Sunteți pe pagina 1din 11

sc

(stampila angajator)

I.P.S.S.M.

PERSONAL CABINET MEDICAL VETERINAR I.

Generalitati

1. Instructiunile proprii pentru personal cabinet medical veterinar au fost elaborate tinand cont
de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii precum si pe baza studierii
proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel meat, pentru fiecare pericol,
normele sa cuprinda eel pujin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al
procesului de munca.
2. Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de lucrari, pentru fiecare tip de lucrare
prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al
executantului in procesul de lucru..

II. Continut, scop

1. Instructiunile proprii pentru personal cabinet medical veterinar cuprind masuri de prevenire a
accidentelor de munca._
2. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni au ca scop eliminarea factorilor
periculosi existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element component al acestuia
(executant sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).

III. Domeniul de aplicare


1. Prezentele instruc^iuni se aplica pentru activitatea de zi cu zi pe care o desfasoara lucratorii
din cabinetele medicale cu orientare spre medicina veterinara.
2. Prevederile prezentelor instructiuni se aplica cumulativ cu prevederile celorlalte acte
normative din domeniul securitafii si sanatatii in munca.

IV. Incadrarea §i repartizarea personalului


pe locuri de munca

1. Pentru lucrariledin cabinetele medical veterinar vor fi repartizati numai persoane care au 18
ani, cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea
profesionala necesara atestata si au fost instruite din punct de vedere al securitatii si sanatatii
in munca.
2. La inceperea programului angajajii se vor prezenta odihnifi si corect imbracati.

1
3. Pentru lucru cu calculatorul vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului
medical oftalmologic obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.
4. La repartizarea in munca a femeilor gravide precum §i a persoanelor cu diverse infirmitati
vor fi respectate prevederile in vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal (Codul
muncii, OUG 96/2003, etc.)
5. In urma analizarii si cumularii factorilor de rise la care sunt expu§i salaria^ii in timpul
indeplinirii sarcinii de munca, angajatorul este obligat sa acorde gratuit echipament individual
de protectie adecvat intregului personal expus riscurilor de accidentare profesionala.
6. Instructajul privind securitatea si sanatatea in munca se va face pe faze in conformitate cu
prevederile cap V din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006.

V. Electrosecuritatea
.
1. Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparatori etc., astfel meat
elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse.
2. Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice,
chimice etc.
3. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune.
4. Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai dupa
intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricienii de intretinere, instruiti
corespunzator si autorizati. In zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil tablite avertizoare de
interdictie.
5. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directs sau indirecta se vor lua masuri tehnice
organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice protectie a muncii pentru utilizarea energiei
electrice.
6. Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase dintr-un
transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare.
7. In dreptul utilajelor cu actionare electrica se va prevedea gratar din lemn sau covor de cauciuc.
8. Spalarea si curatarea utilajelor, la terminarea lucrului, se vor efectua numai dupa intreruperea
alimentarii cu energie electrica a acestora.
9. La toate utilajele electrice, zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, va fi verificata legatura la
conductorul de nul.
10. Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si legation la
prizele de pamant si la conductorul de nul al instalatiei electrice.
11. Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si electrocontabile) vor fi
prevazute cu legatura de protectie la priza de pamant.
12. Se interzice lucrul la masinile de birou cand acestea au capacele demontate.
13. Dupa terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune.
14. Prizele de alimentare vor fi tip "Schuco" cu legatura de protectie la priza de pamant.
15. Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mainile umede sau murdare de grasime.
16. Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru
interventie, va fi solicitat mecanicul de intretinere.
17. Se interzice :
2
a) folosirea in stare defecta a instalatiilor electrice si a consumatorilor de energie electrica
de
orice fel, precum si a celor uzate si improvizate
b) incarcarea instalatiilor electrice(conductoare, cabluri, transformatoare,
interuptoare,
comutatoare) peste sarcina admisa
c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii electrici de alimentare
d) agatarea sau introducerea pe si in interiorul panourilor, ni§elor, tablourilor electrice a
obiectelor de orice fel, precum si adapostirea de obiecte sau materiale in posturile de
transformare sau distribute
e) folosirea instalatiilor electrice neprotejate, in raport de mediu (etans la praf, la
umezeala
f) executarea lucrarilor de intretinere si reparajii a instalatiilor electrice de catre
personal necalificat si autorizat
g) utilizarea lampilor portative , alimentate prin cordoane improvizate sau uzate
h) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina(abajururi) improvizate
din carton, hartie sau alte materiale combustibile
i) intrebuintarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decat cele
stabilite si in conditii care nu prezinta pericol de incendiu
j) folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoriilor electrici fara
stecher direct in priza
k) utilizarea consumatoarelor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare fafa de
materialele combustibile din incaperi
1) asezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile m) lasarea neizolata
a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontarii partiale a instalatiei
18. Tablourile electrice de distribute vor fi permanent inchise cu cheie, accesul la ele fiind
permis doar electricianului de serviciu. incaperea si elementele tabloului vor fi in perfecta
stare de curatenie (fara praf, scame). La toate tipurile de tablouri, legaturile trebuie facute
regulamentar. In apropierea tablourilor se interzice pastrarea materialelor si substantelor
combustibile si blocarea acestora. La tablourile capsulate, garniturile vor fi in stare buna si
bine fixate.
19. Se interzice legarea directa la bornele tabloului de distribitie a lampilor de iluminat, a
motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrica.

VI. Protectia impotriva incendiilor

1. Salariatii au obligatia de a anunta in eel mai scurt timp conducatorul unitatii despre
existenta
unor nereguli care pot duce la producerea unui incendiu, pentru inlaturarea in eel mai scurt
timp a acestora.
1. Unitatea va fi dotata cu extinctor portabil pentru a se putea interveni in caz de nevoie.
2. Nu se va fuma decat in locuri special amenajate in acest scop.
3. Se vor calibra tablourile electrice cu sigurante corespunzatoare.
4. Nu se vor demonta mijloacele de protectie contra traznetului.
5. Nu se vor depozita substante inflamabile, decat in locuri special amenajate.
6. Nu se vor folosi surse de incalzire improvizate.
7. Se vor amplasa schite cu planul de evacuare in caz de incendiu.
3
VII. Utilaje portabile

1. Se considers utilajele portabile acele utilaje constitute special pentru a putea fi usor purtate de
una sau doua persoane si cu care personalul muncitor in timpul lucrului are un contact
indelungat.
2. Aceste utilaje trebuie sa indeplineasca urmatoarele condifr'i:
a) izolatia bobinajului sa reziste atit la socuri mecanice cit si mediului in care
functioneaza;
b) minerele si reazemele sa se faca din materiale electroizolante;
c) cablurile de alimentare cu energie electrica a acestor utilaje sa fie foarte flexibile si
bine izolare electric;
d) carcasele metalice ale acestora sa fie legate la priza de pamint in. timpul lucrului.
3. Daca in timpul lucrului personalul muncitor simte o actiune cit de slaba a curentului electric,
este obligat sa scoata utilajul din priza si sa-1 predea pentru verificare si reparare.

