Sunteți pe pagina 1din 3

FRANȚA

POZIȚIA ECONOMICO-GEOGRAFICĂ (PEG):


Apreciază particularitățile indicate ale poziției economico-geografice (PEG) a Marii Britanii,
analizând hărțile necesare:
a) identifică o particularitate a PEG a Franței față de țările vecine, apreciază-o:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
b) identifică o particularitate a PEG a Franței față de bazele de materie primă, apreciază-o:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
c)identifică o particularitate a PEG a Franței față de căile de comunicație maritime, apreciază-o:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
d)identifică o particularitate a PEG a Franței față de căile de comunicație terestre, apreciază-o:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
e) scrie, cum apreciezi hotarele Franței: favorabile ori nefavorabile: _________________________
POPULAȚIA
2.1. Analizează structura pe vârste a populației Franțței, studiind figura din manual. Structurează
răspunsul, folosind algoritmul următor:
a) indică ponderea populației cu vîrsta 0-15 ani: ____________________________________________
b) indică tipul de reproducere a populației caracteristic: ______________________________________
c) cauza principală care determină îngustarea pronunțată a bazei piramidei: ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
d) cauza principală care determină predominarea femeilor în grupa populației vârstnice:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e) explică o cauză ce determină predominarea persoanelor adulte, în structura pe vârste a populației:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
f)indică o măsură a politicii demografice realizată în acest stat; explică-o:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.2. Analizînd Harta densităţii populaţiei dedu:
În ce regiune, este concentrată cea mai mare parte a populaţiei, explică: __________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
În ce regiune , este concentrate cea mai mica parte a populației: _______________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
INDUSTRIA
Studiind hărțile economice corespunzătoare, dedu:
Ce tip de centrale electrice predomină în structura electroenergeticii Franței, explică răspunsul:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Prin ce se deosebește amplasarea centrelor industriei sidelurgice în bazinul Lorena și porturile Marsilia
și Dunkerque din Franța: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Determină principalul factor ce a determinat dezvoltarea industriei aluminiului și de rafinare a cuprului
în Franța:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Identifică care este ramura de profil a industriei constructoare de mașini din Franța, explică:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Dedu factorul principal ce a determinat dezvoltarea industriei chimice din Franța în zonele enumerate
mai jos:
-În Lorena – chimia cărbunelui: ________________________________________________________
-În Alsacia – producerea îngrășămintelor de potasiu: _______________________________________
-În sud-vest – chimia gazului și a lemnului:________________________________________________
-În apropierea CHE din Alpi și Pirinei – electrochimia: _____________________________________
-În porturi – petrochimia: _____________________________________________________________
-În regiunea Lyonului – producerea fibrelor și a coloranților:_________________________________
-În aglomerația Parisului – chimia fină: __________________________________________________
-În ce ramuri ale chimiei fine Franța este lider:_____________________________________________
Se știe că după producția de vinuri Franța ocupă locul I în lume, iar după producția de brînzeturi –
locul III în lume, dedu principalul factor ce a determinat această specializare; explică:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
AGRICULTURA
4.1. Utilizînd Harta economică a Franței:
a) identifică ramura de specializare a agriculturii: ____________________________________________
b) explică doi factori, care au determinat această specializare:
1.__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
c)Numește câte două ramuri de specializare a zootehniei:______________________________________
d)Numește câte două ramuri de specializare a fitotehniei:______________________________________
e) Indică cîte o subramură a industriei, care utilizează ca materie primă producţia ramurilor de
specializare menţionate:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

TRANSPORTUL
Apreciază rolul transporturilor Franței în dezvoltarea economică a țării, indicînd:
a) scrie ce tipuri de transport asigura relațiilor economice internaționale: _________________________
b) Scrie denumirea celui mai mare aeroport internațional: _____________________________________
c) Scrie denumirea a două porturi maritime internaționale:_____________________________________
d)Ce alt tip de transport favorizează legăturile internaționale: __________________________________
E BINE SĂ ȘTII
În orașul Paris se află sediile a 700 de organizații politice, economice și obștești. Din ele fac
parte: UNESCO, Organizația Economică de cooperare și dezvoltare, Organizația Internațională a
orașelor înfrățite, Camera de Comerț Internațională, Asociația internatională a universităților,
Agenția Internațională pentru energetică, Organizația Internațională a poliției criminale
(Interpol), etc.
După prducția de energie electrică la CNE Franța ocupă locul II în lume, după S.U.A.
Franța produce anual 10 mln.t de fontă și 15,8 mln.t de oțel.
Franța importă cantități însemnate de minereu de fier din Suedia și Brazilia.
Franța produce anual: 424 mii t de unt (loculIi în Europa); 24 mln.t de lapte (locul VIII în lume);
1,94 mln.t de brînzeturi (locul III în lume).
Legăturile dintre Franța (localitatea Frêthum) și Marea Britanie (localitatea Cheriton) se
realizează prin tunelul submarin (feroviar și auto).