Sunteți pe pagina 1din 4

REFERAT

BURSE DE MARFURI ȘI VALORI

EVOLUȚIA BURSEI DE VALORI


BUCUREȘTI

PROFESOR COORDONATOR: LECT.DR. STANCIU MARIETA

STUDENT: BUȘU ELENA

SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ

ANUL IV
EVOLUȚIA BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI

Dupa o intrerupere de cinci decenii, bursa de valori a fost reinfiintata pe piata


de capital a Romaniei, in anul 1995. Ca o componenta a asa-numitei economii simbolice,
bursa de valori este o institutie indispensabila a economiei de piata.
In anul 1994 Parlamentul Romaniei a adoptat Legea valorilor mobiliare si a
burselor de valori (Legea 52), in baza careia a luat fiinta Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare (CNVM), institutie autonoma, subordonata Parlamentului si avand drept
mandat implementarea prevederilor Legii 52, reglementarea si supravegherea pietei
valorilor mobiliare.
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost infiintata prin Decizia nr. 20 din 21
aprilie 1995 a CNVM, ca institutie publica investita cu personalitate juridica ce isi
desfasoara activitatea pe principiul autofinantarii prin comisioanele percepute si care are
ca principal scop tranzactionarea valorilor mobiliare in mod continuu, transparent si
echitabil, prin sisteme, mecanisme si proceduri adecvate.
Asociatia BVB a fost constituita la 27 aprilie 1995 de catre 24 de societati de
valori mobiliare fondatoare. Ea reprezinta organul suprem de luare a deciziilor privind
activitatea bursei, fiecare societate de valori mobiliare membra avand dreptul la un vot in
adunarile generale ale Asociatiei Bursei.
Conducerea BVB revine Comitetului Bursei, format din 9 reprezentanti alesi
de catre Asociatia BVB: un presedinte - reprezentantul de drept al Bursei, doi
vicepresedinti si sase membri.
Comitetul Bursei are ca principale atributii adoptarea si modificarea, cu aprobarea
CNVM, a regulamentului de organizare si functionare a Bursei, a regulamentelor privind
operatiunile de bursa, precum si supravegherea respectarii acestora de catre SVM-urile
care intermediaza in bursa precum si de catre personalul acesteia.
Activitatea Comitetului Bursei este sprijinita de doua comisii speciale:
 Comisia de Etica si Conduita, care are ca principale atributii constatarea
savarsirii faptelor care contravin regimului juridic bursier, investigarea imprejurarilor in
care s-au savarsit acestea, precum si formularea propunerilor de sanctionare a persoanelor
vinovate si de adoptare a masurilor de reintrare in legalitate. Comisia functioneaza pe
baza principiilor:

 autonomiei, in sensul ca activitatea sa nu se conformeaza unor


dispozitii ierarhice superioare
 obiectivitatii, in sensul ca isi fundamenteaza concluziile si propunerile
pe existenta unor date obiective
 confidentialitatii, in sensul ca desfasoara activitatea cu excluderea
oricarei forme de informare a publicului
 rolului activ, in sensul de a persista in determinarea tuturor aspectelor
cauzei cu a carei instrumentare a fost insarcinata
 protectiei investitorilor, in sensul ca elucidarea circumstantelor
savarsirii unei fapte ilicite in sfera Bursei de Valori serveste, in ultima instanta,
ocrotirii intereselor investitorilor.
 Comisia de Inscriere la Cota Bursei, care hotaraste asupra inscrierii,
promovorii, suspendarii sau retrogradarii valorilor mobiliare de la cota BVB.

Inaugurarea oficiala a Bursei de Valori Bucuresti a avut loc la 23 iunie 1995, in


incinta pusa la dispozitie de Banca Nationala a Romaniei, iar prima sedinta de
tranzactionare a avut loc la data de 20 noiembrie a aceluiasi an, in urma finalizarii
regulamentelor si procedurilor tehnice.
Numele oficial al indicelui este: in limba romana: Indicele Bursei de Valori
Bucuresti; in limba engleza: Bucharest Exchange Trading; numele abreviat: BET.
Piaţa de capital a înregistrat un an 2004, în general, bun. Au existat plusuri şi
minusuri, însă anul care tocmai s-a încheiat a adus, în mod indiscutabil, o serie de
rezultate pozitive concrete (creşterea acţiunilor BVB, fondurile BRD şi BCR etc.) şi o
serie de proiecte ce creează bazele unei dezvoltări viitoare a pieţei (noua legislaţie,
emisiunile de obligaţiuni, regulamentele Rasdaq, etc.). Sunt paşi importanţi pentru piaţa
de capital românească, iar în măsura în care asemenea proiecte vor fi continuate cel puţin
la acelaşi nivel piaţa se va dezvolta.
Strategia pe termen scurt şi mediu a BVB are drept obiective principale consolidarea
poziţiei în cadrul sistemului financiar din România, precum şi creşterea prestigiului ei pe
plan intern şi internaţional, urmărindu-se direcţiile:
Utilizarea BVB ca vehicul de privatizare de către autorităţile administraţiei
publicecentrale;
Atragerea la cota bursei a companiilor naţionale şi a instituţiilor din domeniul
financiar- bancar;
Demararea operaţiunilor pe piaţa secundară bursieră a titlurilor destat;
Creşterea rolului BVB ca alternativă de finanţare a economieinaţionale;
Intensificarea colaborării cu alte burse de valori din regiune şi dinlume.
Intrarea BVB pe piaţa de capital internaţională, afilierea ei la Federaţia Europeană a
Burselor de Valori, în calitate de membru corespondent şi dobândirea calităţii de membru
asociat al Federaţiei Mondiale a Burselor de Valori va conduce la creşterea prestigiului şi
perfecţionarea ei continuă, Bursa devenind astfel o instituţie respectată.