Sunteți pe pagina 1din 3

Acest document poate fi folosit în exclusivitate numai în scopul pentru care este în mod

specific furnizat şi nu poate fi reprodus, copiat, împrumutat sau întrebuinţat integral


sau parţial, direct sau indirect în alt scop, conform legii drepturilor de autor.

Unitatea de competenţă: Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii


critice
Bibliografie: - H.G.R. nr.547/2005
- Legea nr.481/2004
- Legea nr. 307/2006

Succesiunea executarii activitatilor este determinata de gradul de urgenta al


evenimentului. Este necesar ca unele activitati sa se execute simultan de doua sau mai multe
pcrsoane.
La primirea informatiei despre producerea evenimentului, cadrul tehnic psi executa
activitatile indicate mai jos.

1.Culegerea datelor si informatiilor despre eveniment .


-timpul si locul producerii evenimentuluir
-tipul evenimentului
-situatia existenta la fata evenimentului
-directia si viteza vantului la sol;
-detalii despre obiectivul in care s-a produs evenimentul
-persoane si bunuri in pericol.
2. Instiintarea autoritatilor publice interesate, printre care:
• politia
• primaria localitatii pe raza careia s-a produs evenimentul
• inspectoratul pentru situatii de urgenta stafia de salvare;
• spitalul la care pot fi trimisi ranitii; .
• agentia de supraveghere si protec|ie a mediului;
• inspectoratul de polifie sanitara si medicina preventive - laboratorul de
toxicologie;
• administra|ia domeniului public.
3. Dispoztii preliminare:
-oprirea circulatiei in ambele sensuri. pe calea de circulate unde s-a produs
evenimentul ( daca este cazul )
-stabilirea si marcarea unei zone de izolare cu o raza de cel putin 100 -1600 m;
-evacuarea tuturor persoanelor din aceasta zona.

4. Evaluarea pericolului:
- zona de raspandire;
- zona de izolare;
- zona de pericol;
-zona de evacuare.

5. Masurile de protectie ce trebuie intreprinse dupa accident, pe masura sosirii fortelor de


interventie. cuprind:
-stabilirea locului de conducere a actiunilor si a legaturilor;
-delimitarea si marcarea zonelor de pericol si evacuare;
-stabilirea directiei de dezvoltare a evenimentului si a dimensiunilor zonei de
actiune
-alarmarea populatiei din zona de actiune daca este cazul;
-evacuarea temporara a populatiei si animalelor din zona de actiune , daca este cazul;
-scoaterea vatamatilor, ranitilor, etc din zona si acordarea primului ajutor si a asistentei
medicale de urgenta si transportul la spital;
-interzicerea accesului in zona si indepaitarea de zona a persoanelor neautorizate,
-paza zonei;
-controlul si supravegherea in zona;
-restabilireacirculatiei;
-informarea populatiei.

IN CAZ DE INCENDIU:

a) Executarea recunoaşterii spaţiilor incendiate şi a celor învecinate şi urmăreşte dacă au


fost realizate următoarele operaţii necesare pentru stingerea incendiilor:
-anuntarea Detasamentului pentru Situatii de Urgenta a sefilor ierarhici şi a forţelor cu care
se cooperează;
-operatiunile care sunt necesare in caz de incendiu , conform instructiunilor stabilite
in astfel de cazuri (oprirea instalatiilor tehnologice, maşinilor şi utilajelor, gaz metan, etc ),
intreruperea alimentarii cu energie electrica a instalatiilor si constructiilor şi scoaterea din functiune
instalatiile de călcat, etc.
-închiderea uşilor rezistente la foc din spaţiul incendiat şi din încăperile vecine;
-realizarea dispozitivului de intervenţie în caz de incendiu de către personalul de la
locurile de muncă ( acţionarea cu hidranţi interiori, stingătoare, salvarea persoanelor şi bunurilor,
oprirea utlilajelor şi instalaţiilor, etc );
-deschiderea dispozitivelor de evacuare a fumului, numai după intrarea in funcţiune a
instalaţiilor de stingere ( hidranţi interiori si exteriori) sau a forţelor de intervenţie.
b) Conducerea operaţiunilor de salvare a persoanelor şi a bunurilor materiale aflate in
pericol şi organizează posturi de prim ajutor şi acordarea primului ajutor persoanelor rănite, intoxicate
cu fum şi gaze de ardere.
c) Stabilirea şi urmărirea realizarii masurilor pentru protectia personalului, a masinilor,
instalatiilor si utilajelor de orice fel impotriva incendiului.
d) Conducerea operaţiunilor de intervenţie până la sosirea şefilor ierarhici sau a forţelor de
intervenţie solicitate în sprijin.
e) Organizarea punctelor de întâmpinare şi dirijare a forţelor de intervenţie sosite la locul
incendiului.
f) Concentrarea la locul incendiului toate a forţelor şi mijloacelor disponibile existente în
cadrul societăţii comerciale în momentul producerii incendiului.

OBLIGAŢII CINE RĂSPUNDE


Schimbul I Schimbul II Schimbul III
Oprirea instalatiilor tehnologice, maşinilor şi
utilajelor aflate în funcţiune din spaţiul
incendiat.
Întreruperea alimentarii cu energie electrica a
instalatiilor si constructiilor incendiate.
Scoaterea din functiune instalatiile
tehnologice, etc din constructiilor incendiate.
Închiderea uşilor rezistente la foc din spaţiul
incendiat şi din încăperile vecine
Realizarea dispozitivului de intervenţie în caz
de incendiu de către personalul de la
locurile de muncă ( acţionarea cu stingătoare,
hidranti interiori şi exteriori, salvarea
persoanelor şi bunurilor, etc).
Deschiderea dispozitivelor de evacuare a
fumului, numai după intrarea in funcţiune a
forţelor de intervenţie.
Organizarea punctului de întâmpinare şi
dirijare a forţelor de intervenţie sosite la locul
incendiului.
Stabilirea şi realizarea masurilor pentru
protectia personalului, a masinilor,
instalatiilor si utilajelor de orice fel impotriva
incendiului.
Conduce operaţiunile de salvare a
persoanelor şi a bunurilor materiale aflate in
pericol şi organizează posturi de prim ajutor şi
acordarea primului ajutor persoanelor rănite,
intoxicate cu fum şi gaze de ardere.
Concentrează la locul incendiului toate forţele
şi mijloacele disponibile existente în cadrul
societăţii comerciale în momentul producerii
incendiului
Conduce operaţiunile de intervenţie până la
sosirea şefilor ierarhici sau a forţelor de
intervenţie solicitate în sprijin.

S-ar putea să vă placă și