină internă; • un post cu normă întreagă de calendaristice de la apariția aces- cu drept de liberă practică, după
SPITALUL ORĂȘENESC • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatolo- tui anunț, iar concursul se organi- caz, avizat pe anul în curs;
ORAVIȚA (JUDEȚUL CARAȘ medic primar confirmat în specia- gie la Secția Neonatologie; zează în perioada cuprinsă între j) copie xerox de pe polița de
SEVERIN) litatea Endocrinologie la Compar- • un post cu normă întreagă de 31 și 90 de zile de la publicarea în asigurare malpraxis, după caz;
scoate la CONCURS timentul Endocrinologie; medic în specialitatea Medicină „Viața medicală”. k) dovada/înscrisul din care să
în conformitate cu prevederile • un post cu normă întreagă de generală cu competență/atestat în Relații suplimentare se pot rezulte că nu i-a fost aplicată una
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- medic primar confirmat în speci- Medicină de urgență la CPU; obține la Biroul RUNOS, tel.: din sancțiunile prevăzute la art.
tările și modificările ulterioare, alitatea Obstetrică-ginecologie la • două posturi cu normă în- 0248.510.100, int. 101. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
un post cu normă întreagă de far- Secția Obstetrică-ginecologie; treagă de medic în specialitatea alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
macist cu drept de liberă practică. • un post cu normă întreagă de Medicină de urgență la CPU; UNITATEA MILITARĂ 02587 art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Dosarul de înscriere la concurs medic primar confirmat în specia- • două posturi cu normă în- BUCUREȘTI Legea nr. 95/2006 privind reforma
va cuprinde următoarele acte: litatea Epidemiologie la CPIAAM; treagă de medic în specialitatea scoate la CONCURS în domeniul sănătății, republicată,
a) cerere în care se menționea- • un post cu normă întreagă de Oncologie medicală la Comparti- în conformitate cu prevederile cu modificările ulterioare;
ză postul pentru care dorește să medic Medicină generală cu drept mentul Oncologie medicală; Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- l) adeverință eliberată de me-
concureze; de liberă practică la Serviciul de • două posturi cu normă în- tările și modificările ulterioare și dicul de familie din care să rezulte
b) copie xerox de pe diploma Management al calității serviciilor treagă de medic în specialitatea ale Ord. ministrului apărării nați- antecedentele medicale patologi-
de licență și certificatul de specia- medicale. ATI la Secția ATI; onale nr. M.70/2016, cu comple- ce și faptul că este apt din punct de
list sau primar pentru medici, me- Dosarul de înscriere la concurs • un post cu normă întreagă tările și modificările ulterioare, vedere fizic și neuropsihic pentru
dici dentiști, farmaciști, respectiv va cuprinde următoarele acte: de medic în specialitatea Radio- următoarele posturi: exercitarea activității pentru pos-
adeverință de confirmare în gradul a) cerere în care se menționea- logie-imagistică medicală pentru • un post cu normă întreagă de tul pentru care candidează;
profesional pentru biologi, biochi- ză postul pentru care dorește să Laboratorul de Radiologie și ima- medic specialist confirmat în spe- m) formular de bază-date per-
miști sau chimiști; concureze; gistică medicală; cialitatea Oncologie medicală la sonale - document tipizat;
2 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Posturi scoase la concurs
n) acte doveditoare pentru • un post cu normă întreagă de zează în perioada cuprinsă între gă de ofițer, biolog/biochimist în a) cerere în care se menționea-
calcularea punctajului prevă- medic specialist confirmat în spe- 31 și 90 de zile de la publicarea în cadrul structurii de profil din in- ză postul pentru care dorește să
zut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr. cialitatea Pediatrie la Secția Pedia- „Viața medicală”. stituție. concureze;
869/2015; trie; Relații suplimentare se pot Dosarul de înscriere la concurs b) copie xerox de pe diploma
o) livretul militar sau adeverin- • un post cu normă întreagă de obține la tel.: 0261.854.830, int. va cuprinde, obligatoriu, următoa- de licență și certificatul de specia-
ță eliberată de centrul militar zo- medic specialist confirmat în spe- 2110. rele acte: list sau primar pentru medici, me-
nal/județean/de sector care atestă cialitatea Recuperare, medicină a) cerere de înscriere a can- dici dentiști, farmaciști, respectiv
calitatea de rezervist și, după caz, fizică și balneologie la Cabinetul SPITALUL ORĂȘENESC ȘTEI didatului în care se menționează adeverință de confirmare în gradul
efectuarea pregătirii militare; de Recuperare, medicină fizică și (JUDEȚUL BIHOR) postul pentru care dorește să con- profesional pentru biologi, biochi-
p) declarație pe propria răs- balneologie. scoate la CONCURS cureze; miști sau chimiști;
pundere pentru desfășurarea acti- Dosarul de înscriere la concurs în conformitate cu prevederile b) curriculum vitae - model Eu- c) copie a certificatului de
vității timp de cel puțin 4 ani - do- va cuprinde următoarele acte: Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- ropean; membru al organizației profesio-
cument tipizat; a) cerere în care se menționea- tările și modificările ulterioare, ur- c) copia actului de identitate în nale cu viza pe anul în curs;
q) dosar cu șină; ză postul pentru care dorește să mătoarele posturi: termen de valabilitate; d) dovada/înscrisul din care să
r) chitanță de plată a taxei de concureze; • un post cu normă întreagă de d) copie certificate de naștere rezulte că nu i-a fost aplicată una
concurs; b) copie xerox de pe diploma medic primar confirmat în specia- și de căsătorie, unde este cazul; din sancțiunile prevăzute la art.
Taxa de concurs este de 150 de de licență și certificatul de specia- litatea Recuperare, medicină fizică e) copie de pe livretul militar, 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
lei. list sau primar pentru medici, me- și balneologie la Compartimentul unde este cazul; alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
Documentele prevăzute la lit. dici dentiști, farmaciști, respectiv Recuperare, medicină fizică și bal- f) copie xerox de pe diploma de art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
g)-j) se prezintă și în original și se adeverință de confirmare în gradul neologie; licență și master, precum și ade- Legea nr. 95/2006 privind reforma
restituie după certificarea copiilor. profesional pentru biologi, biochi- • un post cu normă întreagă de verință/certificat de confirmare în în domeniul sănătății, republicată,
Documentele prevăzute la lit. f), miști sau chimiști; medic primar confirmat în specia- gradul profesional; cu modificările ulterioare;
k) și l) sunt valabile trei luni și se c) copie a certificatului de litatea Ortopedie și traumatologie g) copie a certificatului de e) acte doveditoare pentru cal-
depun la dosar în termen de vala- membru al organizației profesio- în cadrul Ambulatoriului integrat membru al organizației profesio- cularea punctajului prevăzut în
bilitate. Documentele tipizate pre- nale cu viza pe anul în curs; - Cabinet Ortopedie și traumato- nale cu viza pe anul în curs; Anexa nr. 3 la ordin;
văzute mai sus se vor asigura prin d) dovada/înscrisul din care să logie medicală; h) polița de asigurare pentru f) cazierul judiciar;
grija Biroului Resurse Umane, se rezulte că nu i-a fost aplicată una • un post cu normă întreagă de răspundere civilă profesională; g) certificat medical din care
completează de către candidați și din sancțiunile prevăzute la art. medic Medicină generală cu drept i) acte doveditoare pentru cal- să rezulte că este apt din punct de
se depun la dosar, cu excepția fișei 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 de liberă practică, având atestat în cularea punctajului prevăzut în vedere fizic și neuropsihic pentru
de examinare medicală. alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la Îngrijiri paliative, în cadrul Com- Anexa nr. 3 la ordin; exercitarea activității pentru pos-
Condițiile generale necesare în art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din partimentului de Îngrijiri paliati- j) cazierul judiciar; tul pentru care candidează;
vederea înscrierii la selecție, con- Legea nr. 95/2006 privind reforma ve. k) dovada/înscrisul din care să h) chitanță de plată a taxei de
dițiile specifice postului, precum în domeniul sănătății, republicată, Dosarul de înscriere la concurs rezulte că nu i-a fost aplicată una concurs;
și datele și locul desfășurării pro- cu modificările ulterioare; va cuprinde următoarele acte: din sancțiunile prevăzute la art. 39 i) copia actului de identitate în
belor sunt afișate la sediul unității, e) acte doveditoare pentru cal- a) cerere în care se menționea- alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. termen de valabilitate.
pe site-urile: www.inmas.ro și www cularea punctajului prevăzut în ză postul pentru care dorește să 460/2003 privind exercitarea pro- Taxa de concurs este de 150 de
mapn.ro. Anexa nr. 3 la ordin; concureze; fesiunilor de biochimist, biolog și lei și se achită la casieria spitalu-
Tematica de concurs/examen f) cazierul judiciar; b) copie xerox de pe diploma chimist, înființarea, organizarea și lui.
este cea publicată pe site-ul Mi- g) certificat medical din care de licență și certificatul de specia- funcționarea OBBCSSR, cu modifi- Documentele prevăzute la lit.
nisterului Sănătății pentru exame- să rezulte că este apt din punct de list sau primar pentru medici, me- cările și completările ulterioare; d), f) și g) sunt valabile trei luni și
nul de medic specialist. vedere fizic și neuropsihic pentru dici dentiști, farmaciști, respectiv l) certificat medical din care se depun la dosar în termen de va-
Înscrierile se fac la sediul se- exercitarea activității pentru pos- adeverință de confirmare în gradul să rezulte că este apt din punct de labilitate.
diul unității, str. Mircea Vulcă- tul pentru care candidează; profesional pentru biologi, biochi- vedere fizic și neuropsihic pentru Tematica de concurs și biblio-
nescu nr. 88, sector 1, București, h) chitanță de plată a taxei de miști sau chimiști; exercitarea activității pentru pos- grafia sunt cele afișate pe site-ul
iar concursul se organizează în concurs; c) copie a certificatului de tul pentru care candidează; Ministerului Sănătății pentru exa-
perioada cuprinsă între 31 și 90 de i) copia actului de identitate în membru al organizației profesio- h) chitanță de plată a taxei de menul de medic specialist în spe-
zile de la publicarea în „Viața me- termen de valabilitate. nale cu viza pe anul în curs; concurs. cialitatea postului.
dicală”. Taxa de concurs este de 150 de d) dovada/înscrisul din care să Taxa de concurs este de 150 de Înscrierile la concurs se fac la
