Sunteți pe pagina 1din 6

Prof. înv.

primar:
Clasa: a III-a B
Data: 11.03.2021
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Activități cu materiale sintetice
Conținut: Pălăria primăverii
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Competențe specifice:
2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora
și de tehnici de lucru adecvate
2.3. Realizarea de obiecte/ construcţii folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile
Obiective operaționale :
1. Cognitive:
✓ OC1 – să identifice tehnicile de lucru a hârtiei, pornind de la materialul prezentat sau
de la întrebările cadrului didactic;
Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev identifică corect tehnica utilizată
pentru obținerea produselor finale( tăiere, împletire,
✓ OC2 – să identifice materialele și instrumentele de lucru primite, pe baza
cunoștințelor anterioare;
Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev identifică corect cel puțin trei din
materialele pe care le vor utiliza ( pahar de carton, lipici, hârtie colorată, foarfece,
creioane colorate);
✓ OC3- să exprime opinii cu privire la propria lucrare sau cu privire la lucrările
colegilor, argumentându-și răspunsurile;
Obiectivul se consideră realizat dacă elevii menționează cel puțin un argument.
2. Afective:
✓ OA1: să manifeste deprinderile de ascultare activă în comunicarea cu învățătorul și
colegii;
3. Psihomotorii
✓ OM1 - să-şi coordoneze mişcările pentru a manevra cu operativitate instrumentele de
lucru;

RESURSE METODOLOGICE:
• Strategia didactică: mixtă

1
a) METODE ŞI PROCEDEE:
✓ conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observarea, munca independentă, evaluare
reciprocă
b) MIJLOACE DIDACTICE:
✓ pahar de carton, lipici, hârtie colorată, foarfece, creioane colorate
✓ aplicații online
c) FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.

RESURSE UMANE: 23 elevi


RESURSE BIBLIOGRAFICE:
✓ Ministerul Educației Naționale (2014) – Programa școlară pentru disciplina Arte
vizuale şi abilitaţi practice, clasa a III-a, aprobată prin ordinul ministrului Nr.
5003/02.12.2014

2
Etapele OC Activități de învățare Strategia didactică Forme de
lecţiei evaluare
Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice activitate
Captarea Se prezintă elevilor un ursuleț Conversația Jucărie de pluș frontală Observare
atenției de pluș care dorește să plece în euristică ,,Cantecul lui sistematică
3min. căutarea Primăverii. Se inițiază Observația Paddington”
o conversație despre Primăvară, videoproiector
iar elevii formulează păreri
personale cu privire la semnele
sosirii acestui anotimp, cum
este echipat ursulețul pentru
călătoria pe care dorește să o
facă. Se poartă discuţii prin
întrebări şi răspunsuri.
https://www.youtube.com/watc
h?v=pAodYHb0IPo

Enunțarea Se anunţă titlul lecţiei, Pălăria Explicația frontală


obiectivelor ursulețului, şi se prezintă
2 min. elevilor performanțele așteptate
de la ei.

Actualizarea și Se solicită elevilor să identifice Conversația frontală Observare


verificarea materialele de lucru pe care le sistematică
cunoștințelor vor utiliza pe parcursul orei și Chestionare
anterioare tehnicile de lucru specifice orală
5 min. realizării de produse din
hârtie/carton: tăiere, decupare,
lipire, asamblare, împletire

Prezentarea Se propune vizionarea unui ppt Vizionarea Prezentare Observare


optimă a cu modul de realizare al lucrării unei Power Point sistematică
conținutului ce urmează să o realizeze pe prezentări
5 min. parcursul orei. Power Point

Dirijarea a. Prezentarea materialelor Produsul Observare


învățării de lucru realizat pe etape sistematică
20 min. Se va intuit materialul de lucru
de pe măsuțe coli A4 colorate,
Explicația
pahare de carton, lipici solid,
aracet, foarfece.

b. Prezentarea și intuirea Planșă cu


lucrării model etapele de lucru

Prezint elevilor lucrarea model.


Se discută despre materialele
folosite în realizarea acesteia
c. Explicarea şi
Demonstrați
demonstrarea modului a
de lucru
1. Decuparea fâșiilor Aprecieri
paharelor de carton, verbale
conform modelului;
2. Plierea fâșiilor pentru a

3
realiza baza pălăriei;
3. Împletirea fâșiilor de
carton;
4. Îmbinarea fâșiilor de
carton împletite pentru a
realiza borul pălăriei.
d. Realizarea lucrǎrilor de
Conversația Chestionare
cǎtre elevi orală
Aprecieri
Pe parcursul acestui moment verbale
îndrum, corectez, încurajez,
atenționez.
Se urmărește capacitatea
elevilor de a folosi corect
materialele necesare și de a
respecta etapele de lucru.
Se lucrează pe fond muzical
,,Colaj cântece de primăvară.

Obținerea Se decorează creativ pălăria Exercțiul frontală Observare


performanței obținută. practic individuală sistematică
5 min. Aprecieri
verbale

Feedback Se inițiază o conversație cu Conversația frontală Chestionare


3 min. privire la tema aleasă, modul de orală
realizare, tehnica de lucru
utilizată

Evaluare Se realizează o expoziţie cu Conversația Frontală/ind Aprecieri


2 min. lucrările elevilor. ividuală verbale
Se face aprecierea şi
autoaprecierea lor, ţinând cont
de următoarele criterii:
✓ gradul de finalizare al
lucrǎrii
✓ aspectul estetic
✓ mod de lucru
(acurateţe).
Se discută lucrările realizate
corect, dar şi celelalte mai puţin
corecte.

Retenția și Se propune elevilor realizarea și Conversația frontală Observare


transferul acasă a unei pălării, în vederea sistematică
1 min. exersării tehnicii utilizate pe
parcursul orei.

4
Anexa 1- ETAPE DE LUCRU

Pălăria ursulețului

1. Decuparea fâșiilor paharelor de carton, conform modelului

5
2. Plierea fâșiilor pentru a realiza baza pălăriei

3. Împletirea fâșiilor de carton

4. Îmbinarea fâșiilor de carton împletite pentru a realiza borul pălăriei