Sunteți pe pagina 1din 6

Rugăciune către Sfântul

Cuvios Alexie, omul lui


Dumnezeu

~ 2021 ~
Rugăciuni ortodoxe

~2~
Rugăciuni ortodoxe

Rugăciune către Sfântul Cuvios


Alexie, omul lui Dumnezeu

17 Martie

O, mare bineplăcute al lui Hristos,


sfinte omule al lui Dumnezeu Alexie, care
cu sufletul stai în cer înaintea Tronului
Domnului, iar pe pământ săvârşeşti minuni
felurite cu harul cel dat ţie de Sus! Caută cu
milostivire spre cei ce stau înaintea sfintei
tale icoane şi se roagă cu umilinţă, cerând
de la tine ajutor şi acoperire.
Tinde spre Domnul Dumnezeu,
rugându-te, cinstitele tale mâini şi cere
~3~
Rugăciuni ortodoxe

pentru noi de la Dânsul lăsarea greşalelor


noastre celor de voie şi celor fără de voie,
pentru cei bolnavi vindecare, pentru cei
năpăstuiţi ocrotire, pentru cei necăjiţi
mângâiere, pentru cei aflaţi în restrişti
grabnic ajutor, iar pentru toţi cei ce te
cinstesc sfârşit paşnic şi creştinesc al vieţii
şi răspuns bun la Infricoşătoarea Judecată
a lui Hristos.
Aşa, bineplăcutule al lui Dumnezeu,
nu fă de ruşine nădejdea noastră, pe care
după Dumnezeu şi după Născătoarea de
Dumnezeu la tine o punem, ci fii nouă
ajutător şi acoperitor spre mântuire, ca
primind, cu rugăciunile tale, har şi
milostivire de la Domnul, să preaslăvim
iubirea de oameni a Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh, Unuia Dumnezeu în Treime
slăvit şi închinat, precum şi sfânta ta
mijlocire, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

~4~
Rugăciuni ortodoxe

~5~
Rugăciuni ortodoxe

~6~

S-ar putea să vă placă și