Sunteți pe pagina 1din 22

APROBAT

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI


IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
PENTRU LOCUL DE MUNCA
«c »

1.PROCESUL DE MUNCĂ

Activitatile, in care exercita intregul pachet de atributii compartimentale din aceasta


categorie, cuprind toata gama celor care se regasesc in compartimentele organizatiei, fiecarui
compartiment revenindu-i in principiu, cele din domeniile pe care le defineste denumirea sa si care
se incadreaza in cele pe care le coordoneaza directorul executive in a carui subordine se afla.
Alaturi de activitatile in care exercita atributii si cerintele specifice acestei categorii de
entitati organizatorice, avute in vedere la stabilirea caracterului, gradului de detaliere si in final a
atrbutiilor pentru aceasta categorie de entitati organizatorice, au fost in principal urmatoarele:
 structura in care sunt situate si nivelul ierarhic in care se afla, relatiile organizatorice cu
directorii executive, respective geologul sef sau inginerul sef de productie, in subordinea si
sub coordonarea carora sunt, le confera rolul de compartimente functionale si exercita la
indicatia acestora sau din proprie initiative, atributiuni cu character predominant functional.
 sarciniile, competentele si responsabilitatile pe care le au potrivit fiselor posturilor
salariatilor in baza carora functioneaza;
 alti factori si elemente de ordin procesual si organizatoric, inclusiv cei determinati de
specificacitatea obiectului de activitate al INSTITUTIEI, care impreuna cu cei deja
mentionati conduc in mod necesar la concluzia ca atributiile compartimentelor sunt in mod
determinat functionale, adica: de elaborarea de indicatii metodologice, proceduri,
reglementari sau normative interne, organizare si tinere la zi a bancilor de date, intocmirea
de acte, documente etc., determinate de relatiile Societatii cu institutii, organisme, agenti
economici, persoane juridice sau fizice etc., toate acestea in cadrul activitatilor ce sunt
repartizate fiecaruia;
 atributiilor cu caracter functional li se adauga bineinteles si cele care sunt de fapt de
productie, in aceasta categorie intrand lucrarile de studii, proiectele si alte lucrari de
conceptie, care se intocmesc, elaboreaza, etc. de catre compartimentele din aceasta
categorie;
 relatiile organizatorice, care definesc in mod asemanator raporturile dintre fiecare
compartiment si celelalte entitati organizatorice din Societate, cu care are legaturi in
exercitarea atributiilor sale;
 anumite compartimente au relatii organizatorice de tip ierarhic, fara a si le subordona
nemijlocit, cu subdiviziunile organizatorice situate in structura de productie, pentru parti sau
pentru domenii de activitate a acestora. Astfel de relatii organizatorice se vor regasi in
continutul atributiilor de aceasta natura, fara a mai fi mentionate in mod expres;
 relatiile functionale sunt celce care caracterizeaza in mare masura fiecare compartiment din
aceasta categorie, ca de altfel si atributiile pe care le exercita;
1
 anumite compartimente pot avea relatii de stat major cu alte entitati organizatorice din
societate, pentru proiecte, actiuni sau demersuri, stabilite prin dispozitie expresa, proceduri
sau reglementari ale directorului general. Pentru compartimentele care au efectiv relatii de
stat major, mentionarea acestui fapt va precede, la locul potrivit pachetul de atributiuni al
respectivului compartiment;
 fiecare compartiment are relatii de cooperare cu toate celelalte din aceasta categorie;
 unele compartimente au relatii de control cu (fata de) subunitatile organizatorice din
structura de productie. Mentionarea acestui fapt se va face pentru compartiemntele in cauza,
ca si pentru cele care au relatii de stat major;
 diferentierile care intervin intre atributii sunt determinate de activitatile pentru care sau in
care se exercita, de functiunile societatii in a caror componenta se afla acestea, de locul in
care se realizeaza, in biroul sau pe teren, ca si de multi alti factori de care de asemenea s-a
tinut seama si pe care ii evidentiaza atributiile prin chiar continutul lor.

