Sunteți pe pagina 1din 4

1. ]\Convenţii internaţionale ca izvor de drept procesual civil.

2. Jurisprudenta Curţii Constituţionale ca izvor de drept procesual civil.


3. Jurisprudenta Curţii Europene a Drepturilor Omului ca izvor de drept procesual civil.
4. Obiceiul ca izvor de drept procesual civil.
5. Normele de organizare judiciară. Noţiune.
6. Normele de competenţă. Noţiune.
7. Normele de procedură propriu-zisă. Noţiune.
8. Principiile aplicării legii procesuale în timp.
9. Regimul naţional în procedura civilă internă.
10. Enumeraţi trei cazuri în care instanţele romăne sunt exclusiv competente, cf. L. nr. 105/1992.
11. Enumeraţi trei cazuri în care instanţele romăne sunt exclusiv competente, cf. R CE nr. 44/2001.
12. Competenţa în materia desfacerii căsătoriei, conform Regulamentului nr. 2201/2003 al Consiliului Uniunii
Europene.
13. Cauze în care se poate stabili şi competenţa instanţelor străine, cf. L. nr. 105/1992.
14. Condiţii pozitive ale recunoaşterii hotărârilor străine.
15. Condiţii negative ale recunoaşterii hotărârilor străine.
16. Condiţii pozitive ale recunoaşterii hotărârilor străine, cf. R CE nr. 44/2001.
17. Condiţii negative ale recunoaşterii hotărârilor străine, cf. R CE nr. 44/2001.
18. Procedura de soluţionare a cererii de recunoaştere a hotărârilor străine.
19. Exequatur – noţiune.
20. Competenţa în materia exequaturului.
21. Condiţii pentru exequatur.
22. Căi de atac împotriva hotărârii de exequatur.
23. Principiul disponibilităţii. Conţinut.
24. Principiul disponibilităţii şi limitele sale.
25. Principiul disponibilităţii şi rolul activ al judecătorului.
26. Oficialitatea în procesul civil.
27. Procedura acuzatorială. Noţiune.
28. Procedura inchizitorială. Noţiune.
29. Conţinutul rolului activ al judecătorului.
30. Limitele rolului activ al juecătorului.
31. Calificarea corectă a cererii.
32. Obligaţia judecătoruluide a încerca împăcarea părţilor.
33. Sfera de cuprindere a medierii în procesul civil.
34. Contradictorialitatea scrisă, în procesul civil.
35. Contradictorialitatea orală, în procesul civil.
36. Contradictorialitatea în căile de atac.
37. Caracterul normelor regelementând principiile de desfăsurare a procesului civil.
38. Conţinutul dreptului la apărare.
39. Ajutorul public judiciar – Noţiune.
40. Dreptul la apărare – temei juridic.
41. Cazuri de acordare a ajutorului public judiciar.
42. Dreptul la apărare şi non reformatio in pejus.
43. Publicitatea. Noţiune.
44. Excepţii de la publicitate în procesul civil.
45. Oralitatea în procesul civil.
46. Raporturile juridice civile în interpretarea Curţii Europene a Drepturilor Omului .
47. Sfera de aplicabilitatea a art. 6 paragraf 1 CEDO şi raporturile dintre stat şi particulari.
48. Dreptul la un tribunal prevăzut de lege- CEDO.
49. Dreptul la un tribunal independent şi imparţial – CEDO.
50. Desfăşurarea procedurii în faţa tribunalului în mod echitabil.
51. Desfăşurarea procedurii în faţa tribunalului în mod public.
52. Desfăşurarea procedurii în faţa tribunalului într-un termen rezonabil.
53. Egalitatea armelor- CEDO.
54. Sensurile noţiunii de instanţă.
55. Independenţa funcţională a magistratului.
56. Independenţa personală a magistratului. Noţiune.
57. Recrutarea magistraţilor.
58. Formarea continuă a magistraţilor.
59. Salarizarea magistraţilor.
60. Incompatibilităţi ale funcţiei de magistrat.
61. Nemijlocirea în procesul civil.
62. Gratuitatea justiţiei.
63. Trăsăturile actului jurisdicţional.
64. Compunerea instanţei de judecată. Noţiune.
65. Constituirea instanţei. Noţiune.
66. Cazuri de incompatibilitate a judecătorului.
67. Cazuri de recuzare a judecătorului.
68. Cazuri de recuzare a procurorului.
69. Cazuri de recuzare a grefierului.
70. Caracterul normelor privind incompatibilitatea.
71. Caracterul normelor privind recuzarea.
72. Procedura de soluţionare a abţinerii.
73. Procedura de soluţionare a recuzării.
74. Cereri de recuzare inadmisibile.
75. Căi de atac împotriva încheierii prin care se soluţionează abţinerea.
76. Căi de atac împotriva încheierii prin care se soluţionează recuzarea.
77. Felurile coparticipării procesuale.
78. Coparticiparea obligatorie. Cazuri.
79. Principiul independenţei procesuale, in cazul coparticipării.
80. Coparticiparea obiectivă.
