Sunteți pe pagina 1din 18

Dezvoltare personală, clasa pregătitoare

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Curriculum nucleu
Număr de ore: 2 ore/săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


Semestrul I- 17 săptămâni

Nr. Unitatea de Competenţe Nr.


Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt. învăţare specifice ore
1. Jocuri, jucării şi activităţi preferate- test iniţial 2 I
2. Şcolărei şi 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de 2 II
şcolăriţe 3.2 sine şi ceilalţi

Cine sunt eu?


Numele şi prenumele, adresa, numele şcolii etc.
Obiectele şcolarului-personalizare

3. 1.1; 1.2; 2.2 Schema corporală-alcătuirea şi denumirea 2 III


părţilor corpului
Rolul părţilor corpului
Text-suport: Burta şi părţile corpului, după
Esop
4. 1.1; 2.2; 2.3 Eu, prietenii mei, colegii mei 2 IV
Trăsături fizice elementare
Text-suport: Cei doi Pauli, după V. Sivetidis
5. 1.1; 1.2; 2.2 Igienă personală 2 V

1
Obiecte şi activităţi de igienă personală
Texte suport: Ghicitori
6. Casa mea 1.1; 1.2; 2.2 Obiecte şi activităţi de igienă personală 2 VI
Text suport: Tina şi Ionel în împărăţia lui
Murdărel
7. Şcoala mea 1.1; 2.2; 3.1; 3.2 Rutine şi sarcini de lucru 2 VII

Reguli de comportament în activitatea şcolară


Text suport: La şcoală
8. 1.1; 1.2 Comunicare şcolară eficientă 4 VIII-IX
Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice
Elefănţelul curios, R. Kippling
9. File din cartea 1.1; 2.3; 3.2 Interacţiuni simple cu obiecte şi fiinţe 2 X
naturii familiare
Animale preferate. Reguli de protecţie şi
îngrijire

Poveşti, ghicitori despre animale


10. 1.1; 2.3; 3.2 Caracteristici ale animalelor preferate 2 XI

Text suport: Cartea junglei, R. Kippling


11. 1.1; 2.3; 3.2 Plantele preferate. Reguli de protecţie şi 2 XII
îngrijire

Text suport: Jean Lou şi Sophia in grădina


liliputanilor, după M. Marlier
12. 1.1; 2.3; 3.2 2 XIII
Caracteristici ale plantelor preferate

Texte suport: ghicitori despre plante

2
1.1; 2.3; 3.2 Obiecte preferate 2 XIV
13. Text suport: Cum au fugit jucăriile de la un
copil? după N. Stănculescu
14. 1.1; 2.3; 3.2 Caracteristici ale obiectelor preferate 2 XV
15. Recapitulare: Întocmirea şi organizarea 6 XVI
paginilor de Portofoliu XVII
Expoziţii de desene XVIII
Teatru de păpuşi

3
Semestrul al II-lea- 17 săptamâni

Nr. Unitatea de Competenţe Nr.


Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt. învăţare specifice ore
1. Poveşti despre 1.1; 2.1; 3.2 Trăire şi manifestare emoţională, 2 I
emoţii starea de bine

Poveşti despre bucurie


Emoţii de bază exprimate prin cuvinte

Text suport: Fata babei şi fata moşului,


de I. Creangă
2. 1.1; 2.1; 3.2 Poveşti despre tristeţe 2 II
Emoţii de bază exprimate prin cuvinte
Text suport: Mica sirenă,
de H. Ch. Andersen
3. 1.1; 2.1; 3.2 Poveşti despre frică 2 III
Emoţii de bază exprimate prin cuvinte
Text suport: Pif, Paf, Puf, după C. Petrescu
4. 1.1; 2.1; 3.2 Poveşti despre furie 2 IV
Emoţii de bază exprimate prin cuvinte
Text suport: Ţestoasa furioasă şi vulpoiul
înţelept
5. 2.1; 2.2; 3.1; 3.2 Abilităţi şi atitudini de învăţare 4 V-VI

