Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM FEADR

OPISUL DOCUMENTELOR ANEXATE

Nr. Titlul documentului Nr. pagina de la


Crt. pana la
1. Cerere de plata 1-7
2. Identificare financiara 8

3. Declarația de venituri 9
4. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei 10-14
5. Raportul de execuție 15-17

6. Extrasul din registrul agricol 18-29

7. Documentele emise de autorităţile 30-31

8. Declaratie pe proprie raspundere 32

9. Documente comercializare 33-42

10. Certificat de participare la curs 43


11. Registru jurnal incasari si plati 44-45
12. Extras APIA 46
13. CI si Certificat constatator 47-51
14. Adeverinta ITM 52-53
15. Copie facture achizitie 54
16. Contract achizitie 55-56
17. Docuiment plata 57
18. Extras cont 58-59
19. Procesul verbal de recepție finală 60

20. Declaratie 221 61-64

21. Declaratie de conformitate 65-66

22 Declaratie de esalonare 67