Sunteți pe pagina 1din 1

Numele_____________________

Cartea de piatră Data_______________


după Vladimir Colin

 Scrie cuvinte cu acelaşi  Scrie cuvinte cu sens


înţeles pentru cuvintele : opus pentru cuvintele:
odată = _______________ vârf - __________________
ţări = _________________ a despicat - _____________
despică = ______________ greoaie - ________________
file = ________________ întâia - ________________
s-a urnit = _______________ se înălţa -
slove = ________________ ________________
cuminte = _______________ lung - ________________
_________________ ________________

 Citeşte textul, apoi completează corect enunţurile :


Un băiat a construit ___________ un zmeu de __________ mare
cât o ___________. A zburat cu zmeul ________________, peste
___________________. Au ajuns _____________________________.
Un tunet _____________ muntele şi, din _________________ lui
a ieşit __________. Era ____________________________, care avea
filele _________________. Copertele s-au deschis şi s-a văzut
_______ _________. Băiatul nu a putut ____________ prima pagină
pentru că ___________ erau prea mari.
Zmeul s-a înălţat în _____________ şi băiatul a citit _________
______________________.
După aceea, zmeul a colindat ___________ în
_______________ _______, iar _______________ a spus tuturor
___________________ _________ citite în
___________________________.

Formulează două enunţuri în care  Găseşte în text cuvinte care arată însuşiri
cuvântul “coadă” să aibă înţele-suri diferite. pentru:

 _____________________________ zmeu – ______________________


_______________________________ carte – ______________________
– ______________________
 _____________________________
filele – ______________________
_______________________________
slove – ______________________