Sunteți pe pagina 1din 7

PRINCIPIILE TELEDETECȚIEI PASIVE

Camerele fotografice

Principiul televiziunii satelitare

Camerele de televiziune - funcţionează ca o cameră fotografică, dar


materialul fotosensibil este înlocuit cu un sistem de fotocelule
- camera TV explorează suprafaţa terestră punct cu punct şi linie cu linie,
iar cu ajutorul senzorilor (fotocelulelor) se obţine câte un semnal (impuls)
electric pentru fiecare punct; intensitatea semnalului electric depinde de
luminozitatea punctului respectiv.

semnal electric semnal audio emitere la distanţă


captare şi introducere în aparatul de recepţie transformare în fascilule de

electroni vizualizare pe ecranul cinescopului


Pe sateliţi se utilizează 2 tipuri de televiziune:

 cu camere prevăzute cu obiectiv având deschiderea foarte


mică (preluare cadru cu cadru) – care recepţionează radiaţiile
pe o porţiune restrânsă de teren;

 cu camere prevăzute cu obiectiv având deschiderea foarte


mare – permit obţinerea imaginii unei porţiuni din suprafaţa
terestră pe întregul cadru al materialelor fotosensibile.
Principiul scanării multispectrale

Scanerele multispectrale (MSS) - sunt captori care teledetectează suprafaţa


terestră prin baleiere, radiaţia electromagnetică captată fiind descompusă în
diverse benzi spectrale

ex. pe satelitul LANDSAT 5 scanerul


Thematic Mapper cu 7 benzi
pe satelitul LANDSAT 7 scanerul
Enhanced Thematic Mapper (ETM+)
cu 8 benzi
Principiul radiometriei
- se măsoară intensitatea radiaţiilor recepţionate de la sol prin comparaţie
cu radiaţia de la o sursă de referinţă ai cărei parametri sunt determinaţi cu
precizie

Principiul scanării termice

- se obţin imagini prin captarea radiaţiei termale (IR termal)


- emisia termală depinde de:
- temperatura obiectului
- natura suprafeţei sale
- detectarea radiaţiei IR se face cu ajutorul unor cristale metalice ce crează
o diferenţă de potenţial (semnal electric) care se imprimă pe bandă
magnetică sau se poate vizualiza pe un monitor şi fotografia (imagine
termică).
- se pot surprinde diferenţe de temperatură de ordinul zecimilor sau
sutimilor de grad şi se identifică: categorii de roci şi soluri, formaţiuni
vegetale, culturi agricole, ape poluate termic sau cu petrol
- înregistrarea informațiilor se poate realiza şi noaptea
PRINCIPIILE TELEDETECȚIEI ACTIVE

RADAR (Radio Detection and Ranging)

- sistem de detecţie şi localizare cu ajutorul microundelor


- funcţionează pe principiul radiolocaţiei – emitere intermitentă a unui
fascicul de microunde şi recepţionare cu reflexie
- undele receptate se transformă în impulsuri electrice ce dau puncte
luminoase pe ecranul unui cinescop
- detectare:
- distanţa aparat-obiect
- viteza de deplasare a
diverselor obiecte
LIDAR (Light Detection and Ranging)

- sistem de detecţie şi localizare cu ajutorul luminii


- utilităţi:
- generarea modelelor numerice ale terenului sau a modelelor digitale
(MNA, DEM)
- urmărire unor fenomene meteorologice
- analiza formațiunilor de gheață și zăpada, a norilor, fronturilor atmosferice
- determinarea turbidităţii apelor
- realizarea hărților vegetației forestiere (hărți de amenajament silvic)
- razele laser pătrund în ape limpezi până la 25-30 m adâncime, deci se
pot realiza profile şi hărţi batimetrice pentru lacuri şi bazine marine puţin
adânci

SONAR (Sound Navigation and Ranging)

- se utilizează un generator de ultrasunete lansat în apă la mică adâncime


- după reflexie se întorc spre suprafaţă unde sunt captate de microfoane
speciale (geofoane)