Sunteți pe pagina 1din 8

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI

IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

LOCUL DE MUNCA 7:

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI


IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
PENTRU LOCUL DE MUNCA « ELECTROMECANIC » (2)

1.PROCESUL DE MUNCĂ

Electromecanicii asigura intretinerea – repararea echipamentelor tehnice. In activitatea de


intretinere si reparatii, riscurile de accidentare sunt cele identificate detaliat pentru electricieni si
mecanici.

2.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

A. Sarcina de muncă
Principalele componente ale sarcinii de munca sunt :
 cunoasterea activitatii pe care o presteaza : caracteristicile materiilor prime,
emulsiilor, conditii de prelevare probe; mod de functionare a echipamentelor
tehnice; norme PM, PSI; utilizarea materialelor de stins incendii ;
 urmareste parametrii de lucru si incadrarea lor in valorile prescrise;
 executa repararea echipamentelor, cu luarea masurilor de securitate pentru
om si instalatie;
 mentine ordine si curatenie in zona de lucru ;
 nu primeste persoane straine decat conform regulilor stabilite.

B. Mediul de muncă
Echipamentele tehnice sunt amplasate in cladire compartimentata si in aer liber.
Electromecanicii isi desfasoara activitatea in spatiile de productie in conditii de
zgomot generat de echipamente tehnice in functiune.
In activitatea de reparatii, desfasurandu-se in aer liber, lucratorii sunt supusi
intemperiilor atmosferice.

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

CONSTRUCT INVEST Nr. persoane expuse: 2


Durata expunerii: 8 ore/zi
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI
DE MUNCĂ

NR. 7
ECHIPA DE EVALUARE:
Evaluator autorizat: ...
Lucrator desemnat: ...
Medic medicina muncii: ...

LOC DE MUNCA: ELECTROMECANIC


Componenta Factori Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa de Clasa de Niv
sistemului de risc (descriere, parametri) maxima gravitat probabil el
de munca identificati previzibila e i- de
tate risc
1 2 3 4 5 6 7 8
Mijloace de MECANIC 1) Lovire, prindere membre, corp la organele de masini in miscare, ITM 45 - 180 3 2 2
productie: Miscari interventii la motoarele electrice
functionale 2) Surprindere de mijloace de transport sosite la aprovizionare / Invalid. gr. III 4 2 3
Vase de livrare
depozitare 3) Proiectare parti metalice, organe de masini desprinse in timpul ITM 3 - 45 2 3 2
combustibil, functiunii, interventiei
bitum ; 4) Stropiri , jet fluide sub presiune, scurgere bitum, acid clorhidric, Invaliditate 5 2 4
Rezervoare de emulgator, la spargerea / desprinderea furtunurilor gr. II
agitare ; Suprafete 5) Intepari, striviri, taieri, loviri ale membrelor in timpul manipularii ITM 3 - 45 2 3 2
Pompe de periculoase pieselor folosite la interventie
dozare ; 6) Interventie la trasee sub presiune, in functiune Invalid. gr. II 5 2 4
Instalatia de Lucru la 7) Caderi de la inaltime: control vase depozitare, sistem de comanda Invaliditate 5 1 3
inaltime livrare emulsie, cisterne bitum, interventii pe traseul de conducte gr. II

