Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.gramatica-limbii-engleze.

ro

FUTURE → PRESENT

Nu se pune viitorul (dar se traduce cu viitorul ) ci prezentul în propoziŃiile care încep


cu : When during the
If now
Till unless
Until while
After in case
Before once
As soon as

When I see her , I'll kiss her - când o voi vedea , o voi săruta
Till I see you , I'll tell her everything - pâna când te voi vedea , îi voi spune totul
In case he has five dollars , his parents are going to take his money
- în caz ca el va avea cinci dolari , părinŃii lui îi vor lua toŃi banii
After I've tried the suit on, the tailor will fix it (de reŃinut acest exemplu )
- după ce voi fi încercat costumul , croitorul îl va aranja

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro