Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei ,Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea:Calculatoare,Informatică şi Microelectronică
Departamentul Ingineria Software şi Automatică

RAPORT

la Testare Software

Tema: Lucrul cu utilitarul Selenium IDE

Lucrare de laborator Nr.3

A efectuat: st. gr. TI-183 Bortă Sergiu

A verificat: asis.univ. Andrian Prisăcaru

Chişinău – 2020
Selenium IDE (Integrated Development Environment) este un utilitar folosit la
dezvoltarea cazurilor de test automate Selenium. Este un plug-in pentru Firefox,
eficient în dezvoltarea cazurilor de test.

Cele mai folosite comenzi în Selenium IDE sunt:


open deschide o pagină folosind un URL
click/clickAndWait
execută o acțiune de apăsare și opțional, așteaptă încărcarea unei noi pagini
verifyTitle/assertTitle
verifică titlul unei pagini
verifyTextPresent verifică prezența unui text undeva în pagină
verifyElementPresent verifică prezența unui element al interfeței grafice în pagină,
definit prin tag HTML
verifyText verifică prezența unui text și a unui tag HTML în pagină
verifyTable verifică conținutul așteptat al unui tabel
waitForPageToLoad
amână execuția până când o pagină așteptată se încarcă. Este chemată automat când
se folosește clickAndWait
waitForElementPresent
amână execuția până când un element al interfeței grafice, definit prin tag HTML,
este prezent în pagină

Efectuarea lucrarii:

Fig. 1. Pas nou adăugat


1.A fost deshis testul de la laboratorul trecut
2.Adaugarea unui pas nou cu comanda “open” pentru deschiderea unei noi pagini
3.Utilizarea comenzilor “verify text și assert text”
4. În pagina web a fost selectata cifra 22 și salvata pentru a lucra cu comanda store
Text.
5.A fost utilizată comanda echo care tipărește mesajul specificat
6.A fost exportat cazul de testare în Java Junit și obținut urmatorul cod:

// Generated by Selenium IDE


import org.junit.Test;
import org.junit.Before;
import org.junit.After;
import static org.junit.Assert.*;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.is;
import static org.hamcrest.core.IsNot.not;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver;
import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;
import org.openqa.selenium.Dimension;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.interactions.Actions;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.Alert;
import org.openqa.selenium.Keys;
import java.util.*;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
public class TestAlfaTest {
private WebDriver driver;
private Map<String, Object> vars;
JavascriptExecutor js;
@Before
public void setUp() {
driver = new ChromeDriver();
js = (JavascriptExecutor) driver;
vars = new HashMap<String, Object>();
}
@After
public void tearDown() {
driver.quit();
}
@Test
public void testAlfa() {
driver.get("https://www.kinopoisk.ru/");
driver.manage().window().setSize(new Dimension(1366, 728));
driver.findElement(By.name("kp_query")).click();
driver.findElement(By.name("kp_query")).sendKeys("2020");
driver.findElement(By.cssSelector(".\\_3XvkefrSFMv2qt0DjS5Vt-")).click();
driver.findElement(By.linkText("2020, тебе конец!")).click();
js.executeScript("window.scrollTo(0,600)");
js.executeScript("window.scrollTo(0,360)");
{
WebElement element = driver.findElement(By.linkText("Луиз Аллен"));
Actions builder = new Actions(driver);
builder.moveToElement(element).perform();
}
{
WebElement element = driver.findElement(By.tagName("body"));
Actions builder = new Actions(driver);
builder.moveToElement(element, 0, 0).perform();
}
driver.findElement(By.name("kp_query")).click();
driver.findElement(By.name("kp_query")).click();
driver.get("http://omayo.blogspot.com/");
assertThat(driver.findElement(By.id("but2")).getText(), is("Button2"));
assertThat(driver.findElement(By.id("but2")).getText(), is("Button2"));
vars.put("22", driver.findElement(By.cssSelector("tr:nth-child(2) > td:nth-
child(2)")).getText());
System.out.println("Name var = vars.get("22").toString()");
System.out.println("Test");
}
}

Sarcină individuală: creați un test în Selenium care să verifice operația de login și


logout a unei aplicații web (mail, facebook, etc.).

S-ar putea să vă placă și