2.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


A. Mijloacele de producţie:

- CLADIRI, BIROURI
- AUTOTURISME
- MASINI DE SCRIS
- ECHIPAMENT DE CALCUL
- APARATE ELECTROCASNICE
- MOBILIER BIROU
- ALTE ECHIPAMENTE CU DESTINATIE DIFERITA.
Componenenta mijloacelor de productie:

 Calculatoare (Laptop-uri)
 Video terminale
 Televizoare
 Videoproiector
 Telefoane mobile
 Imprimante
 Copiatoare, Fax-uri, Scannere
 UPS (Surse de alimentare la caderi de tensiune)
 Instalatii de incalzire centrala cu combustibil gazos
 Aparate de aer conditionat
 Radio-uri
 Uscatoare electrice de miini
 Birouri cu sertare
 Scaune
 Etajere
 Biblioteci
 Vitrine
 Mese
 Dulapuri
2
 Fisete metalice
 Birou/masa de lucru
 Cuier
 Rechizite

B. Sarcina de muncă
Sarcina de muncă presupune în primul rând prezentarea la locul de muncă, utilizarea
echipamentului de lucru si de protecţie, verificarea funcţionării echipamentelor tehnice care
urmează a fi utilizate în procesul de muncă.
 Asigură confidenţialitatea datelor la care are acces prin natura atribuţiilor de serviciu;
 Realizarea atribuţiilor din fişa postului;
 Întocmirea şi raportarea la termene a datelor şi informaţiilor cerute;
 Răspunde de păstrarea în bune condiţii a documentelor şi actelor cu care lucrează;
 Răspunde de arhivarea documentelor cu care lucrează în funcţie de importanţa lor ştiinţifică;
 Răspunde de termenele de păstrare a documentelor în conformitate cu prevederile legislative
în vigoare şi predarea acestora responsabilului de arhivă.
 Utilizarea echipamentelor informatice si a telefonului mobil
 Verificarea instalaţiei electrice
 Anunţarea personalului IT pentru remedierea eventualelor defecţiuni.

C. Mediul de muncă
Activitatea se desfăşoară în spaţiu închis, în cadrul birourilor, amplasate, intru-un spatiu
amenajat in zidul cetatii. Temperatura se încadrează în cea mai mare parte a timpului în valori
normale şi asigură confortul termic al organismului. Umiditatea aerului prezinta valori peste usor
peste limita normala, cauza generata de umiditatea acumulata in zidul cetatii unde ste amplasat
biroul. Continutul de pulberi sedimentabile in spatiul de lucru este ridicat, datorita procesului de
scorojire permanenta a peretilor biroului, fapt generat de umiditatea in exces, localizata in pereti.
Excesul de umiditate genereaza si aparitia unor mucegaiuri, care cresc efectul toxic al pulberilor
sedimentabile, existente in aerulul respirabil din spatiul de munca . În perioada de iarnă încălzirea
birourilor este asigurată de incalzitoare electrice. În timpul verii ventilarea birourilor se face natural,
prin aerisire, Iluminatul birourilor este mixt.Iluminatul natural, asigurat prin ferestrele cu care a fost
prevăzută clădirea este insuficient si este completat de iluminatul artificial, respectând prevederile
legislaţiei în vigoare pentru acest gen de activitate.
Nivelul de zgomot se încadrează în limitele normale situându-se sub valoarea limitei
maxime admise (87 dB LMA), conform NGPM 2002;

4.3.Factorii de risc identificaţi


A. Factori de risc proprii executantului
a. Executare defectuoasă de operaţii:
 ulilizarea greşită a scaunelor ergonomice, monitoare.
 utilizarea necorespunzătoare a echipamentului IT;
 poziţionarea greşită a operatorului faţă de echipamentul IT;
 cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare.

3
B. Factori de risc proprii sarcinii de muncă
a. solicitare fizică:
 suprasolicitare vizuală
b. solicitare psihică
 ritm de muncă mare
 decizii dificile în timp scurt
 monotonia muncii

C. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


a. Factori de risc mecanic:
 suprafeţe sau contururi periculoase
- pardoseală alunecoasă
b. Factori de risc termic
 defectarea instalaţiei de încălzire (termosuflante electrice

 )
c. Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere directă - conductori cu izolaţia degradată
 electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea instalaţiilor de împământare;

D. Factori de risc proprii mediului de muncă


a. Factori de risc fizic:
 prezenţa curenţilor de aer în încăperi, în timpul verii, datoraţi ventilării naturale şi
artificiale a acestora
 acţiunea radiaţiilor emise de monitoarele calculatoarelor
 nivel de iluminare crescut datorat radiaţiilor solare
b. Factori de risc chimic:
 nu sunt

4
LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE
ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
PROFESIONALA PENTRU „Consilier ”
TABLOUL FACTORILOR DE RISC ORIENTAT PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA

Nr. DA/
Crt. NU
DENUMIREA FACTORILOR DE RISC

A. MIJLOACE DE PRODUCTIE
1. De natura mecanica
1.1 Miscari periculoase-numite elemente periculoase:
1.1.1 Miscari functionale normale ale echip.tehnice sau scurgeri de fluide:
-riscuri determinate de organe de masini in miscare neprotejate;
-riscuri determinate de curgeri de fluide; X
-riscuri determinate de deplasari ale mijloacelor de transport in X
miscare;
-risc de strivire;
-risc de retezare;
-risc de prindere si/sau antrenare; X
-risc de agatare,apucare; X
-risc de impact;
-riscuri determinate de stabilitatea echipamentelor si materialelor;
-riscuri determinate de pozitia relativa;
-riscuri determinate de rezistenta mecanica inadecvata;
1.1.2 Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale
ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor:
-riscuri determinate de functionarea defectuoasa a sistemului de
comanda;
-riscuri determinate de repornirea sursei de energie dupa intrerupere; X
-riscuri determinate de influenta din exterior asupra echipamentului X
electric;
-riscuri determinate de alte influente din exterior(gravitatie,vant etc.)
-riscuri determinate de erori de software; X
-riscuri determinate de manevre gresite datorate unei insuficiente
adaptari a masinii la caracteristicile si abilitatile umane;
1.1.3 Deplasari sub efectul gravitatiei de obiecte:
-risc de alunecare; X
-risc de rostogolire;
-risc de rulare pe roti;
-risc de rasturnare; X
-risc de cadere libera de materiale; X
-risc de cadere de la acelasi nivel; X
-risc de cadere de la inaltime;

5
-risc de scurgere libera;
-risc de deversare;
-risc de surpere,prabusire;
-risc de scufundare;
1.1.4 Deplasari sub efectul propulsiei:
-risc de proiectare de corpuri sau particule;
-risc de deviere de la traiectoria normala;
-riscuri determinate de miscari de balans;
-riscuri determinate de miscari de recul;
-riscuri determinate de socuri excesive la oprire sau pornire;
-riscuri determinate de jeturi sau eruptii;
1.2 Suprafete sau contururi periculoase:
-riscuri determinate de suprafete intepatoare; X
-riscuri determinate de suprafete taioase; X
-riscuri detrminate de suprafete alunecoase; X
-riscuri determinate de suprafete abrazive;
-riscuri determinate de suprafete adezive;
1.3 Recipiente sub presiune sau vid:
-risc de explozie;
-risc de injectie;
-risc de improscare cu lichid sau abur sub presiune;
1.4 Vibratii excesive ale echipamentelor tehnice:
-riscuri determinate de utilizarea uneltelor de mana vibratorii;
-riscuri determinate de vibratiile transmise in tot corpul;
2. De natura electrica
2.1 Curentul electric:
-riscuri determinate de atingere directa (instalatii,posibilitati); X
-riscuri determinate de atingere indirecta (instalatii,posibilitati); X
-risc determinat de tensiune de pas periculoasa;
-risc determinat de apropierea de elemente conducatoare de
electricitate racordate la tensiuni mari(periculoase);
-risc determinat de fenomene electrostatice;
-risc determinat de incarcare electrostatica/potential electrostatic;
-risc determinat de electricitate atmosferica(lipsa protectie
paratonerie);
2.2 Fenomene complementare:
-risc determinat de radiatii termice sau alte fenomene(aruncarea
unor particule topite);
-riscuri determinate de scurtcircuite;
3. De natura termica
3.1 Temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor:
-arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicata; X
-oparire prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura
ridicata;
-alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura
ridicata;
3.2 Temperatura coborata a obiectelor sau suprafetelor:
-degeraturi prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura
scazuta;

6
-alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura
scazuta;
3.3 Flacari,flame:
-risc determinat de contactul cu flacari;
-risc determinat de explozii;
-risc determinat de expunerea la radiatii emise de surse de caldura; X
-risc determinat de incendii;
3.4 Alte categorii de expuneri:
-afectiuni ale gatului cauzate de munca in mediu supraincalzit;
-afectiuni ale gatuuli cauzate de munca in mediu cu temperaturi
scazute;
4. De natura chimica (pericol la contact sau manipulare)
4.1 Substante toxice:
-riscuri determinate de expunerea la concentratii sub valoarea CMA;
-riscuri determinate de expunere la concentratiipeste valoarea CMA;
-risc determinat de ingestie accidentala;
-risc determinat de contact cutanat accidental;
4.2 Substante caustice/corozive:
-risc determinat de stropire accidentala;
-risc determinat de ingestie accidentala;
-risc determinat de contact cutanat accidental;
4.3 Substante inflamabile si/sau explozive:
-risc determinat de formarea de atmosfera inflamabila;
-risc determinat de formarea de atmosfera exploziva;
-risc determinat de descompunerea acestor substante;
4.4 Substante nocive sau iritante:
-risc determinat de expunerea la concentratii sub valoarea CMA;
-risc determinat de expunerea la concentratii pestevaloarea CMA;
-risc determinat de ingestie accidentala;
-risc determinat de contact cutanat accidental;
4.5 Substante sensibilizante,mutagene sau cancerigene:
-risc determinat de expunerea la concentratii sub valoarea CMA;
-risc determinat de expunerea la concentratii peste valoarea CMA;
-risc determinat de ingerare accidentala;
-risc determinat de contact cutanat accidental;
5. De natura biologica (pericol la contact sau manipulare)
5.1 Culturi sau preparate cu microorganisme:
-risc determinat de culturi de bacterii; x
-risc determinat de culturi de virusi; x
-risc determinat de culturi de richeti;
-risc determinat de culturi de spirochete;
-risc determinat de culturi de ciuperci; x
-risc determinat de culturi de protozoare;
5.2 Plante periculoase (ciuperci otravitoare):
-risc determinat de ingerare accidentala;
5.3 Animale periculoase:
-risc determinat de expunerea in apropierea animalelor; X
B. MEDIUL DE MUNCA
1. De natura fizica
7
1.1 Temperatura aerului:
-risc determinat de expunere la temperatura ridicata; X
-risc determinat de expunere la temperatura scazuta; X
1.2 Umiditatea aerului:
-risc determinat de expunere la umiditate ridicata; X
-risc determinat de expunere la umiditate scazuta;
1.3 Curenti de aer:
-risc determinat de expunere la curenti de aer; X
1.4 Presiunea aerului:
-risc determinat de expunere la presiune ridicata;
-risc determinat de expunere la presiune scazuta;
1.5 Aeroionizarea aerului:
-risc determinat de aeroionizare;
1.6 Suprapresiune in adancimea apelor:
-risc determinat de expunere la suprapresiune;
1.7 Zgomot:
-risc determinat de expunere la zgomot;
1.8 Ultrasunete:
-risc determinat de expunere la ultrasunete;
1.9 Vibratii:
-risc determinat de expunere la vibratii;
1.10 Iluminat:
-risc determinat de expunere la iluminat scazut; X
-risc determinat de expunere la iluminat stralucitor; X
-risc determinat de expunere la iluminat pulsator; X
1.11 Radiatii:
1.11.1 Radiatii electromagnetice:
-risc determinat de expunere la radiatii infrarosii; X
-risc determinat de expunere la radiatii ultraviolete;
-risc determinat de expunere la unde de radiofrecventa; X
-risc determinat de expunere la microunde;
-risc determinat de expunere la radiatii de frecventa inalta;
-risc determinat de expunere la radiatii de frecventa medie;
-risc determinat de expunere la radiatii de frecventa joasa;
-risc determinat de expunere la radiatii laser;
1.11.2 Radiatii ionizare:
-risc determinat de expunere la radiatii alfa;
-risc determinat de expunere la radiatii beta;
-risc determinat de expunere la radiatii rontgen si gama;
1.12 Potential electrostatic:
-risc determinat de expunere la potential electrostatic;
1.13 Calamitati sau fenomene naturale;
-risc determinat de trasnet;
-risc determinat de intemperii(canicula,vant,ploi torentiale,grindina
ger,viscol,ceata,polei);
-risc determinat de alunecari,surpari,prabusiri de teren;
-risc determinat de prabusiri de roci;
-risc determinat de prabusiri de arbori;
-risc determinat de inundatii;
8
-risc determinat de avalanse;
-risc determinat de seisme;
1.14 Pulberi pneumoconiogene:
-risc determinat de expunere la pulberi pneumoconigene; X
2. Caracterul special al mediului de munca
-risc determinat de mediul de munca subteran;
-risc determinat de mediul de munca acvatic;
-risc determinat de mediul de muncasubacvatic;
-risc determinat de mediul de munca mlastinos;
-risc determinat de mediul de munca aerian;
3. De natura chimica
3.1 Pericol de inhalare:
-risc determinat de inhalare de gaze,vapori,aerosoli,pulberi,fibre,
fumuri,ceturi toxice;
-risc determinat de inhalare de gaze,vapori,aerosoli,pulberi,fibre,
fumuri,ceturi caustice;
C. SARCINA DE MUNCA
1. De continut
-risc determinat de continutul necorespunzator al sarcinii de munca
care nu respecta planul de operatii;
-risc determinat de repartizarea sarcinii de munca unor lucratori cu
pregatire profesionala necorespunzatoare;
-risc determinat de neinstruirea sau instruirea sumara a lucratorului; X
-risc determinat de nerespectarea prevederilor de securitate si X
sanatate in munca;
-risc determinat de mentinerea in functiune a unor echipamente X
tehnice si dotari necorespunzatoare din punct de vedere tehnic;
2. De solicitari psiho-fizice
-risc determinat de supradimensionarea sarcinii de munca; X
-risc determinat de suprasolicitarea fizica a lucratorului; X
-risc determinat de solicitari psihice,atentie si precizie a miscarilor; X
-risc determinat de pozitii de lucru fortate si vicioase;
D. EXECUTANT
1. Actiuni gresite si omisiuni
-risc determinat de efectuarea gresita a unor operatii sau faze de X
lucru;
-risc determinat de nerespectarea succesiunii operatiilor conform
fisei tehnologice;
-risc determinat de utilizarea necorespunzatoare sau neutilizarea X
echipamentului individual de protectie;
-risc determinat de utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de X
protectie de la locul de munca;
-risc determinat de punerea in functiune a echipamentelor tehnice X
din neatentia lucratorului;
-risc determinat de punerea in functiune a altor echipamente tehnice X
din proprie initiativa,neprevazute in sarcina de munca;
-risc determinat de deplasarea sau stationarea lucratorului in zone cu X
grad ridicat de pericol;
-risc determinat de caderea lucratorului de la acelasi nivel prin X

