Sunteți pe pagina 1din 9

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Școala Gimnazială Nr.1, sat Albesti

PLANUL CALENDARISTIC ANUAL


Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ
CLASA a VIII-a – Semestrul I/ Semestrul I

Anul școlar: 2017-2018


Cadrul didactic: Novac Dan-Tiberiu

Număr de Măsuri
Competențe
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna de
specifice
alocate reglare
Sem Sem Sem Sem
1. 2. 3. 6.
I II I II
Determinarea
frecvenței  Explicarea şi demonstrarea modului de
cardiace și înregistrare a F.C. şi F.R.;
respiratorii,  Înregistrarea F.C. (pulsaţii/minut) şi F.R. 2 2 1-3 3-4
înainte și după (inspiraţie-expiraţie/minut) înainte şi după
1.1. desfășurarea
Relația fiecare repetare\serie etc.;
1.2. efortului
dintre
2.1.
parametrii Timpul de
2.2.
morfologici revenire după Pauza pasivă şi activă; permanent permanent
2.3.
și efort
5.1.
funcționali Perimetrele
5.2.
toracelui și  Perimetrul toracelui în inspiraţie;
2 - 1-2 -
elasticitatea Perimetrul toracelui în expiraţie
acestuia
Cunoștințe Anatomia şi fiziologia efortului;
permanent permanent
teoretice Efectele nocive ale curelor de slăbire intensivă;
1.1. Compensare Structuri  Jocuri de mişcare; permanent permanent Ori de
câte ori
1.2. a fizică și motrice  Jocuri sportive cu reguli simplificate şi pe este
2.1. psihică adaptate, din teren redus; nevoie
2.2. diferite
2.3. discipline
5.1. sportive
1
5.2.  Activitate necompetiţională;
 Alergare de durată cu scopul întăririi
stării de sănătate şi divertisment;
 Se adresează tuturor categoriilor de vârstă;
Caracteristicil  Durata şi ritmul alergării este specific
e corecte ale vârstei şi nivelului de antrenament;
jogging-ului  Se evită zonele aglomerate şi industriale;
 Se desfăşoară în parcuri, malul apelor,
zone cu vegetaţie bogată;
Timpul de alergare de la 5-10 minute până la 40-
60 minute;
Caracteristicil  Utilizarea unor aparate specifice pentru
e activității dezvoltarea forţei;
într-o sală de Procedeul utilizat este cel al „ridicării de
fitness greutăţi”; 3
 Activitatea se desfăşoară cu 5 4-8 4-6
acompaniament muzical;
Caracteristicil
 Se creează o ambianţă emoţională de bună
e activității
dispoziţie;
într-o sală de
gimnastică  Combate senzaţia de oboseală, dezvoltă
aerobică fantezia şi creativitatea;
Formează capacitatea de muncă independentă a
elevilor;
 Stabilirea prealabilă a traseului;
 Dotarea cu echipament corespunzător
Caracteristicil zonei unde urmează a se efectua excursia,
e desfășurării drumeţia;
activității  Ţinuta trebuie să fie una lejeră;
turistice  Dotarea cu o trusă de prim ajutor;
Ritmul de deplasare adecvat tuturor
participanţilor;
Cunoștințe  Asigurarea unui raport optim între permanent permanent
teoretice activitate şi odihnă;
despre  Regimul alimentar;
regimul Echilibru între activităţile fizice şi de învăţare;
echilibrat de
viaţă (zilnic şi
2
săptămânal)
Caracteristicil
 Îmbrăcămintea şi încălţămintea adecvate
e
spaţiului de lucru şi condiţiilor atmosferice; permanent permanent
echipamentulu
 Curat, lejer;
i
Modalități de
verificare a
funcționalității
Examenul vizual şi funcţional; permanent permanent
aparaturii și
1.1. materialelor
1.2. didactice
2.1. Securitate și Procedee de
2.2. igienă asigurare a  Verificarea echipamentului elevilor;
2.3. individuală condițiilor  Aerisirea spaţiului de lucru;
permanent permanent
5.1. igienice  Asigurarea iluminatului corespunzător;
5.2. specifice Curăţirea locului de activitate;
activităților
Cunoștințe
teoretice
 Imobilizarea în caz de întinderi
despre
musculare, crampe;