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

forta si Deplasari 8) Caderi de obiecte, scule, piese de la inaltime Invalid. gr. III 4 2 3
iluminat. sub efectul 9) Alunecari, caderi pe acelasi nivel ; suprafete blocate, alunecoase, ITM 45 - 180 3 3 3
gravitatiei incaltaminte necorespunzatoare
TERMIC 10) Temperatura ridicata a suprafetelor echipamentelor tehnice ITM 3 - 45 2 2 2
ELECTRIC 11) Pericol de electrocutare prin atingere directa sau indirecta a DECES 7 1 3
echipamentelor puse accidental sub tensiune
12) Utilizarea de scule necorespunzatoare, amplasate necorespunzator, DECES 7 1 3
lipsa platforme electroizolante
Mediul de 13) Intemperii, temperatura ridicata vara, etc. ITM 3 - 45 2 5 3
munca 14) Aerosoli nocivi prin incalzirea bitumului, emulgatorului, acid ITM 45 - 180 3 5 4
clorhidric
15) Desfasurare activitate in conditii de izolare ITM 3 - 45 2 5 3
Executant Actiuni 16) Interventii la utilaje fara luarea tuturor masurilor de siguranta Invaliditate 5 2 4
gresite necesare, manevre gresite gr. II
17) Verificarea interiorului vaselor de depozitare fara asigurarea Invaliditate 4 2 3
masurilor de securitate gr. III
18) Utilizarea dispozitivului de manevrat butoaie cu emulgator Invalid. gr. II 5 1 3
fara respectarea normelor ISCIR pentru instalatii de ridicat
19) Metode de lucru gresite, care pot genera inceput de incendiu Invalid. gr. II 5 1 3
20) Interventii la echipamentele in functiune Invalid. gr.I 6 3 5
21) Repornirea echipamentelor tehnice dupa interventii fara toate Invaliditate 5 1 3
dispozitivele de securitate, cu improvizatii gr.II
22) Deplasari, stationari in zone periculoase Invalid. gr.III 4 2 3
23) Neutilizarea echipamentului de protectie si lucru din dotare Invalid. gr.I 6 1 3
24) Minimalizarea pericolului de accidentare, nerespectarea Invaliditate 4 2 4
instructiunilor de lucru si protectia muncii gr.III
25) Comunicari accidentogene Invalid. gr.II 5 2 4
26) Lipsa ordinii si curateniei in zona de interventie ITM 45-180 3 3 3
27) Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu Invalid. gr. III 4 2 3
28) Prezentarea la lucru in conditii necorespunzatoare (oboseala, Invalid. gr.III 4 1 2
boala, sub influenta bauturilor alcoolice)
29) Utilizarea surselor de foc in loc interzis Invalid. gr. III 4 2 3
E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

30) Interventii periculoase din proprie initiativa Invalid. gr. II 5 1 3

Nivelul de risc global al locului de muncă este: 3,26

30

 ri Ri 1 (5 x 5) + 6 (4 x 4) + 18 (3 x 3) + 5 (2 x 2)
i=1 ____ ______________________________________________________
Nr = = = 3,26
30 1 x 5 + 6 x 4 + 18 x 3 + 5 x 2
 ri
i=1

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

LEGENDA FIGURA 1

F1- Lovire, prindere membre, corp la organele de masini in miscare, interventii la motoarele electrice
F2- Surprindere de mijloace de transport sosite la aprovizionare / livrare
F3- Proiectare parti metalice, organe de masini desprinse in timpul functiunii, interventiei
F4- Stropiri , jet fluide sub presiune, scurgere bitum, acid clorhidric, emulgator, la spargerea /
desprinderea furtunurilor
F5- Intepari, striviri, taieri, loviri ale membrelor in timpul manipularii pieselor folosite la interventie
F6- Interventie la trasee sub presiune, in functiune
F7- Caderi de la inaltime: control vase depozitare, sistem de comanda livrare emulsie, cisterne bitum,
interventii pe traseul de conducte
F8- Caderi de obiecte, scule, piese de la inaltime
F9- Alunecari, caderi pe acelasi nivel ; suprafete blocate, alunecoase, incaltaminte necorespunzatoare
F10- Temperatura ridicata a suprafetelor echipamentelor tehnice
F11- Pericol de electrocutare prin atingere directa sau indirecta a echipamentelor puse accidental sub
tensiune
F12- Utilizarea de scule necorespunzatoare, amplasate necorespunzator, lipsa platforme electroizolante
F13- Intemperii, temperatura ridicata vara, etc.
F14- Aerosoli nocivi prin incalzirea bitumului, emulgatorului, acid clorhidric
F15- Desfasurare activitate in conditii de izolare
F16- Interventii la utilaje fara luarea tuturor masurilor de siguranta necesare, manevre gresite
F17- Verificarea interiorului vaselor de depozitare fara asigurarea masurilor de securitate
F18- Utilizarea dispozitivului de manevrat butoaie cu emulgator fara respectarea normelor
ISCIR pentru instalatii de ridicat
F19- Metode de lucru gresite, care pot genera inceput de incendiu
F20 Interventii la echipamentele in functiune
F21- Repornirea echipamentelor tehnice dupa interventii fara toate dispozitivele de securitate,
cu improvizatii
F22- Deplasari, stationari in zone periculoase
F23- Neutilizarea echipamentului de protectie si lucru din dotare
F24- Minimalizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instructiunilor de lucru si
protectia muncii
F25- Comunicari accidentogene
F26- Lipsa ordinii si curateniei in zona de interventie
F27- Interventii necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu
F28- Prezentarea la lucru in conditii necorespunzatoare (oboseala, boala, sub influenta
bauturilor alcoolice)
F29- Utilizarea surselor de foc in loc interzis
F30- Interventii periculoase din proprie initiativa

