Sunteți pe pagina 1din 2

Curs Arhivar cod COR 441501

Sesiunea
Decembrie 2020
Nume şi prenume
___________ _
Testul 2

1. Arhivarul este în măsură să îndeplinească una din atribuţiile de mai jos.

a) Întocmeşte Nomenclatorul arhivistic şi îl aplică la


toate compartimentele creatoare de arhivă
b) Leagă dosarele din depozitul/camera de arhivă
c) Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a □
Nomenclatorului arhivistic

2. Arhivarul este în măsură să îndeplinească una din atribuţiile de mai jos.

a) Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de □


inventare, dosarele constituite
b) Inventariază dosarele de la compartimente
c) Constituie dosarele şi înscrie datele pe coperta
dosarelor aflate la compartimente

3. Compartimentele creatoare de documente sunt în măsură să îndeplinească una


din obligaţiile de mai jos.

a) Reprezentanţii compartimentelor creatoare sunt


îndreptăţiţi să intre în camera/depozitul de arhivă fără acordul
arhivarului.
b) Fiecare compartiment creator de documente □
inventariază toate documentele create pe care le predă la
camera/depozitul de arhivă.
c) Fiecare compartiment creator de documente
întocmeşte lucrare de selecţionare pentru documentele
proprii.

4. Pe coperta unui dosar se înscriu următoarele date minimale.

a) Denumirea unităţii şi a compartimentului creator □


b) Numărul de dosar din inventar, anul şi indicativul din □
nomenclator
c) Termenul de păstrare □

5. Bifaţi varianta corectă în ceea ce priveşte Nomenclatorul arhivistic.

a) Nomenclatorul arhivistic stabileşte toate categoriile de □


documente grupate pe probleme şi termenelor lor de păstrare
b) Nomenclatorul arhivistic este întocmit doar de
instituţiile publice.
c) Nomenclatorul arhivistic este un instrument de lucru
obligatoriu, însă Legea 16/1996 nu stabileşte sancţiuni pentru
neîntocmirea acestuia.
6. Bifaţi varianta corectă în ceea ce priveşte Nomenclatorul arhivistic.

a) Nomenclatorul arhivistic intră în vigoare doar după ce □


a fost confirmat de Arhivele Naţionale sau după caz de
structurile sale judeţene
b) Nomenclatorul arhivistic se aplică retroactiv
c) Nomenclatorul arhivistic este aplicat doar de arhivarul
organizaţiei

7. Începând din ce an se poate elimina din evidența de arhivă, prin lucrare de


selecționare, un Registru de intrare – ieșire corespondență cu anii extremi 2005-2010,
care are termen de păstrare 10 ani?

a) 2021 □
b) 2015
c) 2020

8. Cum se aşează dosarele pe raft?

a) Dosarele se aşează pe rafturi în funcţie de cantitatea


de arhivă.
b) Dosarele se aşează pe rafturi în funcţie de preferinţa
arhivarului.
c) Dosarele se aşează pe rafturi, de sus în jos şi de la □
stânga la dreapta (în ordinea scrisului în pagină)

9. Care sunt instrumentele de evidenţă pentru fondurile şi colecţiile din


depozitul/camera de arhivă?

a) Registrul de evidenţă curentă, registrul de depozit şi □


listele de inventar
b) Nomenclatorul arhivistic şi lucrările de selecţionare
c) Registrul de intrare ieșire corespondență şi lucrările
de selecţionare.

10. Când se modifică Nomenclatorul arhivistic?

a) Când se întocmește lucrarea de selecționare.


b) Anual, întrucât Nomenclatorul arhivistic reprezintă
schema de clasare anuală a documentelor în unități
arhivistice.
c) Când apar modificări în organigrama instituției □
creatoare de documente.

S-ar putea să vă placă și