Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr.1 Hotar


Propunătoar:. Turcuș Lavinia Mariana
Data: 21.02. 2015
Clasa: a IV- a
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Educaţie tehnologică
Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice – Hârtia
Subiectul: Colaj „Primăvara”
Tipul lecţiei: formare a priceperilor şi deprinderilor
Obiectiv fundamental:
Cunoasterea si utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale si ustensile;
dezvoltarea deprinderilor si abilitatilor practice de lucru individual;dezvoltarea gustului
estetic, a imaginatiei si creativitatii şi a dragostei pentru muncă prin realizarea lucrării
propuse;

Obiective cadru:
1. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile
2. Proiectarea,confecționarea și evaluarea unor produse simple
3. Dezvoltarea capacității de cooperare în scopul realizării unui produs
4. Dezvoltarea simțului practic,estetic și a responsabilității pentru modificarea mediului natural,ca
raspuns la nevoile și dorințele oamenilor

Obiective de referință:
1.2.să aplice tehnici de prelucrare a materialelor şi să utilizeze instrumente
şi ustensile adecvate ;
2.2.să îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple şi sau complexe ;
3.1.să-şi exprime părerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compoziţie ;
4.1.să descopere posibilităţi de utilizare a diverselor materiale.

Obiective operaţionale:
Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili
O1 - să dea răspunsuri corecte ghicitorilor propuse şi întrebărilor introductive;
O2 - să descrie materialele folosite şi utilizarea lor;
O3 - să precizeze etapele de lucru ale tehnicilor utilizate;
O4 – să realizeze lucrările propuse respectând etapele precizate;
O5 – să selecteze şi să asambleze părţile componenete ale lucrării;
O6 – să participe cu atenţie şi interes pe tot parcursul activităţii;

Strategia didactică:
1. Resurse procedurale:
a. Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia,
instructajul, jocul didactic
b. Forme de organizare: individual, frontal
2. Resurse materiale:
Ghiocei: hârtie albă A4; creioane colorate sau carioca; foarfece;
capsator; lipici sau ace cu gămălie; polistiren
Copaci: carton alb A4; foarfece, lipici, creioane colorate sau carioca,hârtie
creponată pentru muguri; polistiren
3. Forme şi tehnici de evaluare:
- observarea sistematică
- proba practică
- autoevaluarea
- evaluarea de către colegi
Resurse temporale: 45 minute
Resurse umane: 13 elevi
Bibliografie:
1 oficiale:- Curriculum National „ Programe scolare pentru invatamantul primar”, Bucuresti,
2004;
- 2.pedagogice: C-tin Cucos, coordonator- „ Psihopedagogie pentru examenele de
definitivare si grade didactice”, Ed. Polirom, Iasi 2006;
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENT
ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ŞI MATERIAL FORME DE EVALUARE
DIDACTIC PROCEDEE DIDACTIC ORGANIZARE
ÎNVĂŢĂTOAREI ELEVILOR
1. MOMENT Se creează condiţiile psiho- Conversaţia Hârtie Frontal
ORGANIZATORIC pedagogice necesare desfăşurării Se pregătesc pentru ora colorată
activităţii: de educație tehnologică. lipici
Pregatirea materialelor necesare foarfeci
pentru activitatea practica de astazi

2. CAPTAREA Prezint copiilor trei ghicitori: Frontal


ATENŢIEI a) Cu sprancene de poiene,
Cu codite de mladite Conversaţia
Si cu flori la cingatoare, Observaţia
A venit in tara, cine oare? Elevii răspund la Explicaţia
( Primavara ) ghicitoare şi la întrebările
b) Zapada s-a topit, adersate.
Ghiocelul a rasarit,
Pomul a inmugurit
Ce anotimp a sosit?
( Primavara )
c) Voinicel cu haina alba
Iese primul din zapada!
( Ghiocelul)
Se vor adresa o serie de
întrebări referitoare la ceea ce se
întâmplă în natură odata cu venirea
primăverii.
Se vor reaminti principalele
caracteristici ale anotimpului
primavara: zapada se topeşte,
pomii înfloresc, înfloresc ghioceii
etc.
3. ANUNŢAREA Anunț tema lecției si obiectivele Ascultă cu atenţie şi se Conversaţia
TEMEI ŞI A propuse, precizând aceste mobilizează pentru Explicaţia
OBIECTIVELOR
OPERAŢIONALE
performanțe vor fi posibile printr-o realizarea obiectivelor
participare activă a elevilor pe tot anunţate.
parcursul activității .
Colaj „Primăvara”

4. INTUIREA Prezintǎ lucrarea model. Colaj Frontal


PLANŞEI MODEL „Primăvara” Explicaţia Colaj de
Antrenează elevii în discuţii pe Exerciţiul primăvară
marginea lucrării prezentate. Privesc lucrarea model. model
Adresează întrebări de tipul: Răspund la întrebări
- Ce materiale s-au folosit în
realizarea lucrării ?
- Ce tehnici de lucru credeţi că au
fost aplicate ?
- Ce culori s-au folosit?
- De ce instrumente de lucru avem
nevoie?