Relații suplimentare se pot lei. rezulte că nu i-a fost aplicată una lei. sediul unității, Biroul RUNOS, în
obține la tel.: 021.318.72.49, Documentele prevăzute la lit. din sancțiunile prevăzute la art. Documentele prevăzute la lit. termen de 15 zile calendaristice de
021.318.73.46, int. 128. d), f) și g) sunt valabile trei luni și 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 j), k și l) sunt valabile trei luni și se la apariția acestui anunț, iar con-
se depun la dosar în termen de va- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la depun la dosar în termen de vala- cursul se organizează în perioada
SPITALUL ORĂȘENESC labilitate. art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din bilitate. cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
NEGREȘTI OAȘ (JUDEȚUL SATU Tematica de concurs este cea Legea nr. 95/2006 privind reforma Concursul se va organiza în publicarea în „Viața medicală”.
MARE) pentru examenul de medic speci- în domeniul sănătății, republicată, perioada cuprinsă între 31 și 90 Relații suplimentare se pot ob-
scoate la CONCURS alist în specialitatea postului. cu modificările ulterioare; de zile de la publicarea anunțului ține la Biroul RUNOS, bd. Dacia nr.
în conformitate cu prevederile Înscrierile la concurs se fac la e) acte doveditoare pentru cal- în „Viața medicală”, iar candidații 131A, loc. Mioveni, jud. Argeș, tel.:
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- sediul unității, în termen de 15 zile cularea punctajului prevăzut în vor parcurge următoarele etape 0730.013.970.
tările și modificările ulterioare, ur- calendaristice de la apariția aces- Anexa nr. 3 la ordin; eliminatorii: a) examinare psiho-
mătoarele posturi: tui anunț, iar concursul se organi- f) cazierul judiciar; logică; b) vizită medicală. REPUBLICARE
g) certificat medical din care Tematica și bibliografia de con- SPITALUL ORĂȘENESC
să rezulte că este apt din punct de curs sunt cele pentru susținerea MIOVENI (JUDEȚUL ARGEȘ)
vedere fizic și neuropsihic pentru examenului/concursului de ofițer scoate la CONCURS
exercitarea activității pentru pos- specialitatea biologie/biochimie. în conformitate cu prevederile
tul pentru care candidează; Înscrierile la concurs se fac în Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
h) chitanță de plată a taxei de termen de 15 zile calendaristice de tările și modificările ulterioare, un
concurs; la publicarea în „Viața medicală”, post cu normă întreagă de medic
i) copia actului de identitate în la sediul instituției din bd. Geniu- în specialitatea ATI.
termen de valabilitate. lui nr. 42B, sector 6, București. La concurs se pot prezenta
Taxa de concurs este de 150 de Relații suplimentare se pot medici cu drept de liberă practică,
lei și se achită la sediul spitalului. obține la tel.: 0374.871.622 sau specialiști sau primari confirmați
Documentele prevăzute la lit. 021.408.10.78. în specialitatea respectivă, rezi-
d), f) și g) sunt valabile trei luni și denți aflați în ultimul an de pre-
se depun la dosar în termen de va- SPITALUL ORĂȘENESC gătire în specialitatea în care se
labilitate. MIOVENI (JUDEȚUL ARGEȘ) publică postul.
Tematica, bibliografia și scoate la CONCURS Dosarul de înscriere la concurs
alte informații suplimentare se în conformitate cu prevederile va cuprinde următoarele acte:
pot obține la sediul unității, pe Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- a) cerere în care se menționea-
site-ul: www.spitalstei.ro sau la tările și modificările ulterioare, ur- ză postul pentru care dorește să
tel.: 0259.333.468. mătoarele posturi: concureze;
Înscrierile la concurs se fac la • un post cu normă întreagă de b) copie xerox de pe diploma
sediul unității, str. Cuza Vodă nr. medic specialist confirmat în spe- de licență și certificatul de specia-
5, în termen de 15 zile calendaris- cialitatea Neonatologie; list sau primar pentru medici, me-
tice de la apariția acestui anunț, • un post cu normă întreagă de dici dentiști, farmaciști, respectiv
iar concursul se organizează în medic specialist confirmat în spe- adeverință de confirmare în gradul
perioada cuprinsă între 31 și 90 cialitatea Cardiologie; profesional pentru biologi, biochi-
de zile de la publicarea în „Viața • un post cu normă întreagă de miști sau chimiști;
medicală”. medic specialist confirmat în spe- c) copie a certificatului de
Relații suplimentare se pot cialitatea Pediatrie; membru al organizației profesio-
obține la Serviciul RUNOS, tel.: • un post cu normă întreagă de nale cu viza pe anul în curs;
0259.333.468. medic specialist confirmat în spe- d) dovada/înscrisul din care să
cialitatea Pneumologie; rezulte că nu i-a fost aplicată una
SERVICIUL DE PROTECȚIE • un post cu jumătate de nor- din sancțiunile prevăzute la art.
ȘI PAZĂ mă de medic specialist confirmat 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
scoate la CONCURS în specialitatea Radiologie-ima- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
în conformitate cu prevederile gistică medicală cu competențe în art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- CT, RMN. Legea nr. 95/2006 privind reforma
pletările și modificările ulterioa- Dosarul de înscriere la concurs în domeniul sănătății, republicată,
re, două posturi cu normă întrea- va cuprinde următoarele acte: cu modificările ulterioare;
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 3
e) acte doveditoare pentru cal- cialitatea Obstetrică-ginecologie, • un post cu normă întreagă de
cularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
cu atestate de studii complemen-
tare în Ultrasonografia obstetrica-
medic rezident ultimul an confir-
mat în specialitatea Boli infecțioa-
CMI Dr. Coroi Mariana Doina,
f) cazierul judiciar; lă și ginecologică precum și Chi- se la Secția Boli infecțioase copii; localizat în sector 5,
g) certificat medical din care rurgia laparoscopică ginecologică, • un post cu normă întrea- Calea Ferentari nr. 15, caută un medic psihiatru înlocuitor,
să rezulte că este apt din punct de la Secția Obstetrică-ginecologie; gă de medic rezident ultimul an cu normă întreagă. Pentru mai multe detalii, contactați as. med.
vedere fizic și neuropsihic pentru • un post cu normă întreagă de confirmat în specialitatea Chirur-
Florina Toma, tel. 0766.520.229.
exercitarea activității pentru pos- medic specialist confirmat în spe- gie generală la Secția Chirurgie
tul pentru care candidează; cialitatea Obstetrică-ginecologie, generală;
h) chitanță de plată a taxei de cu atestate de studii complemen- • un post cu normă întreagă de
concurs; tare în Chirurgia laparoscopică gi- medic specialist confirmat în spe- Centrul Medical Omniprax
i) copia actului de identitate în necologică, la Secția obstetrică-gi- cialitatea Ortopedie și traumato-
termen de valabilitate. necologie; logie la Secția Ortopedie-trauma- cu sediul în Târgu Mureș, aflat în contract cu CAS OPSNAJ,
Taxa de concurs este de 150 de • două posturi cu normă în- tologie; angajează medic specialist,
lei și se achită la casieria spitalu- treagă de medic specialist confir- • un post cu normă întreagă de
lui. mat în specialitatea Medicină in- medic specialist confirmat în spe- cu normă întreagă sau part-time, pentru specialitatea Cardiologie.
Documentele prevăzute la lit. ternă la Secția Medicină internă; cialitatea Anestezie și terapie in- Detalii și relaţii la tel. 0744.613.148 sau pe e-mail:
d), f) și g) sunt valabile trei luni și • două posturi cu normă în- tensivă la Secția Anestezie-terapie office.omniprax@gmail.com
se depun la dosar în termen de va- treagă de medic specialist confir- intensivă;
labilitate. mat în specialitatea Cardiologie la • un post cu normă întreagă de
Tematica de concurs și biblio-
grafia sunt cele afișate pe site-ul
Secția Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de
medic rezident ultimul an confir-
mat în specialitatea Anestezie și Clinica Cristina Medical
Ministerului Sănătății pentru exa- medic specialist confirmat în spe- terapie intensivă la Secția Aneste- din București, Drumul Taberei, angajează medici specialiști
menul de medic specialist în spe- cialitatea Boli infecțioase la Com- zie-terapie intensivă.
cu normă întreagă în contract cu CASMB, pentru următoarele
cialitatea postului. partimentul de Prevenire a infecți- Dosarul de înscriere la concurs
Înscrierile la concurs se fac la ilor asociate asistenței medicale; va cuprinde următoarele acte: specialități: Medicină internă, Cardiologie, Neurologie,
sediul unității, Biroul RUNOS, în • un post cu normă întreagă de a) cerere în care se menționea-
Reumatologie. Telefon: 0787.898.703 / e-mail: sescugabi@yahoo.ro
termen de 15 zile calendaristice de medic specialist confirmat în spe- ză postul pentru care dorește să
la apariția acestui anunț, iar con- cialitatea Oftalmologie la Secția concureze;
cursul se organizează în perioada Oftalmologie; b) copie xerox de pe diploma
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la • un post cu normă întreagă de de licență și certificatul de specia- S.C. General Praxis SRL,
publicarea în „Viața medicală”. medic primar confirmat în specia- list sau primar pentru medici, me-
cabinet medical
Relații suplimentare se pot ob- litatea Nefrologie la Stația de He- dici dentiști, farmaciști, respectiv
cu doi medici de familie, în contract cu CJAS Hunedoara, angajăm
ține la Biroul RUNOS, bd. Dacia nr. modializă; adeverință de confirmare în gradul
131A, loc. Mioveni, jud. Argeș, tel.: • un post cu normă întreagă de profesional pentru biologi, biochi- medic de familie cu posibilitate preluare cabinet. Hațeg, județul
0730.013.970. medic primar confirmat în speci- miști sau chimiști; Hunedoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 7
alitatea Pediatrie la Secția Pedia- c) copie a certificatului de Informații la tel.: 0354.418.871
SPITALUL JUDEȚEAN trie; membru al organizației profesio-
DE URGENȚĂ SATU MARE • un post cu normă întreagă de nale cu viza pe anul în curs;
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Pediatrie la Secția Pedia-
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una Medici de familie
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- trie; din sancțiunile prevăzute la art. Angajăm medici specialitatea Medicină de
tările și modificările ulterioare, ur- • un post cu normă întreagă de 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 Familie pentru centrul nostru medical din
mătoarele posturi: medic specialist confirmat în spe- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la Caracal, județul Olt (50 km de Craiova).
• un post cu normă întreagă de cialitatea Boli infecțioase la Secția art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Avem disponibile 3 (trei) posturi, cu liste proprii,
medic specialist confirmat în spe- Boli infecțioase adulți; Legea nr. 95/2006 privind reforma în contract cu C.A.S. Olt.
Contact: tel. 0724.87.87.87
sau pe e-mail clinica@coram.ro.