acordarea permanent permanent
 Imobilizarea în caz de luxaţii, fracturi;
primului
Utilizarea de comprese sterile în cazul unor plăgi;
ajutor în cazul
accidentelor
4.1. Dezvoltarea Criterii
4.2. trăsăturilor echitabile de
de constituire a  Grupe/echipe de nivel valoric egal; permanent permanent
personalitat grupelor/
e echipelor
Rolurile de
conducere  Căpitan de echipă;
permanent permanent
îndeplinite de Arbitru;
elevi
Autoorganizar  Încălzirea individuală;
e și  Exersarea individuală; permanent permanent
autoconducere Activitatea independentă;
Soluții de  Asigurarea unor arbitraje competente şi permanent permanent
prevenire/ obiective;
3
aplanare/  Cunoaşterea regulamentelor sporturilor
rezolvare a practicate în şcoală;
situațiilor Argumentarea parcurgerii unei anumite structuri a
conflictuale lecţiei;
Criterii de  Performanţa motrică; La sfârşitul La sfârşitul
evaluare a  Progresul individual şi colectiv; ciclurilor ciclurilor
rezultatelor Atitudinea faţă de disciplina educaţie fizică; tematice tematice
Întreceri și
concursuri cu
 Constituirea echipelor de către elevi;
adversari permanent permanent
Stabilirea căpitanilor şi ocuparea posturilor;
stabiliți între
elevi
Cunoștințe  Fairplay şi formele sale de manifestare;
permanent permanent
teoretice Olimpismul;
Viteza de reacţie şi execuţie în acţiuni motrice
complexe;
Viteza de deplasare pe distanţe progresive;
Viteza Viteza de deplasare în condiţii variate; 5 - 7-11 -
*viteza de reacţie, execuţie şi deplasare în
1.1. regim de îndemânare;
1.2. *viteza de deplasare în regim de rezistenţă;
2.2. Orientarea corpului în spaţiu şi coordonarea
2.3. mişcării segmentelor; - -
3.1. Îndemânarea Îndemânare specifică probelor şi disciplinelor 3 1-3
3.2. Calități sportive predate;
3.3. motrice Echilibru;
3.4. Forţa dinamică segmentară;
4.1. Detenta;
4.2. Forța Forţa segmentară în regim de rezistenţă; 7 2 12-18 1-2
5.1. *rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor
5.2. sportive predate;
Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe;
Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi mixte; - 4 - 3-6
Rezistența Rezistenţa musculară locală;
*rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor
sportive predate;
1.1. Deprinderi Acțiuni Mers, alergare, săritură, aruncare, prindere; permanent permanent
4
1.2. motrice de
combinate
2.2. bază
2.3.
3.1.
3.2.
Deprinderi
3.3.
motrice Acțiuni Căţărare, escaladare, tracţiune, împingere, târâre,
3.4. 3 - 12-14 -
utilitar- combinate transport de obiecte;
4.1.
aplicative
4.2.
5.1.
5.2.
1.1. Atletism Alergarea de viteză cu start de jos:
1.2. - Alergarea de viteză cu start de jos pe distanţe
2.3. între 10-60 m, sub formă de concurs;
3.1. Alergarea de rezistenţă:
3.2. - Alergare de rezistenţă pe distanţe de 400-1000
3.3. Alergări m, sub formă de concurs; 5 4-8
3.4. - *alergare pe teren variat;
4.1. *Alergare cu trecere peste obstacole:
4.2. - Atacul obstacolului;
5.1. - Ritmul paşilor între obstacole;
5.2. Alergare de viteză 4 9-12
5.3. Elemente din şcoala săriturii:
- plurisalt;
Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer: -
- Etalonarea elanului;
- Bătaia şi desprinderea în zona precizată;
Sărituri 4 - 4-7
- Zborul şi aterizarea;
Săritura în înălţime cu păşire:
- Etalonarea elanului;
- Bătaia, desprinderea, zborul şi aterizarea;
*săritura în înălţime prin alte procedee;
Aruncări Elemente din şcoala aruncării: 5 - 7-11 -
- Aruncări azvârlite şi lansate cu o mână;
- *aruncări lansate şi împinse cu ambele braţe;
Aruncarea mingii de oină cu elan la distanţă:
- Elanul;