4
VIII. Prevederi generale legate de activitatea sanitar-
veterinara

vetennara

5
1. Zilnic inainte de inceperea lucrului conducatorul unitatii nu va accepta la lucru salariatii aflati
in stare de ebrietate, bolnavi sau avand o stare avansata de oboseala.
2. Interventiile sanitar-veterinare de orice natura, pe animale, vor fi executate numai de personal
calificat, care conform legislatiei in vigoare are dreptul sa execute eceste interventii.
3. Personalul tehnic care efectueaza diferite operatiuni pe animale(examinari,tratamente
medicamentoase sau chirurgicale,inoculari,recoltari de probe,etc.),trebuie sa dea o deosebita
atentie contentionarii animalelor pentru prevenirea eventualelor accidente atat a personalului
tehnic,cat si a animalelor.
4. Personalul ajutator folosit la diferite interventii veterinare va fi instruit in prealabil de eel ce
executa operatia in ceea ce priveste modul de abordare si contentionare a animalelor.
5. Inainte de executarea interventiilor,cel care executa operatia va controla personal starea
materialelor de contentie si se va informa daca animalele respective sunt retive,hotarand
modul eel mai potrivit de contentie.
6. Daca un animal adus pentru diverse interventii manifesta o nervozitate deosebita, interventia
se va amana, urmand a se face dupa administrarea unui tranchilizant.
7. Pentru interventiile de urgenta din timpul noptii, este obligatoriu sa se asigure o buna
iluminare a locului unde se executa aceasta.
8. Pentru evitarea contaminarii cu agenti biologici este obligatoriu purtarea echipamentului de
protectie adecvat fiecarei activitati.
9. Echipamentul de protectie este o bariera intre personalul medico-sanitar si sursa de infectie
reprezentata de persoanele ingrijite.
10. La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare special
amenajate, dotate cu cutii cu capac, inchise ermetic in care se va transporta echipamentul
nocivizat la denocivizare.
11. Vestiarele destinate echipamentului individual de protectie vor fi separate de cele pentru
inbracamintea personala de exterior.
12. Este interzis salariatilor sa poarte echipamentul individual de protectie in spatiile destinate
servirii mesei.
13. Echipamentul individual de protectie va fi sterilizat imediat dupa terminarea lucrului si numai
dupa aceea va fi trimis la spalatorie.
14. Se interzice salariatilor sa poarte inbracamintea proprie peste echipamentul individual de
protectie.
15. In timpul efectuarii tuturor manevrelor cu pericol de contaminare, salariatii vor purta masca
de protectie de unica folosinta.
16. Inainte de servirea mesei, precum si dupa fiecare manevra contaminanta, mainile vor fi
spalate cu apa calda si sapun. Dupa spalare se va aplica pe maini o solutie desinfectanta,sau
antiseptica si apoi mainile vor fi sterse cu prosoape de hartie de unica folosinta.
17. Conducerea unitatii va asigura necesarul de seruri si vaccinuri destinate imunizarii salariatilor
care lucreaza la locuri de munca cu pericol de contaminare cu agenti biologici.
18. Incaperile in care se desfasoara activitati in domeniul sanatatii se va mentine permanent
curatenia si se va efectua dezinfectia ori de cate ori este nevoie.
19. In sezonul cald, ferestrele incaperilor vor fi prevazute cu site de protectie contra insectelor.
20. In incaperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor, servirea mesei si fumatul.
21. Toate caile de acces vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi
marcate vizibil.

6
22. Pentru curatarea si dezinfectia pavimentelor si a celorlalte suprafete nu vor fi utilizate
materiale inflamabile, toxice sau care favorizeaza alunecarea.
23. In orice incapere in care se desfasoara activitati medicale se va asigura chiuveta cu apa calda
si rece.
24. Punctele de distributie a apei potabile vor fi mentinute in stare de curatenie.
25. De la robinetele de apa potabila se va bea numai cu paharul fiind interzis a se pune gura pe
robinet.
26. Colectarea rezidurilor solide menajere se va face separat de cele rezultate din activitatea
medicala.
27. Colectarea rezidurilor se va face in recipiente inchise, tip pubela, care vor fi evacuate ori de
cate ori este nevoie.
28. Rezidurile gospodaresti se vor transporta la rampa de gunoi, iar rezidurile medicale la
crematoriu.
29. Dupa golire recipientele (pubelele) vor fi spalate si dezinfectate in incaperile special
amenajate.

