Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE STAT „B. P.

HASDEU” DIN CAHUL


FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

POPOVICI Ilona

NOTE DE CURS
la disciplina TEHNOLOGII DE COMUNICARE
INFORMAȚIONALĂ

unitatea de învățare SERVICIUL DE E-MAIL ȘI AGENDA


ELECTRONICĂ DE CONTACTE

CAHUL, 2020
CUPRINS
INTRODUCERE................................................................................................................3

SERVICII DE POȘTĂ ELECTRONICĂ. UTILIZAREA PROGRAMELOR TIP


CLIENT DE POȘTĂ ELECTRONICĂ.........................................................................................5
1. Adrese de poștă electronică................................................................................................6
2. Furnizorii serviciilor de poștă electronică........................................................................6
3. Deschiderea unui cont de e-mail........................................................................................6
4. Aranjarea căsuței poștale...................................................................................................7
5. Crearea dosarelor noi.........................................................................................................8
6. Compunerea semnăturii.....................................................................................................8
7. Utilizarea Address Book.....................................................................................................8
8. Utilizarea căsuței poștale.....................................................................................................9

BIBLIOGRAFIE...............................................................................................................13

2
INTRODUCERE
Secolul XX a deschis era calculatoarelor, care au pătruns în diverse domenii de activitate,
datorită cărui fapt, asupra disciplinelor legate de informatică se necesită acordarea unei atenţii
deosebite din partea instituţiilor de învăţământ. Astăzi, pe drept, se poate afirma că calculatorul a
deschis noi perspective omenirii şi de aceea viaţa contemporană nu poate fi imaginată fără
utilizarea tehnologiilor informaţionale în diferite domenii de activitate, unde drept mijloc
instrumental principal este folosit calculatorul, în special calculatorul personal. Procesul utilizării
calculatoarelor este accelerat de creşterea rapidă a performanţelor lor şi serviciilor oferite.
Cea mai avansată formă de utilizare a mijloacelor informatice este utilizarea lor în reţele de
calculatoare. O dezvoltare vertiginoasă în ultimii ani a cunoscut comunitatea de reţele de arie
globală – Internet. În societatea modernă, utilizarea informaţiilor a atins un asemenea grad de
dezvoltare, încât resursele informaţionale, alături de materiile prime şi energie, devin resurse
hotărâtoare de prosperare. Respectiv, domeniul activităţilor informaţionale a devenit atât de
important încât, până la urmă, a fost distins aparte atât ca direcţie în ştiinţă, cât şi ca ramură în
economie.
Odată cu apariţia acestui mediu online, numit Internet, s-au produs unele schimbări majore
în viaţa omului. Internetul oferă omului modern o mulțime de posibilități, care îi ușurează sau îi
îmbunătățesc viața, fie îl ajută să economisească timp, bani, fie să-și găsească un partener de viață,
fie îi oferă modalități de a-și petrece timpul simțindu-se mai bine (cel puțin pe moment) etc. Astfel
Internetul oferă informaţii din toate domeniile (politică, administraţie, sport, agricultură, vreme,
informaţii juridice – legi, hotărâri etc.) prezentate sub tot felul de forme: ştiri, articole, imagini,
videoclipuri etc. Face posibilă comunicarea cu diferite instituţiile publice şi companii
private (găsirea numerelor de telefon şi fax, comunicare prin e-mail – poştă electronică
etc), socializarea prin e-mail, site-uri de socializare, messenger, skype, etc. De asemenea Internetul
oferă posibilitatea de a vorbi gratuit ca la telefon cu rude şi prieteni, colegi de
şcoală/facultate/serviciu, profesori, etc. Acest mediu oferă acces la cursurile online (unele gratuite)
şi la alte informaţii/documente utile în pregătirea profesională şi carieră (valabil în perioada şcolii,
liceului, facultăţii, serviciului şi tot restul vieţii). Internetul dă posibilitatea de a învăţa limbi străine
gratuit; de a găsi şi cumpăra produse, la cel mai mic preţ de pe piaţă; de a vinde diferite produse;
de a da, gratuit, anunţuri referitoare la orice: cumpărări-vânzări, matrimoniale, evenimente,
proteste etc; de a-ţi face publică o părere (de a te face auzit) – prin comentarii la diferite ştiri,
articole, pe forumuri, pe diferite siteuri etc, prin administrarea unui propriu site de internet / blog,
unde poţi posta (poţi publica) ce informaţii doreşti; de a învăţa gratuit să faci tot felul de chestii
utile vieţii cotidiene (prin videoclipuri, tutoriale, prezentări, puse la dispoziţie oricui pe internet).
Internetul asigură o foarte mare economie de timp.
În acest context în lucrarea dată este descrisă unitatea de conținut Serviciul de e-mail și
agenda electronică de contacte, parte componentă a cursului Tehnologii de comunicare
informațională, studiat în anul I, semestrul I, de studenții specialităților: Informatică și
matematică, Matematică și informatică, Informatică și fizică, Informatică, Inginerie și
management în industria alimentară, Inginerie și management în transport, Inginerie și
management în agricultură, Turism, Contabilitate, Finanțe și bănci, Business și administrare,
Drept, Administrație publică.
Scopul general al acestei unități de conținut constă în familiarizarea studenţilor cu noțiunile
fundamentale despre e-mail/poștă electronică; formarea aptitudinilor şi competențelor în utilizarea și
aplicare a ei.
Obiectivul principal al disciplinei unității de conținut Serviciul de e-mail și agenda
electronică de contacte îl constituie recunoașterea, interpretarea, descrierea și exemplificarea
următoarelor noțiuni: e-mail, adresă de poștă electronică, furnizorii serviciilor de poștă electronică,

3
cont de e-mail, Inbox, Outbox, drafts, spam, Address book, funcția reply, funcția forward, client
de poștă electronică.

4
SERVICIILE DE POȘTĂ ELECTRONICĂ. UTILIZAREA PROGRAMELOR TIP
CLIENT DE POȘTĂ ELECTRONICĂ

OBIECTIVE:

 Recunoașterea, interpretarea și identificarea următoarelor noțiuni: e-mail, adresă de poștă


electronică, furnizorii serviciilor de poștă electronică, cont de e-mail, Inbox, Outbox,
drafts, spam, Address book, funcția reply, funcția forward, client de poștă electronică;
 Recunoașterea și descrierea domeniilor de utilizare a poștei electronice;
 Recunoașterea structurii unei adrese de e-mail;
 Exemplificare furnizorilor serviciilor de poștă electronică;
 Descrierea modalității de deschiderea a unui cont de e-mail;
 Identificarea posibilităților de aranjare a căsuței poștale;
 Crearea și utilizarea Address Book;
 Recunoașterea și descrierea funcțiilor de compunere, trimitere și gestionare a mesajelor;
 Diferențierea și utilizarea modalităților de salvare a mesajelor și atașamentelor;
 Exemplificarea clienților de poșta electronică.

E-mail-ul1 sau poșta electronică desemnează sisteme pentru transmiterea sau primirea de
mesaje, de obicei prin Internet. Tot „e-mail-uri” („corespondențe”, „mesaje”) se numesc și
mesajele individuale trimise prin aceste sisteme. Cuvântul provine din engleză de la electronic
mail, poștă electronică. Uneori pentru e-mail se mai întrebuințează și denumirea simplă mail.
Primul e-mail a fost trimis în 1971 de către programatorul Roy Tomlinson2.
Serviciul de poștă electronică nu este un serviciu de mesagerie instantă. Aceasta înseamnă
că cel care trimite și cel care primește mesajul nu trebuie să fie conectați la Internet simultan ca să
aibă loc trimiterea cu succes a mesajului. Expeditorul trebuie să fie conectat la Internet doar pâna
ce mesajul a plecat de la calculatorul său, după care mesajul este transmis între serverele de e-mail
pe baza unor protocoale bine cunoscute de acestea (protocolul SMTP (Simple Mail Transport
Protocol) – expediere scrisoare de la sursă la server şi între servere și protocolul POP (Post Office
Protocol) – responsabil de citire şi livrare la destinaţie a mesajului3), în așa fel încât să ajungă la
destinatar, mai precis la serverul de e-mail (oficiul poștal electronic) al destinatarului, iar acesta îl
poate primi oricând după ce a ajuns la oficiul său poștal (serverul său de e-mail)4.
Utilizați poșta electronică pentru5:
 Trimiterea și primirea mesajelor text. Aveți posibilitatea să trimiteți un mesaj de poștă
electronică oricărei persoane care are adresă de poștă electronică. Mesajul ajunge în Inboxul
de poștă electronică al destinatarului în interval de secunde sau minute, fie că persoana
respectivă este vecinul de vizavi sau locuiește într-o țară depărtată.
 Poșta electronică are două direcții. Primiți mesaje de la oricine vă cunoaște adresa de poștă
electronică, apoi citiți și răspundeți acelor mesaje.
 Trimiterea și primirea fișierelor. În afară de text, aveți posibilitatea să trimiteți aproape orice
tip de fișier într-un mesaj de poștă electronică, inclusiv documente, imagini și muzică. Un
fișier trimis într-un mesaj de poștă electronică se numește atașament.

1
https://ro.wikipedia.org/wiki/E-mail
2
http://www.bbc.com/news/business-15856116
3
http://elearning.usm.md/moodle/pluginfile.php/17366/mod_resource/content/1/Lectia8_2_Internet_Email_
Outlook.pdf
4
http://webdesign.coraldesign.ro/articole.aspx?art=mesajele-de-email
5
http://documents.tips/documents/posta-electronica-559dff828f8a5.html
5
 Trimiterea mesajelor către grupuri de persoane. Aveți posibilitatea să trimiteți un mesaj de
poștă electronică către mai multe persoane simultan. Destinatarii pot răspunde întregului grup,
permițând discuțiile de grup.
 Redirecţionarea mesajelor. Atunci când primiți un mesaj de poștă electronică, aveți
posibilitatea să-l redirecționați către alte persoane fără a-l tasta din nou.
Un avantaj al poștei electronice în comparație cu telefonul sau cu poșta obișnuită este
reprezentat de comoditatea acesteia: Trimiteți mesaje la orice oră din zi sau din noapte. Dacă
destinatarii nu se află în fața computerului și online (conectați la Internet) atunci când trimiteți
mesajul, ei îl vor găsi cu prima ocazie în care își verifică poșta electronică. Dacă sunt online, este
posibil să primiți răspuns în câteva minute.
De asemenea, poșta electronică este gratuită. Spre deosebire de trimiterea unei scrisori
obișnuite, nu vă trebuie nici timbru, nici taxe, indiferent de locul în care se află destinatarul.
Singurul cost este acela pentru conexiunea la Internet.

1. Adresele de poștă electronică.

Pentru a expedia sau primi un mesaj prin poșta electronică, trebuie să aveți o adresă.
O adresă de e-mail are forma

[utilizator]@[domeniu].[TLD],

unde
[utilizator] – numele contului de poștă electronică,
[domeniul] – adresa site-ului web care acordă serviciul de e-mail,
[TLD] – extensia de localizare geografică a domeniului (din engleză de la Top Level Domain).

Exemplu: ionpopescu123@yahoo.com.

Semnul tipografic @ se citește în română „a rond” (engl.: at) și înseamnă "la".


Numele de utilizator poate fi format din orice combinație de litere și cifre, fără
diferențieri între literele mari și mici.

2. Furnizorii serviciilor de poștă electronică

Pentru a ne crea un cont de email pe un server, și pentru a obține o adresă de e-mail


trebuie în primul rând să cunoaștem cine oferă aceste servicii de e-mail. Există foarte multe
companii care oferă servicii de e-mail gratuite, și toate își prezintă oferta în paginile lor web
(site-urile companiei). Prin aceleași pagini de web se poate face și înregistrarea unui cont pe
serverul lor de mail.
De exemplu: https://mail.google.com/, http://www.hotmail.com/,
http://mail.yahoo.com/, https://mail.ru/, etc.

