Sunteți pe pagina 1din 3

I.

Se dă textul:
“În orașu-n care plouă de În orașu-n care plouă de Monotonă,
trei ori pe săptămână trei ori pe săptămână Inutilă
Orășenii, pe trotoare, Nu răsună pe trotoare Și absentă.
Merg ținându-se de mână, Decât pașii celor care
Și-n orașu-n care plouă de merg ținându-se de mână, În orașu-n care plouă de
trei ori pe săptămână, Numărând trei ori pe săptămână
De sub vechile umbrele, În gând Un bătrân și o bătrână --
ce suspină Cadența picăturilor de Două jucării stricate --
Și se-ndoaie, ploaie, Merg ținându-se de
Umede de altă ploaie, Ce coboară din umbrele, mână...”
Orășenii pe trotoare Din burlane
Par păpuși automate, date Și din cer (Ion Minulescu,
jos din galantare Cu puterea unui ser Acuarelă)
Dătător de viață lentă,
1. Identificați sinonime contextuale pentru următorii termeni: păpuși, monoton, a merge, cadența
2. Selectează doua cuvinte care aparțin câmpului semantic al apei .
3. Precizează rolul punctelor de suspensie în ultimul vers la poeziei .
4. Explică semnificația unei figuri de stil identificată în prima strofă .
5. Precizează doua teme/motive literare prezente în poezie .
6. Transcrie un fragment de vers/ un vers care conține o imagine auditivă .
7. Prezintă semnificația titlului în relație cu textul poeziei date.
8. Motivează, cu ajutorul a doua argumente prezența descrierii în textul dat .
9. Argumentează apartenența textului la simbolism .