O zi din viaţa mea de şcolar


Programul şcolar
Tehnici care sprijină învăţarea
6. 2.1; 2.2; 3.1; 3.2 Programul zilnic al şcolarului 4 VII-VIII
Reguli de organizare a învăţării

4
7. 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; Explorarea meseriilor 4 IX-X
3.2
Cum îmi petrec timpul liber?
Hobby-uri şi activităţi preferate
8. 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; Meserii 4 XI-XII
3.2
9. 2.1; 2.3; 3.2; 3.3 Portofoliul 4 XIII-XIV
10. Organizarea paginilor de Portofoliu 6 XV, XVI,
Expoziţii de desene XVII
Teatru de păpuşi

5
Dezvoltare personală, clasa pregătitoare

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Semestrul I

Unitatea de învăţare/ Nr. Resurse materiale


Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare
Conţinuturi ore şi procedurale
Şcolărei şi şcolăriţe
Număr de ore-18
Săpt. I-IX
Jocuri, jucării, activităţi 2
preferate-test initial
2.1 Recunoaşterea emoţiilor de 2.1 completarea frazelor lacunare • materiale: caiet de
Autocunoaştere şi 2 bază în situaţii simple, (Exemplu: Cum se simt copiii în prima zi activităţi, texte
atitudine pozitivă faţă de familiare de şcoală?; jocuri din folclorul copiilor, suport adecvate, fişe
sine şi ceilalţi 2.2. Identificarea regulilor de practicate în şcoală sau în afara şcolii de lucru, ilustraţii,
Cine sunt eu? comunicare în 2.2- jocuri de cunoaştere/intercunoaştere jocuri didactice,
Numele şi prenumele, activitatea şcolară de tipul „Pot să te prezint eu?” în care jocuri de tip labirint
adresa, numele şcolii etc. 2.3. Explorarea caracteristicilor fiecare copil îşi prezintă colegul/colega, procedurale:
Obiectele şcolarului- fiinţelor şi obiectelor preferate jucăria preferată, animalul preferat, conversaţia,
personalizare şi a interacţiunii simple cu activităţi preferate; organizarea unui explicaţia,
acestea eveniment: „Ziua clasei noastre” observarea dirijată,

6
3.1. Identificarea unor rutine în 3.1 discuţii la începutul anului şcolar exerciţiul,
activitatea şcolară despre noile rutine (orar zilnic, orar povestirea, învăţarea
3.2. Aplicarea unor tehnici săptămânal, pauze, vacanţe etc.); discuţii prin explorare şi
simple care sprijină despre statutul de preşcolar/şcolar; investigare; jocuri
învăţarea şi succesul şcolar transformarea spaţiului clasei într-un didactice
mediu prietenos de învăţare: modalităţi
de prezentare personală afişate pe
mese/bănci, construirea în echipă a
simbolului, expunerea produselor Forme de
activităţilor la nivelul elevilor, pentru a fi organizare a
vizualizate colectivului: frontal,
3.2 exerciţii de identificare în imagini a individual, în
organizării învăţării: întreruperea jocului, perechi, în echipă.
pregătirea materialelor, concentrarea
asupra rezolvării sarcinilor, eliminarea
surselor de perturbare a atenţiei,
momente de relaxare etc.

1.1. Identificarea unor trăsături


Schema corporală- personale elementare 1.1 vizualizarea în oglindă a elementelor
alcătuirea şi denumirea 2 1.2. Identificarea unor obiecte corporale şi denumirea acestora
părţilor corpului şi activităţi simple realizarea de desene de tip autoportret,
Rolul părţilor corpului de igienă personală colaje despre propria persoană
Text-suport: Burta şi 2.2 Identificarea regulilor de prezentarea fotografiei proprii, la vârste
părţile corpului, după comunicare în activitatea diferite discuţii în perechi sau în grupuri
Esop şcolară mici pe baza desenelor şi poveştilor
create de fiecare persoană despre părţile
corpului şi rolul acestora; jocuri pentru
recunoaşterea copiilor, pe baza

7
enumerării trăsăturilor fizice relevante
1.2 ghicitori, poezii, cântece despre
părţile corpului; vizionarea unor filme
scurte despre corpul uman
2.2 jocuri de rol cu marionete ilustrând
modalităţi pozitive/negative de
interacţiune verbală sau fizică: se ajută
unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te
rog, mulţumesc), se întrerup, se
lovesc, se împing etc.

1.1. Identificarea unor trăsături


Eu, prietenii mei, colegii 2 personale elementare 1.1.jocuri de identificare şi denumire a
mei 2.2 Identificarea regulilor de trăsăturilor fizice (culoarea ochilor,
Trăsături fizice comunicare în activitatea lungimea părului, înălţimea, greutatea); -
elementare şcolară jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe
Text-suport: Cei doi 2.3 Explorarea caracteristicilor baza enumerării trăsăturilor fizice
Pauli, după V. Sivetidis fiinţelor şi obiectelor preferate relevante
şi a interacţiunii simple cu 2.2. jocuri de rol cu marionete ilustrând
acestea modalităţi pozitive/negative de
interacţiune verbală sau fizică
2.3 jocuri de cunoaştere/intercunoaştere
de tipul „Pot să te prezint eu?” în care
fiecare copil îşi prezintă colegul/colega,
jucăria preferată, animalul preferat,
activităţi preferate

8
1.1. Identificarea unor trăsături
Igienă personală 2 personale elementare 1.1.realizarea de desene de tip auto-
Obiecte şi activităţi de 1.2. Identificarea unor obiecte portret, colaje despre propria persoană
igienă personală şi activităţi simple 1.2- jocuri de identificare a obiectelor de
Texte suport: Ghicitori de igienă personal igienă personală şi explicarea modului de
2.2 Identificarea regulilor de folosire a acestora; ghicitori, poezii,
comunicare în activitatea cântece despre obiecte de igienă
şcolară personală; vizionarea unor filme scurte
despre igiena personală; exercitii de
reprezentare grafică a unor obiecte,
activităţi şi reguli simple de igienă
personală
2.2 jocuri de rol cu marionete ilustrând
modalităţi pozitive/negative de respectare
a normelor de igienă

1.1. Identificarea unor trăsături


Casa mea 2 personale elementare 1.2- jocuri de identificare a obiectelor de
Obiecte şi activităţi de 1.2. Identificarea unor obiecte igienă personală şi explicarea modului de
igienă personală şi activităţi simple folosire a acestora; ghicitori, poezii,
Text suport: Tina şi Ionel de igienă personal cântece despre obiecte de igienă
în împărăţia lui 2.2 Identificarea regulilor de personală; vizionarea unor filme scurte
Murdărel comunicare în activitatea despre igiena personală; exercitii de
şcolară reprezentare grafică a unor obiecte,
activităţi şi reguli simple de igienă
personal; activităţi practice de exersare a
acţiunilor de îmbrăcare/ dezbrăcare sau

9
legarea şireturilor, spălarea mâinilor
înainte de servirea mesei, după utilizarea
toaletei, ordonarea hainelor, aran-
jarea/împachetarea hainelor, închiderea
fermoarului, nasturilor, în vederea
dezvoltării independenţei faţă de adult
2.2 jocuri de rol cu marionete ilustrând
modalităţi pozitive/negative de respectare
a normelor de igienă

1.1. Identificarea unor trăsături


Şcoala mea 2 personale elementare 1.1.prezentarea fotografiei proprii, la
Rutine şi sarcini de lucru 2.2 Identificarea regulilor de vârste diferite
Reguli de comportament comunicare în activitatea 2.2.exerciţii de identificare a regulilor de
în activitatea şcolară şcolară comunicare în imagini: anunţarea
Text suport: La şcoală 3.1. Identificarea unor rutine în răspunsului; aşteptarea rândului;
activitatea şcolară completarea răspunsurilor colegilor după
3.2. Aplicarea unor tehnici ce aceştia au încheiat; exprimarea opiniei
simple care sprijină personale; criticarea ideii, nu a colegului;
învăţarea şi succesul şcolar exprimarea prin desen a regulilor de
comunicare la şcoală şi afişarea acestora
pentru a fi vizualizate de elevi – exemplu:
vorbim pe rând,
ascultăm activ, respectăm programul
Comunicare şcolară 4 şcolar, ajutăm colegii când ne solicită
eficientă sprijinul, adresăm
Comunicarea cu colegii întrebări etc.
şi cadrele didactice 3.1 interpretarea unor melodii preferate
Elefănţelul curios, R. pentru anunţarea pauzei: „Cum mi-ar

