Sunteți pe pagina 1din 10

Analizatoreel visual

Robel analizatorului uizaal


Peste got . dim
informal;iile media lui
incognitos
Fest principala- Luminatitrate
→ →
Fet seam dare Orientale in spatio
Festing .ee?seesm

ee:: .

I Segmental periferic : Stimme = Raze laminae = Radio


.tn .

electromagnetic ale
opectueeui Lunda

Paape spectral ROG VAN luminous .
=
380 -

770 mm .

fenomene
.

→ Undele reflect pe se
obiedi se: pdfumde in glohii oculari uncle ou loe 2 :

e) Conducoea hatela de Gmina pain '


sistemul lost devierea pt a cddea pe

}
Able
bastonas.se/imaReaptoriivituali--Neuronimodificati
2) Exactarea receptors cu

.

unipolar canon)
y
Tn retina '

glede a con

Osganizarea globieos oadasiFor ma '

oferica . Diameter de 2,5 an , present in orbital si acoperit partial de


mncoasa
'
=
conjunctiva .


component
q
Tania .

.Fitde?ea'ieddoedidi iEintenma--Aet ③
Refsimgenle y
.

EXT
,
Medi -

Lentil
① → Cos nee ( transparent ; ant ) , Umori .

→ Sclerotica- (
apace posterior d) ,
Cosma avasadasoi das innervate
:
.
Lentil convexa-

Sclerotia
iz
:
fibsoasoi din Tunica .
Pe ease imsda
'

ai 6
munshi ai globieosaaelari

Perforate posterior defilade nauului optic , care pdndsex global ocular de astra oaelasoi .

② =
Tunica vasaelasa
vardon de odnge Tunica pigmentosa ptcd
'

din Canta .
'
are pigments .

MED
pe care iiofdoi.si retina Are 3 component .

.
:

Cor aide Posterior de Ona serrata ( limita dintu cosoidazi cop alias )
=

↳ Are an
orifice u
'

pe uncle
iese nesuue optic
Radios ( Simpaticmedulas )
Copal
>

[ Circular
cilia
rfnaintea
.

=
oui oessata . Are a component :

L, Muzchiul alias → Are fibre muscular net de


CRS now I) dispose
d cristalinue ( lent biconvexay
De Minde plein ligament ul

se
suspensor .

inuelit capsule in nsemhsanoasoi transparent Cristaloidoi Dim prelungiseile = .

crista eoidei Ligament ul suspensor .

Red Modified gladue de custard a crest alinului


:
.

↳⇐
here Aglomesare de ghemuri capilare care secrete '
=
Wmoarea apoasoi a
gunge
in camera posterior are apai in ant prim
.

pupil .

Iris M Multiunitas fibre circulate CPS) y radiate CS tonal)


Diafsagma anterior de eristalin
'

a
-
-
.
=
.
.


Are in
mijloc pupil
Red Regleazd cant italia de lamina la retina
'
Ce
ajunge
.

:
Caniff → Camera ant c come fats ant inimelui ) Um @are apoasoi a
fringe
\ Camera
- -

\
. a .

camera crestalimul
I
t

post ( fat, post . a insulin .


-

fats ant .
a crista limbus .

Camera vitnoasa '

Cin spatle crista lime Cui ) -

Cop vitro = Umaare stidoasa '

(gel)
"
⑤ = Retina =
Tunica -

fotosensibila '

pt ca
'

are ⑧ fotouizuali t a paste dim meusonii care fameate


Calea optical . Se gained posterior de da
sdsata.si putinto 2
regime
-

Paste a optica-
↳ Retina vizuala C post ) '
=

↳ Retina oasboi cant ) opatele find nod fotoreaptie R iribociciara


'

in palm alias in
-

cos
-
-

,
.

p Maceda Lutea
Retina uizuala are 2 regiuni speciale →
pata galbend ( in dreptueaxului uizual antena post ) → Mai multi conure
.

[
- .

↳ deceit bostonage
In centra = Fovea Centrale's Cda as conure,
→ ble 2 pete = Fun due de ache: t
aa mai mare acuitate vizuala -

pata↳ oastsa- ( medial t inferior de pata galbend) .


Nu are fatoreaptori
Local de
iesg.ee a neruului optic dim global ocular se de inhale
a astern .

Raheem oculars:
Structus a retina .

r
r
is mevnoglii
M e
-

tie

CU

it a

↳ meunoglii

Se denting to d-nature; care ,
dim.pe interior ( hialoida =
in care est copal videos ) , spore exterior
=
coroida .

→ detinue Anat la care


ajunge lumina c- retina -

Strat pigmentas Ceo)


gfagoat
=

are
.

e) Membrane limitanti intense , formate din neuroglia t prehensile ear -


- Abele Miller Castrocite tmidoglii de
timer )
axoniicelubla multipolar)
fibula
sus
2) Statue meruului optic (

3) Statue aluhlos ganglionare = Dentonensoul cdii CNI )

)
s Striatal cellular amacrine = Strat plexiform intern format din n .
intescalari a realizeata '
n'
nape in tu NI zi NI
Modified
↳ sanna bel de la NI la NI
5) Statue memories bipolar C strat gerenuks ) NI -

6) Statue celulelor orientate = N de.

asociat.ie-Tlexifosmextesn.Conecteaza@cu.NI ,
Kand a activeazo conduce imhibaconwwle.si invent

REL Adaptare a lumina intumeric
y
: .
Statue aluleloi a con

8) Strata bastonas aluldor on


,

s ) Membrane limitante extend


ed Statue pig mental Singh shat retina ende natura find epikliae
'
. dim care nu nervosa
'
, .

↳ Needamelamine aboard
Pigment melanic '
= camera .


REL :
Reimoiesc pigmentii fatosensibiei
Bariesa hematosetiniana .

Cupleate opnina cu retimenue


Fagociteaza conure
-

t bostonape

→ In retina must 3 tipuri de able functional :

i Celeb .

fotoreaptoare
2. Abele bipolar
3. Glede multipolar De mistimes cm limitante)
, N
.

→ Mai must alt celule → de asociat.ie


f
:
.

Casactenizarea alublos fotoreaptoare .

BASTONAGE co NURI

a)
→ Alula n .
doas cu axon C modified) → Alula n .
doas cu axon C modification)
→ Nr :
125 .
ooo . ooo → Nr :
G -

7. ooo ooo .
.

t.hngniennamg.gg#::enn.s:. :etineiorti 7th!


→ " ""

teiiiiioioiii:
In Fovea Centralia t Pata Oasba Lipase

= .

Fovea Centralia : Baas conure '

Adaptat la vedere nocturne scotopica Adaptate la


vederediusma-fotopi.ca
'
'

→ = →

↳ Intense fate daba '


↳ Tn lumina intense .

→ Ve dire mecolosata '

, faena detalii → Ve dare donation


'

t detalii in

Mai sensible Mai


→ deceit conidia →
puts 'm sensible la lumina .

MEDIILE REFRINGENTE

Component → Lentil → Cornel


y ''
Cristal'm
Amari →
Apoasa
'

→Stidaasa '

elastic '

CRISTALIN : = Lentil biconvex , transparent ,


intra iris t cap vitro, imuelit de Castalia idi

→ Tinut in
pozit.ie central '
de fibre care fosmeaza ligamentul
'

suspensors C Melange're a debtaloideis


→ Nu are de limfatia
nervi , vase odmge say

→ tha'm't pre'm difuziune de uitnoasa


-

um @ area
apoasoi t

UNOAREA Lick'd color


'

APOASA =
in

dim Mouse ululate
↳ Se elibereazoi anterior
initial in camera posteriori pi apai trace in compartmental .


Ente absosbita la sniveled
'

verne @or xkeeiccanal Seen# Geaucome obstruction dremahii create prescind .

