Sunteți pe pagina 1din 32

Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI

Studiu Individual Nº1


Varianta - 1
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Student. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de studenți. Despre studenți
este necesar de colectat următoarea informație: id, Nume, Prenume, Patronimic, DataNasterii,
Adresa,Telefon, Specialitate, An, Grupa. Operați cu colecții de obiecte de tip Student. Prevedeți și
tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu datele de prelucrat. Datele să se salvaze
într-un fișier în care deja există 10 studenți. Aplicația să permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou student în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei studenților unei facultăți;
d) Afișarea listei studenților pentru fiecare facultate și curs;
e) Afișarea listei studenților după nume;
f) Afișarea listei studenților după grupă;
g) Afișarea numărului de studenți de la o specialitate anumită;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
Varianta - 2
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Cumparator. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de cumpărători. Despre
cumpărători este necesar de colectat următoarea informație: id, Nume, Prenume, Patronimic, Gen,
Adresa, Telefon, NumarCardBancar, NumarContBancar.
Operați cu colecții de obiecte de tip Cumparator. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot
apărea la operarea cu datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10
cumpărători. Aplicația să permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou cumpărător în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei cumpărătorilor de gen feminin;
d) Afișarea datelor cumpărătorilor cu numărul de card bancar ce se află cuprins într-un diapazon
anumit;
e) Afișarea datelor cumpărătorilor numele cărora începe cu litera ,,a’’ sau ,,A’’;
f) Afișarea datelor cumpărătorilor după numărul de cont bancar;
g) Afișarea datelor cumpărătorilor de la o adresă anumită.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 3
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Pacient. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de pacienți. Despre pacienți
este necesar de colectat următoarea informație: id, Nume, Prenume, Patronimic, Adresa, Telefon,
NumarPolitaAsigurare, Sectie, Diagnoza.
Operați cu colecții de obiecte de tip Pacient. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la
operarea cu datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 pacienți.
Aplicația să permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou pacient în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei pacienților cu o diagnoză anumită;
d) Afișarea datelor pacienților cu numărul poliței de asigurare cuprinse într-un interval anumit;
e) Afișarea datelor pacientului cu un număr anumit al poliței de asigurare;
f) Afișarea numărului de pacienți dintr-o secție anumită;
g) Afișarea datelor paciențiilor după un prenume anumit.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 4
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
Timp limită de prezentare: 2 martie
Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Abiturient. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de abiturienți. Despre
abiturienți este necesar de colectat următoarea informație: id, Nume, Prenume, Patronimic, Adresa,
Telefon, LimbaMaterna, NotaConcurs, Specilitatea.
Operați cu colecții de obiecte de tip Abiturient. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea
la operarea cu datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 abiturienti.
Aplicația să permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou abiturient în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei abiturienților cu nota de concurs mai mica de 7;
d) Afișarea datelor abiturienților ce au depus actele la o specialitate anumită;
e) Afișarea numărul de abiturienți cu nota de concurs mai mare ca 9;
f) Afișarea datele elevilor cu o nota de concurs anumită;
g) Afișarea datele elevilor specialității informatică cu limba maternă limba română.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 5
Timp limită de prezentare: 2 martie
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Carte. Elaborați un program Java care va colecta date despre o colecție de cărți. Despre fiecare carte
este necesar de colectat următoarea informație: id, Denumire, Autor, Editura, AnEditiei,
NumarulPagini,Pret,TipCoperta.
