Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.gramatica-limbii-engleze.

ro

EITHER , NEITHER

either … or = ori … ori ; fie … fie

Either I or you - ori tu ori eu


I either work or sleep - ori lucrez ori dorm
Does either of you speak English ? - vorbeşte vreunul dintre voi engleza ?
Either of us speak English - oricare(fiecare) dintre noi vorbeşte engleza
There are trees on either side of the road - sunt copaci pe fiecare parte a drumului
I speak English, I speak French either - vorbesc engleza, vorbesc franceza
de asemenea
I don't speak Chinese, I don't speak German either - nu vorbesc chineza,
nu vorbesc nici germana

neither … nor = nici … nici

Neither I nor you - nici eu nici tu


I speak neither English nor French - nu vorbesc nici engleza nici franceza
Neither of us speaks German - niciunul dintre noi nu vorbeşte germana
Is the table square or triangular ? - este masa pătrată sau triunghiulară ?
Neither , it's rectangular - nici una nici alta , este dreptunghiulară

De reŃinut : I don't speak either English or French = ambele exemple se traduc la fel
I speak neither English nor French
- nu vorbesc nici engleza nici franceza

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro