Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

Se acordă 10 puncte din oficiu


Timp de lucru 40 de minute
Toate subiectele sunt obligatorii

2,5p 1. Scrieți partea întreagă a numărului 24,759.


5p 2. Dintre fracțiile zecimale 2, 75 și 2,731 scrieți fracția cea mai mare.
2,5p 3. Scrieți cifra sutimilor fracției zecimale 273, 549.
20p 4. Transformați următoarele fracții ordinare în fracții zecimale.
123 16 4 2
a) ; b) ; c) ; d) ;
10 100 100 5
20p 5. Transformaţi în fracţie ordinară ireductibilă :
a) 1,2; b) 0,25; c) 0,125; d) 0,0001;

40p 6. Calculați
a) 689,907 + 396,847
b) 285 – 115,48
c) 1,23  10
d) 2,345  10000
e) (1,22)2
f) 12,10,5
g) (0,3 + 0,7  0,1) − 0,01
h) 2·(4,9+3,5)+1,16
i) 25 - (1,5) + 0,25