Sunteți pe pagina 1din 2

VERIFICAREA CUNOSTINTELOR PE LINIA SECURITĂŢII MUNCİİ - SCARI -

IV . FİŞA TEST
pentru verificarea cunoştinţelor pe linia securitatii muncii

Nume şi prenume _________________________

Citiţi cu atenţie întrebările şi încercuiţi răspunsul corect.

1.Cum trebuie menţinut locul de muncă din santier pe toată durata realizării lucrării
a)Pe toată durata realizătii lucrării locul demuncă trebuie menţinut în ordine şi o stare de curăţenie
corespunzătoare ;
b)trebuiesc sa pasim printre sculele simaterialel lasate pe pardoseala.
2.Cum trebuie amplasate scările ?
a) Scarile trebuie sa fie amplasate de asa maniera încât sa se asigure stabilitatea lor în
timpul utilizării.
Scarile portabile se sprijină pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate şi imobil, astfel încât treptele sa
rămână în poziţie orizontala.
b)Scarile trebuie sa fie solide.
3. Cum trebuie efectuată asigurarea alunecarii scărilor ?
a)Alunecarea picioarelor scarilor portabile trebuie sa fie împiedicată în timpul utilizării fie
prin fixarea partii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin dispozitive antiderapante sau prin orice alte
soluţii cu eficacitate echivalenta.
b) pentru impiedicarea alunecarii se pun caramizi sub picioarele sacrii
4.În ce manieră trebuie utilizate scările
a) Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera încât sa permită lucrătorilor sa dispună, în orice moment, de o
prindere cu mâna şi de un sprijin sigur. În special, dacă o greutate trebuie transportată manual pe scara, aceasta nu
trebuie sa împiedice menţinerea unei prinderi cu mana sigure.
b) scarile trebuie utilizate si putin inclinate nu numai drepte .
5.Cum trebuie aleasă, reglată sau stabilită lungimea scării pentru efectuarea anumitor opratii?
a) Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de 1m fata de
capatul superior al scarii.
b) lungimea scari trebuie sa fie dreapta.
6. Este permis lucrul de pe primele două trepte superioare ale scării?
a) Se interzice lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarilor simple sau duble
b) este permis daca lucratorul sta bine cu echilibrul.
7.Este permisă utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie?
a) Se interzice utilizarea scarilor prelungite prin legare provizorie
b) este permis, scarile sunt utilizate de lucratori cu experientă.
8.Este permisă efectuarea lucrărilor de pe scările extensibile?
a)Este interzisă executarea de lucrari de pe scarile extensibile.Aceste scari trebuie folosite numai la
urcarea- coborarea de pe stalpi.
b) este permisă efectuarea lucrarilor de pe scările extensibile.
9.Este obligatorie purtarea căştii de protecţie pentru lucru la înălţime?
a) Pentru lucrul la inaltime ,indiferent de domeniul de activitate ,este obligatorie purtare
castii de protectie. Persoanele care coordoneaza ,controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu
casca de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime.
b) purtarea căstii de protecţie este obligatorie numai în cazul căderii corpurilor de la înălţime
10.Este obligatorie fixarea scării la sol înainte de a fi folosită de lucrător?
a) Obligatoriu înainte de urcare pe scară aceasta va fi fixată în mod sigur la sol contra alunecailor, daca acest lucru
nu este posibil atât în timpul urcării cât şi al coborârii scara va fi sprijinită, ţinută contra alunecării de un alt
lucrător.
b) Alunecarea picioarelor scarilor portabile trebuie sa fie împiedicată în timpul utilizării fie prin fixarea
partii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin dispozitive antiderapante sau prin orice alte soluţii
cu eficacitate echivalenta.
c) nu este obligatorie
11)Cum trebuie procedat cu uneltele de mână atunci când se lucrează la înlţime?
a)Executarea lucrărilor la înălţime se va efectua cu uneltele de mâna aşezate în genţi, fixate corespunzător
în scopul de a fi asigurate contra căderii.
Page 1 of 2
VERIFICAREA CUNOSTINTELOR PE LINIA SECURITĂŢII MUNCİİ - SCARI -
b) uneltele de mâna se păstrează în buzunare

12)Este permis sa incercam sa ajungem la suprafeţele departate de scara?


a)Nu trebuie sa incercam sa ajungem la suprafete departate fata de scara,atunci cand suntem pe ea, ci
trebuie sa deplasam scara pentru a face acest lucru.
b) daca avem elaticitate o putem face.
13) De ce trebuie sa tinem cont atunci când efectuăm lucrări la înălţime mai mare de 3,5m de la
sol care presupun mişcari, eforturi periculoase?
a) Operatiunile la o inaltime mai mare de 3,5 metri de la punctul de operare de la sol, care presupun
miscari sau sfortari periculoase din punct de vedere al stabilitatii, se vor efectua doar daca se foloseste
centura de securitate sau se adopta alte masuri de protectie alternative.
b) trebuie sa stam aplecati.
14.Este prmisă aşzarea scărilor în dreptul uşilor?
a) Este ienterzisa a aseza scara in fata usilor care pot fi deschise cand nu te astepti.
b) este permisa .
15.Este permisa utilizarea scărilor de uz manual de doua sau mai multe persoane în mod simultan?
a)Este interzisa utilizarea scarilor de uz manual doua sau mai multe persoane in mod simultan.
b) este permisa

Numele, prenumele si semnatura lucratorului ____________________________

Page 2 of 2