IX. Activitatea de laborator

1. Orificiile de intrare ale diverselor conducte vor fi etanseizate.


2. Se vor lua masuri de protectie inpotriva insectelor, rozatoarelor sau a altor animale care pot
deveni vectoare in aceeasi unitate sau in afara ei.
3. Mobilierul de lucru va fi confectionat din materiale lavabile si rezistente la agenti
dezinfectanti.
4. In laboratoarele cu infectiozitate crescuta se vor respecta intocmai instructiunile de lucru si de
neutralizare a produselor contaminate cu care se lucreaza, in asa fel incat sa fie inpiedicata
contaminarea pardoselii.
5. In timpul lucrului se va purta obligatoriu echipamentul de protectie astfel incat sa nu se
produca ingestia, inocularea, inhalarea sau contactul cu tegumentele a agentilor patogeni.
6. In cazul raspandirii accidentale a materialului infectios se vor lua masurile necesare pentru
dezinfectia:
a. suprafetelor
b. echipamentul individual de protectie
c. regiunilor corpului care au venit in contact cu materialul infectios.
7. Se interzice pastrarea si consumul de alimente in incaperile in care se lucreaza cu materiale
contaminate, substante chimice periculoase.
8. Se vor amenaja incaperi separate pentru pastrarea si consumul alimentelor.
9. Persoanele care prezinta leziuni ale tegumentelor vor fi excluse de la activitatile cu agenti
patogeni.
10. Laboratoarele cu rise de infectie crescut vor avea regim de colectivitate inchisa pe toata
durata zilei de lucru.
11. Accesul in interes de serviciu al persoanelor din afara laboratorului va fi permis numai cu
echipamentul individual de protectie si cu respectarea masurilor impuse.
12. Lucrarile cu rise de infectie crescut se vor efectua in boxe, separate de restul spatiului de
laborator.
13. Boxele vor fi prevazute cu surse pentru dezinfectia aerului si a suprafetelor, cu instalatii de
aer conditionat si sterilizat. Pentru lucrul cu germeni periculosi boxele vor fi prevazute cu
hote metalice. Acestea vor fi asigurate cu pereti de sticla, sursa de iradiere cu radiatii
7
ultraviolete si instalatie de aer laminar steril.
14. La intrarea in boxele sterile se va schimba echipamentul individual de protectie purtat, cu un
echipament individual de protectie steril (inclusiv incaltamintea).
15. Echipamentul individual de protectie steril va fi pastrat in preboxa.
16. Lucrul cu agenti biologici foarte periculosi se va desfasura in incaperi cu presume negativa.
17. Toate recipientele cu culturi, solventi etc, vor fi etichetate. Este obligatorie decontaminarea
locului de munca la terminarea lucrului si ori de cate ori este nevoie.
18. Sticlaria de laborator contaminata va fi sterilizata prin autoclavare, iar instrumentarul metalic
contaminat, prin autoclavare sau etuvare. Ansa de platina se va steriliza dupa fiecare utilizare
prin flambare.
19. In cazuri speciale, cand sunt necesare laboratoare de companie, acestea vor fi prevazute cu
toate dotarile unui laborator care lucreaza cu agenti patogeni.
20. Probele de materii fecale pentru examenele parazitologice se vor prelucra respectand
conditiile de sterilizare aplicate manipularii oricarui material infectios.
21. Lamele cu preparate coprologice vor fi transportate in camera de examinare pe tavi metalice.
22. Materiile fecale vor fi recoltate in recipiente de unica utilizare. Recipientele vor fi sterilizate
inainte de a fi distruse.
23. Atunci cand se lucreaza cu omogenizatoare de turatie mare se vor lua masuri care sa inpiedice
inprastierea aerosolilor in mediul de lucru.
24. Deschiderea fiolelor cu material infectios liofilizat se va face numai in mana. Dupa crestarea
fiolei, aceasta se va inveli in vata sterila inbibata in alcool dupa care se va rupe gatul fiolei.
25. Personalul care lucreaza cu germeni pentru care exista vaccin va fi imunizat la angajare si
vaccinat dupa schema fiecarui tip de imunizare (nr. de doze, intervale intre doze).
26. Personalul neimunizat nu va fi admis la lucru.
27. In cazul unei contaminari accidentale se vor aplica masuri profilactice conform
reglementarilor Ministerului Sanatatii.
28. Prosectura, laboratoarele de anatomie patologica, histopatologie si medicina legala vor fi
amplasate si dotate conform reglementarilor in vigoare.
29. Piesele anatomice vor fi pastrate in recipiente cu formol, inchise ermetic.
30. In sala de necropsie, in afara de masa de autopsie care trbuie sa fie prevazuta cu canal de
scurgere si instalatie de apa rece, va mai exista obligatoriu si o masuta pentru instrumente.
31. Se interzice pastrarea in laborator si in incaperile prosecturii a borcanelor cu piese anatomice
sau a recipientelor ce contin lichide care degaja vapori toxici (formaldehida, benzen, toluen,
xilen, acid osmic, acid clorhidric, acetona, creozot, etc.).
32. Pastrarea substantelor mentionate mai sus se va face intr-o camera de reactivi, special
amenajata si care va fi mentinuta inchisa cu cheia. Cheia va fi pastrata de conducatorul
locului de munca.
33. Recipientele vor fi etichetate, mentionandu-se pe eticheta denumirea substantei pe care o
contin.
34. Se interzice pastrarea si consumul alimentelor in laboratoare si prosecturi.
35. Laboratoarele si prosecturile vor fi dotate cu substante dezinfectante pentru maini si suprafete
de lucru.