Inte absorb ita chili bun


psadusd de mmHg

wmoarea
ye
e cu
presiune 23
-
-

.
Corp forma ofesoidala
'

STICKASA
UNO ARE videos ( gel ) de '
=

↳ Truelit in hialoidacmensbsanoi transparentoil .


Ocupoi camera uitnoasoi dim opateh eristolinului .

→ Pa @dies de aleeble din postiunea mepigmentosa a cospueui alias .

→ Nu are vase de ooimge . does confine fagocit care in deponte azan reoturiee aflat in camped vizual .

Fiziologia ochiului

Reception vizuala '
se realizeata la sniveled ochiului , putamd fi compasat en un apart fatogsafic .

e) Camera obscura '


=
Camera uitnoasoi .

2) Side m de lentil -
Apasatue dioptric ( Cristal'm t Cosma)

3) Supsafata fotosensibiea ' =


Statue alulelo.cn bastona.sn con ,
an de se desfdooaki Mouse biochimiu ah reception vituale .

4) Aiafsagma =
Pupils .

e) In interim globular ocular hazel luminaire


,
nu se reflect '
din Canta otnaturicoalulelos pigmentosa de la sniveled retina
'

t cosoidei .

→ Fie care cos pi bas tongs est


inconjusat de phelangiri eitoplasmatia ale celulelos otnatului retinian pigment as .
Mice
'

camera obscure .

2) Apasatul dioptric :

→ Comee Putere de refracts 40


dioptrii
=
e
-

→ Crista line =

apx .

zodioptui c+ ,

↳ 60 de
dioptric co nimgusa lentil convergent putere de refract.ie total de 60
dioptrii.si cu em true optic la et in
'

cu o mm
'

fafa retina:S .

Lentil Lentil divergent


convergent
→ Ratel 11 care vin de la infinite > G m
) re focalizeata la et mm in path centmlui optic pe
retina
'

imagine heald sdntusmatdtmai mica


t
• .

→ Ga mai mare paste de refsactie a apaiatului dioptric apart ,


me
fete ant .
a cosmeei din Canta aliform.tn .

Tais
Mari de India de
refract e al corneeei e. 38 e
'
'
= -

y
.

Pointalim =
by s iumori =
533 Putera de refsacfie a chestalinueui e nai mica .


Crista lime est important din Canta
'
ca
'
rata lui de cusbusa '

pointe degli malt in Maumee de acomadare .

A-CONEDAREA =
Schirm barea sazei de custard -

Muschiubei alias Cogan actin)


a.
→ Se realizeaza '
Cee participateaf Ligament ul suspensor
Cristalin ( elasticities
"

→ Contd in 3 Mouse :
e) Modified re
'

de convergent'a a chistalinueui
,

2) R .

fotomotos =
Miata C circular iris)

3) Correctarea axeeos oculars de me . ex turn sea .


e) Modified ni de convergent
'

a crista limulus :

A) La distant > G m ( 6 -
Pm ) = Acorn @dare la distaste .

↳ M . alias relaxat
tensionat
Ligament
Cristalaida comprehend dintalinul
Rata de aesbusa '

a distancelui degli
Putera de convergent;D la ual min .
- 20 dioplnii .

Permit ochiuluiemetnop sa
'
vada does , fond efostul m . alias .

.
obiedi la distant > 6 me .

B) Obiect la distant < 6 me .


Acomadare la apsoope y

f.s P§ I Circular
?
↳ M .
a contractor Canadare, '

Lung +
mbt.in
ligament Radios
.

relaxat
Tensiunea dim destaloidd I
Crintalimul se bombeate
'

Putera de
convergent;D date pdma
'
la 34 dioptric
.

Ccopii ) . nu se mai acomodeata .

→ Cu 't
ca tree amid , putera de convergent
-

scale pt ca t elasticities Prezbitiom


→ Acorn @ dare a se realizeat insta 2 punch :

e) Pot .
Remoturn ( G m ) =
fond efost deacon@dare ,
al moi apsopiat pet .