A apărut nr. 2 al Revistei


Pediatric Dental Practice
Pediatric Dental Practice în România intențio- Titlurile celui de-al doilea număr L’Association pour la Recherche et l’Installation de Médecins
nează să informeze cititorii – practicieni dedicați al revistei Pediatric Dental Practice în Européens recherche activement les profils suivants:
stomatologiei pediatrice, dar și interdisciplinarității România:
– cu idei, opinii, descoperiri, subiecte-cheie din Sto-
• Un médecin Psychiatre pour un Centre Spécialisé de l’Est
• Editorial: Editor șef: Dr. PhD Nicoleta Van Gelder de la France. Psychiatrie adulte. 
matologia Pediatrică, din domeniile: clinic, practic,
• Un médecin Généraliste pour un Centre de santé situé
etic, juridic, economic, științific, cu scopul de a trezi • OPINII: A ne vaccina sau nu, aceasta este între-
dans les Pyrénées Atlantiques en salarié avec véhicule de
interesul și gândirea critică a fiecăruia dintre aceș- barea. Trei sugestii pentru a decide și a rămâne cu fonction.
tia, fie ei proprietari de cabinete uni-unit sau de cli- conștiința împăcată. – Lect. univ. Dr. Ionel Cioara • Un médecin Psychiatre pour un centre Hospitalier Général
nici multidisciplinare. Și toate acestea, doar pentru • CONTROLUL FRICII DE DENTIST: Primum non situé dans le Nord de la France. 
plus valoarea pe care ne-o datorăm nouă înșine, dar nocere și re-obținerea cooperării pacientului pedi- • Un médecin Radiologue et un médecin Gynécologue pour
un Centre Hospitalier Général dans la région de Reims. 
și profesiei noastre de onoare. atric. – Dr. PhD Nicoleta Van Gelder
• Un Masseur Kinésithérapeute pour un Centre Hospitalier
• PREZENTARE COLEG: Interviu de prezentare co-
de la Région Parisienne. 
leg Dr. Alexandra Man – Dr. Alexandra Man • Plusieurs Ophtalmologistes salariés avec de hauts niveaux
• INTERVIU: Abonamentul stomatologic pentru co- de rémunération pour des centres privés de la région
pii: concept European – Dr. PhD Nicoleta Van Gelder parisienne.
• EDUCAȚIE: 10 motive pentru care cabinetul tău • Un Anesthésiste Réanimateur pour une Clinique Privée
dans la région de Lyon.
dentar are nevoie de un website în 2021. – Carmen
• Un Rhumatologue pour un cabinet privé en Bretagne. 
Mihalca
• Un médecin généraliste ou interniste pour son service de
• NOUTĂȚI PRODUSE: Lampa Multimedia Elio Mi- Médecine Polyvalente dans un Centre Hospitalier Public en
croscope – Nergis Côte d’Or.
• SFATURI ȘI RECOMANDĂRI CLINICE: Candida • Un Dermatologue pour un laboratoire de Cosmétologie à
Negris sau discromia extrinsecă neagră în Stoma- Bordeaux (temps plein ou partiel, retraité accepte).
• Un médecin généraliste ou spécialiste pour cabinet
tologia Pediatrică: doar o provocare estetică? – Dr.
libéral en proche région parisienne, prime exceptionnelle
Andreea Jucan, Dr. PhD Nicoleta Van Gelder
d’installation de 50 000 euros.
• NUTRIȚIE ȘI CALITATEA VIEȚII: Mituri și greșeli
nutriționale în prevenția cariei dentare – Dr. PhD Nos prestations sont entièrement gratuites pour tous les candidats.
Nicoleta Van Gelder
Après validation des candidatures et des dossiers administratifs, les
• EVENIMENTE: Webinar: Ideal Future in Pediatric voyages de présentation en France sont aux frais de ARIME.
Dentistry
Candidatures à transmettre : sophie.leroy@arime.fr
4 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Posturi scoase la concurs
în domeniul sănătății, republicată, h) chitanță de plată a taxei de bd. Bucovina nr. 17, în termen de • un post cu normă întreagă de rezulte că nu i-a fost aplicată una
cu modificările ulterioare; concurs; 15 zile calendaristice de la apariția medic specialist confirmat în spe- din sancțiunile prevăzute la art.
e) acte doveditoare pentru cal- i) copia actului de identitate în acestui anunț, iar concursul se or- cialitatea Neurologie la Ambula- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
cularea punctajului prevăzut în termen de valabilitate. ganizează în perioada cuprinsă în- toriu - Cabinetul de Neurologie; alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
Anexa nr. 3 la ordin; Taxa de concurs este de 150 de tre 31 și 90 de zile de la publicarea • un post cu normă întreagă de art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
f) cazierul judiciar; lei. în „Viața medicală”. medic specialist confirmat în spe- Legea nr. 95/2006 privind reforma
g) certificat medical din care Documentele prevăzute la lit. Relații suplimentare se pot ob- cialitatea Oftalmologie la Ambula- în domeniul sănătății, republicată,
să rezulte că este apt din punct de d), f) și g) sunt valabile trei luni și ține la tel.: 0230.235.078, int. 105 toriu - Cabinetul de Oftalmologie; cu modificările ulterioare;
vedere fizic și neuropsihic pentru se depun la dosar în termen de va- sau la sediul administrativ al uni- • un post cu normă întreagă e) acte doveditoare pentru cal-
exercitarea activității pentru pos- labilitate. tății din bd. Bucovina nr. 17. de medic specialist confirmat în cularea punctajului prevăzut în
tul pentru care candidează; Tematica de concurs este cea specialitatea ORL la Ambulatoriu Anexa nr. 3 la ordin;
h) chitanță de plată a taxei de pentru examenul de medic spe- SPITALUL MUNICIPAL - Cabinetul de ORL; f) cazierul judiciar;
concurs; cialist în specialitatea postului, MORENI • un post cu normă întreagă de g) certificat medical din care
i) copia actului de identitate în respectiv biochimist specialist și (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) medic specialist confirmat în spe- să rezulte că este apt din punct de
termen de valabilitate. poate fi găsită pe site-ul Ministe- scoate la CONCURS cialitatea Pneumologie la Dispen- vedere fizic și neuropsihic pentru
Taxa de concurs este de 150 de rului Sănătății. în conformitate cu prevederile sarul TBC; exercitarea activității pentru pos-
lei. Înscrierile la concurs se fac la Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- • un post cu normă întreagă tul pentru care candidează;
Documentele prevăzute la lit. sediul unității, în termen de 15 zile tările și modificările ulterioare, ur- de medic specialist confirmat în h) chitanță de plată a taxei de
d), f) și g) sunt valabile trei luni și calendaristice de la apariția aces- mătoarele posturi: specialitatea Anestezie și terapie concurs;
se depun la dosar în termen de va- tui anunț, iar concursul se organi- • două posturi cu normă în- intensivă la Compartimentul ATI; i) copia actului de identitate în
labilitate. zează în perioada cuprinsă între treagă de medic specialist confir- • un post cu normă întreagă de termen de valabilitate.
Concursul se desfășoară pe 31 și 90 de zile de la publicarea în mat în specialitatea Medicină in- medic primar confirmat în specia- Taxa de concurs este de 150 de
baza tematicii examenului de ob- „Viața medicală”. ternă la Secția Medicină internă; litatea Igienă la Compartimentul lei și se va achita la sediul unității.
ținere a titlului de medic primar/ Relații suplimentare se pot ob- • un post cu normă întreagă de Prevenire a infecțiilor asociate Documentele prevăzute la lit.
specialist în specialitatea postu- ține la tel.: 0233.790.824, int. 204 asistenței medicale. d), f) și g) sunt valabile trei luni și
medic specialist confirmat în spe-
rilor publicate, aflată pe site-ul sau 0786.089.308. Dosarul de înscriere la concurs se depun la dosar în termen de va-
cialitatea Pediatrie la Secția Pedia-
Ministerului Sănătății (www.ms.ro va cuprinde următoarele acte: labilitate.
trie;
- Concursuri). SPITALUL ORĂȘENESC a) cerere în care se menționea- Tematica și bibliografia de
• un post cu normă întreagă de
Înscrierile la concurs se fac la GURA HUMORULUI ză postul pentru care dorește să concurs se vor afișa la sediul spita-
medic specialist confirmat în spe-
sediul unității, în termen de 15 zile (JUDEȚUL SUCEAVA) concureze; lului
cialitatea Cardiologie la Comparti-
calendaristice de la apariția aces- scoate la CONCURS b) copie xerox de pe diploma Înscrierile la concurs se fac la
mentul Cardiologie;
tui anunț în „Viața medicală”, pe în conformitate cu prevederile de licență și certificatul de specia- sediul unității, în termen de 15
• un post cu normă întreagă de
site-ul spitalului și afișat la sediul Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- list sau primar pentru medici, me- zile calendaristice de la apariția
medic specialist confirmat în spe-
instituției, iar concursul se orga- tările și modificările ulterioare, ur- dici dentiști, farmaciști, respectiv acestui anunț, iar concursul se
mătoarele posturi: cialitatea Neonatologie la Com- adeverință de confirmare în gradul organizează în perioada cuprinsă
nizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicare. • un post cu normă întreagă partimentul Neonatologie; profesional pentru biologi, biochi- între 31 și 90 de zile de la publica-
de medic specialist confirmat în • un post cu normă întrea- miști sau chimiști; rea în „Viața medicală”, dar nu mai
SPITALUL ORĂȘENESC specialitatea Anestezie și terapie gă de medic primar confirmat în c) copie a certificatului de devreme de 6 zile lucrătoare de la
„SFÂNTUL DIMITRIE” intensivă la Compartimentul Ane- specialitatea Recuperare, medi- membru al organizației profesio- încheierea înscrierilor.
TÂRGU NEAMȚ stezie și terapie intensivă; cină fizică și balneologie la Sec- nale cu viza pe anul în curs; Relații suplimentare se pot ob-
(JUDEȚUL NEAMȚ) • un post cu normă întreagă de ția Recuperare, medicină fizică și d) dovada/înscrisul din care să ține la tel.: 0245.666.036.
scoate la CONCURS medic specialist confirmat în spe- balneologie;
în conformitate cu prevederile cialitatea Reabilitare medicală la
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Compartimentul Recuperare, me-