81. Excepţii de la principiul independenţei procesuale, in cazul coparticipării
82. Efecte specifice ale coparticipării procesuale.
83. Participarea voluntară a terţilor în procesul civil. Cazuri.
84. Participarea forţată a terţilor în procesul civil. Cazuri.
85. Avantajele participării terţilor în procesul civil.
86. Intervenţia voluntară principală. Premisă.
87. Intervenţia voluntară principală. Sfera de aplicare.
88. Intervenţia voluntară principală. Momentul depunerii cererii.
89. Intervenţia voluntară principală. Admisibilitatea în principiu.
90. Intervenţia voluntară principală. Efecte.
91. Intervenţia voluntară principală. Soluţii posibile.
92. Intervenţia voluntară accesorie. Premiză.
93. Intervenţia voluntară accesorie. Sfera de aplicare.
94. Intervenţia voluntară accesorie. Momentul depunerii cererii.
95. Intervenţia voluntară accesorie. Admisibilitatea în principiu.
96. Intervenţia voluntară accesorie. Efecte.
97. Intervenţia voluntară accesorie. Soluţii posibile.
98. Chemarea în judecată a altor persoane. Ipoteză.
99. Chemarea în judecată a altor persoane. Momentul depunerii cererii.
100.Chemarea în judecată a altor persoane. Efecte.
101.Chemarea în judecată a altor persoane. Soluţii.
102.Chemarea in garanţie. Ipoteză.
103.Chemarea in garanţie. Momentul depunerii cererii.
104.Chemarea in garanţie.Efecte.
105.Chemarea in garanţie.Avantaje.
106.Chemarea in garanţie. Soluţii.
107.Arătarea titularului dreptului. Ipoteză.
108.Arătarea titularului dreptului. Momentul depunerii cererii.
109.Arătarea titularului dreptului.Efecte.
110.Arătarea titularului dreptului.Soluţii posibile.
111.Reprezentarea părţilor în procesul civil. Cazuri.
112.Reprezentarea prin mandatar neavocat. Punerea de concluzii.
113.Reprezentarea prin mandatar neavocat. Forma mandatului.
114.Reprezentarea prin mandatar neavocat. Incetarea mandatului.
115.Reprezentarea prin mandatar neavocat. Conţinutul mandatului.
116.Reprezentarea prin mandatar avocat. Conţinutul mandatului.
117.Reprezentarea prin mandatar avocat. Forma procurii.
118.Reprezentarea persoanei juridice. Limitele mandatului.
119.Activitatea avocatului.
120.Formele de exercitare a profesiei de avocat. Enumerare.
121.Reprezentarea legală.
122.Procurorul ca parte în procesul civil.
123.Formele participării procurorului în procesul civil.Enumerare.
124.Cazuri de participare obligatorie a procurorului în procesul civil.
125.Cererea de executare silită formulată de procuror. Ipoteze.
126.Acţiunea civilă. Noţiune.
127.Acţiunea civilă şi dreptul subiectiv civil.
128.Subiectele acţiunii civile.
129.Obiectul acţiunii civile.
130.Cauza acţiunii civile.
131.Acţiuni în realizare de drepturi.
132.Acţiuni în constatare.
133.Acţiuni în constituire de drepturi.
134.Acţiuni reale.
135.Acţiuni personale.
136.Acţiuni mixte.
137.Cereri principale.
138.Cereroi accesorii.
139.Cereri incidentale.
140.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile. Condiţiile dreptului afirmat. Enumerare.
141.Dreptul trebuie să fie actual. Excepţii.
142.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile. Sancţiunea lipsei dreptului afirmat.
143.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile.Abuzul de drept procesual. Condiţii.
144.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile. Abuzul de drept procesual. Sancţiune.
145.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile.Calitatea procesuală. Noţiune.
146.Calitatea procesuală. Formularea cererii de alte persoane.Ipoteze legale.
147.Calitatea procesuală. Transmiterea convenţională.
148.Calitatea procesuală. Transmiterea legală.
149.Calitatea procesuală. Sancţiunea lipsei calităţii procesuale.
150.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile. Interesul. Noţiune.
151.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile.Interesul. Condiţii. Enumerare.
152.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile. Interesul actual.
153.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile. Interesul personal.
154.Sancţiunea lispei interesului.
155.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile.Capacitatea de folosinţă.
156.Condiţii de exerciţiu a acţiunii civile.Capacitatea de exerciţiu.
157.Sancţiunea lipsei capacităţii procesuale.
158.Competenţa generală . Noţiune.
159.Competenta jurisdictională. Noţiune.