5
- Blocarea;
- Mişcarea braţului;
Traiectoria optimă;
Cunoștințe Arbitraj, organizare şi conducere, în desfăşurarea
2 1 4, 7 9
teoretice probelor de atletism;
1.1. Elemente acrobatice statice şi dinamice:
1.2. Gimnastică - Înlănţuiri de elemente însuşite în clasele
7 - 12-18 -
2.3. acrobatică anterioare şi linii acrobatice;
3.1. - Exerciţiu acrobatic liber ales;
3.2. Săritura cu rostogolire înainte cu picioarele
3.3. întinse pe lada de gimnastică; 3 3 16-18 1-3
Gimnastică
3.4. Săritura în sprijin depărtat peste capră;
4.1. Sărituri la
4.2. aparate
5.1.
5.2.
5.3.
a. Procedee tehnice folosite in atac:
- lovirea mingii cu siretul interior, exterior si plin,
de pe loc si din deplasare catre
partener si spre poarta
- lovirea mingii cu capul din
deplasare si din saritura
1.1. - preluarea mingii cu piciorul si pe piept
1.2. - miscari inselatoare (fente)
2.3. - oprirea mingii (stopul)
3.1. - conducerea mingii in relate
3.2. cu adversarul
3.3. b. Procedee tehnice folosite in aparare:
3.4. Jocuri Fotbal - deposedarea adversarului de minge din fata si din 10 10 2-11 6-15
4.1. sportive lateral
4.2. - blocarea mingii
5.1. c. Actiuni tactice folosite in atac:
5.2. - demarcajul
5.3. - patrunderea
- depasirea
- centrarea
- ,,un-doi"-ul
6
d. Actiuni tactice folosite in aparare:
-marcajul
- tatonarea
- interceptia
Joc bilateral.
Acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
atac cunoscut;
Acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
apărare cunoscut;
Variante de joc cu temă, de joc cu efectiv redus,
pe teren redus;
Integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul
bilateral, în condiţii regulamentare;
Cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare
şi conducere a jocului de handbal;
Informaţii sportive;
a. Procedee tehnice folosite in atac:
- pase laterale cu amenintarea succesiva a portii 10 10 2-11 6-15
- pase de angajare a jucatorilor la semicerc
- pasa lunga de contraatac driblingul multiplu, cu
Handbal variatii de ritm si schimbarea directiei
- aruncarea la poarta din saritura
- aruncarea la poarta din plonjon
b. Procedee tehnice folosite in aparare:
- scoaterea mingii din dribling
- deplasarile specifice pe semicerc
c. Actiuni tactice folosite in atac:
- patrunderea
- contraatacul
- asezarea pe teren in sistemul de atac cu jucator
pivot
d. Actiuni tactice folosite in aparare:
- replierea
- atacarea adversarului cu mingea si retragerea la
semicerc
- asezarea in aparare in sistemul 5+1
Joc bilateral.
- Discipline Șah Originea şahului. Evoluţia jocului de şah;
7
sportive Aşezarea pe tablă;
alternative Regele;
Regina;
Turnul (tura);
Nebunul (episcopul);
Calul (cavalerul);
Pionul;
Modul de notare (sistemul algebric de notare a 6 2 13- 1-2
mutărilor); 18
Principalele semne convenţionale;
Deschiderea jocului de şah;
Şah şi şah – mat;
Modalităţi de a ieşi din şah;
Şah material
Mutări speciale: rocada mică, rocada mare;
Furculiţe, legături şi ţepe;
Patru atacuri mortale: şah prin descoperire,
bateria diagonală, sacrificiul, „al şaptelea cer”;
Remiza:
Piese insuficiente pentru mat;
Repetarea poziţiei;
„patul”;
regula celor 50 de mutări;
remiza prin acord.
„Jocul la limita regulamentului”;
Computerele şi şahul;
Cele mai scurte şi cele mai lungi partide;
Cei mai mari campioni la şah;
Exerciţii de antrenament;
Poziţii de testare.
Tenis de masă Noţiuni specifice tenisului de masă:
-prezentarea generală a jocului
-prezentarea materialelor necesare practicării
tenisului de masă
-prezentarea termenilor specifici acestui sport
(paletă, forhand, rever, serviciu, joc simplu, joc
dublu, lovituri drepte, lovituri liftate)
Învăţarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice
8
tenisului de masă: 6 2 13- 1-2
-priza paletei 18
-poziţia de bază
-deplasările specifice
-jucarea mingii cu forhandul şi reverul
-executarea corectă a serviciului simplu
-jocul simplu de tenis de masă
Dezvoltarea calităţilor motrice de bază
-îndemânarea (în manevrarea paletei, în lovirea
mingii, în executarea deplasărilor specifice)
-rezistenţa la efort
 1 notă, cumulativ, din trei probe de forţă pentru
segmente diferite;
 1 nota atletism – alergare de rezistenta pe 800m
F/ 1000m B
 1 notă, calitatea motrică viteza5x10m
1.3.
EVALUARE  1 - Alergarea de viteză pe 50 m; 3 3 7,10,17 3,9,16
2.1.
 1 notă - Săritura în lungime cu 1½ paşi sau
Aruncarea mingii de oină;
 1 notă din gimnastică acrobatică, săritură la un
aparat sau o medie între cele două;
 1 notă joc sportiv, cu cele 3 variante de notare;