tările și modificările ulterioare, ur- dicină fizică și balneologie.
mătoarele posturi: Dosarul de înscriere la concurs
• un post cu normă întreagă de va cuprinde următoarele acte:
medic rezident ultimul an confir- a) cerere în care se menționea-
mat în specialitatea Medicină de ză postul pentru care dorește să
urgență la Compartimentul Primi- concureze;
re Urgențe; b) copie xerox de pe diploma
• un post cu normă întreagă de de licență și certificatul de specia-
medic specialist confirmat în spe- list sau primar pentru medici, me-
cialitatea Medicina muncii la Ser- dici dentiști, farmaciști, respectiv
viciul RUONS; adeverință de confirmare în gradul
• un post cu normă întreagă profesional pentru biologi, biochi-
de biochimist specialist Biochimie miști sau chimiști;
medicală pentru Laboratorul de c) copie a certificatului de
Analize medicale. membru al organizației profesio-
Dosarul de înscriere la concurs nale cu viza pe anul în curs;
va cuprinde următoarele acte: d) dovada/înscrisul din care să
a) cerere în care se menționea- rezulte că nu i-a fost aplicată una
ză postul pentru care dorește să din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
concureze;
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
b) copie xerox de pe diploma
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
de licență și certificatul de specia-
Legea nr. 95/2006 privind reforma
list sau primar pentru medici, me-
în domeniul sănătății, republicată,
dici dentiști, farmaciști, respectiv
cu modificările ulterioare;
adeverință de confirmare în gradul
e) acte doveditoare pentru cal-
profesional pentru biologi, biochi-
cularea punctajului prevăzut în
miști sau chimiști;
Anexa nr. 3 la ordin;
c) copie a certificatului de
f) cazierul judiciar;
membru al organizației profesio- g) certificat medical din care
nale cu viza pe anul în curs; să rezulte că este apt din punct de
d) dovada/înscrisul din care să vedere fizic și neuropsihic pentru
rezulte că nu i-a fost aplicată una exercitarea activității pentru pos-
din sancțiunile prevăzute la art. tul pentru care candidează;
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 h) chitanță de plată a taxei de
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la concurs;
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din i) copia actului de identitate în
Legea nr. 95/2006 privind reforma termen de valabilitate;
în domeniul sănătății, republica- j) adeverință care să ateste că
tă, cu modificările ulterioare, ori nu a săvârșit una dintre infracțiu-
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau nile prevăzute la art. 2, alin. (1) din
d) din Legea nr. 460/2003 privind Legea nr. 118/2019.
exercitarea profesiunilor de bi- Taxa de concurs este de 150 de
ochimist, biolog și chimist, înfiin- lei.
țarea, organizarea și funcționarea Documentele prevăzute la lit.
OBBCSSR; d), f) și g) sunt valabile trei luni și
e) acte doveditoare pentru cal- se depun la dosar în termen de va-
cularea punctajului prevăzut în labilitate.
Anexa nr. 3 la ordin; Tematica de concurs este cea
f) cazierul judiciar; pentru examenul de medic speci-
g) certificat medical din care alist în specialitatea postului, pos-
să rezulte că este apt din punct de tată pe site-ul spitalului.
vedere fizic și neuropsihic pentru Înscrierile la concurs se fac
exercitarea activității pentru pos- la sediul administrativ al Spita-
tul pentru care candidează; lului Orășenesc Gura Humorului
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 5
SPITALUL JUDEȚEAN DE mat în specialitatea Gastroentero-
URGENȚĂ VÂLCEA logie la Secția Gastroenterologie;
scoate la CONCURS • un post cu normă întreagă de
în conformitate cu prevederile medic primar confirmat în specia-
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- litatea Nefrologie la Secția Nefro-
tările și modificările ulterioare, ur- logie;
mătoarele posturi: • un post cu normă întreagă de
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specia-
medic specialist confirmat în spe- litatea Cardiologie la Secția Cardi-
cialitatea Radiologie-imagistică ologie;
medicală, cu competență în CT și • un post cu normă întreagă de
RMN, pentru Laboratorul de Radi- medic specialist confirmat în spe-
ologie și imagistică medicală; cialitatea Dermatovenerologie la
• un post cu normă întreagă Secția Dermato-venerologie;
de medic specialist confirmat în • un post cu normă întreagă
specialitatea Radiologie-imagisti- de medic specialist confirmat în
că medicală, cu competență în CT, specialitatea Boli infecțioase la
pentru Laboratorul de Radiologie SPIAM;
și imagistică medicală; • un post cu normă întreagă
• un post cu normă întreagă de de medic rezident ultimul an con-
medic specialist confirmat în spe- firmat în specialitatea Urologie la
cialitatea Medicină de urgență la Secția Urologie;
UPU-SMURD. • un post cu normă întreagă
Dosarul de înscriere la concurs de medic specialist confirmat în
va cuprinde următoarele acte: specialitatea Anestezie și terapie
a) cerere în care se menționea- intensivă la Secția ATI,
ză postul pentru care dorește să • un post cu normă întreagă de
concureze; medic primar confirmat în speci-
b) copie xerox de pe diploma alitatea Pediatrie la Secția Pedia-
de licență și certificatul de specia- trie;
list sau primar pentru medici, me- • un post cu normă întreagă de
dici dentiști, farmaciști, respectiv medic specialist confirmat în spe-
adeverință de confirmare în gradul cialitatea Neonatologie la Secția
profesional pentru biologi, biochi- Neonatologie;
miști sau chimiști; • două posturi cu normă în-
c) copie a certificatului de treagă de medic specialist con-
membru al organizației profesio- firmat în specialitatea Oncologie
nale cu viza pe anul în curs; medicală la Secția Oncologie me-
d) dovada/înscrisul din care să dicală;
rezulte că nu i-a fost aplicată una • un post cu normă întreagă
din sancțiunile prevăzute la art. de medic primar confirmat în spe-
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 cialitatea Radiologie-imagistică
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la medicală pentru Laboratorul de
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Radiologie și imagistică medicală;
Legea nr. 95/2006 privind reforma • un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în spe-
în domeniul sănătății, republicată,
cialitatea Oncologie medicală la
cu modificările ulterioare;
Cabinetul de Oncologie;
e) acte doveditoare pentru cal-
• un post cu normă întreagă
cularea punctajului prevăzut în
de medic specialist confirmat în
Anexa nr. 3 la ordin;
specialitatea Chirurgie generală la
f) cazierul judiciar;
Secția Chirurgie generală;
g) certificat medical din care
• un post cu normă întreagă
să rezulte că este apt din punct de
de medic specialist confirmat în
vedere fizic și neuropsihic pentru
specialitatea Medicină internă la
exercitarea activității pentru pos-
Cabinetul de Medicină internă -
tul pentru care candidează;
C.S.M. Pîrscov;
h) chitanță de plată a taxei de
• un post cu normă întreagă de
concurs;
medic Medicină generală cu drept Taxa de concurs este de 150 de generală la Centrul de Sănătate c) copie a certificatului de
i) copia actului de identitate în
de liberă practică, competență/ lei. Multifuncțional Pîrscov - Cabinet membru al organizației profesio-
termen de valabilitate.
atestat în Medicină de urgență, la nale cu viza pe anul în curs;
Taxa de concurs este de 150 de Documentele prevăzute la lit. Chirurgie generală;
UPU-SMURD. d) dovada/înscrisul din care să
lei. d), f) și g) sunt valabile trei luni și • un post cu normă întreagă
Dosarul de înscriere la concurs
Documentele prevăzute la lit. se depun la dosar în termen de va- de medic în specialitatea Otorino- rezulte că nu i-a fost aplicată una
va cuprinde următoarele acte:
d), f) și g) sunt valabile trei luni și labilitate. laringologie la Centrul de Sănătate din sancțiunile prevăzute la art.
a) cerere în care se menționea-
se depun la dosar în termen de va- Tematica de concurs va fi afișa- Multifuncțional Pîrscov - Cabinet 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
ză postul pentru care dorește să
labilitate. tă la sediul spitalului. ORL; alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
concureze;
Tematica de concurs este cea Înscrierile la concurs se fac la • un post cu normă întreagă de art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
b) copie xerox de pe diploma
de medic specialist în specialitatea sediul unității, în termen de 15 zile medic în specialitatea Pediatrie la Legea nr. 95/2006 privind reforma
de licență și certificatul de specia-
postului, afișată pe site-ul Minis- calendaristice de la apariția aces- Centrul de Sănătate Multifuncțio- în domeniul sănătății, republicată,
list sau primar pentru medici, me-
terului Sănătății. tui anunț, iar concursul se organi- nal Pîrscov - Cabinet Pediatrie; cu modificările ulterioare;
dici dentiști, farmaciști, respectiv
Înscrierile la concurs se fac la zează în perioada cuprinsă între • două posturi cu normă în- e) acte doveditoare pentru cal-
adeverință de confirmare în gradul
sediul unității, Serviciul RUJC, în profesional pentru biologi, biochi- 31 și 90 de zile de la publicarea în treagă de medic în specialitatea cularea punctajului prevăzut în
termen de 15 zile calendaristice de miști sau chimiști; „Viața medicală”. Neurologie la Secția neurologie; Anexa nr. 3 la ordin;
la apariția acestui anunț, iar con- c) copie a certificatului de • un post cu normă întreagă f) cazierul judiciar;
cursul se organizează în perioada membru al organizației profesio- REPUBLICARE de medic în specialitatea Diabet g) certificat medical din care
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la nale cu viza pe anul în curs; SPITALUL JUDEȚEAN zaharat, nutriție și boli metabolice să rezulte că este apt din punct de
publicarea în „Viața medicală”. d) dovada/înscrisul din care să DE URGENȚĂ BUZĂU la Cabinetul de Diabet, nutriție și vedere fizic și neuropsihic pentru
Relații suplimentare se pot rezulte că nu i-a fost aplicată una scoate la CONCURS boli metabolice. exercitarea activității pentru pos-
obține la tel.: 0250.748.001, int. din sancțiunile prevăzute la art. în conformitate cu prevederile tul pentru care candidează;
La concurs se pot prezenta
3269. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- h) chitanță de plată a taxei de
medici cu drept de liberă practică,
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la tările și modificările ulterioare, ur- concurs;
specialiști sau primari confirmați
SPITALUL JUDEȚEAN DE UR- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din mătoarele posturi: i) copia actului de identitate în
în specialitatea respectivă, rezi-
GENȚĂ BUZĂU Legea nr. 95/2006 privind reforma • un post cu normă întreagă de termen de valabilitate.
denți aflați în ultimul an de pre-
scoate la CONCURS în domeniul sănătății, republicată, medic în specialitatea Cardiologie Taxa de concurs este de 150 de
în conformitate cu prevederile gătire în specialitatea în care se
cu modificările ulterioare; la Secția Cardiologie; lei.
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- publică postul.
e) acte doveditoare pentru cal- • două posturi cu normă în- Documentele prevăzute la lit.
tările și modificările ulterioare, ur- Dosarul de înscriere la concurs
cularea punctajului prevăzut în treagă de medic în specialitatea d), f) și g) sunt valabile trei luni și
mătoarele posturi: va cuprinde următoarele acte:
Anexa nr. 3 la ordin; Cardiologie la Secția Terapie in- se depun la dosar în termen de va-
• două posturi cu normă în- a) cerere în care se menționea-
f) cazierul judiciar; tensivă - coronarieni; labilitate.
treagă de medic primar confirmat ză postul pentru care dorește să
g) certificat medical din care • un post cu normă întreagă de Tematica de concurs va fi afișa-
în specialitatea Medicină internă concureze;
să rezulte că este apt din punct de medic în specialitatea Neonatolo- tă la sediul spitalului.
la Secția Medicină internă; b) copie xerox de pe diploma
vedere fizic și neuropsihic pentru gie la Secția Neonatologie - Tera- Înscrierile la concurs se fac la
• un post cu normă întreagă de licență și certificatul de specia- sediul unității, în termen de 15 zile
exercitarea activității pentru pos- pie intensivă;
de medic specialist confirmat în tul pentru care candidează; • un post cu normă întreagă de list sau primar pentru medici, me- calendaristice de la apariția aces-
specialitatea Medicină internă la h) chitanță de plată a taxei de medic în specialitatea Pediatrie la dici dentiști, farmaciști, respectiv tui anunț, iar concursul se organi-
Secția Medicină internă; concurs; UPU-SMURD; adeverință de confirmare în gradul zează în perioada cuprinsă între
• două posturi cu normă în- i) copia actului de identitate în • un post cu normă întreagă de profesional pentru biologi, biochi- 31 și 90 de zile de la publicarea în
treagă de medic specialist confir- termen de valabilitate. medic în specialitatea Chirurgie miști sau chimiști; „Viața medicală”.
6 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Posturi scoase la concurs
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ f) cazierul judiciar; SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN vedere fizic și neuropsihic pentru • un post cu normă întreagă de
(JUDEȚUL CLUJ) g) certificat medical din care DE URGENȚĂ SIBIU exercitarea activității pentru pos- medic Medicină generală cu drept
scoate la CONCURS să rezulte că este apt din punct de scoate la CONCURS tul pentru care candidează; de liberă practică la Serviciul de
în conformitate cu prevederile vedere fizic și neuropsihic pentru în conformitate cu prevederile h) chitanță de plată a taxei de Evaluare și statistică medicală și
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- exercitarea activității pentru pos- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- concurs; DRG;
pletările și modificările ulterioa- tul pentru care candidează; pletările și modificările ulteri- i) copia actului de identitate • un post cu normă întreagă
re, un post cu normă întreagă de h) chitanță de plată a taxei de oare, un post cu normă întreagă în termen de valabilitate. de medic specialist confirmat în
medic primar confirmat în speci- concurs; de medic specialist confirmat în Taxa de concurs este de 150 de specialitatea Otorinolaringologie
alitatea Medicină generală/Medi- i) copia actului de identitate specialitatea Neurologie pentru lei. la Secția ORL;
cină de familie la Serviciul Social în termen de valabilitate. Secția clinică Neurologie. Documentele prevăzute la lit. • un post cu normă întreagă
de asistență medicală, Dispensar Taxa de concurs este de 150 de Dosarul de înscriere la concurs d), f) și g) sunt valabile trei luni de biolog debutant în cadrul La-
școlar II. lei. va cuprinde următoarele acte: și se depun la dosar în termen de boratorului de Analize medicale
Dosarul de înscriere la concurs Documentele prevăzute la lit. a) cerere în care se mențio- valabilitate. pentru punct de lucru de la Scor-
va cuprinde următoarele acte: d), f) și g) sunt valabile trei luni nează postul pentru care dorește Tematica de concurs va fi afi- nicești.
a) cerere în care se mențio- și se depun la dosar în termen de să concureze; șată la sediul spitalului. Dosarul de înscriere la concurs
nează postul pentru care dorește valabilitate. Pentru documentele b) copie xerox de pe diploma Înscrierile la concurs se fac la va cuprinde următoarele acte:
să concureze; solicitate în copie candidații tre- de licență și certificatul de specia- sediul unității, în termen de 15 a) cerere în care se mențio-
b) copie xerox de pe diploma buie să prezinte și actele origi- list sau primar pentru medici, me- zile calendaristice de la apariția nează postul pentru care dorește
de licență și certificatul de specia- nale, care vor fi verificate pentru dici dentiști, farmaciști, respectiv acestui anunț, iar concursul se să concureze;
list sau primar pentru medici, me- conformitate de către personalul adeverință de confirmare în gra- organizează în perioada cuprinsă b) copie xerox de pe diploma
dici dentiști, farmaciști, respectiv biroului RUSPM, desemnat pen- dul profesional pentru biologi, între 31 și 90 de zile de la publica- de licență și certificatul de specia-
adeverință de confirmare în gra- tru înscrierea candidaților la con- biochimiști sau chimiști; rea în „Viața medicală”. list sau primar pentru medici, me-
dul profesional pentru biologi, curs. c) copie a certificatului de Relații suplimentare se pot dici dentiști, farmaciști, respectiv
biochimiști sau chimiști; Tematica și bibliografia de membru al organizației profesio- obține la tel.: 0269.215.050, int. adeverință de confirmare în gra-
c) copie a certificatului de concurs sunt cele pentru exame- nale cu viza pe anul în curs; 305. dul profesional pentru biologi,
membru al organizației profesio- nul de medic specialist în specia- d) dovada/înscrisul din care să biochimiști sau chimiști;
nale cu viza pe anul în curs; litatea postului, postate pe site-ul rezulte că nu i-a fost aplicată una SPITALUL JUDEȚEAN c) copie a certificatului de
d) dovada/înscrisul din care Ministerului Sănătății. din sancțiunile prevăzute la art. DE URGENȚĂ SLATINA membru al organizației profesio-
să rezulte că nu i-a fost aplica- Înscrierile la concurs se fac la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. (JUDEȚUL OLT) nale cu viza pe anul în curs;
tă una din sancțiunile prevăzute sediul unității, în termen de 15 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv scoate la CONCURS d) dovada/înscrisul din care să
la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), zile calendaristice de la apariția la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din în conformitate cu prevede- rezulte că nu i-a fost aplicată una
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), acestui anunț, iar concursul se Legea nr. 95/2006 privind reforma rile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu din sancțiunile prevăzute la art.
respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) organizează în perioada cuprinsă în domeniul sănătății, republica- completările și modificările 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
sau e) din Legea nr. 95/2006 pri- între 31 și 90 de zile de la publica- tă, cu modificările ulterioare; ulterioare, următoarele posturi: 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
vind reforma în domeniul sănă- rea în „Viața medicală”. e) acte doveditoare pentru • un post cu normă întreagă la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
tății, republicată, cu modificările Relații suplimentare se pot calcularea punctajului prevăzut de medic specialist confirmat în Legea nr. 95/2006 privind reforma
ulterioare; obține la sediul Primăriei muni- în Anexa nr. 3 la ordin; specialitatea Diabet zaharat, nu- în domeniul sănătății, republica-
e) acte doveditoare pentru cipiului Dej, str. 1 Mai nr. 2, sau f) cazierul judiciar; triție și boli metabolice la Cabine- tă, cu modificările ulterioare, ori
calcularea punctajului prevăzut la tel.: 0264.211.790, int. 135 - g) certificat medical din care tul de Diabet zaharat, nutriție și cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau
în Anexa nr. 3 la ordin; Biroul RUSPM. să rezulte că este apt din punct de boli metabolice; d) din Legea nr. 460/2003 privind

ABONAMENTE la reviste tipărite


Din 2015 indexată Publicaţie sub egida Colegiului cu sprijinul Societăţii Române 1991
Publicaţie indexată din 2013 Societatea Română Societatea Română Societatea Societatea Societatea Since 2013 indexed in Societatea Română
de Neuro-Otologie
Societatea Română de Audiologie
și Patologie a Comunicării
Societatea Română
de HPV
Academia
de Știinţe Medicale
Societatea Română
de Foniatrie Din 2014 indexată
EBSCO Academic Search Ultimate & Publicaţie sub egida Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Farmaciștilor din România de Istoria Farmaciei de în Obstetrică de Ultrasonografie Română de Uroginecologie de Endometrioză
EBSCO Academic Search Ultimate & EBSCO Academic Search Ultimate & Publicaţie
Din 2015 indexată în baza de date internaţională și Ginecologie în Obstetrică și Ginecologie de HPV din România și Infertilitate Est-Europeană
susţinută de: A.R.P.P.

One Belt, One Road Reference Source EBSCO Academic Search Ultimate & One Belt, One Road Reference Source One Belt, One Road Reference Source
One Belt, One Road Reference Source SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE ISTORIA FARMACIEI

REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ JOURNAL FOR CONTINUING MEDICAL EDUCATION REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Anul XVII • Nr. 136 (4/2020) • DOI: 10.26416/Med.136.4.2020 REVISTĂ DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ Year XIII • No. 47 (2) 2020 • DOI: 10.26416/ORL.47.2.2020 Anul XVI • Nr. 61 (2) 2020 • DOI: 10.26416/Psih.61.2.2020
IBI Factor 2014-15 is 3.43
TEMA
Anul XVII • Nr. 196 (5) 2020 • DOI: 10.26416/Farm.196.5.2020 Anul VI • Nr. 22 (4) 2018 • DOI: 10.26416/Gine.22.4.2018

TEMA
EDIŢIEI Din 2015 indexată EDIŢIEI
EBSCO Academic Search Ultimate &

FARMACOLOGIE
One Belt, One Road Reference Source
PANDEMIA
URGENŢE ISSUE DE COVID-19
MEDICAŢIA OBSTETRICALE THEME
Gastroenterologie ANTIOSTEOPOROTICĂ COVID-19 PANDEMIC –
ȘI SĂNĂTATEA
SECŢIUNE A TOUGH MINTALĂ
MOAȘE ȘI ASISTENŢI MEDICALI
pag. 35
pag. 47
MARATHON TEST
NEWS
RHINOLOGY Accesul populaţiei din
SINTEZE CLINICE FARMACOLOGIE Clinico-epidemiological România la îngrijiri de
Update privind Utilizarea OBSTETRICĂ study on the interrelation sănătate mintală în
managementul medicamentelor în between nasal polyposis timpul pandemiei
perioada perioperatorie New concepts
interdisciplinar pag. 6 in the screening and synchronous allergic de COVID-19
al pacientului of preterm preeclampsia pathologies pag. 7
sub terapie antiresorbtivă/ pag. 8 page 10
antiangiogenică/biologică, FARMACOTERAPIE
în contextul prevenirii Recomandări terapeutice REVIEW
osteonecrozei maxilarelor GINECOLOGIE
în hipotiroidie Sindromul Wernicke-
induse medicamentos pag. 20 Uterine artery CERVICAL PATHOLOGY
Korsakoff – o nouă
pag. 10 embolization Flegmoane cervicale încadrare în ICD-11
for leiomyomata – postamigdalectomie. pag. 27
CERCETARE symptoms control Cazuri clinice
Utilizarea în sarcină a and quality of life page 26
CERCETARE ORIGINALĂ medicamentelor fără pag. 22
PSIHIATRY&ART&CULTURE
Iod povidona prescripţie medicală Sinopsis cultural al
demonstrează activitate pag. 29
psihiatriei românesti (II)
virucidă in vitro rapid AUDIOLOGY
pag. 39
instalată împotriva INTERDISCIPLINARE Influenţa patologiei
PROFILAXIE Colorectal cancer auditive
SARS-CoV-2,
virusul responsabil Profilaxia complicaţiilor during pregnancy asupra studentului
de apariţia COVID-19 postantibioterapie. Noi pag. 40 din învăţământul PSYCHOTHERAPY
perspective medical superior Intimate strangers –
pag. 30 pag. 39
page 30
episodes with my father
pag. 43
FOTO: SHUTTERSTOCK
FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

Societatea Naţională de Oncologie


Medicală din România
Revista Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică VOLUM LXVIII • NUMĂRUL 2 • APRILIE-IUNIE 2020 • DOI: 10.26416/OBSGIN.68.2.2020
Din 2014 indexată Din 2013 indexată REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
EBSCO Academic Search Ultimate & REVISTĂ DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ EBSCO Academic Search Ultimate & Anul XII • Nr. 45 (4) 2018 • DOI: 10.26416/OnHe.45.4.2018 VOL IV v NR. 3 v OCTOMBRIE 2020
One Belt, One Road Reference Source Anul XIV • Nr. 52 (4) 2018 • DOI: 10.26416/Pedi.52.4.2018 One Belt, One Road Reference Source

ICI Journals Master List database

TEMA
EDIŢIEI

PRACTICA CLINICĂ
CLINICAL REFERATE LUCRĂRI RUBRICA PREZENTĂRI

ȘI GÂNDIREA CRITICĂ INVESTIGATIONS GENERALE ORIGINALE SPECIALISTULUI DE CAZ

ÎN PATOLOGIA IN DISCOVERING
PEDIATRICĂ CANCEROUS CELLS

ORIGINAL STUDIES
SATB2 immunohistoche­
STADIUL ACTUAL
mical expression in bone
Logica verticalităţii tumors with emphasis REVISTA SOCIETĂŢII ROMÂNE
și corpul înfășat: on giant cell tumor
ce perspective cognitive and malignancy
DE OBSTETRICĂ
ne deschid imaginile pag. 9 ȘI GINECOLOGIE
din trecut?
pag. 6

REVIEW

Durerea toracică – New approaches


abordare practică la copil in gastrointestinal
pag. 18
surgical oncology
pag. 16

Abordare practică HEMATOLOGY


în sindromul
Peculiarities
FOTO: SHUTTERSTOCK

de apnee de somn
de tip obstructiv la copil of diagnosis in primary
pag. 28
central nervous system
lymphomas (PCNSL)
pag. 36
FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

SERIE NOUĂ
DOI:10.26416/Aler.4.3.2020

Publicație Cost abonament Plată securizată* Toate revistele de specialitate ale MedicHub sunt creditate cu câte
10 puncte EMC/EFC (Grupa B+) pentru medici/farmaciști.
4/6** numere Publicațiile Medic.ro, Farmacist.ro și Ginecologia.ro sunt creditate și cu câte
119 lei 5 puncte EMC pentru asistenți medicali, asistenți de farmacie și moașe.
în format tipărit
Ordin de plată sau transfer bancar pe coordonatele: MEDICHUB MEDIA SRL,
*Plată online prin platforma medichub.ro; Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 11, sector 5,050883, București, OP 69 – CP 197,
**Medic.ro și Farmacist.ro au câte 6 numere pe an CUI 16136719, J40/2001/2004. Cont IBAN RO73RNCB0617140595120003,deschis la BCR.
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 7
exercitarea profesiunilor de bi- Legea nr. 95/2006 privind reforma
ochimist, biolog și chimist, înfiin- în domeniul sănătății, republica-
țarea, organizarea și funcționarea tă, cu modificările ulterioare;
OBBCSSR; e) acte doveditoare pentru
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut
calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar;
f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care
g) certificat medical format A5 să rezulte că este apt din punct de
din care să rezulte că este apt din vedere fizic și neuropsihic pentru
punct de vedere fizic și neuropsi- exercitarea activității pentru pos-
hic pentru exercitarea activității tul pentru care candidează;
pentru postul pentru care candi- h) chitanță de plată a taxei de
dează; concurs;
h) chitanță de plată a taxei de i) copia actului de identitate
concurs; în termen de valabilitate.
i) copia actului de identitate Taxa de concurs este de 150 de
în termen de valabilitate; lei.
j) copie a documentelor pri- Documentele prevăzute la lit.
vind schimbarea numelui (cer- d), f) și g) sunt valabile trei luni
tificat de căsătorie, certificat de și se depun la dosar în termen de
divorț, hotărâre judecătorească valabilitate.
etc.). Tematica de concurs este cea
Taxa de concurs este de 150 de pentru examenul de medic speci-
lei și se achită la sediul spitalului alist în specialitatea postului.
la data depunerii dosarului. Înscrierile la concurs se fac la
Documentele prevăzute la lit. sediul unității, în termen de 15
d) și g) sunt valabile trei luni, iar zile calendaristice de la apariția
cazierul judiciar are valabilitate acestui anunț, iar concursul se
șase luni; documentele se depun organizează în perioada cuprinsă
la dosar în termen de valabilitate. între 31 și 90 de zile de la publica-
Copiile actelor prevăzute mai rea în „Viața medicală”.
sus vor fi însoțite de documentele Relații suplimentare se pot
originale pentru a fi certificate în obține la tel.: 0230.564.067, int.
conformitate cu originalul de un 217.
reprezentant al angajatorului.
În cazul posturilor de biolog SPITALUL JUDEȚEAN DE UR-
debutant, biochimist debutant GENȚĂ PITEȘTI (JUDEȚUL
sau chimist debutant, documen- ARGEȘ)
tele prevăzute la lit. c) și d) se în-
scoate la CONCURS
locuiesc cu declarația pe propria
în conformitate cu prevederile
răspundere a candidatului.
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
Tematica de concurs este
borat cu prevederile art. 184 din
afișată pe site-ul spitalului sau
Legea nr. 95/2006, funcția de șef
se poate obține de la Serviciul
Secția Oncologie.
RUNO.
Dosarul de înscriere la concurs
Înscrierile la concurs se fac la
va cuprinde următoarele acte:
sediul unității, în termen de 15
a) cerere în care se mențio-
zile calendaristice de la apariția
nează funcția pentru care dorește
acestui anunț, iar concursul se
să candideze;
organizează în perioada cuprinsă
b) copie xerox de pe diploma
între 31 și 90 de zile de la publica-
de studii;
rea în „Viața medicală”.
c) adeverință din care să reia-
Relații suplimentare se pot
obține la Serviciul RUNO, tel.: să confirmarea în gradul profesio-
nal; Taxa de concurs este de 150 de logiei stabilite pentru obținerea patibil cu funcția pentru care do-
0349.802.550.
d) acte doveditoare pentru lei și se achită la casieria spitalu- titlului de medic specialist. rește să concureze;
calcularea punctajului prevăzut lui Înscrierile la concurs se fac la f) declarație pe propria răs-
SPITALUL MUNICIPAL „SF.
în Anexa nr. 2 la normele menți- La concurs se pot prezenta sediul unității, în termen de 15 pundere a candidatului, din care
DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN”
onate; medici cu o vechime de cel puțin 5 zile de la apariția acestui anunț, să rezulte că nu se află în stare de
RĂDĂUȚI (JUDEȚUL SUCEAVA)
e) declarație pe propria răs- ani în specialitatea postului, spe- iar concursul se organizează în incompatibilitate;
scoate la CONCURS
pundere a candidatului, din care cialitate pe care o practică în mod termen de minimum 30 de zile și g) certificat privind starea de
în conformitate cu prevederile
să rezulte că nu a fost condamnat curent și în care sunt confirmați maximum 90 de zile de la publica- sănătate;
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
penal pentru fapte ce-l fac incom- prin ordin al m.s.p. (vechimea în rea în „Viața medicală”. h) dovadă/adeverință din care
pletările și modificările ulterioa-
patibil cu funcția pentru care do- specialitate decurge de la data să rezulte că în ultimii 2 ani nu
re, un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în spe- rește să concureze; confirmării și încadrării ca speci- SPITALUL JUDEȚEAN a fost sancționat de conducerea
cialitatea Radiologie-imagistică f) declarație pe propria răs- alist). DE URGENȚĂ PITEȘTI unităților în care și-a desfășurat
medicală pentru Laboratorul de pundere a candidatului, din care Persoanele sancționate în ul- (JUDEȚUL ARGEȘ) activitatea sau de Colegiul Medi-
Radiologie și imagistică medicală. să rezulte că nu se află în stare de timii 2 ani de unitățile la care au scoate la CONCURS cilor din România;
Dosarul de înscriere la concurs incompatibilitate; fost angajate sau de Colegiul Me- în conformitate cu prevederile le- i) copie xerox a autorizației de
va cuprinde următoarele acte: g) certificat privind starea de dicilor din România, precum și gale, funcția de șef Centru de He- liberă practică sau certificatul de
a) cerere în care se mențio- sănătate; cele cărora le-a încetat contrac- modializă. membru al Colegiului Medicilor
nează postul pentru care dorește h) dovadă/adeverință din care tul de administrare în condițiile Dosarul de înscriere la concurs din România;
să concureze; să rezulte că în ultimii 2 ani nu stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), va cuprinde următoarele acte: j) copia carnetului de muncă
b) copie xerox de pe diploma a fost sancționat de conducerea sau cele care au împlinit vârsta de a) cerere în care se mențio- sau, după caz, o adeverință care să
de licență și certificatul de specia- unităților în care și-a desfășurat pensionare conform legii, nu pot nează funcția pentru care dorește ateste confirmarea în specialitate
list sau primar pentru medici, me- activitatea sau de Colegiul Medi- participa la concurs. să candideze; și vechimea în specialitate;
dici dentiști, farmaciști, respectiv cilor din România; Concursul sau examenul va b) copie xerox de pe diploma k) un proiect de management
adeverință de confirmare în gra- i) copie xerox a autorizației de consta în următoarele probe: in- de studii; privind evoluția viitoare a centru-
dul profesional pentru biologi, liberă practică sau a certificatului terviu – susținerea proiectului de c) adeverință din care să reia- lui;
biochimiști sau chimiști; de membru al Colegiului Medici- management, probă scrisă, probă să confirmarea în gradul profesio- l) chitanță de plată a taxei de
c) copie a certificatului de lor din România; clinică sau practică. nal; concurs.
membru al organizației profesio- j) copia carnetului de muncă Proba scrisă a concursului se d) acte doveditoare pentru Taxa de concurs este de 150 de
nale cu viza pe anul în curs; sau, după caz, o adeverință care să susține după subiecte din Legea calcularea punctajului prevăzut lei și se achită la casieria spitalu-
d) dovada/înscrisul din care să ateste confirmarea în specialitate nr. 95/2006 privind reforma în do- în Anexa nr. 2 la normele menți- lui.
rezulte că nu i-a fost aplicată una și vechimea în specialitate; meniul sănătății, cu modificările onate; Înscrierile la concurs se fac
din sancțiunile prevăzute la art. k) un proiect de management și completările ulterioare și legis- e) declarație pe propria răs- în termen de 15 zile de la apari-
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. privind evoluția viitoare a secției; lația secundară aferentă. pundere a candidatului, din care ția acestui anunț, iar concursul se
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv l) chitanță de plată a taxei de Proba clinică sau proba prac- să rezulte că nu a fost condamnat organizează după 30 de zile de la
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din concurs. tică se susține pe baza metodo- penal pentru fapte ce-l fac incom- publicarea în „Viața medicală”.
8 VIA�A MEDICALĂ
12 martie 2021 l Nr. 10 Posturi scoase la concurs
SPITALUL DE PSIHIATRIE legii, nu pot participa la concurs. d) copie de pe certificatul de specialitatea Radiologie-imagis- Umane, Normare, Salarizare al
CRONICI SIRET Concursul sau examenul va medic specialist/primar; tică medicală pentru Laboratorul spitalului.
(JUDEȚUL SUCEAVA) consta în următoarele probe: in- e) curriculum vitae; de Radiologie și imagistică sani- Înscrierile la concurs se fac la
scoate la CONCURS terviu – susținerea proiectului de f) adeverinţa care atestă ve- tară; sediul unității, în termen de 15
în conformitate cu prevederile management, probă scrisă, probă chimea în gradul profesional sau • un post cu normă întrea- zile calendaristice de la apariția
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- clinică sau practică. în specialitatea studiilor, după gă de medic specialist confirmat acestui anunț, iar concursul se
borat cu prevederile art. 184 din Proba scrisă a concursului se caz; în specialitatea Neonatologie la organizează în perioada cuprinsă
Legea nr. 95/2006, următoarele susține după subiecte din Legea g) cazierul judiciar; Compartimentul Neonatologie; între 31 și 90 de zile de la publica-
funcții: nr. 95/2006 privind reforma în do- h) declaraţia pe propria răs- • un post cu normă întreagă rea în „Viața medicală”.
• șef Secția Psihiatrie meniul sănătății, cu modificările pundere că nu a desfășurat acti- de medic specialist confirmat în Relații suplimentare se pot
cronici I; și completările ulterioare și legis- vităţi de poliţie politică, aşa cum specialitatea Pediatrie la Secția obține la Biroul Resurse Umane,
• șef Secția Psihiatrie lația secundară aferentă. este definită prin lege; Pediatrie; Normare, Salarizare al spitalu-