3. Deschiderea unui nou cont de e-mail

La alegerea site-ului web la care veți subscrie în vederea deschiderii unui nou cont de
e-mail, trebuie să aveți în vedere viteza de accesare a site-ului, durata upload-ului, mărimea
casuței, mărimea atașamentelor la e-mail acceptate și alte facilități oferite, ca de
exemplu spațiul pentru pagina web personală, oferta prezentată în limba română, informațiile
obligatorii care trebuie furnizate la subscriere, existența unei pagini de start, a informațiilor
necesare utilizării căsuței poștale, informații despre actualizarea paginii personale web,
6
opțiunile personale admise, facilitățile oferite de "Lista de adrese", etc.). După ce ați analizat
și cântărit bine toate ofertele și ați optat pentru un site web căruia doriți să-i încredințați noua
dvs. căsuță poștală, veți proceda astfel:
 Accesați site-ul respectiv și în pagina de start, alegeți e-mail;
 Apoi dați clic pe Singup for a new Account (Introducerea datelor pentru deschiderea
unui nou cont);
 Vă apare un formular (Profile Information) în care va trebui să complectați de la tastatură
datele cerute, ca de exemplu:
 First Name (numele de familie),
 Last Name (prenumele),
 Username (numele de utilizator) – acesta va fi id-ul tău de logare în contul de mail,
 Password (parola) – pentru a fi puternică, parola ta trebuie să conțină minim 8
caractere, să fie formată dintr-o combinație de litere, cifre și caractere speciale, să
conțină minim o majusculă, să nu fie data ta de naștere sau numele tău, etc (ceva ce
oricine poate afla ușor). Notează-ți parola și ține-o în siguranță.

Exemplu de parolă puternică: An4_ar3_p1xUri_810

 Confirm password (confirmare parolă),


 Birthday: Month – Day – Year (ziua, luna și anul nașterii) - dați clic pe săgeată și
din lista derulantă alegeți opțiunile necesare,
 Sex: Male (bărbat) sau Female (femeie),
 Mobile number (numărul telefonului mobil) – acesta este necesar pentru securitatea
contului tău de e-mail. În cazul în care suspectezi că cineva l-a accesat în mod
abuziv sau dorești să resetezi sau să recuperezi parola, Google îți va trimite un SMS
(fără costuri), cu un cod de verificare pe care îl vei folosi pentru resetare,
 Current e-mail address (adresa dvs. de e-mail curentă) – acest câmp poate rămâne
necompletat,
 Va trebui să dovediți că nu sunteți un robot prin introducerea în casetă a textului
din imaginea afișată,
 Location (locația) – alegeți din lista derulantă locația dvs.
 Bifați opțiunea Sunt de acord pentru a accepta Termenii și Condițiile site-ului,
dacă vi se propune,
 Apăsați pe butonul Next (Următorul pas).

4. Aranjarea căsuței poștale

În general, noile căsuțe poștale sunt predefinite cu un număr standard de


foldere (dosare), ca de exemplu:
 Inbox dosarul unde sosesc mesajele primite;
 Outbox dosarul care păstrează mesajele trimise şi care nu au ajuns încă la serverul de
mail (sunt în aşteptare);
 Sent Items dosaul care este automat completat cu o copie a mesajelor trimise;
 Deleted Items dosarul unde ajung mesajele șterse de dvs. – un fel de Recycle Bin (coș de
gunoi);
 Drafts dosar care este utilizat pentru stocarea schiţelor (mesajelor de e-mail care nu au
fost finalizate);
 Junk E-mail sau Spam - mesaje comerciale nesolicitate.

7
Dar sunt multe căsuțe poștale care nu au acest minim de dosare și este necesar să le
creați dvs.; de asemenea de multe ori se dorește deschiderea unor noi dosare speciale, unde
să fie păstrată corespondența cu anumite persoane sau grupuri de discutii. Deschiderea de noi
foldere, se poate face ușor, dacă opțiunile site-ului web pe care ați deschis căsuța poștală o
permit.

5. Crearea dosarelor noi

Căutați Options (setări), iar aici New Folders (fișiere (dosare, etichete) noi). În caseta
care vă apare, scrieți denumirea noului dosar (etichetă) pe care doriți să-l creați și dați apoi
clic pe OK. Va trebui să apară noul folder (etichetă), cu denumirea dată de dvs. Pe același
principiu, se pot șterge o serie de dosare (etichete), atunci când nu vă mai sunt necesare.

