Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.2.c.

Următoarea unitate de învățare (60 min)

Reflectați asupra următoarei unități de învățare pe care o veți parcurge cu elevii la o clasă.
Revedeți ceea ce ați prevăzut prin planificarea calendaristică la această unitate de
învățare. În lumina achizițiilor de la cursul CRED, aveți de făcut modificări din perspectiva
accentului pe competențe? Înscrieți online reflecțiile și observațiile dvs. (aprox. jumătate
de pagină).

Următoarea unitate de învăţare pe care o voi parcurge la clasa a V-a este cea despre
FRACȚII ZECIMALE.

           Am avut în vedere ca în proiectarea acestei unităţi de învăţare să ţin cont de:

- corelarea conţinuturilor cu nivelul de studiu;

- proiectarea unităţii de învăţare să aibă la bază cele 6 competenţe generale şi să conţină


competenţele specifice potrivite, derivate din cele generale;

- corelarea cât mai bună a competenţelor specifice cu activităţile de învăţare potrivite,


menite să asigure atingerea cât mai rapidă a competenţelor vizate;

- alegerea unor metode de evaluare diverse;

Etapele urmărite in proiectarea unitații de învațare  sunt: 

·         În ce scop voi face? – Răspunsul la această întrebare constă în identificarea


competențelor;

·         Ce voi face? – Se reaalizează prin selectarea conținuturilor; 

·         Cum voi face? – Alegerea şi stabilirea activităților de învățare; 

·         Cu ce voi face? – Analiza resurselor;

·         Cât s-a realizat? – Stabilirea instrumentelor de evaluare.

Participarea la cursul “CRED” m-a făcut să îmi schimb perspectiva, să îmi gândesc
strategia didactică, punând accent pe dezvoltarea competenţelor cheie, și nu pe
conținuturi. De aceea consider necesar să includ în lecţiile mele mai multe jocuri (jocuri
de rol, puzzle-uri, pătrate magice), platforme educaţionale de învăţare, prezentarea a cât
mai multe exemple practice cu fracții zecimale, proiecte de calculare a bugetului familiei,
etc.

Toate acestea pentru a-i atrage pe elevi, pentru a face lecţiile mult mai interesante
şi captivante pentru aceștia, pentru a dezvolta competenţele necesare profilului de
formare al absolventului şi a-i sprijini în a se adapta cu usurinţă la diverse situaţii de
învăţare aplicabile pe tot parcursul vieţii.

S-ar putea să vă placă și