Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Științe Economice


Departamentul Finanțe și Bănci
Aprob
Şef – departament „Finanţe şi Bănci”
dr.,conf.univ. O. Ştefaniuc
_______________________

TEST II
la disciplina Prețuri și Tarife anul III,
specialitatea Finanțe și Bănci
Varianta I

Conţinutul itemilor Nr.max


Nr.
de
d/o
puncte
1. Enumerați modalități de intervenție a statului în domeniul prețurilor.
5
Reducerea acordată pentru achitarea imediată este o reducere: a)
standard;
2. b) sezonieră; 2
c) complexă;
d) pentru momentul şi cuantumul achitării facturii.
Caracterizați tacticile de preț, explicați influența acestora asupra politicii de preț și asupra
3. 7
consumatorilor.
Un bun de consum este importat de un agent economic în cantitate de 50 unități. În
documentele vamale sunt înregistrate următoarele date: preţul extern/unitate – 20$ (cursul
de schimb 17.80 lei – 1$), cheltuielile de transport/unitate – 2 $, cheltuielile de
4. 8
asigurare/unitate – 0,75$. Regimul fiscal la frontieră cuprinde taxa vamală 15%, taxa
pentru procedurile vamale 0,2%, accizele 5$ unitatea, TVA 20%. De calculat preţul de
import.
De determinat preţul de vînzare conform metodei costului total(baza de repartiție consumul
de muncă) pentru produsul A şi B fabricate de agentul economic „X” dacă se cunosc
următoarele date:
8
Indicatori A B
1. AVC total, inclusiv: ? ?
5.
1.1 consum de munca 75lei 95 lei
1.2 alte consumuri 40 lei 50 lei
variabile
2. Costuri fixe total 7500 lei
3. Rentabilitatea 15%
4. Volumul vînzărilor 100 unităţi 200 unităţi

Baremul de evaluare

Puncte 6–8 9 – 11 12 – 18 19 – 25 26 – 28 29 – 30
Nota 5 6 7 8 9 10
Elaborat: lect.univ. E.Gheorghița
25.02.2021
TEST II
la disciplina Prețuri și Tarife anul III,
specialitatea Finanțe și Bănci
Varianta I

1. Modalitățile de intervenție a statului în domeniul prețurilor se clasifică în:


 Intervenție directă
 Intervenție indirectă
La intervenția directă se referă următoarele acțiuni:
- plafonarea preţurilor;
- fixarea nivelului efectiv al prețurilor;
- reglementări privind modul de formare a preţurilor;
- limitarea adaosului commercial.
La intervenția indirectă identificăm următoarele acțiuni:
- reglarea cheltuielilor de stat;
- sistemul de remunerare a muncii;
- cotele de impozitare;
- politica de creditare;
- sistemul de subvenționare;
- reglementarea politicii concurențiale;
- controlul asupra masei monetare;
- blocare/mărire importuri;
- achiziții sau vânzări efectuate de către stat;
3. Există mai multe tactici de preț: tactici de preț cu caracter economic, tactici de diferențiere a prețurilor
și tactici de preț cu caracter psihologic.
La tacticile cu caracter economic se referă reducerile și adaosurile comerciale. Dacă e să ne referim la
reduceri, atunci aici identificăm mai multe tipuri de reduceri care sunt oferite de către vânzători pentru
cumpărătorii ce procură anumite produse/servicii de la ei. De regulă, reducerile sunt clasificate conform
criteriului ce se referă la punctul de orientare al vânzătorului și aici distingem: reduceri standard și
reduceri cu caracter special. Cele standard se referă la faptul dacă vânzătorul tinde spre păstrarea
clientului, pe când cele cu caracter special-spre atragerea noilor clienți și mărirea vânzărilor. Iar adaosurile
comerciale, sunt aplicatea în cazul când calitatea podusului/serviciului oferit nu corespunde cu prețul
stabilit inițial.
Tactici de diferențiere a prețurilor-aici ne referim la faptul că același produs/serviciu este vândut la mai
multe prețuri diferite.
Tactici cu caracter psihologic – la aceste tactici, deseori vânzătorii tind să influențeze decizia
cumpărătorului cu ajutorul unor trucuri ce au un impact psihologic. La această categorie identificăm:
prețuri momeală, efectul de ordonare, efectul de ancorare, efectul de paralizie analitică, prețurile care se
termină cu 9.
2. Reducerea acordată pentru achitarea imediată este o reducere: d) pentru momentul şi cuantumul
achitării facturii.
4. Un bun de consum este importat de un agent economic în cantitate de 50 unități. În documentele vamale
sunt înregistrate următoarele date: preţul extern/unitate – 20$ (cursul de schimb 17.80 lei – 1$),
cheltuielile de transport/unitate – 2 $, cheltuielile de asigurare/unitate – 0,75$. Regimul fiscal la frontieră
cuprinde taxa vamală 15%, taxa pentru procedurile vamale 0,2%, accizele 5$ unitatea, TVA 20%. De
calculat preţul de import.
Rezolvare:
Prețul extern/unitate=20 $*17,80 lei*50 unități=17 800 lei lei
Cheltuielile de transport/unitate=2 $*17,80 lei*50 unități=1 780 lei
Cheltuielile de asigurare/unitate=0,75 $*17,80 lei*50 unități=667,50 lei
Volumul vânzărilor=17 800 lei+1 780 lei+667,50 lei=20 247,50 lei
Taxa vamală=20 2475,50 lei*15%=3 037,125 lei
Taxa pentru procedurile vamale=20 247,50 lei*0,2%=40,495 lei
Accizele=5$*17,80 lei*50 unități=4 450 lei
TVA=20%(20 247,50 lei+3 037,125 lei+40,495 lei+4 450 lei)=5 555,024 lei

20 247,50lei+3 037,125 lei+ 40,495 lei+4 450 lei+5 555,024 lei


Prețul de import/unitate= =666,60 lei
50 unități
Răspuns: Prețul de import pentru o unitate constituie 666,60 lei.
5. De determinat preţul de vânzare conform metodei costului total(baza de
repartiție consumul de muncă) pentru produsul A şi B fabricate de agentul
economic „X” dacă se cunosc următoarele date:

Indicatori A B
1. AVC total, inclusiv: 115 lei 145 lei
1.1 consum de munca 75lei 95 lei
1.2 alte consumuri variabile 40 lei 50 lei
2. Costuri fixe total 7500 lei
3. Rentabilitatea 15%
4. Volumul vânzărilor 100 unităţi 200 unităţi
Rezolvare:
AVC(A)=75 lei+40 lei=115 lei
AVC(B)=95 lei+50 lei=145 lei
Consum total de muncă=75 lei*100 +95 lei*100=17 000 lei

Costuri fixe totale 7 500lei


k= = =0,44
Consum total de muncă 17 000lei
AFC=k*baza de repartiție
AFC(A)=75 lei*0,44=33
AFC(B)=95 lei*0,44=41,80
ATC=AFC+AVC
ATC(A)=33+115=148 lei
ATC(B)=41,80+145=186,80lei
P=ATC+R=ATC*1,5
P(A)= 148 lei*1,5=222 lei
P(B)= 186,80 lei*1,5=280,20 lei
Răspuns: Prețul pentru produsul A=222 lei;
Prețul pentru produsul B=280,20 lei.

S-ar putea să vă placă și