Operați cu colecții de obiecte de tip Carte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la
operarea cu datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 carti. Aplicația
să permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unei noi cărți în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei cărților unui autor anumit;
d) Afișarea listei cărtilor unei edituri anumite;
e) Afișarea numărului de cărți ce au numărul de pagini mai mare ca 500;
a) Afișarea listei cărților editate după un an anumit;
f) Afișarea listei cărților ce au preț mai mic de 200 lei.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 6
Timp limită de prezentare: 2 martie
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Apartamente. Elaborați un program Java care va colecta date despre un bloc locativ. Despre fiecare
apartament este necesar de colectat următoarea informație: id, NumarApartament, Suprafata, Etaj,
NumarCamere, NumarBalcon, Pret.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 case. Aplicația să permită
efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unei noi case în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei apartamentelor conform unui etaj anumit;
d) Afișarea datelor unui apartament după numărul acestuia;
e) Afișarea listei apartamentelor cu o suprafața cuprinsă întru-un diapazon anumit;
f) Afișarea listei apartamentelor cu 2 balcoane;
g) Afișarea numărului de apartamente cu o cameră;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 7
Timp limită de prezentare: 2 martie
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Abonați. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de abonați. Despre fiecare
abonat este necesar de colectat următoarea informație: id, Nume, Prenume, Patronimic, Oras, Strada,
Numar, Abonament, PretAbonament, MinIntern, MinExtern.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 abonați. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unei noi persoane in agendă;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei abonaților unui abonament;
d) Afișarea listei abonaților care au vorbit 30 minute internaționale;
e) Afișarea datelor unui abonat conform numărului de identificare;
f) Afișarea datelor persoanei conform numărului de telefon;
g) Afișarea listei persoanelor au vorbit national între 30 și 60 minute din orașul Chișinău.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 8
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Mașini. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de mașini. Despre fiecare
mașină este necesar de colectat următoarea informație: id, Marca, Model, AnCrearii, Culoare, Pret,
NumarInregistrare.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 mașini. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unei noi mașini;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea numărului de mașini conform unei mărcii;
d) Afișarea listei mașinilor de un anumit model lansate după un an anumit;
e) Afișarea listei mașinilor de o culoare anumită;
f) Afișarea datelor unei mașini în dependență de numărul de înregistrare;
g) Afișarea listei mașinilor de o marcă anumită ce nu depășesc un preț anumit.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 9
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Tren. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de trenuri. Despre fiecare tren
este necesar de colectat următoarea informație: numărul de înmatriculare, punctul de pornire, punctul
destinație, distanța de parcurs în km, număr de vagoane, numărul de locuri simple, numărul de locuri
de lux, ora de pornire, cu oprire sau nu.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 trenuri. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui noi tren;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea detaliilor trenului cu distanța maximă;
d) Afișarea listei trenurilor ce au numărul de locuri lux cuprinse într-un diapazon dorit;
e) Afișarea listei trenurilor în dependență de punctul și ora de pornire;
f) Afișarea datelor trenului cu 3 vagoane ce pleacă la România fără a staționa la alte stații;
g) Afișarea detaliile trenului ce pleacă la cea mai târzie oră;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 10
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Ruta. Elaborați un program Java care va colecta date despre rute. Despre fiecare rută este necesar de
colectat următoarea informație: numărul de înmatriculare al rutei, numele șoferului, prenumele
șoferului, localitate de pornire, localitatea destinație, marca autobusului, anul explotării, culoarea
autobusului, are sau nu condiționer, are sau nu televizor, kilometri parcurși.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 rute. Aplicația să permită
efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui noi rute;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei autobuselor ce pornesc din Chișinău și au condiționer;
d) Afișarea listei autobuselor care au fost date în folosință după un an anumit;
e) Afișarea listei autobuselor ce au kilometri parcursi întrun anumit diapazon;
f) Afișarea datelor conducatorului în dependenta de numărul autobusului;
g) Afișarea numărului de autobuse roșii ce au condiționer și televizor.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 11
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Aeroport. Elaborați un program Java care va colecta date despre curse. Despre fiecare cursă este
necesar de colectat următoarea informație: numărul cursei, numărul navei, tipul avionului, punctul de