160.Competenţa materială. Noţiune
161.Competenţa funcţională.Noţiune.
162.Competenţa teritorială. Notiune.
163.Competenţa procesuală. Noţiune.
164.Efectele admiterii excepţiei de neconstituţionalitate.
165.Competenţa în materie electorală. Alegeri locale.
166.Competenţa în materie electorală. Alegeri parlamentare şi prezidenţiale.
167.Competenţa materială a judecătoriei.
168.Competenţa materială a tribunalului în materie civilă.
169.Competenţa materială a tribunalului în materie comercială.
170.Competenţa materială a tribunalului în materia litigiilor de muncă.
171.Competenţa materială a tribunalului în materia recunoaşterii hotărârilor străine.
172.Competenţa materială a tribunalului în materie de contencios administrativ.
173.Competenţa materială a tribunalului în materia litigiilor de familie.
174.Competenţa materială a curţii de apel în materie civilă.
175.Competenţa materială a curţii de apel în materia contenciosului administrativ.
176.Competenţa materială a curţii de apel în materie comercială.
177.Competenţa materială a Inaltei Curţii de Casaţie şi Justitie.
178.Competenţa teritorială de drept comun.
179.Competenţa teritorială exclusivă. Cazuri. Enumerare.
180.Competenţa teritorială în materie de faliment.
181.Competenţa teritorială în materie de moştenire.
182.Competenţa teritorială în materia cererilor reale imobiliare.
183.Competenţa teritorială alternativă. Cazuri. Enumerare.
184.Prorogarea legală de competenţă.
185.Prorogarea convenţională de competenţă.
186.Prorogarea judecătorească de competenţă.
187.Excepţia de necompetenţă.
188.Conflictul pozitiv de competenţă.Soluţionare.
189.Conflictul negativ de competenţă.Soluţionare.
190.Modul de citare.Conţinutul citaţiei.
191.Locul de citare.
192.Citarea persoanei juridice.
193.Inmânarea citaţiei.
194.Afişarea citaţiei.
195.Citarea prin publicitate.
196.Schimbarea domiciliului în cursul judecăţii.
197.Termenele procedurale. Noţiune.
198.Momentul începerii curgerii termenelor procedurale.
199.Momentul împlinirii termenelor procedurale.
200.Felurile nulităţii procesuale.
201.Nulitatea independentă de vătămare. Noţiune şi condiţii.
202.Nulitatea dependentă de vătămare. Noţiune şi condiţii.
203.Decăderea. Noţiune.
204.Decăderea Efecte.
205.Suspendarea ca sancţiune.
206.Perimarea. Noţiune.
207.Perimarea. Termenul de perimare.
208.Perimarea. Intreruperea termenului de perimare.
209.Perimarea. Efecte.
210.Cererea de chemare în judecată. Elemente.
211.Cererea de chemare în judecată. Efecte.
212.Cererea de chemare în judecată. Sancţiunea lipsei unor elemente esenţiale.
213.Intâmpinarea. Condiţii.
214.Intâmpinarea. Momentul depunerii şi sancţiunea nerespectării acestuia.
215.Cererea reconvenţională. Domeniul de admisibilitate.
216.Cererea reconvenţională. Procedură de soluţionare.
217.Cererea reconvenţională. Condiţii de depunere.
218.Cererea reconvenţională. Momentul depunerii şi sancţiunea nerespectării acestuia.
219.Timbrarea cererilor evaluabile.
220.Timbrarea cererilor neevaluabile.
221.Cereri scutite de taxa de timbru.
222.Timbrul judiciar.
223.Prima zi de înfăţişare. Noţiune.
224.Prima zi de înfăţişare. Consecinţe juridice.
225.Incheierile de şedinţă. Noţiune.
226.Incheierile de şedinţă. Feluri.
227.Incheierile de şedinţă. Calea de atac.
228.Excepţia procesuală. Noţiune.
229.Excepţii procesuale de procedură şi excepţii procesuale de fond.
230.Excepţii peremptorii şi excepţii dilatorii.
231.Excepţii absolute şi excepţii relative.
232.p.239
233. Notiunile generale despre dpc
234. Normele de proc civila
235.
236. 2. procesul civil
237. Notiunea, bazele si principiile pocesului civil
238. Participantii la proc civil
239. 3. actiunea civila
240. Notiunea, elementele si clasificarea actiunii
241. Conditiile de exercitiu ale actiunii civile
242. 4. competenta
243. Competenta generala si jurisdictionala a instantelor
244. Prorogarea competentei, exceptia de necompetenta, conflictele de
competenta
245. 5. procedura contencioasa
246. Actele de procedura si termenele procedurale
247. Sanctiunile procedurale
248. Cererile
249. Sedinta de judecata
250. Exceptiile procesuale

S-ar putea să vă placă și