9
dezechilibrare,impiedicare,alunecare;
-risc determinat de caderea lucratorului de la inaltime;
-risc determinat de prezentarea la lucru in stare psiho-fizica X
necorespunzatoare;

10
INSTITUTIA:
MINISTERUL TURISMULUI FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 2
Birou: DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
Alba Iulia MUNCA

Nivel de risc global : 2,79 ECHIPA DE EVALUARE:


LOCUL DE MUNCĂ: CONSILIER Evaluator autorizat: ing. Mircescu Gheorghe
Consultant: Ec. Harmanas Nicolae
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CONSE- CLASA
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FACTORILOR DE RISC CINŢA DE
DE NIVEL DE
SISTEMULUI DE RISC (descriere,parametrii) MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVI- BILITAT
TATE
ZIBILĂ E
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE F1.Prinderea sau lovirea personalului de ITM 2 2 2
PRODUCŢIE RISC MECANIC elementele in miscare ale aparaturii de birou sau a 3-45 zile
altor echipamente.
F2. Prinderea sau lovirea personalului de ITM 2 2 2
elemente constructive ( usi,ferestre ) din dotarea 3-45 zile
spatiilor de lucru
F3 Prindere ,lovirea sau strivirea personalului DECES 7 2 4
aflat in deplasare pe jos, in mijloacele auto sau in
stationare de mijloacele auto sau de transport
aflate in miscare in incinta sau in afara unitatii
F4 Prinderea ,lovirea sau strivirea personalului in ITM 2 2 2
timpul utilizarii de unelte scule manuale sau 3-45 zile
rechizite ,cutite ,foarfeci ,cioburi
F5. Prinderea sau lovirea personalului de ITM 2 2 2
elementele in miscare ale aparaturii de birou sau a 3-45 zile
altor echipamente care prezinta o functionare
necorespunzatoare(blocare comenzi)
11
F6. Cadere libera sub efect gravitational de unelte ITM 2 4 2
,piese manipulate ,transportate sau care se afla 3-45 zile
intr-un echilibru instabil ,sertare care se deschid,
scaune rotative de birou
F7.Jet lichid (agent termic) in urma defectiunilor ITM 2 2 2
de la instalatia de apa sau de incalzire sub 3-45 zile
presiune cǎdere liberǎ de materii prime, materiale
şi scule
F8. Utilizarea de rechizite cu suprafete sau ITM 2 2 2
contururi periculoase prin taierea sau inteparea 3-45 zile
personalului.
FACTORI DE F9.Contactul cu obiecte sau suprafete cu ITM 2 4 2
RISC TERMIC temperatura ridicata. 3-45 zile

F10.Expunerea personalului la focul deschis sursa DECES 7 2 4


de incalzire sau datorita incendiilor.

