Sunteți pe pagina 1din 1

18 martie 2021

Testare formativă *

Citește cu atenție fragmentul urmă tor, APOI rezolvă cerințele:

“― Mă tuşica mi-a spus să nu fug, fiindcă sufă r de astmă , explică el.


― Aşa, mă ?
― Chiar aşa. Mi se taie ră suflarea. Eram singurul bă iat din şcoală care avea astmă ,
rosti gră sanul plin de mîndrie. Şi port ochelari de la trei ani.
Îi scoase şi-i întinse lui Ralph, clipind şi zîmbind, apoi începu să -i şteargă de
hanoracul jegos. O expresie de durere şi concentrare îi schimonosi tră să turile slab
conturate. Îşi şterse sudoarea de pe obraji şi îşi puse repede ochelarii pe nas. “
( “Împă ratul muștelor”-William Golding)

1. Transcrie paragraful al patrulea.


2. Precizează genul și numă rul pentru fiecare substantiv :

mă tușica- fructele-

ani- obraji-

hanoracul- bă iat-

3.Cine i-a spus bă iatului să nu fugă ? De ce?


4. De câ nd poartă ochelari?
5. Cum era hanoracul lui?
6. Cum se numește opera din care face parte fragmentul și cine a scris-o?