Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECTANT : S.C. IMPACT ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

BENEFICIAR : DIRECTIA ADMINISTRARII STRAZILOR SI ILUMINATULUI PUBLIC SLATINA,JUD. OLT

GRAFIC DE EXECUTIE
Etapele principale, durata de realizare, esalonarea costurilor investitie, graficul de realizare a investiţiei

„REABILITAREA ZONEI EXTERIOARE (CURTE) A NOULUI SEDIU AL D.A.S.I.P. SLATINA, JUD. OLT”
Durata de realizare = 12 luni
Nr. Esalonarea
Crt Perioada de realizare a investiţiei costurilor

Denumire etape principale

Luna Luna Lun Luna Lun Lun Lun Lun Luna Lun Lun Luna Valoare lei
I II a III IV aV a VI a a IX aX a XI XII Fara TVA
VII VIII
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 DEMOLARE BETON, ZIDARIE, DEFRISARE SI 60.165,24
AMENAJARE SPATIU VERDE
2 CANALIZARE PLUVIALA 225.581,24
3 CANALIZARE MENAJERA EXT. SI FOSA SEPTICA 49.046,43
4 IMPREJMUIRE SI PORTI ACCES 132.714,75
5 INSTALATIE ELECTRICA DE ILUMINAT EXTERIOR 64.878,84

6 ECHIPAMENT PT. SIST. DE SUPRAVEGHERE VIDEO 20.167,59


7 ASFALTARE ALEI CAROSABI SI PARCARI AUTO 655.017,11
8 BETONARE ALEI CAROSABILE SI PARCARI 837.808,45
9 PAVELE ECOLOGICE LA PARCARI AUTO 51.661,20
10 PARCARE ACOPERITA SI PANOURI DE 124.628,71
INFORMARE

Întocmit,
Ec. Politic Cristina