FACTORI DE F11. Expunerea personalului prin atingere directa DECES 7 2 4


RISC ELECTRIC a unor instalatii electrice defecte sau conductori
de alimentare (imprimanta , calculator ,lampi de
birou , prelungitoare) cu izolaţia degradată.
F12. Expunerea personalului prin atingere DECES 7 2 4
directa a unor parti componente aflate sub
tensiune sau a aparaturii utilizate.
FACTORI DE RISC F13. Expunerea personalului la substante toxice
CHIMICI utilizate (agenti de lucru,agenti de curatenie, ITM
2 2 2
toner , benzi colorate , cartuse pentru imprimante 3 –45 zile
cu jet de cerneala )
F14. Expunerea presonalului la substante ITM 2 2 2
inflamabile utilizate (solventi , resturi de tigari 3-45 zile
incandescente , aparate electrice defecte )

12
FACTORI DE RISC F15.Pulberi pneumoconiogene: ITM
BIOLOGIC -risc determinat de expunere la pulberi 3-45 zile 2 2 2
pneumoconigene;
MEDIUL FACTORI DE F16. Expunerea personalului la temperaturi ale ITM
2 5 3
DE MUNCĂ RISC FIZIC aerului ridicate sau scazute. 3-45 zile
ITM
F17. Expunerea personalului la curenti de aer 2 4 2
3-45 zile
F 18. Expunerea personalului la un iluminat ITM 2 3 2
necorespunzator (scazut sau stralucitor,lumina 3-45 zile
pulsatorie, reflexie luminoasa,contraste
exagerate)
F 19. Expunerea personalului la radiatii ITM 2 6 3
electromagnetice (monitoare,display,telefomie 3-45 zile
mobila)
F 20. Expunerea personalului la sarcina ITM 2 3 2
electrostatica (ecrane necertificate,necuratirea 3-45 zile
suprafetelor exterioare cu mijloace antistatice).
F 21. Calamitati naturele DECES 7 1 3
SARCINA DE NATURĂ F 22. Acceptul pe cale ierarhica ca personalul sa DECES 7 1 3
DE MUNCĂ UMANĂ lucreze in conditii psiho-fizice necorespunzatoare
F 23. Acceptul pe cale ierarhica ca personalul sa ITM 3 2 2
lucreze fara a fi instruit sau cu o instruire sumara. 45-80 zile
F 24. Tolerarea pe cale ierarhica a nerespectarii ITM 2 3 2
de catre personal a prevederilor de securitate si 3-45 zile
sanatate in munca.
F 25. Supradimensionrea sarcinii de munca prin ITM 2 6 3
prelungirea programului de lucru. 3-45 zile
F 26. Expunerea personalului la solicitari ITM 2 5 3
psihice/relatii interumane de munca 3-45 zile
EXECUTANT DE NATURĂ F 27. Acceptul personalului de a lucra in conditii DECES 7 1 3
UMANĂ necorespunzatoare din punct de vedere tehnic,sau
functional.

13
F 28. Caderea personalului de la acelasi nivel sau ITM 2 4 2
mica inaltime datorita neetanseitatii 3-45 zile
pardoselii,cabluri libere imprastiate, pardoseala
alunecoasa,imprastierea materialelor pe
pardoseala.
F 29. Caderea personalului de pe scari, trepte, sau DECES 7 1 3
de pe piedestaluri.
F 30. Prezenta la lucru in conditii psiho-fizice DECES 7 1 3
necorespunzatoare
F 31. Stres datorat organizarii neadecvate a ITM 3 4 3
muncii si repartizarea neadecvata a sarcinilor de 45-180 zile
munca
F 32. Indisponabilitatea pentru munca a INV.II 5 1 3
colectivului,conflicte intre colegi sau angajati si
conducere.
F 33. Reactii neadecvate in conditii periculoase ITM 3 3 3
(omiterea realimentarii cu tonner,instalarea 45-180 zile
mijloacelor de munca in mod neergonomic)
F 34. Neutilizarea de catre personal a DECES 7 1 3
echipamentelor de protectie si de lucru.