10
Kippling plăcea să sune clopoţelul în şcoala mea?”
3.2 vizite în şcoală (biroul directorului,
cancelaria profesorilor, cabinetul de
consiliere, toaletă, alte clase, bibliotecă,
sală de sport, cabinet medical etc.)

File din cartea naturii


Număr de ore-10
Săpt. X-XV

1.1. Identificarea unor trăsături


Interacţiuni simple cu personale elementare 1.1.discuţii în perechi sau în grupuri mici • materiale: caiet de
obiecte şi fiinţe familiare 2 2.3 Explorarea caracteristicilor pe baza desenelor şi poveştilor create activităţi, texte
Animale preferate. fiinţelor şi obiectelor preferate despre plante, animale, obiecte preferate suport adecvate, fişe
Reguli de protecţie şi şi a interacţiunii simple cu 2.3. jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de lucru, ilustraţii,
îngrijire acestea de tipul „Pot să te prezint eu?” în care jocuri didactice,
3.2. Aplicarea unor tehnici fiecare copil îşi prezintă colegul/colega, jocuri de tip labirint
Poveşti, ghicitori despre simple care sprijină jucăria preferată, animalul preferat,
animale învăţarea şi succesul şcolar activităţi preferate procedurale:
- realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi conversaţia,
Caracteristici ale prietenul/prietenii mei”, în care copilul explicaţia,
animalelor preferate 2 desenează prietenul/prietenii, activităţile observarea dirijată,
Text suport: Cartea preferate desfăşurate împreună, obiectele/ exerciţiul,
junglei, R. Kippling fiinţele de care se simte ataşat; povestirea, învăţarea
organizarea unor evenimente; „Expoziţie prin explorare şi

11
de lucrări plastice dedicate prietenilor”; investigare; jocuri
activităţi şi jocuri de tipul “Prietenul didactice
secret” Forme de
Plantele preferate. 3.2. distribuirea şi asumarea unor sarcini organizare a
Reguli de protecţie şi în clasă şi acasă (aranjarea jucăriilor, colectivului: frontal,
îngrijire 2 îngrijirea florilor, distribuirea fişelor de individual, în
Text suport: Jean Lou şi lucru, prezentarea produselor învăţării, perechi, în echipă.
Sophia in grădina inserarea produselor activităţii în
liliputanilor, după M. portofolii etc.)
Marlier

Caracteristici ale
plantelor preferate
Texte suport: ghicitori
despre plante 2

Obiecte preferate
Text suport: Cum au 2
fugit jucăriile de la un
copil? după N.
Stănculescu

