Sunteți pe pagina 1din 1

APARE SUB EGIDA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA www. revista-mozaicul.

ro

REVISTÃ DE CULTURÃ FONDATÃ LA CRAIOVA, ÎN 1838, DE CONSTANTIN LECCA • SERIE NOUÃ • ANUL XXIII • NR. 3 (257) • 2020 • 20 PAG. • 5 lei

Aurora Speranþa