6. Compunerea semnăturii

Semnătura, este echivalentul unui antet la o scrisoare. Ea trebuie să fie scurtă și să nu


includă date confidențiale. De obicei orice semnătură conține numele expeditorului și adresa
sa de e-mail. Semnătura se poate atașa automat la sfârșitul fiecărui mesaj, astfel ca destinatarul
să știe cine a expediat mesajul și de pe ce adresă de e-mail. Pentru a compune o semnătură, va
trebui sa accesați Options (setări) și să alegeți Signatures (Semnături). La apariția ferestei de
dialog, puteți trece la compunerea, modificarea sau ștergerea ei.

Model de semnătură:

 ================ O bara de separare de de textul mesajului;


 Numele și Prenumele Numele și prenumele autorului;
 Mailto: nume@acasa.ro Adresa de e-mail a autorului;
 Bucuresti Localitatea unde locuește autorul;
 ================ O bara de încheiere a semnăturii.

7. Utilizarea Address Book (Lista de adrese)

Functia Address Book (agenda cu adrese e-mail) permite complectarea datelor


referitoare la un corespondent de poștă electronică, utilizarea ușoară și rapidă a lor, precum și
arhivarea acestora. Pentru a accesa această funcție, după ce sunteți deja în căsuța poștală,
actionați Options (setări) și apoi denumirea acestei funcții. Lista de adrese are câteva funcții
standard:
 Înscrierea manuală a datelor pentru un nou corespondent: click pe New și alegeți New
Contact sau din File alegi New Contact și apare o fereastră specială de dialog unde veți
introduce datele solicitate de formular;
 Înscrierea automata a unor date în Address Book: deschideți mesajul primit și selectați
numele expeditorului și cu un clic-drepta pe el alegeți Add Address Book, va aparea
formularul de înscriere, cu o serie de date minime deja înscrise. Dacă cunoașteți și alte
date, le puteți completa manual.
 Utilizarea Address Book pentru complectarea automată a adreselor destinatarilor
mesajelor de poștă electronică: este principala și cea mai importantă funcție. După cum
se cunoaște un mesaj poate fi trimis la una sau mai multe adrese, în acest caz, fiecare
adresă va fi despărțită prin punct și virgul. Dacă din fereastra New Message actionați
asupra To:, vă apare automat Address Book - alegeți destinatarul din lista derulată și
activați numele printr-un simplu clic, apoi actionați butonul To: și acest nume va trece în

8
Message recipients (dacă doriți să trimiteți același mesaj și la alți corespondenți,
procedați la fel), iar în final dați clic pe OK. Veți constata că au fost înscrise automat
numele destinatarului (dacă sunt mai mulți destinatari, după fiecare nume va apare
automat separarea cu punct și virgulă), iar la expediere calculatorul va complecta și adresa
de e-mail corectă a acestora.

NOTA: În unele căsuțe postale Address Book (Lista de adrese) are opțiunea de bifare
înaintea fiecărui nume din listă. Astfel simultan din această listă pot fi aleși mai
multi destinatari.

8. Utilizarea căsuței poștale


Principalele utilizări (standard) sunt:
 Compose – compunerea unui nou mesaj, cu sau fără atașament, în vederea expedierii;
 Reply – răspuns la un mesaj primit;
 Forward – retrimiterea unui mesaj primit, altor corespondenți;
 Citire – deschiderea și citirea unui mesaj primit și a unui atașament;
 Salvare – salvarea unui mesaj și a atașamentelor;
 Delete – ștergerea din căsuța poștală a unui mesaj și a atașamentelor respective.

A. Compunerea și trimiterea unui mesaj


Standardul pentru e-mail este definit în RFC 5322, care stabilește printre altele că
e-mail-urile sunt compuse din două părți:
 antetul (header), care include informații precum destinatar, subiect, etc.
 corpul (body), textul mesajului propriu-zis.
Antetul conține cel puțin patru câmpuri:
 expeditor (From) - adresa de e-mail a expeditorului mesajului,
 destinatar (To) - adresa de e-mail a destinatarului (sau adresele destinatarilor, dacă
sunt mai mulți),
 subiectul (Subject) - un rezumat al mesajului,
 data (Date) - data și ora locală a trimiterii mesajului.
Alte câmpuri des folosite sunt:
 Cc - copie la indigo (de la "Carbon Copy") - o copie identică a mesajului trebuie
trimisă și la adresa sau adresele de e-mail din acest câmp,
 Bcc - copie la indigo oarbă (de la "Blind Carbon Copy") - la fel ca și Cc, doar că
niciun destinatar nu va afla la cine se mai trimit copii ale mesajului, în afară de el
însuși.
Astfel pentru a scrie și apoi a trimite un mesaj nou dați clic pe opțiunea New
Mesages, Compose sau Scrieți. Va aparea o fereastră cu denumirea provizorie de New
Message (Mesaj nou). Complectați următoarele câmpuri:
 - To (Către): Aici apare linia de adrese. Un mesaj, poate fi trimis la unul sau la mai
mulți destinatari, fiecare adresă fiind separată, de obicei, prin punct și virgulă (;).
Programul permite complectarea automată a adresei, în acest sens, urmați pașii: dați
clic pe To: și va apare Address Book; alegeți destinatarul după metoda descrisă în
punctul G.
ATENȚIE: În cazul când nu aveți adresa destinatarului introdusă în Lista de adrese
(sau căsuța poștală nu are aceasta facilitate), adresa se introduce direct
de la tastatură, sub forma nume@gazda.md
 - Cc: Aici puteți complecta adresele destinatarului (destinatarilor) la care doriți să
trimiteți acest mesaj în copie (dacă este cazul).

9
 - Subject (Subiect): Aici veți scrie de la tastatură, o scurtă descriere a
mesajului (la unele căsuțe poștale, care au această facilitate, veți constata, că
imediat după scrierea subiectului mesajului în cauză, se va schimba automat și
denumirea ferestrei, din New Message în textul scurt scris de dvs.).
 Acum, puteți trece la redactarea mesajului propriuzis de la tastatură (în câmpul
liber de mai jos), care trebuie să fie scurt, concis, la obiect și obligatoriu semnat. La
transmiterea mesajului, calculatorul va înscrie automat și adresa expeditorului.
Acum nu va rămâne decât să dați clic pe Send (Trimiteți) și mesajul astfel compus,
va fi expediat.
 Dacă doriți să atașați ceva la acest mesaj, înainte de expediere, actionați
butonul Attach (Attachaments). În rezultat va apărea o fereastră de dialog, cu
ajutorul căreia navigați spre locul unde aveți pregătit atașamentul respectiv,
selectați-l și dați OK. El va fi agățat la acest mesaj, apoi puteți da comanda Send în
vederea expedierii mesajului cu tot cu atașamentul respectiv.
 Există și alte opțiuni: de marcare a unui mesaj urgent, de expediere a unui mesaj
către un anumit grup de corespondenti, etc6.
 Există o serie de condiții mai speciale pe care trebuie să le îndeplinescă un e-mail7.
B. Funcția Reply

Cu ajutorul acestei funcții, puteți să răspundeți imediat la un mesaj. Dând clic


pe Reply, va aparea formularul unui nou mesaj, în care este scrisă deja adresa
destinatarului, iar la Subject, apare Re și în continuare subiectul mesajului primit (în
acest fel, destinatarul va ști că mesajul primit este un răspuns la mesajul trimis de el). Deci
această funcție vă scutește ca la răspuns, să mai fiți nevoiți să completați adresa
destinatarului și subiectul mesajului!

C. Funcția Forward

Cu ajutorul acestei funcții, puteți trimite un mesaj sosit pe adresa dvs., la alți
corespondenți. Dând clic pe Forward, vă apare formularul unui nou mesaj, în care sunt
trecute la partea de text, următoarele:
 precizarea ----- Original Message -----;
 apoi From: cu datele expeditorului mesajului original;
 To: cu datele destinatarului mesajului original;
 Sent: cu datele calendaristice referitoare la data și ora când a fost trimis acest mesaj
original;
 Subject: cu denumirea mesajului original,
 iar în continuare se redă integral conținutul mesajului original și semnătura dvs.
Va trebui să completați adresa destinatarului, subiectul mesajului și aveți
posibilitatea de a completa în corpul mesajului (deasupra precizării ----- Original
Message -----) un text, care să explice motivarea trimiterii copiei mesajului și semnătura
dvs. Această funcție se poate utiliza atunci când ați primit un mesaj cu caracter mai
deosebit și care apreciați că merită a fi cunoscut și de alți corespondenți ai dvs.

