Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

Adjectivul, clasa a VII-a

Citește cu atenție textul următor:


Ne aflam acum pe înălțimile cele din urmă ale Hălăucei. În depărtare, răsăritul imens
ardea în valurile de foc ale zorilor, iar soarele, ca o colosală sprânceană de aur curat, se ridica de
după linia neagră și ondulată a munților vaporoși. Umbrele se grămădeau în apusul încă în amurg
și grăbite se aruncau în haosul altor lumi. Din văi, neguri adormite începeau să se înalțe, trezite de
întâile raze ale dimineții; ici-colea, din adâncuri, coloane sure de fum se îndreptau spre ceruri,
topindu-și creștetele lor în văzduhul luminos și limpede. (…) Noi mergeam spre cele din urmă pe o
potecă tăiată poate de rarii pași ai fiarelor sălbatice în mușchiul verde și rourat.
(Calistrat Hogaș, „Hălăuca”, vol. „Pe drumuri de munte”)
Exersează!
1. Transcrie, din textul dat, două adjective care nu au grade de comparație.
2. Identifică două adjective, unul propriu-zis și unul provenit din verb la participiu, și
analizează-le.
3. Alcătuiește enunțuri în care să treci la toate gradele de comparație adjectivul: „limpede”.
4. Transcrie toate adjectivele care există în al doilea enunț al textului.
5. Precizează în ce caz sunt și ce funcție sintactică au adjectivele subliniate: tăiată, sălbatice,
verde.
6. Scrie trei enunțuri în care adjectivul „luminos” să fie la gradul superlativ absolut, obținut
prin mijloace expresive de redare a acestuia.
7. Indică numărul de forme flexionare ale adjectivelor următoare: sure, limpede, rourat.