Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru pentru încheierea situației școlare la ed.

socială

pe semestrul I

I
1.) Formulează patru enunțuri în care să folosești cuvintele:
implicare,drepturi,copii,protecție.

2.) Redactează o scrisoare către autoritățile locale cu privire la amenajarea unui loc de joacă
pentru asigurarea dreptului la joc și activități recreative.

3) Scrie trei surse de poulare a mediului.

4) Enumeră patru drepturi ale copilului din Convenția O.N.U cu privire la Drepturile
Copilului.

II Scrie un referat de o pagină ( coală A4) cu titlul Convenția O.N.U cu privire la drepturile
copilului.