Caracteristici ale 2
obiectelor preferate

12
Recapitulare: Întocmirea
şi organizarea paginilor 6
de Portofoliu
Expoziţii de desene
Teatru de păpuşi

Semestrul al II-lea
• materiale: caiet de
activităţi, texte
Poveşti despre emoţii suport adecvate, fişe
Număr de ore-8 de lucru, ilustraţii,
Săpt. I-IV jocuri didactice,
1.1. Identificarea unor trăsături jocuri de tip labirint
Trăire şi manifestare 2 personale elementare 1.1.realizarea de desene de tip procedurale:
emoţională, autoportret, colaje despre propria conversaţia,
starea de bine 2.1. Recunoaşterea emoţiilor persoană în situaţii diferite; prezentarea explicaţia,
Poveşti despre bucurie de bază în situaţii fotografiei proprii, la vârste diferite; observarea dirijată,
Emoţii de bază simple, familiare discuţii în perechi sau în grupuri mici pe exerciţiul,
exprimate prin cuvinte baza desenelor şi poveştilor create povestirea, învăţarea
Text suport: Fata babei 3.2. Aplicarea unor tehnici 2.2. - vizionarea unor secvenţe din desene prin explorare şi
şi fata moşului, simple care sprijină animate, filme pentru copii, audierea unor investigare; jocuri
de I. Creangă învăţarea şi succesul şcolar poveşti consacrate, pentru identificarea şi didactice
denumirea emoţiilor de bază ale
personajelor (Exemplu: cocoşul supărat,
Poveşti despre tristeţe 2 iedul fricos, împăratul fericit, albina
Emoţii de bază curajoasă etc.); completarea frazelor Forme de
exprimate prin cuvinte lacunare (Exemplu: Cum se simt copiii? organizare a
Text suport: Mica sirenă, „Băieţelul a terminat de colorat un desen colectivului: frontal,
de H. Ch. Andersen frumos şi este ..(bucuros).”, “Fetiţa a individual, în

13
spart o cană şi este …(supărată)”, perechi, în echipă.
“Bunica a plecat astăzi la ţară şi Monica
Poveşti despre frică este… (tristă)” etc.; jocuri de tipul
Emoţii de bază “Roata emoţiilor”, pentru aprecierea
exprimate prin cuvinte 2 emoţiilor în diferite situaţii (Exemplu:
Text suport: Pif, Paf, Cum m-am simţit? Situaţii: prima zi de
Puf, după C. Petrescu şcoală, întâlnirea cu noii colegi, când este
încurajat/certat de părinţi, sărbătorirea
zilei de naştere, apariţia unui nou
Poveşti despre furie membru în familie etc.); jocuri din
Emoţii de bază 2 folclorul copiilor, practicate în şcoală sau
exprimate prin cuvinte în afara şcolii, vizând exprimarea
Text suport: Ţestoasa emoţiilor; crearea unor povestiri formate
furioasă şi vulpoiul din 4-5 propoziţii; despre cum s-au simţit
înţelept în diverse situaţii

Abilităţi şi atitudini de
învăţare
Număr de ore-8
Săpt. V-VIII

O zi din viaţa mea de 2.1. Recunoaşterea emoţiilor


şcolar 4 de bază în situaţii 2.1.jocuri din folclorul copiilor, practicate • materiale: caiet de
Programul şcolar simple, familiare în şcoală sau în afara şcolii, vizând activităţi, texte
Tehnici care sprijină exprimarea emoţiilor; crearea unor texte suport adecvate, fişe
învăţarea 2.2 Identificarea regulilor de formate din 4-5 propoziţii despre cum de lucru, ilustraţii,
comunicare în activitatea s-au simţit în diverse situaţii jocuri didactice,
şcolară 2.2- exerciţii de identificare a regulilor de jocuri de tip labirint

14
Programul zilnic al 4 3.1. Identificarea unor rutine în comunicare în imagini: anunţarea procedurale:
şcolarului activitatea şcolară răspunsului; aşteptarea rândului; conversaţia,
Reguli de organizare a completarea răspunsurilor colegilor după explicaţia,
învăţării 3.2. Aplicarea unor tehnici ce aceştia au încheiat; exprimarea opiniei observarea dirijată,
simple care sprijină personale; criticarea ideii, nu a colegului; exerciţiul,
învăţarea şi succesul şcolar exprimarea prin desen a regulilor de povestirea, învăţarea
comunicare la şcoală şi afişarea acestora prin explorare şi
pentru a fi vizualizate de elevi ascultăm investigare; jocuri
activ, respectăm programul şcolar, ajutăm didactice
colegii când ne solicită sprijinul, adresăm
întrebări etc.; jocuri de tipul „Continuă
propoziţia”, „Continuă povestea”; jocuri
de rol cu marionete ilustrând modalităţi Forme de
pozitive/negative de interacţiune verbală organizare a
sau fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se colectivului: frontal,
exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se individual, în
întrerup, se lovesc, se împing etc.; jocuri perechi, în echipă.
de selecţie şi plasare de jetoane: Da
(comunicare eficientă)/Nu (comunicare
ineficientă)
3.2.exerciţii de identificare în imagini a
organizării învăţării: întreruperea jocului,
pregătirea materialelor, concentrarea
asupra rezolvării sarcinilor, eliminarea
surselor de perturbare a atenţiei,
momente de relaxare etc.; organizarea
orarului prin lipirea imaginilor cu
activităţile zilnice şi săptămânale;
personalizarea orarului: desen, colaj,