D. Citirea mesajelor sosite în căsuța poștală

6
http://www.primulpas.ro/sfaturi.htm
7
http://www.primulpas.ro/mesaj_spam.htm
10
Indiferent de varianta căsuței poștale, toate mesajele sosite pe adresa dvs. de e-mail,
se vor găsi în folderul (dosarul) Inbox. Dacă sunt mai multe mesaje sosite, se va menționa
acest lucru (printr-o cifră inclusă între paranteze). În funcție de varianta căsuței poștale,
afișarea mesajelor se poate face bucată cu bucată, mai multe într-o listă, etc. La afișare,
veți vedea Subiectul, Expeditorul, și o serie de precizări suplimentare, ca de exemplu
dacă este un mesaj urgent (are în față semnul exclamării de culoare roșie), dacă are
atașamente (simbolul unei agrafe de birou), mărimea acestora, etc. De asemenea, la unele
tipuri de căsuțe poștale, în fața fiecărui mesaj, există o casetă pătrată, în care puteți bifa
(prin clic pe această casetă) mesajul pentru a-l muta într-un alt folder, a-l șterge, etc.
Dacă doriți să citiți conținutul fiecărui mesaj, dați clic pe mesajul ales și citiți
conținutul lui, deschis într-un formular separat.
Se recomandă, ca la terminarea citirii mesajelor sosite în folderul Inbox, acesta să
fie eliberat, pentru primea mesajelor noi, iar dvs. să puteți ști imediat numărul mesajelor
noi primite.

SFAT: Toate datele înscrise de dvs. în Lista de adrese, precum și mesajele sosite, citite
și mutate în dosarele speciale deschise de dvs. în căsuța poștală (cu accent pe
atașamentele acestor mesaje), vor ocupa un spațiu din capacitatea căsuței poștale
pusă la dispoziția dvs. și va reduce capacitatea disponibilă pentru primirea
mesajelor noi și îndeosebi a unora cu atașamente mai mari. Deci se recomandă
ca mesajele cu atașamente, să fie salvate pe PC dvs. și apoi să fie șterse din căsuța
poștală. Este necesar să verificați din când în când, conținutul dosarelor speciale
și în lmita posiblităților să ștergeți mesajele mai vechi, pentru a elibera
capacitatea disponibilă căsuței dvs. poștale.

E. Salvarea mesajelor și a atașamentelor

Exista două modalități de salvare a mesajelor primite și a atașamentelor ”agățate”


la aceste mesaje:
 Salvarea mesajelor și atașamentelor într-un folder special, deschis în căsuța
poștală. Practic, nu este o salvare, ci o mutare a acestor mesaje cu atașamentele
respective, din folderul Inbox în cel deschis special de dvs. Acest lucru se poate face
după citirea mesajului respectiv, dând comanda de mutare și indicând denumirea
dosarului unde trebuie mutat acest mesaj. Ulterior, veți putea deschide acel folder și
reciti aceste mesaje, etc.
 Salvarea mesajelor și a atașamentelor pe calculatorul dvs. Pentru aceasta, după
citirea mesajului, se va da clic drepta oriunde în interiorul mesajului și se va alege
Save As. În caseta de dialog apărută va trebui să indicați calea spre locul unde doriți
să fie salvat mesajul (sau atașamentul), dati apoi clic pe OK și veți putea vedea cum
se transferă datele pe calculatorul dvs. (acest procedeu este echivalent cu funcția de
download). Precizăm, că în funcție de mărimea mesajelor și în special a
atașamentelor respective, precum și de viteza conexiunii la Internet, durata
transferului de date pe PC dvs. variază (este destul de mare în general). După ce v-
ați convins că a-ți salvat corect datele respective pe PC dvs., puteți șterge aceste
mesaje și atașamentele respective din căsuța poștală - eliberănd astfel capacitatea
disponibilă.

