Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.gramatica-limbii-engleze.

ro

IMPERATIVUL (COMANDĂ)

(Se formeazặ cu LET şi se traduce cu să – excepŃie face persoana a


II-a singular şi plural unde comanda este directă)

Let me read să citesc eu


read citeşte
Let him read să citească el
Let her read să citească ea
Let it read să citească el , ea
Let us read să citim noi
read citiŃi
Let them read să citească ei , ele

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro