Sunteți pe pagina 1din 1

A.

ALGEBRĂ
1. Calculați:

1 5 144 1 2 3 4
a ) 2,5  :  0,  3  0,1 6  b) 25  : c)  
3 6 64 2 16 12 27 48

Folosind formulele de calcul prescurtat, calculați 


x  2y   3x  2 y    3x  2 y   2 y  3x 
2 2

2. .
3. Determinați cel mai mare număr natural x știind că dacă împărțim pe rând numerele 654, 328 și 212
la x se obțin resturile 4, 3 și respectiv 2.

4. Se consideră mulțimile:
A   x  ¡ 3  3x  6  9 , B   x  ¢ 3  x  4 , C  x  ¡  x 5 .
Aflați mulțimile A, B și C iar apoi calculați: A  B, A  C , A  C , A  C , C  A
5. Rezolvați ecuațiile:

a) 2 x  3  x  4   2 x  6 b)  x  1   x  1  20
2 2
c) 2  
12 x  3  54

1a 42  6

d) x 15 știind că 1a se divide cu 9

B. GEOMETRIE

1. Se consideră punctele coliniare A, B, C și D în această ordine astfel încât punctul C este simetricul
punctului A față de punctul B, iar distanța de la punctul B la punctul C este egală cu distanța de la
punctul C la punctul D care este egală cu 5cm. Aflați lungimea segmentului AD.
2. În figura alăturată se cunoaște că A, O, B și respectiv E, O, F
sunt puncte coliniare, iar (OE și (OG sunt bisectoare. Știind că
S GOE are măsura de 65o, iar unghiul S DOC este unghi drept,

aflați măsurile unghiurilor: S DOG, S COA, S BOF și S BOD

3. Se consideră triunghiul ABC , S A  90 , în care se cunosc AB


o

= 4cm, iar S B = 30o. Să se calculeze:


a) Perimetrul și aria triunghiului; b) Lungimea proiecției catetei AC pe ipotenuză.
c) Raportul dintre aria triunghiului ABD și cea a triunghiului ABC, unde D este proiecția punctului
A pe BC.
4. Pe planul trapezului dreptunghic ABCD în care ∢ A=∢ D=90 °, AB=40 cm, DC=20cm și AC⊥BC se
duce perpendiculara MA=30cm.
a) Să se afle distanța de la M la B. b)Să se afle distanța de la M la D.
c) Demonstrați că (PQR)∥(MAD), unde P, Q și R sunt mijloacele segmentelor AB, MA, respectiv AD