plecare, punctul destinație, ora decolării, numele pilotului, prenumele pilotului, ziua decolării, bilete
comercializate.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 curse de avioane. Aplicația
să permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui noi rute;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei curselor conform unui punct destinație;
d) Afișarea listei curselor pentru o zi anumită din săptămână;
e) Afișarea detaliilor cursei pentru care s-au vândut numărul maxim de bilete;
f) Afișarea numărului de curse în dependență de tipul avionului;
g) Afișarea listei curselor în dependență de numele și prenumele pilotului.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 12
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Caculator. Elaborați un program Java care va colecta date despre calculatoare. Despre fiecare
calculator este necesar de colectat următoarea informație: id, denumire, Monitor, BlocSistem,
PlacaDeBaza, Ventilator, Procesor, Ram, HardDisk, Dvd, PlacaVideo, Pret.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 calculatoare. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou calculator;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei calculatoarelor în dependență de procesor;
d) Afișarea listei calculatoarelor în dependență de memoria RAM și capacitatea harddiskului;
e) Afișarea listei calculatoarelor în dependență de placa de bază și monitor;
f) Afișarea listei calculatoarelor cu preț cuprins într-un anumit diapazon;
g) Afișarea datelor calculatorului după denumire.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 13
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Lucrator medical. Elaborați un program Java care va colecta date despre lucrători medicali. Despre
fiecare lucrător medical este necesar de colectat următoarea informație: id, Nume, Prenume,
Patronimic, Telefon, Categorie, Studii, Sectie, NrPacienti, Salariu, Cabinet.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 lucrători medicali. Aplicația
să permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou lucrător medical;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea numărului de lucrători medicali cu categorie superioară din secția Laborator;
d) Afișarea datelor medicilor ce lucreaza într-un cabinet anumit;
e) Afișarea detaliilor medicului cu cei mai mulți pacienți;
f) Afișarea listei medicilor cu salariu cuprins într-un diapazon anumit;
g) Afișarea datelor medicului după Nume, Prenume și Patronimic.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 14
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Pictura. Elaborați un program Java care va colecta date despre picturi. Despre fiecare pictură este
necesar de colectat următoarea informație: id, NumeAutor, PrenumeAutor, Denumire, Tematica,
AnCreerii, Pret, NumarCulori, TipPictura.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 picturi. Aplicația să permită
efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unei noi picturi;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea numărului de tablouri pictate de un autor anumit;
d) Afișarea listei tablourilor în dependență de tematică și preț;
e) Afișarea listei tablourilor în dependență de tematică;
f) Afișarea listei tablourilor în dependență de numărul de culori;
g) Afișarea datelor tabloului în dependență de autor și denumire.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 15
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
Cerințe față de lucrare:
 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Telefon. Elaborați un program Java care va colecta date despre telefoane. Despre fiecare telefon este
necesar de colectat următoarea informație: id, CompanieProducatoare, Model, Greutate, Culoare,
USB, CapacitateMemorieFlash, TipBaterie, CameraVideo, Nr.Megapixeli.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 telefoane. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou telefon;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei de telefoane produse de o anumită companie;
d) Afișarea listei telefoanelor în dependență de o greutate anumită;
e) Afișarea numărului de telefoane cu USB;
f) Afișarea listei telefoanelor cu număr de magapixeli cuprins întrun anumit diapazon;
g) Afișarea datelor telefonului conform modelului acestuia.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 16
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Aplicație. Elaborați un program Java care va colecta date despre un set de aplicații. Despre fiecare
aplicație este necesar de colectat următoarea informație: denumire, versiune, limba,
companieProducătoare, tip, cuSunet, cuInstalare, marime, licenta.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 aplicații. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unei noi aplicații;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei aplicațiilor în limba română și limba engleză;
d) Afișarea listei aplicațiilor unei companii producătoare;
e) Afișarea aplicațiilor care nu necesită să fie instalate în calculator cu licență freeware de tip joc;
f) Afișarea aplicațiilor educative cu sunet și licență shareware;
g) Afișarea aplicațiilor ce au mărimea cuprinsă într-un diapazon introdus de la tastatură.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 17
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Spot publicitar. Elaborați un program Java care va colecta date despre un set de spoturi publicitare.
