Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

DEPARTAMENTUL CERCETARE ŞI RELAȚII INTERNAȚIONALE

APROB
Prorector Activitate Ştiinţifică şi RI,

_________________Diana ANTOCI
04 ianuarie 2021

CONTRACT DE MUNCĂ
Noi, subsemnaţii, Liubomir CHIRIAC, dr. hab., prof. univ., director al proiectului
Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de
educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept
STEAM) numit ulterior „Beneficiarul” şi Andrian DASCAL, numit ulterior „Executorul”, am
întocmit prezentul contract de comun acord.

Executorul, cercetător științific stagiar, se obligă să îndeplinească, începând cu 04 ianuarie


2021 și până la 28 februarie 2021și cumulând 0,25 din norma de funcție, următorul lucru:

Termenii
Conţinutul lucrărilor pe etape de predare Suma plăţii
a lucrului
1. 2. 3.
Etapa I
Elaborarea resurselor educaționale din perspectiva STEAM Ianuarie –
februarie 1441,39 lei
2021 lunar

Beneficiarul asigură remunerarea muncii după semnarea şi aprobarea actului de primire a


lucrului respectiv în mărimea stabilită de prezentul contract.

Executorul___________________________ Beneficiarul____________________
Semnătura Semnătura

Buletinul de identitate __________________


(seria, numărul)
IDNP _______________________________

Anul nașterii 1991 Acordat _______________________