Sunteți pe pagina 1din 3

Perspective ale tratamentului cu antidiabetice orale

Introducere (importanța alegerii temei, motivația alegerii temei)


1. Diabet – Baze fiziopatologice
1.1. Clasificare tipuri diabet
1.2. Simptomatologie, Diagnosticare
1.3. Factori de ris. Consecințe
2. Tratament
2.1. Tratament hormonal – Insulina
2.2. Tratament cu substanțe de sinteză – Antidiabetice orale
3. Antidiabetice orale (clasificare, reprezentanți, farmacocinetica, mecanism de
acțiune, farmacotoxicologie, interacțiuni medicamentoase, utilizare terapeutică,
posologie, preparate farmaceutice)
3.1. Sulfamide antidiabetice
3.2. Biguanide antidiabetice
3.3. Agoniști selectivi ai receptorului nuclear PPAR-GAMMA
3.4. Inhibitori ai alfaglucozidazei
3.5. Inhibitori ai SGLT-2
4. Combinații fixe de antidiabetice orale
Concluzii
Bibliografie (30-40 titluri)

Reguli
- Margini pagină: dreapta, sus şi jos: 2.5 cm; stânga: 3.5 cm.
- Mărime litere: 14 pt titluri, 12 pt subtitluri şi corp text.
- Se utilizează diacritice.
- Distanţă între rânduri: 1,5 linii (cu excepţia tabelelor, unde este de 1 linie !).
- Aliniatul: max. la 1,5 cm. First line (Paragraph 0,5 – First line)
- Nu folosi tab-uri;
- Optiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified).
- Este obligatorie existenţa cuprinsului lucrării la început.
- Capitolele şi subcapitolele se numerotează în sistemul pe mai multe niveluri
(exemplu: 1; 1.1; 1.1.1)
- Capitolele mari încep întotdeauna pe pagina nouă.î
- Pentru delimitarea paginilor folosește Page Break;
- Figurile au un număr (cifre arabe) şi un titlu (sub figură) şi se numerotează în
ordinea apariţiei în text în cadrul fiecărui capitol (exemplu: Figura 2.3 se referă
la figura 3 din capitolul 2).
- Tabelele au un număr (cifre arabe) şi un titlu (deasupra tabelului). Ele se
numerotează în ordinea apariţiei în text în cadrul fiecărui capitol (exemplu:
Tabelul 3.2 se referă la tabelul 2 din capitolul 3).
- Structurile se desenează nu se copiază de pe internet;
- Imaginile, structurile se inserează cu Insert Picture nu se copiază în text.
- Numerotarea paginilor se începe de la Introducere (pagina 1)

Bibliografie
Editarea bibliografiei se va face respectând întocmai (tip de caractere, ordinea
citărilor, semne de punctuaţie) următorul model:
- pentru articole se menţionează: numele autorilor, titlul articolului, numele
revistei, anul apariţiei, volumul, prima şi ultima pagină. (Exemplu: Chung DR,
Zang WS, Kim SB et al – Treatment of hepetitis B virus associated
glomerulonephritis with recombinant human alpha-interferon, Am J Nephrol,
1997, 17: 112-117).
- pentru cărţi se menţionează: numele autorilor, titlul cărţii, editura, locul
apariţiei, anul apariţiei, prima şi ultima pagină. (Exemplu: Popovici I, Lupuleasa
D – Tehnologie farmaceutică, Ed. Polirom, Iaşi, 2001, 152-155).
Bibliografia se numerotează în ordinea introducerii în text, un indice
bibliografic poate să apară inserat în mai multe secțiuni.

Nu se acceptă bibliografie tip


www.wikipedia.org
sau www.floaredenumauita.ro (citarea a doua consider-o ca fiind o figura de
stil)

Indicele bibliografic este inserat în text sub formă de paranteze drepte, ex. [1,2],
imediat după enunţarea informaţiei, înainte de punct.

Bibliografie de pe
www.sciencedirect.com
www.scopus.com
www.wiley.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
www.anm.ro