Sunteți pe pagina 1din 2

Familiile din societăţile contemporane au suferit transformări profunde, atât de

importante, încât chiar şi noţiunea de familie a devenit tot mai ambiguă, ea tinzând să acopere
astăzi modele diferite, care se deosebesc semnificativ de cele caracteristice generaţiilor
precedente. Pe parcursul multor secole familia, ca instituţie socială, a fost cel mai favorabil
mediu ce asigura păstrarea tradiţiilor şi a valorilor naţionale, transmiterea lor de la o generaţie la
alta, în acest sens fiind una dintre cele mai conservatoare segmente ale societăţii. Deşi familia
este relativ independentă în raport cu societatea în interiorul căreia se formează, organizarea şi
evoluţia ei, de asemenea, sunt determinate şi influenţate, în ultimă instanţă, de modul de
organizare a societăţii pe care o reprezintă. Spre deosebire de alte instituţii sociale, familia este
un întreg destul de stabil, tradiţional, bine organizat, care, având raporturi şi interese interne
puternice, sub influenţa dezvoltării sociale se destramă cu mult mai lent, decât alte grupuri.
Totodată, observăm că în ultimele decenii familia a devenit tot mai sensibilă la toate
transformările produse în societate. Familia devine din ce în ce mai mult un loc de refugiu
afectiv pentru membrii ei, ca reacţie la condiţiile stresante ale mediului exterior, pierzând foarte
mult din caracterul ei de instituţie socială. Cuplul conjugal contemporan este mai mult interesat
de satisfacerea propriilor interese, autorealizare în plan profesional (familiile cu dublă carieră) şi
mai puţin de îndeplinirea sarcinilor pe care societatea le atribuie instituţiei familiale.

Schimbări importante în societatea contemporană au contribuit mult la modificarea


comportamentului populaţiei în sfera familiei şi a căsătoriei: asigurarea egalităţii de gen prin
oferirea pentru femei a posibilităţilor de autorealizare în afara gospodăriei casnice şi năzuinţa tot
mai mare a tinerilor de ambele sexe de a evita riscurile, care apar în condiţiile concurenţei sporite
pe piaţa muncii.

În timp ce formarea familiei şi naşterea copiilor în continuare rămâne un scop important


pentru majoritatea populaţiei, în condiţiile riscurilor posibile specifice societăţii contemporane,
realizarea acestui scop se amână pentru perioade mai târzii, ceea ce ulterior poate determina
faptul că numărul de copii în familie va fi unul mai mic, decât cel considerat de cupluri ca fiind
ideal.

Inovaţiile ştiinţifice şi tehnologice au jucat un rol important în schimbările demografice


recente, afectând şi familia. Răspândirea masivă a inovaţiilor tehnice cum ar fi televiziunea,
internetul, călătoriile mai rapide şi mai accesibile au crescut semnificativ orizonturile fizice şi
mentale ale persoanelor şi au contribuit la schimbări în atitudinile şi aşteptările lor.

După părerea mea familia viitorului evoluează într-o direcție complet diferită de cea
care acum o vedem drept normală. Mariajul nu ar mai avea rolul principal de reproducere a
speciei, ci unul de parteneriat civil menit să protejeze acumulările de avere realizate împreună.
Noul tip de familie ar fi întemeiat pe prietenie, respect și înțelegere pentru că pleacă de la o bază
comună mult mai solidă….