cronici II. Proba clinică sau proba prac- i) adeverinţă medicală care să • un post cu normă întreagă de lui, tel.: 0236.812.431, int. 50 sau
Dosarul de înscriere la concurs tică se susține pe baza metodo- ateste starea de sănătate cores- medic specialist confirmat în spe- 0236.811.608.
va cuprinde următoarele acte: logiei stabilite pentru obținerea punzătoare, eliberată cu cel mult cialitatea Diabet zaharat, nutriție
a) cerere în care se mențio- titlului de medic specialist. 6 luni anterior derulării concur- și boli metabolice la Cabinetul de SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
nează funcția pentru care dorește Înscrierile la concurs se fac la sului de către medicul de familie Diabet zaharat și boli metabolice. DE URGENȚĂ ILFOV
să candideze; sediul unității, în termen de 15 al candidatului sau de către uni- Dosarul de înscriere la concurs scoate la CONCURS
b) copie xerox de pe diploma zile de la apariția acestui anunț, tăţile sanitare abilitate; va cuprinde următoarele acte: în conformitate cu prevederile
de studii; iar concursul se organizează în j) proiectul de specialitate. a) cerere în care se mențio- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
c) adeverință din care să reia- termen de minimum 30 de zile și Taxa de concurs este de 400 de nează postul pentru care dorește pletările și modificările ulterioa-
să confirmarea în gradul profesio- maximum 90 de zile de la publica- lei și se va achita la casieria spita- să concureze; re, următoarele posturi:
nal; rea în „Viața medicală”. lului. b) copie xerox de pe diploma • un post cu normă întreagă
d) acte doveditoare pentru Relaţii suplimentare cu pri- Dosarul de înscriere se depu- de licență (însoțită de foaia ma- de medic specialist confirmat în
calcularea punctajului prevăzut vire la regulament, criteriile de ne la secretarul comisiei de con- tricolă) și certificatul de specialist specialitatea Urologie la Secția
în Anexa nr. 2 la normele menți- selecție, temele pentru proiectul curs cu cel puțin 5 zile lucrătoare sau primar pentru medici, medici Urologie;
onate; de management și bibliografia înainte de data susținerii concur- dentiști, farmaciști, respectiv • un post cu normă întreagă
e) declarație pe propria răs- se obțin de pe site-ul spitalului: sului. adeverință de confirmare în gra- de medic specialist confirmat în
pundere a candidatului, din care www.psihiatriesiret.ro și tel./fax: Copiile de pe actele prevăzu- dul profesional pentru biologi, specialitatea Obstetrică-gineco-
să rezulte că nu a fost condamnat 0230.280.061. te mai sus se prezintă însoțite de biochimiști sau chimiști; logie la Secția Obstetrică-gineco-
penal pentru fapte ce-l fac incom- documentele originale, care se c) copie a certificatului de logie.
patibil cu funcția pentru care do- SPITALUL DE PSIHIATRIE certifică pentru conformitate cu membru al organizației profesio- Dosarul de înscriere la concurs
rește să concureze; CRONICI SIRET (JUDEȚUL SU- originalul de către secretarul co- nale cu viza pe anul în curs; va cuprinde următoarele acte:
f) declarație pe propria răs- CEAVA) misiei de concurs. d) dovada/înscrisul din care să a) cerere în care se mențio-
pundere a candidatului, din care scoate la CONCURS Relaţii suplimentare cu pri- rezulte că nu i-a fost aplicată una nează postul pentru care dorește
să rezulte că nu se află în stare de în conformitate cu prevederile vire la regulament, criteriile de din sancțiunile prevăzute la art. să concureze;
incompatibilitate; Legii nr. 95/2006 şi a Ordinului selecție, temele pentru proiectul 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
b) copie xerox de pe diploma
g) certificat privind starea de m.s. nr. 284/2007, pentru ocupa- de management, bibliografia și 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
de licență și certificatul de specia-
sănătate; rea postului de director medical. calendarul de desfășurare a con- la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
list sau primar pentru medici, me-
h) dovadă/adeverință din care La concurs/examen se pot în- cursului se obțin de pe site-ul spi- Legea nr. 95/2006 privind reforma
dici dentiști, farmaciști, respectiv
să rezulte că în ultimii 2 ani nu scrie candidații care îndeplinesc, talului: www.psihiatriesiret.ro și în domeniul sănătății, republica-
adeverință de confirmare în gra-
a fost sancționat de conducerea cumulativ, criteriile generale și tel./fax: 0230.280.061. tă, cu modificările ulterioare;
dul profesional pentru biologi,
unităților în care și-a desfășurat specifice: e) acte doveditoare pentru
biochimiști sau chimiști;
activitatea sau de Colegiul Medi- Criterii generale: SPITALUL MUNICIPAL calcularea punctajului prevăzut
c) copie a certificatului de
cilor din România; - au domiciliul stabil în Româ- „ANTON CINCU” TECUCI în Anexa nr. 3 la ordin;
(JUDEȚUL GALAȚI) f) cazierul judiciar/declarație membru al organizației profesio-
h1) în situația prevăzută la nia;
- nu au fost condamnaţi de- scoate la CONCURS pe propria răspundere că nu are nale cu viza pe anul în curs;
art. 1, alin. (6), un document, cer-
tificat de grefă, emis de instanța finitiv pentru săvârşirea unei in- în conformitate cu prevederile antecedente penale care să-l facă d) dovada/înscrisul din care să
judecătorească competentă, din fracţiuni contra umanităţii, con- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- incompatibil cu funcția pentru rezulte că nu i-a fost aplicată una
care să reiasă existența pe rolul tra statului ori contra autorităţii, pletările și modificările ulterioa- care candidează; din sancțiunile prevăzute la art.
instanței a unui litigiu cu privire de serviciu sau în legătură cu ser- re, următoarele posturi: g) certificat medical tip A5 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
la sancțiunea aplicată; viciul, care împiedică înfăptuirea • un post cu normă întreagă din care să rezulte că este apt din 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
i) copie xerox a autorizației de justiţiei, de fals ori a unor fapte de de medic specialist confirmat în punct de vedere fizic și neuropsi- la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
liberă practică sau a certificatului corupţie sau a unei infracţiuni să- specialitatea Medicină de urgen- hic pentru exercitarea activității Legea nr. 95/2006 privind reforma
de membru al Colegiului Medici- vârşite cu intenţie, care i-ar face ță; pentru postul pentru care candi- în domeniul sănătății, republica-
lor din România; incompatibili cu exercitarea func- • trei posturi cu normă întrea- dează – eliberat de către Ambula- tă, cu modificările ulterioare;
j) copia carnetului de muncă ţiei, cu excepţia situaţiei în care a gă de medic specialist confirmat toriul de specialitate; e) acte doveditoare pentru
sau, după caz, o adeverință care să intervenit reabilitarea; în specialitatea Medicină gene- h) chitanță de plată a taxei de calcularea punctajului prevăzut
ateste confirmarea în specialitate - au o stare de sănătate co- rală cu drept de liberă practică, concurs; în Anexa nr. 3 la ordin;
și vechimea în specialitate; respunzătoare postului pentru având competență/atestat în Me- i) copia actului de identitate f) cazierul judiciar;
k) un proiect de management care candidează, atestată pe baza dicină de urgență; în termen de valabilitate sau orice g) certificat medical din care
privind evoluția viitoare a secției; adeverinţei medicale eliberate de • un post cu normă întreagă alt document care atestă identita- să rezulte că este apt din punct de
l) chitanță de plată a taxei de medicul de familie sau de unităţi- de medic specialist confirmat în tea, potrivit legii, după caz; vedere fizic și neuropsihic pentru
concurs. le sanitare abilitate; specialitatea Medicină internă la j) copii ale documentelor care exercitarea activității pentru pos-
Taxa de concurs este de 400 de - nu au vârsta de pensionare, Secția Medicină internă; atestă schimbarea numelui, după tul pentru care candidează;
lei și se va achita la casieria spita- conform prevederilor legale în vi- • un post cu normă întreagă caz; h) chitanță de plată a taxei de
lului. goare. de medic primar confirmat în spe- k) curriculum vitae;
concurs;
La concurs se pot prezenta Criterii specifice: cialitatea Chirurgie generală la l) declarație referitoare la
i) copia actului de identitate
medici cu o vechime de cel puțin 5 - sunt absolvenţi de învăţă- Secția Chirurgie generală; acordul candidatului privind pre-
în termen de valabilitate.
ani în specialitatea postului, spe- mânt universitar de lungă durată, • un post cu normă întreagă lucrarea datelor cu caracter per-
Taxa de concurs este de 150 de
cialitate pe care o practică în mod cu diplomă de licenţă sau echiva- de medic specialist confirmat în sonal;
lei.
curent și în care sunt confirmați lentă în domeniul medicină, spe- specialitatea Obstetrică-gineco- m) aviz psihologic;
Documentele prevăzute la lit.
prin ordin al m.s.p. (vechimea în cializarea medicină; logie la Secția Obstetrică-gineco- n) asigurare de malpraxis pen-
logie; d), f) și g) sunt valabile trei luni
specialitate decurge de la data - sunt confirmaţi cel puţin tru anul în curs.
medic specialist; • un post cu normă întreagă și se depun la dosar în termen de
confirmării și încadrării ca speci- Taxa de concurs este de 150 de
alist). - au minimum 5 ani vechime de medic specialist confirmat în lei. valabilitate.
Persoanele sancționate în ul- în specialitatea respectivă; specialitatea Neurologie la Com- Documentele prevăzute la lit. Tematica de concurs va fi afi-
timii 2 ani de unitățile la care au Dosarul de înscriere la con- partimentul Neurologie; d), f) și g) sunt valabile trei luni șată la sediul spitalului.
fost angajate sau de Colegiul Me- curs trebuie să conţină următoa- • un post cu normă întreagă și se depun la dosar în termen de Înscrierile la concurs se fac la
dicilor din România, precum și rele documente: de medic specialist confirmat în valabilitate. sediul unității, în termen de 15
cele cărora le-a încetat contractul a) cererea de înscriere; specialitatea Oftalmologie la Ca- Tematica de concurs este cea zile calendaristice de la apariția
de administrare în ultimii 2 ani în b) copie de pe actul de identi- binetul de Oftalmologie al Ambu- pentru examenul de medic spe- acestui anunț, iar concursul se
condițiile stabilite la art. 5, lit. b), tate; latoriului integrat; cialist în specialitatea postu- organizează în perioada cuprinsă
c) sau d), sau cele care au împli- c) copie de pe diploma de li- • un post cu normă întreagă lui și poate fi găsită pe site-ul: între 31 și 90 de zile de la publica-
nit vârsta de pensionare conform cenţă sau de absolvire, după caz; de medic specialist confirmat în www.ms.ro și la Biroul Resurse rea în „Viața medicală”.