14
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCĂ ESTE:

34

r  R i i
4  (4  4)  13  (3  3)  17  (2  2) 249
N rg  i 1
   2,79
34
4  4  13  3  17  2 89
ri 1
i

15
F ig .1 N IV E L U R I P A R T IA L E D E R IS C P E F A C T O R I D E R IS C
L o c u l d e m u n c a :T e s a
N iv e lu l g lo b a l d e r is c = 2 ,7 9

4
N iv e lu r i p a r t ia le d e r is c

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34
F a c t o r i d e r is c

16
LISTA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

F1 - Prinderea sau lovirea personalului de elementele in miscare ale aparaturii de birou sau a
altor echipamente.
F2 - Prinderea sau lovirea personalului de elemente constructive ( usi,ferestre ) din dotarea
spatiilor de lucru
F3 - Prindere ,lovirea sau strivirea personalului aflat in deplasare pe jos, in mijloacele auto
sau in stationare de mijloacele auto sau de transport aflate in miscare in incinta sau in
afara unitatii
F4 - Prinderea ,lovirea sau strivirea personalului in timpul utilizarii de unelte scule manuale
sau rechizite ,cutite ,foarfeci ,cioburi
F5 - Prinderea sau lovirea personalului de elementele in miscare ale aparaturii de birou sau a
altor echipamente care prezinta o functionare necorespunzatoare(blocare comenzi)
F6 - Cadere libera sub efect gravitational de unelte ,piese manipulate ,transportate sau care
se afla intr-un echilibru instabil ,sertare care se deschid, scaune rotative de birou
F7 - Jet lichid (agent termic) in urma defectiunilor de la instalatia de apa sau de incalzire sub
presiune cǎdere liberǎ de materii prime, materiale şi scule
F8 - Utilizarea de rechizite cu suprafete sau contururi periculoase prin taierea sau inteparea
personalului.
F9 - Contactul cu obiecte sau suprafete cu temperatura ridicata.

F10 - Expunerea personalului la focul deschis sursa de incalzire sau datorita incendiilor.
F11 - Expunerea personalului prin atingere directa a unor instalatii defecte sau conductori de
alimentare (imprimanta , calculator ,lampi de birou , prelungitoare) cu izolaţia
degradată.
F12 - Expunerea personalului prin atingere directa a unor parti componente aflate sub
tensiune sau a aparaturii utilizate.
F13 - Expunerea personalului la substante toxice utilizate (agenti de lucru,agenti de curatenie,
toner , benzi colorate , cartuse pentru imprimante cu jet de cerneala )
F14 - Expunerea presonalului la substante inflamabile utilizate (solventi , resturi de tigari
incandescente , aparate electrice defecte )
F15 - Pulberi pneumoconiogene:
-risc determinat de expunere la pulberi pneumoconigene;
F16 - Expunerea personalului la temperaturi ale aerului ridicate sau scazute.
F17 - Expunerea personalului la curenti de aer
F18 - Expunerea personalului la un iluminat necorespunzator (scazut sau stralucitor,lumina
pulsatorie, reflexie luminoasa,contraste exagerate)
F19 - Expunerea personalului la radiatii electromagnetice (monitoare,display,telefomie
mobila)
F20 - Expunerea personalului la sarcina electrostatica (ecrane necertificate,necuratirea
suprafetelor exterioare cu mijloace antistatice).
F21 - Calamitati naturele
F22 - Acceptul pe cale ierarhica ca personalul sa lucreze in conditii psiho-fizice
necorespunzatoare
F23 - Acceptul pe cale ierarhica ca personalul sa lucreze fara a fi instruit sau cu o instruire
sumara.
F24 - Tolerarea pe cale ierarhica a nerespectarii de catre personal a prevederilor de securitate
si sanatate in munca.

17
F25 - Supradimensionrea sarcinii de munca prin prelungirea programului de lucru.
F26 - Expunerea personalului la solicitari psihice/relatii interumane de munca
F27 - Acceptul personalului de a lucra in conditii necorespunzatoare din punct de vedere
tehnic,sau functional.
F28 - Caderea personalului de la acelasi nivel sau mica inaltime datorita neetanseitatii
pardoselii,cabluri libere imprastiate, pardoseala alunecoasa,imprastierea materialelor pe
pardoseala.
F29 - Caderea personalului de pe scari, trepte, sau de pe piedestaluri.
F30 - Prezenta la lucru in conditii psiho-fizice necorespunzatoare
F31 - Stres datorat organizarii neadecvate a muncii si repartizarea neadecvata a sarcinilor de
munca
F32 - Indisponabilitatea pentru munca a colectivului,conflicte intre colegi sau angajati si
conducere.
F33 - Reactii neadecvate in conditii periculoase (omiterea realimentarii cu tonner,instalarea
mijloacelor de munca in mod neergonomic)
F34 - Neutilizarea de catre personal a echipamentelor de protectie si de lucru.

18
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Consilier” este egal cu 2,79,
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu.
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 34
factori de risc identificaţi numai 4 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: încadrându-se în
categoria factorilor de risc mediu.
Cei 4 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F3: Prindere ,lovirea sau strivirea personalului aflat in deplasare pe jos, in mijloacele
auto sau in stationare de mijloacele auto sau de transport aflate in miscare in incinta
sau in afara unitatii - nivel de risc parţial 4;
 F10: Expunerea personalului la focul deschis sursa de incalzire sau datorita
incendiilor - nivel de risc parţial 4;
 F11: Expunerea personalului prin atingere directa a unor instalatii electrice defecte
sau conductori de alimentare (imprimanta , calculator ,lampi de birou , prelungitoare)
cu izolaţia degradată - nivel de risc parţial 4;
 F12: Expunerea personalului prin atingere directa a unor parti componente aflate sub
tensiune sau a aparaturii utilizate - nivel de risc parţial 4;
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil) sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte ponderea factorilor de risc identificaţi, după sursa generatoare din cadrul
sistemului de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează:
 44.11 %, factori proprii mijloacelor de producţie(nivel de risc global calculat =2.84)
 17.64 %, factori proprii mediului de muncă(nivelde risc global calculat =2.6)
 14.70%, factori proprii sarcinii de muncă(nivelde risc global calculat =2.69)
 23.52 %, factori proprii executantului (nivel de risc global calculat =2.91)
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 4 (11,76 %) dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

20
Fig.2 Ponderea factorilor de risc identificati dupa sursa generatoare din cadrul sistemului de
munca Locul de munca: TESA
Nivel de risc global=2,79

Factori de risc proprii


Factori de risc proprii mijloacelor de productie
executantului 44,11%
23,52%

Factori de risc proprii


Factori de risc proprii sarcinii
mediului de munca
de munca
17,64%
14,73%

21
FISA DE MASURI PROPUSE
Locul de muncǎ: Consilier

N
NIVEL
r. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
cr FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
t
1. F3: Prindere ,lovirea sau strivirea 4 Măsuri tehnice:
personalului aflat in deplasare pe jos, in -se va respecta Codul rutier pentru pietoni;
mijloacele auto sau in stationare de -se va respecta Codul rutier in in ceea ce
mijloacele auto sau de transport aflate priveste persoanele aflate in mijloacele auto,
in miscare in incinta sau in afara in stationare in afara unitatii,pe drumuri
unitatii publice ;
-in incinta unitatii se va pastra viteza maxima
de 5 km/ora;
Măsuri organizatorice:
-se va efectua instructajul de protecţie a
muncii conform prevederilor legale, in care
se va stipula Codul rutier.
2. F10: Expunerea personalului la focul 5 Măsuri tehnice:
deschis sursa de incalzire sau datorita -se interzice apropierea personalului fata de
incendiilor sursa de foc deschis sau incendiu la o distanta
periculoasa ;
Măsuri organizatorice:
-instruirea si informarea personalului cu
privire la riscurile de expunere la focul
deschis,
incendiu si suprafete incandescente ;
3. F11: Expunerea personalului prin 4 Mǎsuri tehnice:
atingere directa a unor instalatii -interzicerea utilizarii cabluriloe electrice de
electrice defecte sau conductori de alimentare in stare necorespunzatoare (cu
alimentare (imprimanta , calculator izolatie defecta,stecher defect,priza
,lampi de birou , prelungitoare) cu prelungitor defect,priza fixa defecta);
izolaţia degradată -verificarea regulata a rezistentei de dispersie
a prizelor de pamant;
Mǎsuri organizatorice:
-instruirea personalului privind riscul
expunerii la utilizarea energiei electrice;
4. F12: Expunerea personalului prin 4 Mǎsuri tehnice:
atingere directa a unor parti -utilizarea echipamentului individual de lucru
componente aflate sub tensiune sau a si protectie;
aparaturii utilizate . -verificare rezistentei de dispersie a prizelor
de pamant;
Mǎsuri organizatorice:
-instruirea angajatilor in ceea ce priveste
utilizarea energiei electrice (tensiuni
nepericuloase,periculoase, curenti periculosi

22
N
NIVEL
r. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
cr FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
t
etc.);
-instruirea personalului privind riscul de
accidentare datorat neutilizării sculelor si
echipamentului de protecţie .

23