X. Activitatile de deratizare, dezinsectie, spalare si dezinfectie a


adaposturilor

8
1. Nici un salariat nu poate fi admis la lucru, inainte de a fi examinat de medic.
1. Este obligatorie folosirea echipamentului de protectie pentru personalul care executa aceste
actiuni.
2. Este interzis consumul bauturilor alcoolice, alimentelor, apei, precum si fumatul.
3. Este interzis transportul substantelor toxice la lucrari impreuna cu alimentele, apa de baut, etc.
2. La efectuarea operatiunilor de deratizare este interzis accesul persoanelor straine pe tot timpul
actiunii de deratizare;beneficiarul va asigura paza si securitatea momelilor atata timp cat
acestea se afla amplasate in unitatea sa.
3. Cadavrele de sobolani si soared vor fi ridicate in permanenta de personalul instruit, care le va
arde sau ingropa la 0,8-1 m adancime, la o departare de eel putin 20m de spatiul deratizat.
4. La lucrarile de dezinsectie inainte de inceperea lucrarilor prin aerosoli, se va instiinta
beneficiarul, indicandu-se locul, perioada, substantele cu care se executa dezinsectia, dar si
masurile pe care trebuie sa le ia.
5. La lucrarile de gazare si degazare vor participa minimum 2 operatori, iar durata maxima a
acestor lucrari va fi de maximum 30 minute.
6. La efectuarea operatiunilor de spalare si dezinfectie se va evita stropirea cu apa sau solutie a
instalatiei sau a aparatelor electrice.
7. Spalarea nu este permisa decat dupa ce toata aparatura si consumatorii electrici s-au scos de
sub tensiune.
8. Conducatorul dezinfectoarelor auto vor urmari in permanenta buna functionare a instalatiei si
vor purta obligatoriu echipamentul individual de protective, iar substantele nefolosite le va
strange si depozita in locurile destinate pastrarii lor.
9. Pregatirea solutiilor dezinfectante se va face in locuri special alese, departe de sursele de apa,
sub supravegherea conducatorului locului de munca.
10. Se va acorda o atentie deosebita prepararii solutiilor dezinfectante, spre a se evita contactul
acestora cu pielea sau inhalarea de vapori degajati de reactiile acestora.

