Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

2 din Legea 16/1996

...Liceul Gh. Lazar Bucuresti................1


Contabilitate............................2

INVENTAR PE ANUL ......1980..................


pentru documentele care se păstrează .......permanent.........................

Nr. Indicativul Cuprinsul pe scurt al dosarului, Datele Nr. Obs.


crt. după registrului etc. extreme file
nomenclator
1 B5 State de plata a salariilor Ianuarie – 250
personalului didactic vol. I iunie 1980
2 B5 State de plata a salariilor Iulie – 200
personalului didactic vol. II decembrie
1980
3 B5 State de plata a salariilor Ianuarie – 300
personalului administrativ. decembrie
1980
4 B1 Darea de seamă contabilă anuală. 1980 300

Prezentul inventar format din ...1050... file, conţine .....4....... dosare, registre, condici etc.

Data,
08.12.2020
Întocmit,
..........................................

1
Denumirea creatorului
2
Denumirea compartimentului
Anexa nr. 2 din Legea 16/1996

.... Liceul Gh. Lazar Bucuresti....................3


.........Secretariat.........................................4

INVENTAR PE ANUL .........2010...............


pentru documentele care se păstrează .....permanent...........................

Nr. Indicativul Cuprinsul pe scurt al dosarului, Datele Nr. Obs.


crt. după registrului etc. extreme file
nomenclator
A1 Raport anual de activitate. 2010 - 2011 13
1

A2 Afişe, broşuri, invitaţii, referitoare la 10 mai 2010 250


2 sărbătorirea a 200 de ani de
activitate şcolară.
3 A3 Cotoare/mătci ale diplomelor 2010 100
eliberate vol. I de la nr. 1-100.

A3 Cotoare/mătci ale diplomelor 2010 100


4 eliberate vol. II de la nr. 101-200.

A4 Registru cu procesele-verbale de 2010-2015 100


5 inspecţie.

6 A5 Registru matricol pentru clasele IX- 2010-2011 200


XII.

Prezentul inventar format din ...763... file, conţine ...6......... dosare, registre, condici etc.

Data,
08.12.2020
Întocmit,
.............................

3
Denumirea creatorului
4
Denumirea compartimentului