Sunteți pe pagina 1din 4

Limba noastră cea română -  

Rai mergând cu noi de mână,  


Munţi şi ape, şi pământuri,  
Calde zări din patru vânturi. 

Limba noastră cea română -  


Rai mergând cu noi de mână,  
Limba noastră cea română -  
Maică nouă, maică bună!  

Gheorghe A. Stroia  
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova
Instituția Publică Gimnaziul ,,Grigore Vieru”, s. Heciul Nou
Direcția Educație Sîngerei

Atelier de formare continuă


al profesorilor
de limbă și literatură română

în cadrul MCM
26 februarie 2021

,,Pentru mine , limba


română e distanța dintre
inimă și umbra ei, care se
numește suflet”
Fănuș Neagu

Subiectul :
Aspectele esenţiale în Instrucţiunea privind
Managementul temelor pentru acasă, în
învăţământul gimnazial

Participanți :
1. Aliona Romanova, profesor de limba și literatura română;
2. Marina Patrașco, profesor de limba și literatura română;
3. Clasa a IX-a din Gimnaziul ,,Grigore Vieru”;
4. Profesorii de limbă și literatură română ai MCM.
Agenda zilei:
Ora Activitatea Responsabil
Aliona Romanova,
profesor de limba și literatura
română
900-920 Înregistrarea participanților online
Marina Patrașco,
profesor de limba și literatura
română
Oră publică în clasa a IX-a cu subiectul Aliona Romanova,
25- 10 profesor de limba și literatura
9 10 lecției: Noțiunea de dicționar și tipuri de română
dicționare. Viața cuvântului
1015-1035 Reflecții asupra orei publice Participanții
Aliona Romanova,
Activitate extracurriculară online : profesor de limba și literatura
40
10 -11 30 ,,Cu dor în suflet pentru Grigore Vieru” română
Link-ul: https://www.youtube.com/watch? Marina Patrașco,
v=tB_W1tRyiAc profesor de limba și literatura
română
Training
Subiectul: Aspectele esenţiale în Marina Patrașco,
1135-1215 Instrucţiunea privind Managementul profesor de limba și literatura
temelor pentru acasă, în învăţământul română
gimnazial
Autoevaluarea și evaluarea activităților
1220-1240 Participanții
asistate
Noutăți metodice.
1245-1300 Schimbul de experiență. Participanții
Diverse