5.DEMONSTRA Explicarea modul de realizare


REA MODEL a lucrarii. Urmǎresc demonstraţia şi
- Demonstrez operațiile de explicaţiile învǎţǎtoarei.
efectuat: Observaţia Individual
-trasarea după șablon, Explicaţia
decuparea după contur, colorarea
ghioceilor şi apoi a copacilor;
- se decupează copacii;
- se taie copacii şi se asamblează
devenind unul singur 3D;
- mototolirea hârtiei creponate si
lipirea mugurilor pe crenguțe.
- se asamblează elementele pe
polistiren;

6.EXECUTAREA Exerciţii pregătitoare pentru Frontal


INDEPENDENTĂ încălzirea muşchilor mici ai Individual
A LUCRĂRII
mâinii:
Vom executa exerciţii pentru
încălzirea muşchilor mici ai
mâinii: „Ploaia”, „Cântăm la Exerciţiul
pian”...etc. practic Planşa Individual
Se va trece la executarea Elevii respectă suport
lucrării, nu înainte de a preciza succesiunea etapelor de Şabloane
cateva reguli de protecţie a munci lucru. Foarfece
ce trebuie respectate. Lucrează ordonat , îngrijit , lipici
Urmaresc îndeaproape modul în corect.
care elevii realizează fiecare
componentă a lucrării:
-ajut elevii neîndemanatici;
-dau indicații suplimentare,
individuale;
-fac observții.

Voi cere elevilor să asambleze


părţile componente ale colajului.
7.EVALUAREA Se va propune elevilor să Prezintǎ lucrǎrile Conversaţia Compoziţia Frontal
LUCRĂRILOR analizeze lucrările a fiecărui realizate în timpul orei. Explicaţia finală
copil şi să aducă argumente în Observaţia
susţinerea observaţiilor făcute.
Se va tine cont de: corectitudinea
executării lucrării (respectarea
etapelor de lucru), acurateţea
lucrării, originalitate în ceea ce
priveşte modul de combinare a
“pieselor” pe planşa suport si
adaugarea unor elemente noi.
Se vor face aprecieri referitoare
la modul de desfăşurare a
activităţii.
BUCHEŢELUL DE GHIOCEI COLAJ ,,PRIMĂVARA”
BUCHEŢELUL DE GHIOCEI COLAJ ,,PRIMĂVARA”

MATERIALE NECESARE : MATERIALE NECESARE :

- hâtie albă A4 - hârtie albă A4 (pt.ghiocei şi muguraşi)


- creioane colorate sau carioca - carton alb A4 ( pentru copaci şi soare )
- foarfece
- capsator - foarfece, lipici,
- lipici sau ace cu gămălie - creioane colorate sau carioca
- polistiren -polistiren

ETAPELE DE LUCRU: ETAPELE DE LUCRU:

1. Se imprimă ghioceii pe hârtie albă şi apoi 1.Se imprimă copacii (2) şi soarele pe
pe partea opusă se trasează modelul cu carton alb.
creionul sau carioca neagră. 2.Se colorează cu maro respective galben.
2. Se colorează apoi tulpina cu verde şi pământul 3.Se decupează copacii, soarele iar mugurii prin perforarea hârtiei.
4.Se lipesc câţiva muguraşi de crengi.
cu maron pe ambele părţi. 5.Se taie un model de copac de jos în sus
3. Se decupează după contur. până după ,,nas”, iar celălalt model de
4. Se suprapun cele doua modele de ghiocei în sus în jos până în acelaşi loc.
sens invers. 6.Se asamblează cei doi copaci devenind
5. Se capsează în două locuri pe tulpină. unul singur 3D.
6. Se îndoaie fiecare parte acoperind capsele. 7.Se îndoaie partea de jos în exterior şi se
7. Dacă dorim să-i prindem pe polistiren îndoim prinde cu ace cu gămălie sau se lipeşte
,,pământul” şi îi lipim sau îi prindem cu ace cu gămălie. pe polistiren.
8.Se lipeşte soarele între crengile celor doi
copaci (de crengi)

S-ar putea să vă placă și