F. Funcția Delete

11
Această funcție șterge din căsuța poștală atât mesajele cât și atașamentele acestora.
Există două posibilități de a șterge mesajele:
 direct din lista mesajelor din folderul Inbox, bifând mesajul respectiv și dând apoi
clic pe Detete (Șterge),
 sau după citirea mesajului respectiv, acționand butonul Detele (Șterge).
Recomandăm varianta a doua, pentru a citi totuși mesajele sosite pe adresa dvs.
înainte de a le șterge. O dată acționată acestă funcție, se șterg defnitiv mesajele și
atașamentele acestora și nu mai pot fi recuperate, iar capacitatea căsuței poștale este
eliberată.

Pentru completarea cunoștințelor privind poșta electronică, se recomandă studierea


urmatoarelor materiale:
 Atașamente la e-mail8 - aici găsiți explicații detaliate privind ce sunt acestea, cum se
pregătesc, cum se atașează la un e-mail, etc.
 Sfaturi9 - pentru a cunoaște mai multe despre: parolă, modele de mesaje, mesaje urgente,
cărți de vizită, folosirea grupurilor, atașarea imaginilor, etc.
 Reguli de urmat în e-mail-uri și în listele de discuții10 - dacă doriți să utilizați acronime
și/sau simboluri emoționale în mesajele dvs., precum și pentru a cunoaște care este stilul
potrivit pentru redactarea unui e-mail.
Pentru transmiterea, primirea mesajelor și filtrarea mesajelor în funcție de anumite criterii
este folosit clientul de poștă electronică, un program specializat pentru managementul
mesajelor e-mail. Clientul de poștă electronică mai este numit în limbaj tehnic MUA (Mail User
Agent) și interacționează direct cu un MTA (Mail Transfer Agent) pentru trimiterea mesajelor și
primește mesajele, folosind protocoale speciale, cum ar fi POP3 (Post Office Protocol)
și/sau IMAP (Internet Message Access Protocol).
Exemple de clienți de poștă electronică sunt:
 Incredimail
 KMail
 Microsoft Outlook11
 Outlook Express12
 Sendmail
 Mozilla Thunderbird13
 SeaMonkey
 mutt
 Opera M2
 pine
 The Bat

BIBLIOGRAFIE

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
2. http://vega.unitbv.ro/~jipa/ui/curs.html
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Navigator_web

8
http://www.primulpas.ro/atasamente.htm
9
http://www.primulpas.ro/sfaturi.htm
10
http://www.primulpas.ro/reguli.htm
11
https://www.webucator.com/tutorial/learn-microsoft-outlook/the-outlook-2013-interface.cfm
12
http://informaticasite.ro/informatie-si-comunicare-152/821-programe-de-posta.html
13
http://www.programe.gratis/program-pentru-e-mail-cel-mai-bun-client-de-posta-electronica/818/
12
4. https://cursuri-online.wikispaces.com/file/view/Clase_de_adrese_IP.pdf
5. http://lucicap.3x.ro/adrese.htm
6. https://www.w3.org/History/1989/proposal.html
7. http://camai.spiruharet.ro/upload/pre_camai2015_p18.pdf
8. http://logisticparc.ro/tehnici-de-cautare-avansata-in-google/
9. http://improvcomm.blogspot.md/2012/08/trucuri-avansate-cautare-google.html
10. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie
11. https://ro.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
12. http://www.bbc.com/news/business-15856116
13. http://elearning.usm.md/moodle/pluginfile.php/17366/mod_resource/content/1/Lectia8_2_In
ternet_Email_Outlook.pdf
14. http://webdesign.coraldesign.ro/articole.aspx?art=mesajele-de-email
15. http://documents.tips/documents/posta-electronica-559dff828f8a5.html
16. http://www.primulpas.ro/sfaturi.htm
17. http://informaticasite.ro/informatie-si-comunicare-152/821-programe-de-posta.html
18. http://www.programe.gratis/program-pentru-e-mail-cel-mai-bun-client-de-posta-
electronica/818/
19. https://books.google.md/books?id=5Q4ACwAAQBAJ&pg=PA153&lpg=PA153&dq=Comu
nicarea+pe+Internet:+programe+de+mesaje+online,+chat,+programe+IRC&source=bl&ots
=jhAEX-
tOo5&sig=ySGzN8PppsJNdlRWZKcyRFbgjH8&hl=ru&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q
&f=true
20. https://ro.wikipedia.org/wiki/Mesagerie_instantanee

13

S-ar putea să vă placă și