Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Clasa a XII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z = 3 + 4i 3p
z = 3 − 4i 2p
2. Cum n este număr natural, ( n + 4 )( n − 3) < 0 ⇒ n < 3 2p
n = 0 , n = 1 sau n = 2 3p
3. lg ( x + 1) = lg ( x − 5 ) ⇒ x + 1 = ( x − 5 )
2 2
2p
x 2 − 11x + 24 = 0 ⇒ x = 3 , care nu verifică ecuația și x = 8 , care verifică ecuația 3p
4. O mulțime cu n elemente are Cn2 submulțimi cu două elemente 2p
n ( n − 1)
= 45 ⇒ n = 10 3p
2
5. v = 2 AC , deci AC = 10 3p
Cum ABCD este dreptunghi, obținem BD = 10 2p
6. 1
( sin x + cos x )2 = 2 ⇒ sin x cos x = 2p
2
sin 2 x + cos 2 x 1
tg x + ctg x = = =2
sin x cos x 1 3p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 0 4 1 0 4
 
A ( 2 ) =  −4 1 −8  ⇒ det ( A ( 2 ) ) = −4 1 −8 = 2p
 0 0 1 0 0 1
 
=1+ 0 + 0 − 0 − 0 − 0 =1 3p
b) a +1 0 2a
det ( A ( a ) + aA ( 0 ) ) = −2a a + 1 −2a 2 = ( a + 1)
3
3p
0 0 a +1

( a + 1)3 = 23 ⇒ a = 1 2p
c)
( m + n )3 = m3 + n3 + 18 2p
mn ( m + n ) = 6 deci, cum m și n sunt numere naturale și m < n , obținem m = 1 și n = 2 3p
2.a)
( ) ( )
x ∗ y = xy + 6ɵ x + 6ɵ y + 1ɵ + 1ɵ = 3p

( ) ( ) ( )( )
= x y + 6ɵ + 6ɵ y + 6ɵ + 1ɵ = x + 6ɵ y + 6ɵ + 1ɵ , pentru orice x, y ∈ ℤ 7 2p
b) x ∗ 1ɵ = ( x + 6ɵ )(1ɵ + 6ɵ ) + 1ɵ = 0ɵ + 1ɵ = 1ɵ 2p

1ɵ ∗ x = (1ɵ + 6ɵ )( x + 6ɵ ) + 1ɵ = 0ɵ + 1ɵ = 1ɵ = x ∗ 1ɵ , pentru orice x ∈ ℤ 7 3p


Probă scrisă la matematică M_şt-nat Simulare pentru clasa a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c)
( )
0ɵ ∗ 1ɵ ∗ 2ɵ ∗ 3ɵ ∗ 4ɵ ∗ 5ɵ ∗ 6ɵ = 0ɵ ∗ 1ɵ ∗ 2ɵ ∗ 3ɵ ∗ 4ɵ ∗ 5ɵ ∗ 6ɵ = 3p

(
= 1ɵ ∗ 2ɵ ∗ 3ɵ ∗ 4ɵ ∗ 5ɵ ∗ 6ɵ = 1ɵ ) 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
( ) ( )( ) (
1.a) f ′ x = e x ' x 2 − 6 x + 9 + e x x 2 − 6 x + 9 ' =
) 2p

= e x ( x 2 − 6 x + 9 + 2 x − 6 ) = e x ( x 2 − 4 x + 3) , x ∈ ℝ 3p
b) f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 1 și x = 3 2p
f ' ( x ) > 0 pentru orice x ∈ ( −∞,1) , f ' ( x ) < 0 pentru orice x ∈ (1,3) și f ' ( x ) > 0 pentru
3p
orice x ∈ ( 3, +∞ ) , deci punctele de extrem ale funcției f sunt x = 1 și x = 3
c) f este crescătoare pe x ∈ ( −∞,1] și descrescătoare pe x ∈ [1,3] , deci f ( x ) ≤ f (1) pentru
3p
orice x ∈ ( −∞,3]
f (1) = 4e , deci f ( x ) ≤ 4e ⇔ e x ( x − 3) ≤ 4e ⇔ ( x − 3) ≤ 4e1− x , pentru orice x ∈ ( −∞,3]
2 2
2p
2.a)
x →1 x →1
(
lim f ( x ) = lim 3x 2 − 4 x + 1 = 0 , ) lim f ( x ) = lim
x →1
ln x
x →1 x
=0 și, cum f (1) = 0 , obținem
x <1 x <1 x >1 x >1 3p
lim f ( x ) = f (1) , deci funcția f este continuă în x = 1
x →1

Cum funcția f este continuă pe ( −∞,1) și pe (1, +∞ ) , obținem că f este continuă pe ℝ ,


2p
deci funcția f admite primitive pe ℝ
b) e 1 e 1 e

∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx = ∫ ( 3x ) ln x
2
− 4 x + 1 dx + ∫ dx = 2p
−1 −1 1 −1 1
x

( ) −1 + ( 2
1 e
= x3 − 2 x 2 + x x ln x − 4 x ) 1=4−2 e +4=2 4− e ( ) 3p

c) en +1 e n +1 n +1
ln 2 x ln 3 x e 3n 2 + 3n + 1
∫ f 2
( x ) dx = ∫ dx = = 3p
n x 3 en 3
e en

3n 2 + 3n + 1 7
= și, cum n este număr natural, obținem n = 1 2p
3 3

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Simulare pentru clasa a XII-a


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și