Sunteți pe pagina 1din 2

Elev: Data:

Clasa a VI-a
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Partea I
1. Asociază persoanele biblice din prima coloană cu acțiunile din cea de-a doua
coloană.1,5p
1.Moise a) Construirea Templului
2.David b) Construirea Arcei
3.Noe c) Încheierea Legământului
4.Avraam d) Primirea Decalogului
5.Solomon e)Compunerea Psalmilor
6. Ilie f)Tâlcuirea viselor faraonului
2. a) Precizați poruncile respectate de persoanele amintite în enunțurile de mai jos: 1,5 p.
a) Ionel nu se joacă pe calculator decât o oră pe zi.
b) Daniel vorbește frumos despre Dumnezeu.
c) Ioana merge la biserică în fiecare duminică.
d)Maria îi ascultă pe părinţii ei.
e) Ana şi Ştefan s-au cununat la biserică.
f) Petrică a spart geamul, dar nu a dat vina pe nimeni.
b) Arătaţi care sunt poruncile care nu au fost ilustrate în enunţurile de mai sus. 0,5 p.
3. Alegeţi varianta corectă. 0,5p
a) Dumnezeu a dat oamenilor prin Moise:
• 4 porunci;
• 6 porunci;
• 10 porunci.
b) Decalogul a fost dat de Dumnezeu oamenilor pentru:
• a cunoaşte voia Sa;
• a avea cât mai multe reguli;
• a şti cum se poate ajunge în împărăţia Sa cerească
Partea a II-a

4. Realizați o compunere cu titlul Decalogul, în care să precizați importanța celor zece


porunci în viața noastră. 2p
Puncte din oficiu: 4
Barem de evaluare și de corectare

Test inițial clasa a VI-

I. Se acordă la exercițiu 1,5 p și la fiecare răspuns corect 0,25p.


1-d
2-e
3-b
4-c
5-a
6-f
II. Se acordă la exercițiu 1,5 p și la fiecare răspuns corect 0,25p.
a-1 ex:b) 2, 6,9,10.
b-3
c-4
d-5
e-7
f-8
III. a -10 porunci 0,25p
b – să cunoască voia Sa 0,25p
IV. Descrierea corectă în termeni creștini.
Să argumenteze importanța Decalogului 2p

4 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și