Despre fiecare spot publicitar este necesar de colectat următoarea informație: companie (compania
pentru care s-a creat publicitatea), responsabil, creator (compania care a creat clipul publicitar),
timpEmisie, nrActori, cuCopii, tipProdus, canalTv, pretEmisie, pretCreare.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 spoturi publicitare.
Aplicația să permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou spot publicitar în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea listei spoturilor publicitare cu un singur actor;
d) Afișarea listei spoturilor publicitare în baza unui responsabil;
e) Afișarea spotului publicitar cu cel mai mare timp de emisie;
f) Afișarea celui mai ieftin spot publicitar;
g) Afișarea spoturilor publicitare de un anumit tip de produs difuzate la un anumit canal TV;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 18
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Film. Elaborați un program Java care va colecta date despre un set de filme. Despre fiecare film este
necesar de colectat următoarea informație: denumire, durată, mărime, autor, anLnsare, nrActori,
esteSerial, nrEpisoade, tematica, pret, cheltuieli.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 filme. Aplicația să permită
efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou film în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea detaliilor filmului cu cele mai mari cheltuieli;
d) Afișarea listei filmelor lansate între anii 2000 – 2017;
e) Afișarea listei de seriale indiene cu minim 10 episoade;
f) Afișarea listei filmelor unui autor anumit;
g) Afișarea filmelor cu cele mai puține cheltuieli și cel mai mare preț de vînzare;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 19
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Registru școlar. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de elevi. Despre fiecare
elev este necesar de colectat următoarea informație: numărul de ordine în registru, numele,
prenumele, notele pe un semestru la discipline( limba română, matematica, fizica, chimia, limba
engleză, educația fizică, educația civică, informatica), absențe motivate, absențe nemotivate, gen,
purtarea.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 elevi. Aplicația să permită
efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou elev în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea celui mai deștept elev;
d) Afișarea detaliilor elevilor cu cel mai mic număr de absențe, dacă sunt mai mulți elevi să se
afișeze toți;
e) Afișarea mediei grupei de elevi;
f) Afișarea elevului de gen femenin cu cea mai mică notă la limba engleză;
g) Afișarea listei elevilor cu purtarea exemplară, număr de absențe nemotivate egal cu 0 și cu nota
10 la matematică și informatică;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.
Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 20
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Personal didactic. Elaborați un program Java care va colecta date despre personalul didactic al unei
instituții. Despre fiecare persoană este necesar de colectat următoarea informație: cod, nume,
prenume, gen, data nașterii, stagiul de muncă, funcția deținută, salariul mediu lunar, denumirea secției
la care activează, limba de predare, oraș și strada.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 persoane. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou cadru didactic în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea celui mai tânăr cadru didactic;
d) Afișarea detaliilor cadrelor didactice a unei secții anumite;
e) Afișarea cadrelor didactice de gen femenin ce au staj de muncă mai mare de 10 ani;
f) Afișarea cadrelor didactice ce predau în limba rusă din orașul Chișinău;
g) Afișarea listei profesorilor de matematică, ce predau în limba română cu stajul mai mic de 5 ani;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 21
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Sportivi. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de sportivi. Despre fiecare
sportiv este necesar de colectat următoarea informație: codul, numele, prenumele, genul, greutatea în
kilograme, înălțimea în centimetri, denumirea probei sportive practicată, studiile superioare pe care le
posedă, data nașterii.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 persoane. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou sportiv în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea celui mai în vârstă sportiv care practică fotbal;
d) Afișarea greutății medii a tuturor sportivilor;
e) Afișarea listei sportivilor de gen femenin, sub 12 ani care practică tenisul;
f) Afișarea denumirii probei practicată de cel mai înalt sportiv;
g) Afișarea datelor celui mai înalt sportiv de gen femenin care practică înotul și are studii
superioare.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 22
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Jucării. Elaborați un program Java care va colecta date despre un set de jucării. Despre fiecare jucărie
este necesar de colectat următoarea informație: codul, denumirea, prețul, cantitatea, țara
producătoare, compania producătoare, compania care importă jucăria, categoria de vârstă, materialul
din care a fost produsă jucăria.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 jucării. Aplicația să permită
efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unei noi jucării în fișier;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea celei mai scumpe jucării;
d) Afișarea materialului din care este fabricată cea mai ieftină jucărie;
e) Afișarea prețului mediu al jucăriilor produse într-o țară anumită;
f) Afișarea listei tuturor jucăriilor ce au preț cuprins într-un diapazon anumit destinate copiilor de
o anumită vârstă;
g) Afișarea listei tuturor jucăriilor din lemn produse în Germania de compania Bruder destinate
copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 6 ani.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 23
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Microunde. Elaborați un program Java care va colecta date despre un set de cuptoare cu microunde
Despre fiecare microundă este necesar de colectat următoarea informație: model, producător,
putearea în W, are sau nu timer de oprire, are sau nu iluminare internă, culoare, prețul, greutate, țara
de origine, garanția în luni, tip de administrare (electronică, mecanică).
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 modele de cuptoare cu
microunde. Aplicația să permită efectuarea următoarelor operații:
a) Introducerea unui nou cuptor cu microunde;
b) Afișarea datelor din fișier;
c) Afișarea celui mai ieftin produs;
d) Afișarea modelului/modelelor cuptoarelor cu microunde produse într-o țară anumită;
e) Afișarea prețului mediu al tuturor produselor;
f) Afișarea listei tuturor cuptoarelor cu microunde ce au preț cuprins într-un diapazon anumit cu o
anumită culoare și greutate;
g) Afișarea listei tuturor cumptoarelor cu microunde cu tip de administrare electronică produse în
China de compania Gorenje care au timer de oprire și luminare interioară.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.
Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 24
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Aeroport. Elaborați un program Java care va colecta date despre curse. Despre fiecare cursă este
necesar de colectat următoarea informație: numărul cursei, numărul navei, tipul avionului, punctul de
plecare, punctul destinație, ora decolării, numele pilotului, prenumele pilotului, ziua decolării, bilete
comercializate.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 curse de avioane. Aplicația
să permită efectuarea următoarelor operații:
h) Introducerea unui noi rute;
i) Afișarea datelor din fișier;
j) Afișarea listei curselor conform unui punct destinație;
k) Afișarea listei curselor pentru o zi anumită din săptămână;
l) Afișarea detaliilor cursei pentru care s-au vândut numărul maxim de bilete;
m) Afișarea numărului de curse în dependență de tipul avionului;
n) Afișarea listei curselor în dependență de numele și prenumele pilotului.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 25
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Personal didactic. Elaborați un program Java care va colecta date despre personalul didactic al unei
instituții. Despre fiecare persoană este necesar de colectat următoarea informație: cod, nume,
prenume, gen, data nașterii, stagiul de muncă, funcția deținută, salariul mediu lunar, denumirea secției
la care activează, limba de predare, oraș și strada.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 persoane. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
h) Introducerea unui nou cadru didactic în fișier;
i) Afișarea datelor din fișier;
j) Afișarea celui mai tânăr cadru didactic;
k) Afișarea detaliilor cadrelor didactice a unei secții anumite;
l) Afișarea cadrelor didactice de gen femenin ce au staj de muncă mai mare de 10 ani;
m) Afișarea cadrelor didactice ce predau în limba rusă din orașul Chișinău;
n) Afișarea listei profesorilor de matematică, ce predau în limba română cu stajul mai mic de 5 ani;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 26
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Pictura. Elaborați un program Java care va colecta date despre picturi. Despre fiecare pictură este
necesar de colectat următoarea informație: id, NumeAutor, PrenumeAutor, Denumire, Tematica,
AnCreerii, Pret, NumarCulori, TipPictura.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 picturi. Aplicația să permită
efectuarea următoarelor operații:
h) Introducerea unei noi picturi;
i) Afișarea datelor din fișier;
j) Afișarea numărului de tablouri pictate de un autor anumit;
k) Afișarea listei tablourilor în dependență de tematică și preț;
l) Afișarea listei tablourilor în dependență de tematică;
m) Afișarea listei tablourilor în dependență de numărul de culori;
n) Afișarea datelor tabloului în dependență de autor și denumire.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 27
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Tren. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de trenuri. Despre fiecare tren
este necesar de colectat următoarea informație: numărul de înmatriculare, punctul de pornire, punctul
destinație, distanța de parcurs în km, număr de vagoane, numărul de locuri simple, numărul de locuri
de lux, ora de pornire, cu oprire sau nu.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 trenuri. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
h) Introducerea unui noi tren;
i) Afișarea datelor din fișier;
j) Afișarea detaliilor trenului cu distanța maximă;
k) Afișarea listei trenurilor ce au numărul de locuri lux cuprinse într-un diapazon dorit;
l) Afișarea listei trenurilor în dependență de punctul și ora de pornire;
m) Afișarea datelor trenului cu 3 vagoane ce pleacă la România fără a staționa la alte stații;
n) Afișarea detaliile trenului ce pleacă la cea mai târzie oră;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 28
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Film. Elaborați un program Java care va colecta date despre un set de filme. Despre fiecare film este
necesar de colectat următoarea informație: denumire, durată, mărime, autor, anLnsare, nrActori,
esteSerial, nrEpisoade, tematica, pret, cheltuieli.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 filme. Aplicația să permită
efectuarea următoarelor operații:
h) Introducerea unui nou film în fișier;
i) Afișarea datelor din fișier;
j) Afișarea detaliilor filmului cu cele mai mari cheltuieli;
k) Afișarea listei filmelor lansate între anii 2000 – 2017;
l) Afișarea listei de seriale indiene cu minim 10 episoade;
m) Afișarea listei filmelor unui autor anumit;
n) Afișarea filmelor cu cele mai puține cheltuieli și cel mai mare preț de vînzare;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 29
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI

Problemă:
Abonați. Elaborați un program Java care va colecta date despre un grup de abonați. Despre fiecare
abonat este necesar de colectat următoarea informație: id, Nume, Prenume, Patronimic, Oras, Strada,
Numar, Abonament, PretAbonament, MinIntern, MinExtern.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 abonați. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
h) Introducerea unei noi persoane in agendă;
i) Afișarea datelor din fișier;
j) Afișarea listei abonaților unui abonament;
k) Afișarea listei abonaților care au vorbit 30 minute internaționale;
l) Afișarea datelor unui abonat conform numărului de identificare;
m) Afișarea datelor persoanei conform numărului de telefon;
n) Afișarea listei persoanelor au vorbit national între 30 și 60 minute din orașul Chișinău.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 30
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
Problemă:
Carte. Elaborați un program Java care va colecta date despre o colecție de cărți. Despre fiecare carte
este necesar de colectat următoarea informație: id, Denumire, Autor, Editura, AnEditiei,
NumarulPagini,Pret,TipCoperta.
Operați cu colecții de obiecte de tip Carte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la
operarea cu datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 carti. Aplicația
să permită efectuarea următoarelor operații:
g) Introducerea unei noi cărți în fișier;
h) Afișarea datelor din fișier;
i) Afișarea listei cărților unui autor anumit;
j) Afișarea listei cărtilor unei edituri anumite;
k) Afișarea numărului de cărți ce au numărul de pagini mai mare ca 500;
b) Afișarea listei cărților editate după un an anumit;
l) Afișarea listei cărților ce au preț mai mic de 200 lei.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.
Succes!

Studiu Individual Nº1


Varianta - 31
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
Problemă:
Spot publicitar. Elaborați un program Java care va colecta date despre un set de spoturi publicitare.
Despre fiecare spot publicitar este necesar de colectat următoarea informație: companie (compania
pentru care s-a creat publicitatea), responsabil, creator (compania care a creat clipul publicitar),
timpEmisie, nrActori, cuCopii, tipProdus, canalTv, pretEmisie, pretCreare.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 spoturi publicitare.
Aplicația să permită efectuarea următoarelor operații:
h) Introducerea unui nou spot publicitar în fișier;
i) Afișarea datelor din fișier;
j) Afișarea listei spoturilor publicitare cu un singur actor;
k) Afișarea listei spoturilor publicitare în baza unui responsabil;
l) Afișarea spotului publicitar cu cel mai mare timp de emisie;
m) Afișarea celui mai ieftin spot publicitar;
n) Afișarea spoturilor publicitare de un anumit tip de produs difuzate la un anumit canal TV;

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!
Studiu Individual Nº1
Varianta - 32
Timp limită de prezentare: 2 martie

Abilități evaluate:
CS1.   Organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte.
CS2.   Setarea domeniului de valori şi a setului de operaţii admisibile ale obiectelor.
CS3.   Implementarea conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare.

Cerințe față de lucrare:


 Varianta de proiect se va selecta conform numărului din registru, instruirea teoretică.
 Plasați materialele elaborate în cadrul acestui studiu individual în cursul electornic de pe
platforma Moodle.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problemă:
Programarea Orientată spre Obiecte, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI
Aplicație. Elaborați un program Java care va colecta date despre un set de aplicații. Despre fiecare
aplicație este necesar de colectat următoarea informație: denumire, versiune, limba,
companieProducătoare, tip, cuSunet, cuInstalare, marime, licenta.
Operați cu colecții de obiecte. Prevedeți și tratați situațiile excepționale ce pot apărea la operarea cu
datele de prelucrat. Datele să se salvaze într-un fișier în care deja există 10 aplicații. Aplicația să
permită efectuarea următoarelor operații:
h) Introducerea unei noi aplicații;
i) Afișarea datelor din fișier;
j) Afișarea listei aplicațiilor în limba română și limba engleză;
k) Afișarea listei aplicațiilor unei companii producătoare;
l) Afișarea aplicațiilor care nu necesită să fie instalate în calculator cu licență freeware de tip joc;
m) Afișarea aplicațiilor educative cu sunet și licență shareware;
n) Afișarea aplicațiilor ce au mărimea cuprinsă într-un diapazon introdus de la tastatură.

Criterii de evaluare:
Nota 5 – 6. Realizarea minimului necesar: crearea, editarea și salvarea proiectului sursă; crearea
fișierului cu 10 înregistrări; definirea clasei; aplicația să permită afișarea datelor din fișier; scrierea
clasei Test, declararea metodei main(); executarea proiectului; efectuarea, imprimarea și prezentarea
raportului; respectarea termenilor de prezentare.
Nota 7 - 8. Realizarea minimului necesar. Aplicația va permite efectuarea a 6 din operațiile cerute.
Identarea codului sursă. Utilizarea adecvată a comentariilor. Răspuns corect la eventualele întrebări
acordate de profesor.
Nota 9. Realizarea minimului necesar. Realizarea integrală a problemei propuse, algoritm corect de
calcul, identarea codului sursă; utilizarea adecvată a comentariilor; răspuns corect la eventualele
întrebări acordate de profesor.
Nota 10. Proiectul va întruni toate cerințele de mai sus, iar programele vor cuprinde toate situațiile ce
pot genera excepții. Elevul va îmbunătăți programul cu alte sarcini practice relevante problemei
primite.

Succes !!!