Sunteți pe pagina 1din 2

Reforma şi

Contrareforma

1. Definiţie

Reforma este mişcare social-politică și ideologică de la începutul sec. al XVI-lea


îndreptată împotriva Bisericii Catolice. Apărută în Imperiul Romano-German, Anglia, Franţa şi
Elveţia, Reforma s-a răspândit, ulterior, în Spania și Ţările de Jos.

2. Cauze

 rivalitatea dintre Biserica catolică şi marii nobili


 vânzarea de „indulgenţe” (comerţ cu iertarea păcatelor) (Lectura B, p. 39)
 declinul moral al Bisericii Catolice (simonia- vânzarea de funcții, nepotismul, lăcomia
clerului)
 instaurarea monarhiei absolute

1. Manifestări

A. Imperiul romano-german – Martin Luther – lutheranism

 1517- cele 95 de teze, Wittenberg; susţine mântuirea prin credinţă şi simplificarea


cultului;,
 traduce Biblia în limba germană
A. Elveţia şi Franţa – Jean Calvin – calvinism

 inițiat la Geneva
 susține predestinarea divină şi interzicerea luxului;
A. Anglia – Henric al VIII-lea Tudor – anglicanism
 1531-regele a devenit şeful bisericii anglicane- nu mai este recunoscută autoritatea
papei „Actul de supremaţie”

1. Contrareforma

Biserica Catolică introduce o disciplină severă prin Conciliul de la Trento (1545-1563)


(Lectura A, p. 39)
 se înfiinţează Ordinul călugărilor iezuţi
 se reorganizează tribunalul bisericesc: Inchiziţia (Lectura 1A şi 2A-B, p. 41)
 se înfiinţează Indexul cărţilor interzise-1543 (publicații considerate eretice)
Printre cărțile interzise s-au numărat cele scrise de Galileo Galilei, Giordano Bruno,
Niccolo Machiavelli (a se vedea imaginile C, D și E, p. 40)

1. Urmări
 slăbirea influenței Bisericii Catolice
 răspândirea Reformei
 apar conflicte: Războiul ţărănesc german (1524-1525) ; Războaiele religioase din
Franţa (1562-1598)