Sunteți pe pagina 1din 7

Curs nr.

3 – Introducere in dreptul material comunitar

Norma de transpunere a Directivei 2004/38/CE – OUG


102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a
cetatenilor statelor membre UE

Norma de transpunere mentionata a determinat modificari


substantiale in ceea ce priveste regimul juridic al strainilor
(acceptiunea lato sensul) pe teritoriul Romaniei.
In concret, prezenta OUG stabileste conditiile privind
sederea pe teritoriul Romaniei pentru cetatenii UE si a
membrilor lor de familie. In acceptiunea ordonantei, urmatorii
termeni sunt definiti:
a. Cetatean al UE = orice persoana care are cetatenia unuia
dintre statele membre UE, altul decat Romania;
b. Membru de familie = sotul sau sotia, descendentii in linie
directa, indiferent de cetatenie, care au implinit varsta de
21 de ani sau cei ce se afla in intretinerea cetateanului ori
sotului sau sotiei;
- Ascendentii in linie directa, indiferent de cetatenie,
care se afla in intretinerea resortisantului ori
sotului/sotiei partener, este persoana care convietuieste
cu cetateanul UE daca parteneriatul este inregistrat
conform legilor statului membru de origine sau in
cazul in care parteneriatul nu este inregistrat, relatia de
convietuire este dovedita.
c. Partener = persoana care locuieste cu cetateanul UE,
daca parteneriatul este inregistrat conform legii din statul
membru de origine, sau in cazul in care parteneriatul nu
este inregistrat, relatia de convietuire sa poata fi dovedita.
! Conform art. 2 alin. (2): „in sensul prezentei OUG,
sintagmele „activ dependenta” sau „activ independenta”
sunt definite conform art. 7 din Codul fiscal, cu
completarile si modificarile ulterioare.”

In ceea ce priveste categoria de sedere (rezidenta), OUG


reitereaza prevederile directivei , in sensul ca pe teritoriul
Romaniei, cetatenii UE beneficiaza de drept de rezidenta:
a. Pentru o perioada de pana la 3 luni de la data intrarii in
tara, fara indeplinirea vreunei conditii suplimentare, in
afara aceluia de a prezenta un pasaport sau C.I. valabile
(art. 11, alin. (1) din OUG);
b. Alin. (2) din art. 11 identifica exceptia conform careia
cetatenii UE care intra pe teritoriul Romaniei si sunt in
cautarea unui loc de munca, beneficiaza de un drept de
rezidenta pt. o perioada de 6 luni de la data intrarii, cu
conditia de a se inregistra la o autoritate teritoriala de
munca;
c. Pt. o perioada de peste 3 luni, daca cetatenii UE se gasesc
un una din urmatoarele situatii:
- Au statut de lucrator salariat sau independent;
- Detin mijloace de intretinere, pt. ei si membrii de
familie, de regula cel putin la nivelul venitului minim
garantat in Romania si asigurare de sanatate;
- Sunt inscrisi la o institutie din Romania, acreditata, ce
desfasoara activitati de invatamant sau de perfectionare
a pregatirii profesionale;

(! Exista obligatia de a avea asigurare de sanatate si sa


completeze o declaratie pe propria raspundere ca detin
mijloace de intretinere pentru ei si membrii de familie,
cel putin la nivelul venitului minim garantat in
Romania).

- Membrii de familie, fie ca au sau nu au cetatenie


unionala, beneficiaza de drept de rezidenta pentru o
perioada de pest 3 luni daca insoteste sau se alatura
ulterior resortisantului, daca indeplineste conditiile de
mai sus.

*Dreptul de rezidenta permanenta se dobandeste pe


teritoriul Romaniei de catre cetatenii UE daca acestia au
o rezidenta continua si legala pentru o perioada de cel
putin 5 ani.
La stabilirea continuitatii perioadei de rezidenta, nu
sunt considerate intreruperi:
- Absentele temporare de pe teritoriul Romaniei care nu
depasesc 6 luni in decurs de 1 an;
- Absentele de pe teritoriul Romaniei pt. motive
intemeiate, precum nasterea, boala grava, participarea
la programe de invatamant ori pregatire profesionala,
detasarea in interes de serviciu intr-un alt stat membru
sau tara terta pt. o perioada de maxim 12 luni
consecutive;
- Perioada in care a fost executata o pedeapsa privativa
de libertate pe teritoriul Romaniei, mai mica de 6 luni.
Dreptul de rezidenta permanenta se pierde in cazul unei
absente de pe teritoriul Romaniei pt. o perioada mai mare
de 2 ani consecutivi.

