Sunteți pe pagina 1din 1

Reper cartezian; produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de multimi numerice;

Conditii algebrice pentru puncte aflate in cadrane; drepte in plan de forma x=m sau y=m, m R
Definiţie:
Se numeşte pereche ordonată (cuplu) si se notează cu ( x, y ) , formată din elementele
x şi y o ordine între elementele x şi y în sensul că x este primul element, iar
y este al doilea element
În perechea (x, y), x se mai numeşte prima componentă, iar y a doua componentă.

Două perechi (x, y) şi (x’,y ) sunt egale dacă şi numai dacă x = x’ şi y =y’.

Rezultă că (x, y)  (y, x), egalitatea având loc numai pentru x = y.

De aici rezultă că noţiunea de pereche ordonată este diferită de cea de mulţime formată din 2 elemente.
Exemple:
1) Cu numerele 1 şi 2 putem forma două perechi ordonate: (1, 2) şi (2, 1) care sunt distincte.
în plus, perechile (1, 2) şi (2, 1) sunt diferite de mulţimea {1,2}.
2) Cu numerele 1 şi 1 putem forma cuplul (1, 1)

Definiţie:
Fie A şi B două mulţimi.
Mulţimea ale cărei elemente sunt toate perechile ordonate (a, b), în care a  A şi b  B se numeşte
produsul cartezian al mulţimilor A şi B (în această ordine) şi se notează AxB.

Deci: AxB = {(a, b) | a  A şi b  B}.


Când A = B, se notează AxA=A2.
Exemple
Fie A = {1, 4, 5} şi B= {1, 2, 3}.

Atunci A x B = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3)} şi B xA = {(1, 1), (1, 4), (1,
5), (2,1), (2, 4), (2, 5), (3,1), (3, 4), (3, 5)}.

Se observă A x B ≠ B x A deoarece, de exemplu, elementul (1, 2)  A x B ş i ( l , 2 )  B x A .

Observaţii.

1) în exerciţiile unde avem de determinat produsul cartezian a două mulţimi este bine să reţinem faptul că
dacă A este o mulţime finită cu m elemente, iar B este o mulţime finită cu n elemente,

atunci A x B are m • n elemente.


într-adevăr, cu fiecare element a  A putem construi n perechi ordonate de forma (a, y), cu y  B.
Cum B are m elemente, numărul total de perechi ordonate este m · n.

2) Fie A şi B submulţimi ale mulţimii numerelor reale R.


Mulţimea A x B se poate reprezenta grafic printr-o mulţime de puncte din plan, în care s-a fixat un
sistem de axe rectangulare xOy, asociind fiecărui element (x, y) e A x B, punctul P(x, y), de coordonate x şi y.
De exemplu:

1° Dacă A = [1, 2] şi B = [2, 4], atunci A x B are ca reprezentare în plan


dreptunghiul haşurat ABCD (figura III. 5) unde A (l,2),B(l,4),C(2,4)şiD(2,2).

2
2° Dacă A = B = R, atunci R x R = R are ca reprezentare tot planul.