2) Pct .
Proximo ( 0,25 me ) = Pet cel mai apsopiat la care vedem das cu efat max


Re glarea rlflexd a a coma done : → Centre cortical din avi uizuale primate t seam dare .


C C S
. .
care prim mesuue I ,
contract a
'

m .
alias .

2) Reflex pupil foto motor as .


in Acomadare


be participate a m . circular al ininelui care intensified psocesul de acoma dare .
,


Reflexed pupilas e meet mai
simple ,
eoadonet de centre din M .

→ Se contract '

circular '
iresueui Miata ca react la stimulate a
puternica a retina
' '

issues.
prim contraction
m . ai
;e ng
relaxarea circular
radiate MibRiata ( cand reade imtensitakaotimulieosleememo.si
.

m .

go =
.


Efectul midriatic est realized de simpatico comico - tosa cal a produce contract 's
; fibula radiate ale
insulin l, I Tz Cpk )

. -

ggl cervical npc post)


3) Correctarea axelos ocular

Cand preview in departure , anele vitaeale ale ochilor ment it , ias


pe mabuse a obsesodnn un oboeet
Ce re
apropie de ochi ale ,
2 axe
canoeing
tot mai mnet .

Convergent.am realized prim actiunea Conjugate a m .


extnimseci declare :

Pasticipa →
\' brept intern C. contracted

Dept extern C se relaxeazay

! La acomadare a produce an triple elect a ) ; z) ; 3) .


Tipuri de Ochi

In fat de distant la care afla retina fqtd de central optic


'

a :

e) Emetropi Normale -
-

2) Ametropia = An mal >


Hipesmetrop
Hipometnop
>

e) Ochiul emetrop :


Retina est la et mm apatite centueleei optic coastline)
in

Imagine a abiecteeos aflote la infinite est dard find acomodale , , se realizeate Pe
retina o
imagine mai

2) Ochi ul ametnop .
.

e) Hipermetnop :

Retina est c
tf mm de central optic .

Hypermetropia
-

deportee to de achi pta uedea


Core d-area a face on lentil convergent
Este mevoie de un efot de acomodahe permanent in deferent de distaste .

→ Nu au punct remoteness , dares incepe de la infirm't ye se epreizeazd


acoma
'

in aint
de a
outing distant de 25 an punch proximo depoistat . .

2) Hipometnop Imiop .

Retina > et mm de centred optic .

Au Remotum pot
26 me .
.

Pt oedema dare apropoe obiectele de achi


Acomadata imape neb come poate continua la distant mai mice
.

C25 d)
;
.se

Pot mai
apsoape
.

Maxim

3) Astigmatism
Cantat de deficient de ofuicitat ale cosmeei .

Prezinta mai multi raze de cusbusoi .

Este un vicia de
refracts
'
e

foeare
.

Imagine suprapure dem canta CE sunt moi mute


Imagine nepsapuse ye faire Contes .

→ Correctare =
Lentil cilindria .


Ratel de lumina '
, referee un psoas imegal my complex
de refract ie

4) Pretbitimw → Scoidoea elasticitat.ci cristaline lui , + me .


alias c pectore de contract.ie)
→ Core clot cu lentil biconvexe
5) Daltonism =
Tmposibilifaka de a
disfinge adore .

Absents partial '


total counselor
-

a som a

Peso @ anele care nee an din master celeb cu con pt adore.ee fundamental ,
void in load aelosii
→ Al mai des verde anemia
rosy
-

Eat bold genetic determinate de '


linkate
genal
→ '
reuse.ua X -
.


Aproape in exalusiuitat la bois bati Cf 't dim populate are daltonism) .

6) Hemeralopia :

Canta :
Lips uit .
A dim alimentation
→ Duce la dimimuarea sent Zee de '

pigment t redeem vederii .


vederea nocturna :
Nictalopia

Yn owitaminota A se composite adapt area Ca intuneric .
Se reduce pi ⇐
uederea divina :
Hemeralopia
I @ bed gdinii .