Art. 21 din OUG reitereaza prevederile directivei


unionale privind situatia in care un resortisant UE
dobandeste dreptul de sedere permanenta mai inainte de
implinirea de 5 ani de sedere legale si neintrerupta:
- Are statutul de lucrator daca in momentul incetarii,
activ a implinit varsta prevazuta prevazuta de
legislatia nationala in vederea pensionarii pt. limita de
varsta sau in cazul in care contractul de munca
inceteaza cu drept de pensionare anticipata, daca a fost
angajat in Romania cel putin in ultimele 12 luni si a
avut o sedere continua mai mare de 3 ani pe teritoriul
Romaniei.
! Pentru rezidentii care desfasoara profesii liberale,
cand se face referire la varsta de pensionare, se
considera implinita in momentul implinirii varstei de
60 de ani (daca legea nu prevede altfel).
- Are statutul de lucrator si o sedere continua pe
teritoriul Romaniei pt. o perioada de 2 ani si inceteaza
munca din cauza pierderii totale sau a cel putin
jumatate din capacitatea de munca. Daca aceasta
capacitate este rezultatul unui accident de munca sau al
unei boli profesionale, conditia referitoare la ! durata
sederii nu se aplica.
- Dupa o perioada de 3 ani de rezidenta pe teritoriul
Romaniei isi desfasoara activitatea intr-un alt stat
membru,mentinandu-si in acelasi timp rezidenta pe
teritoriul Romaniei, unde se intoarce in fiecare zi sau
cel putin o data pe saptamana (perioadele de angajare
petrecute in statul membru in care resortisantul
lucreaza vor fi considerate petrecute pe teritoriul
Romaniei).

Limitele mentinerii dreptului de rezidenta


Conform art. 23 din OUG, cetatenii UE si membrii de
familie, beneficiaza de toate tipurile de rezidenta pe teritoriul
Romaniei, daca sunt sunt indeplinite conditiile amintite.
Atunci cand exista informatii cu privire la „nerespectarea
cadrului legal, Oficiul Roman pt. Imigrari poate verifica
indeplinirea acestor conditii. Drept consecinta, daca se
constata ca aceste conditii nu mai sunt indeplinite, Oficiul
poate emite o decizie de parasire a teritoriului Romaniei.”

Documentul care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei se


anuleaza (permis de sedere/rezidenta) de la data luarii deciziei
si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie a fost
comunicata persoanei in cauza (resortisantul are obligatia de a
parasi teritoriul Romaniei in termen de 1 luna (30 de zile) de
la data comunicarii deciziei. Decizia de parasire a teritoriului
poate fi contestata in termen de 10 zile de la data comunicarii,
la Curtea de Apel in a carei raze de competenta se afla
structura emitenta (Oficiul Roman pentru Imigrari).
Cetatenii unionali care nu au parasit teritoriul Romaniei in
termenul mentionat mai sus si anume 1 luna, va fi indepartat
sub escorta in termen de 24 de ore sau atunci cand se impune
va fi luat in custodie publica, cu tolerarea ramanerii pe
teritoriul Romaniei.

Modalitatea prin care se poate restrange libertatea de circulatie


pe teritoriul Romaniei sunt urmatoarele (art. 29 din OUG):
1. Nepermiterea intrarii pe teritoriul Romaniei;
2. Indepartarea de pe teritoriul Romaniei pt. motive de
sanatate publica;
3. Declararea ca indeziderabil;
4. Expulzarea.

Declararea ca indezirabil – art. 30 din OUG defineste ca


fiind „o masura care se dispune impotriva unui cetatean al
UE sau impotriva unui membru de familie al acestuia care a
desfasurat, desfasoara ori exista indicii temeinice ca
intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in
pericol securitatea nationala sau ordinea publica.”
Masura declararii ca indezirabil se dispune de catre Curtea
de Apel Bucuresti, la sesizarea procurorului anume
desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel
Bucuresti.
Procurorul sesizeaza instanta de judecata la propunerea
institutiilor cu competente in domeniul ordinii publice si
securitatii nationale (SRI) care detin date sau indicii
temeinice (aceste date sunt utilizate ca probe si se adreseaza
completului de judecata).
Sesizarea se judeca in Camera de Consiliu, cu citarea
partilor, Curtea se pronunta prin hotarare motivata, hotarare
care este definitiva.
! Dreptul de rezidenta inceteaza, intr-o astfel de situatie,
la data pronuntarii hotararii.

Perioada pentru care un cetatean UE sau un membru de


familie poate fi declarat indezirabil este de la 1 la 10 ani (cu
posibilitatea prelungirii) in limitele mentionate mai sus, in
cazul in care acuzele subzista.

Expulzarea – se dispune impotriva cetatenilor UE sau


membrului sau de familie care a savarsit o infractiune ppe
teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de Codul Penal si
Codul Procesual Penal. Masura privind expulzarea se pune in
executare de catre Oficiul pentru Imigrari, iar instanta de
judecata, prin decizia de expulzare poate dispune interzicerea
intrarii pe teritoriul Romaniei pt. o perioada cuprinsa intre 1 –
5 ani.

In ceea ce priveste masura indepartarii de pe teritoriul


Romaniei pentru motive de sanatate publica, aceasta de
dispune de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, la solicitarea
structurilor specializate din cadrul Ministerului Sanatatii, pe
baza unor documente medicale justificate.

S-ar putea să vă placă și