Sunteți pe pagina 1din 1

DOMENIUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE ASUPRA DREPTURILOR PATRIMONIALE DOMENIUL PRESCRIPŢIEI

EXTINCTIVE ASUPRA DREPTURILOR


PERSONAL PATRIMONIALE

DREPTURI REALE (acţiuni reale) DREPTURI DE CREANŢĂ (acţiuni personale)

 Imprescriptibile  Regula: prescriptibile  Regula: imprescriptibile

- acţiunea în revendicare imobiliară/mobiliara  în termen de 3 ani: - acţiunea în anularea, modificarea,


bazată pe dreptul de proprietate privată; - acţiunea în rezoluţiune rectificarea, completarea actelor de stare
- acţiunea în revendicare mobiliară sau imobiliară, civilă
bazată pe dreptul de proprietate publică; - acţiunea în reziliere - acţiunea pentru încetarea săvârşirii unei
- acţiunea de partaj; fapte ce aduce atingere unui drept nepa-
- acţiunea în despăgubire
- acţiunea negatorie; trimonial
- acţiunea confesorie privind dreptul de superficie; - acţiunea pentru plata preţului
- acţiunea în grăniţuire.
 în termen de 6 luni  Excepţia: prescriptibile
 Prescriptibile - acţiunea în răspundere a vânzătorului
pentru viciile ascunse fără viclenie - acţiunea în anulabilitate
- acţiunea în apărarea dreptului de - în termen de 3 ani
administrare (art. 870 civ.), a dreptului de  în termen de 1 an
concesiune (art. 873 C. civ.) şi a dreptului de - acţiunea vânzătorului pentru complinirea - acţiunea în nulitate relativă a căsătoriei
folosinţă gratuită (art. 875 C. civ.); – în termen preţului şi a cumpărătorului pentru scăderea - în termen de 6 luni
de 10 de ani lui. - acţiunea în tăgada paternităţii

- acţiunea în revendicare imobiliară în caz de  Excepţie: imprescriptibile


- acţiunea în restituirea depunerilor la CEC - acţiunea în stabilirea paternităţii
avulsiune;  în termen de 1 an
- acţiunea având ca obiect partea cuvenită
- acţiunea confesorie prin care se apără un drept de din rezerva de prime în asigurările
uzufruct, de uz sau de abitaţie şi a dreptului de facultativede persoane
servitute;  în termen de 10 de ani

- acţiunea posesorie – în termen de 1 an

S-ar putea să vă placă și