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA 7


CONSTRUCT INVEST

FISA DE MASURI PROPUSE


LOC DE MUNCA: MECANIC AUTO
Nr. Factori de risc Nivel de Nominalizare de masuri propuse Competente Termen
Crt. risc raspunderi e
0 1 2 3 4 5
1. Mijloace de productie 4 * toate organele in miscare vor fi prevazute cu aparatori de protectie; Conducator loc Permane
* se vor lua masurile necesare prevenirii punerii accidentale in functiune de munca nt
a utilajelor in timpul interventiei ; Executant
* suprafetele cu temperature peste 50 grade C vor fi izolate, evitandu-se Permane
contactul cu acestea. nt

2. Mediul de munca 4 * se va analiza posibilitatea dotarii halei cu ventilatie mecanica. Conducere


organizatie
3. Executant 5 Executant Periodic
* interventiile la utilaje se vor face numai dupa scoaterea de sub
Conducere Permane
tensiune; organizatie nt
* toate operatiile vor fi pregatite in prealabil ;
* zona de lucru va fi mentinuta in perfecta ordine si curatenie;
* asigurarea existentei mijloacelor PSI in zona de lucru.
* utilizarea echipamentului de protectie si lucru corespunzator.

E.R.P. 01 EDITIA 1 / OCTOMBRIE 2007 Pag. gen.


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL

INTERPRETATREA REZULATATELOR EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA


„ELECTROMECANIC”

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca 7 este egal cu 3,26 valoare ce il
incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare” din care se observa ca din totalul de 30 de
factori de risc identificati (fig. 1) numai 7 depasesc, ca nivel partial de risc valoarea 3: 1
incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti 6 incadrandu-se in categoria factorilor
de risc mediu.
Cei 7 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F4 Stropiri , jet fluide sub presiune, scurgere bitum, acid clorhidric, emulgator, la
spargerea / desprinderea furtunurilor Np=4

F6 Interventie la trasee sub presiune, in functiune Np=4

F14 Aerosoli nocivi prin incalzirea bitumului, emulgatorului, acid clorhidric Np=4

F16 Interventii la utilaje fara luarea tuturor masurilor de siguranta necesare, manevre
gresite Np=4

F20 Interventii la echipamentele in functiune Np=5

F24 Minimalizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instructiunilor de lucru si


protectia muncii Np=4

F25 Comunicari accidentogene Np=4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc (care se situeaza in domeniul
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fisa de masuri propuse”.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta
dupa cum urmeaza (vezi fig. 2):

 40%, factori proprii mijloacelor de productie;


 10%, factori proprii mediului de munca;
 0%, factori proprii sarcinii de munca;
 50%, factori proprii executantului;

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 36,67% din factorii de risc identificati pot avea
consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE).
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA CONSTRUCT INVEST SRL