Prouse fotachimia dim retina

Reception vituala
transformarea energia electromagnetic in la new aluleloi ⑧
in canola iN . -
.
.

baston ap pi Con au Melungene ale cospului alulas care fosmeaza pliers ale
Aust abele cu
. '

membrane ululate neprapux.cn aspectulunos dioscuri flatante


.
In interiore la se .li
gases .

pus puree
retinian macromolecule fotosensibiee =
.

Tiberi de paspas retinian :

" In bastarnae = RoboPSINA


2) In con =
3 ToDoPsi NE

Structure pigmentuluiuizual :

I Refiners =
Alde hide a
uit .
A
;
n est
aceeasxlatotipigmen.fi fotonensibiei .

L forme than
firs
, Are 2 izomete (
se dogface de gruparea
combine
ne
proteicoi pt a
descomp Gi)
.

us
,
ae opsinele pigmented .

pigmented ritual cnoapte )

Treated dim forma as in forma trans se face sub act .

enesgiei lumimoase ,
iar and dim trans
are Coc la intuneric sub acfiuneg izomesazei .

I Opsimd C comp .

Notice ) > Bastonas ,


(ScotpsiWA) x i

> Con (FotoPsi NE) x 3

Genesarea i. N . sub action @a Gemini

Processed fotoreaptos est identic in ale 2 tipuri de abele ②


Pigmented uizual abooasbe energia hazelor luminaire si desface in refiners apntna se x .


Deaarea pigmented face paste dim structure modified ale conductancelos ionia ( desc canals )
ri
Ne
sa ,
.

Potential de Receptor i. N pre untrue .


bastonas
e) In
intensified
: Stimme cu Rodopsinoi .

Rodopsima Reti Seotopsina i. N

4 yen
t t
← .

Tnt Redus
antiemetic v

Vit .
A

2) In Mogul
.co#.Actpeiedopsinaiodopsimac=RetinentFotopsinai-
conure
.

: Stimmel cu ride

i. N
int
int Tt

Vit .
A

Bastonage le sunt mnet mai sensible deceit concrete .pt a exciton un baston as est nifiaenta
Cuarto de lumina

ringed .

Adaptarea receptor la
-

vizuaei

Sensible fate -

a
receptorlos vizuali este cee atat mai mate cu cat confirm pigment fatosensibie .

Conti taka de pigment variate in fat de.


expounder la lamina oar intunelie .

D lumina
Adaptarea la- '
:
Pigmentul est des compas in refiners x opsins
'

→ Ga mai mare paste a retimenuleeo est transformat in vita .


Astfel made et pig vita ali → sensibilities G .
.
lumina reade .

→ Be @area rodopsina absoasbe foot radiative, de undai ale spectrum uizual , o sa


'

scada bastonaydoi
'
sens .

→ Tim pal de adaptare la lemiina = 5 min .

2) Adaptare la intaneric : Refiners + op sine dim ⑧ sunt convertite in pig vituale:


.

→ Vit.
A est transformed in Refiner 1 Refined ,
descend of Mai moult c'
pig oizuali
-
.
in ⑧

Sensibilities unni bastone? est de Zea de .

ou
'

mai mare deca't la lumina


'

tea infamous

Uederea nocturna asigedaka de bastonasg .


Adaptarea la intumeric are a fate C D rapide ( primate 5 min) alot desterii de Catena sate de ore
-

sens . Comerica
2) Zea
'

de minute lose =
cresterie de coiteva 2-eci de Ori a

sens .

bastonagelos .

Retimemd Novine dem wit A .

,
ios in avi tamino .la A , se composite adaptarea la intan eerie pt ca '

④ re incana cu pigment
nee .

Thebus area apare mai ales in lumina crepusculari =


Nictalopie .

S-ar putea să vă placă și