XI Abordarea si contentionarea animalelor

1. Abordarea si contentionarea bovinelor se face prin apropierea contentionerului din spatele


animalului, care se asaza in dreptul spetei stangi, cu fata spre capul animalului, iar cu mana
stanga apuca varful cornului.Mana dreapta va cobora usor printre coarne, apucand intre
degetul mare si aratator peretele despartitor al narilor, strangand si radicand capul animalului,
antebratul se va sprijini pe fruntea si nasul animalului.
2. In cazul unui animal retiv o alta persoana va imobiliza si cornul drept.
3. Orice interventie la bovinele care imping se va face dupa aplicarea mucarnitei, iar la bubaline
numai in travaliu.
4. Inelele nazale se aplica taurinelor de catre sau sub supravegherea unui medic veterinar, dupa
ce animalul a fost imobilizat in travaliu si i s-a imobilizat capul, se va tranchiliza animalul
dupa care se vor introduce inelele nazale.
5. Abordarea bovinelor legate la pasune se face prin prinderea lantului de priponire dinspre
extremitatea legata la dala, apoi lantul se intinde lateral de animal, micsorandu-se treptat
distanta fata de acesta pana cand acesta va putea fi prins.
6. Se va evita apropierea frontala de animal, urmarindu-se ocuparea unei pozitii laterale fata de
acesta.
7. Pentru operatiunile sanitar-veterinare curente bovinele vor fi contentionate la iesle prin
9
metoda obisnuita de legare.
8. In tehnica de congelare a materialului seminal se foloseste azotul lichid, iar personalul va fi
instruit pentru cunoasterea si respectarea Normelor specific de securitate a muncii pentru
transportul si depozitarea azotului prin folosirea echipamentului de protective specific(manusi
captusite, veste captusite, paslari).
9. Abordarea si contentionarea porcinelor pentru diferite interventii se va face de catre personal
instruit folosindu-se iavasaua.Se aplica o franghie cu ochi de lant pe maxilarul superior
inapoia coltilor si se trage de franghie pentru a se inchide lantul de falca superioara.La
scoaterea franghiei, largirea se face cu ambele maini.
10. Contentia pentru castrare se va face dupa indicatiile medicului veterinar.
11. Pentru a evita accidentele de munca, in mod obligatoriu si periodic, se va proceda la taierea
coltilor vierilor, dupa indicatiile personalului sanitar-veterinar.
12. Abordarea cabalinelor se face pe partea stanga, cu atentie si cu blandete, vorbind cu el si
mangaindu-1 pe crupa, spinare, spate, cap.
13. Nu se abordeaza calul cu strigate, lovituri sau alte comportari brutale, deoarece aceste actiuni
il naravesc.
14. Pentru orice interventie de tratament medicamentos sau chirurgical vor fi aplicate, dupa
situatie, metodele corespunzatoare de contentie pentru prevenirea accidentarilor atat a
animalului, cat si a ingrijitorului.
15. Cailor care musca li se vor aplica botnite, iar celor speriosi, capestre cu ochelari, zabalute in
gura.

XII. Activitatea de transport a animalelor

La imbarcarea sau debarcarea animalelor in mijloacele de transport se vor folosi obligatoriu


tranchilizante in vederea preantampinarii accidentelor atat pentru personalul muncitor cat si
pentru evitarea ranirii animalului.
In cazul transportului bovinelor in autocamioane sau remorci, peretii acestora vor fi inaltati cu
minimum 15 cm peste inaltimea animalelor, iar animalele vor fi legate de ambele laturi ale
autovehicului, legatura facandu-se numai la partile metalice care prezinta siguranta ca nu se pot
disloca.Rampa de imbarcare va fi prevazuta cu parapet laterali,confectionati din bare groase si
inalte, iar podeaua sa fie confectionata din scandura groasa si peste care, din 20 in 20 cm se vor
prinde sipci in vederea alunecarii.
In timpul transportului, animalele vor fi supravegheate, semnalandu-se orice caz suspect de
imbolnavire.
Vehiculele de transport vor fi dezinfectate si pastrate in conditii de igiena.
Cabalinele de orice categorie si varsta nu se vor transporta pe drumurile publice in grup libere.
Imbarcarea cabalinelor in mijloacele de transport se va face numai pe timp de zi, si numai cu
ajutorul rampei, iar legarea lor de bara sau de inele fixe.Intre caii retivi, care stau alaturat se
pune stanoaga, iar pe cat posibil nu se pun sexe diferite alaturat.
Incarcarea pasarilor pentru transport se va face cusca cu cusca.
Pentru a evita producerea de accidente cauzate de patrunderea oamenilor si animalelor in incinta
stupinelor, acestea se amplaseaza cat mai departe de drumurile circulate.
Se interzice intrarea persoanelor straine in stupina, neinsotie si fara echipament individual de
10
protective.
Transportul albinelor se face de preferinta noaptea sau dimineata pe racoare, cu vehicule in
buna stare de functionare, insotitorul avand la indemana afumatorul, echipamentul individual de
protective si unelte pentru executarea unor eventuale reparatii.In timpul transportului, stupii se
vor asigura contra rasturnarii prin legarea sigura cu franghii.
In timpul transportului, stupii vor fi prevazuti cu dispozitive perfecte de inchidere, lasandu-se
numai orificii pentru aer, prevazute cu site metalice.
INTOCMIT
SEF SERVICIU EXTERN
Ing.
DUMITRU GHETE

11