15
pictură, elemente grafice artistice;
desenarea momentelor specifice unei zile
obişnuite de şcoală; distribuirea şi
asumarea unor sarcini în clasă; inserarea
produselor activităţii în portofolii

Explorarea meseriilor 1.1. Identificarea unor trăsături


Număr de ore-12 personale elementare 1.1.discuţii în perechi sau în grupuri mici • materiale: caiet de
Săpt. IX-XIV pe baza desenelor şi poveştilor create de activităţi, texte
2.1. Recunoaşterea emoţiilor fiecare persoană suport adecvate, fişe
de bază în situaţii 2.1. ghicitori, poezii, cântece despre de lucru, ilustraţii,
simple, familiare meserii jocuri didactice,
Cum îmi petrec timpul 2.2 jocuri de tipul „Continuă propoziţia”, jocuri de tip labirint
liber? 2.2 Identificarea regulilor de „Continuă povestea” procedurale:
Hobby-uri şi activităţi 4 comunicare în activitatea 2.3. - realizarea unui jurnal în imagini conversaţia,
preferate şcolară „Eu şi prietenul/prietenii mei”, în care explicaţia,
copilul desenează prietenul/prietenii, observarea dirijată,
2.3 Explorarea caracteristicilor activităţile preferate desfăşurate exerciţiul,
fiinţelor şi obiectelor preferate împreună, obiectele/ fiinţele de care se povestirea, învăţarea
Meserii şi a interacţiunii simple cu simte ataşat prin explorare şi
acestea 3.2. sărbătorirea prin desene, lucruri investigare; jocuri
4 interesante învăţate sau momente în care didactice
3.2. Aplicarea unor tehnici s-au simţit bine, lucrări inedite realizate
Portofoliul simple care sprijină împreună cu părinţii
învăţarea şi succesul şcolar 3.3- prezentarea în faţa grupului a unor

16
4 obiecte personale care exprimă cel mai Forme de
bine ceea ce îi place fiecăruia să facă, organizare a
pentru valorizarea abilităţilor fiecărui colectivului: frontal,
copil, indiferent de domeniu; ghicitori, individual, în
colaje despre hobby-uri şi activităţi perechi, în echipă.
preferate: „Ce îmi place să fac?”; „Micul
colecţionar”, prezentarea colecţiilor pe
care fiecare le are acasă sau a
obiectului/jucăriei/activităţii preferate;
realizarea unor albume, agende speciale,
portofolii care cuprind date personale
despre activităţi preferate, aptitudini,
realizări etc.; jocuri/activităţi/ concursuri
de identificare a unor abilităţi, a
predispoziţiilor native/talentelor ale
copiilor în diverse domenii: muzică, dans,
sport, desen, matematică, relaţionare cu
ceilalţi etc. (cântat vocal sau la un
instrument, desenat, decupat, sărit coarda,
bun la fotbal, povestit, a fi curajos, a fi
politicos, a răspunde la întrebări, calcul
matematic simplu etc.); realizarea unor
expoziţii cu temă, care să cuprindă
produsele/ lucrările tuturor elevilor
clasei; crearea unor spaţii în clasă cu
recuzită specific (construcţii, pictură,
lectură, ştiinţe, muzică etc.), unde copiii
pot opta să lucreze, în funcţie de interese

17
pe diferite teme.

Organizarea paginilor de
Portofoliu 6
Expoziţii de desene
Teatru de păpuşi

18