Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.gramatica-limbii-engleze.

ro

"HERE"

Here I am - iată-mă here I come - iată că vin


Here you are - iată-te here you come - iată că vi
Here he is - iată-l here he comes - iată-l că vine
Here she is -iat-o here she comes - iat-o că vine
Here it is - iată-l, iat-o here it comes - iat-o că vine, iată-l că vine
Here we are - iată-ne here we come - iată că venim
Here you are - iată-vă here you come - iată că veniŃi
Here they are - iată-i here they come - iată-i că vin

Here you are a book - poftim o carte


Here you are some books - poftim nişte cărŃi

Here is the boy here comes the boy - iată că vine băiatul
Here are the boys here come the boys - iată că vin băieŃii

Dar se poate şi there comes the boy

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro