Sunteți pe pagina 1din 9

Programa examenului pentru parohiile din mediul urban și I rural

I. SUBIECTE PENTRU EXAMENUL SCRIS

1. Lucrarea preotului potrivit celor trei fronturi pastorale: interior, intra-parohial şi


extra-parohial.

 †Andrei, Arhiepiscopul Vadului Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei,


Crişanei şi Maramureşului, Pastorul si turma, Ed. Renasterea, Cluj-Napoca, 2011, 58
p.
 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004,
pp. 39-56; 81-132;
 Pr. Ilie Moldovan, Ortodoxia misionară, stâlp de lumină în lumea contemporană, Ed.
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2009, pp. 139-274;
 Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca 2006;
 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001
 Mitrop. Antonie Plămădeala, Preotul în Biserică, în lume si acasă, Sibiu, 1996
 Pr. prof. Ion Bria, „Parohie, preot, credincios: Identitatea şi misiunea lor”, în vol.
Destinul Ortodoxiei, Bucureşti, 1990

2. Parohia ca sinaxă euharistică şi „spital duhovnicesc”

 †Andrei, Arhiepiscopul Vadului Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei,


Crişanei şi Maramureşului, Pastorul si turma, Ed. Renasterea, Cluj-Napoca, 2011, 58
p.
 Alexander Schmeman, Euharistia, Taina Împărăţiei, Ed. Sophia, 2012
 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004,
pp. 39-56; 81-132;
 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001
 Mitrop. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume şi acasă, Sibiu, 1996
 Pr. prof. Ion Bria, „Parohie, preot, credincios: Identitatea şi misiunea lor”, în vol.
Destinul Ortodoxiei, Bucureşti, 1990
 Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca 2006;
 Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse-mărturiile
Tradiției, ed. Deisis 2006;
 Nikolai Afanasiev, Biserica Duhului Sfânt, ed. Patmos, 2008.

3. Sfinţirea timpului. Cultul liturgic şi sărbătorile creştine surese ale vieţii duhovniceşti
în contextul tentaţiilor societăţii actuale

 Pr. Ene Branişte – Liturgica specială, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de


Misiune al BOR, 1978.
 Idem, Participarea la Liturghie şi metodele pentru realizarea ei în „Studii Teologice”
7-8/1949, pp. 576-581.
 Pr. Ion Bria, Mari sărbători creştine, praznice împărăteşti, Ed. „Oastea Domnului”,
Sibiu, 2004, 104 p.;

1
 Arhimandrit Emilianos, Cuvântări mistagogice la sărbători, ed. Sfântul Nectarie
2016;
 Arhimandrit Vasilios, Intrarea în Împărăție. Inițiere în taina liturgică a unității
Ortodoxiei, ed. Deisis, 1996;
 Vasile Băncilă, Duhul sărbătorii, ed. Anastasia, 1996;
 Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986;
 Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă

4. Teme ale pastoraţiei actuale: catehizarea tineretului, învăţământul religios,


vizitele pastorale şi asistenţa socială

 Pr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Iaşi, Trinitas, 1995,
pp. J04-107
 Pr. Valer Bel, Necesitatea catehizării, în vol. Dogmă şi propovăduire, Cluj-Napoca,
1994
 Idem, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, pp. 91-120.
 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994
 Pr. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980
 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică”
4/1991
 Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis,
Sibiu, 2000; 182 p.;
 Idem, Cum să comunicăm copiilor credinţa ortodoxă. Convorbiri, reflecţii şi alte
sfaturi, Ed. Deisis, Sibiu, 2002; 380 p.;
 Idem, Să vorbim cu tinerii despre credinţă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;
 Pr. Ilie Moldovan, Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate, Ed. Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2001;
 Părintele Alexandru, Copilul în lumea televizorului şi computerelor, Athos, 1999; 80
p.;

5. Biserica în Stat. Clerul ortodox şi responsabilitatea moral-politică a laicilor

 Radu Preda, Biserica în Stat, Bucureşti, Scripta, 1999


 Îndrumări misionare, Bucureşti, 1986
 Mitrop. Micolae Corneanu, Rolul mirenilor în Biserică, în „Mitropolia Banatului” 4-
6/1971
 Liviu Stan, Elementul laic în Biserica Ortodoxă, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei"'
1-2/1962
 Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca,
2010, pp. 597-430;
 Pr. Vasile Citirgă, Preoţia bisericească în Biserică şi societate, Ed. Academprint,
Târgu-Mureş, 2000, 207 p.;
 Constantine Skouteris, Perspective ortodoxe, Presa Universitară Clujeană, pp. 56-94;
 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1978, 1997;
 Pr. Ilie Moldovan, Ortodoxia misionară, stâlp de lumină în lumea contemporană, Ed.
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2009, pp. 139-274;

2
 Radu Preda, „Laicatul ortodox din România postcomunistă. Un portret social-
teologic”, în Un neobosit slujitor al Bisericii: Preasfinţitul Episcop-Vicar Vasile
Someşanul, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 273-286;
 Nikolai Afanasiev, Biserica Duhului Sfânt, ed. Patmos, 2008

6. Biserica şi problemele sociale actuale: secularizarea, problemele ecologice,


stabilitatea-familiei, şomajul, atitudinea faţă de bolnavi

 David Bentley, Ateismul - o amăgire, ed. Doxologia, 2017;


 Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Teologie şi cultură, Bucureşti, EIBMBOR, 1992;
 Idem, Ortodoxie şi contemporaneitate, Bucureşti, 1996
 Pr. Valer Bel, Teologie şi Biserică, Presa Universitară Clujeană, 2008;
 Idem, „Misiunea şi responsabilitatea Bisericii într-o lume secularizată”, în vol.
Dogmă şi propovăduire, Cluj-Na poca, Dacia, 1994
 Biserica Ortodoxă şi drepturile omului. Paradigme, fundamente, implicaţii, Pr.
Nicolae Răzvan Stan (editor), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 370 p.;
 Remi Brague, Dumnezeul creștinilor, ed. Deisis, 2017

7. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea,


naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului

 †Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Mai putem trăi frumos? Pledoarie pentru o
viaţă morală curată, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, 200 p.;
 H. Tristam Engelhardt jr., Fundamentele bioeticii creștine. Perspectiva ortodoxă,
ed. Deisis, 2005;
 Dr. Irineu Pop Bistriţeanul, Curs de bioetică, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005,
157 p.;
 Pr. Ştefan Iloaie, Cultura vieţii. Aspecte morale în bioetică, Ed. Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2009, 218 p.;
 Pr. John Breck, Darul sacru al vieţii, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2001, 358 p.;
 Pr. Ilie Moldovan, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, EIBMBOR, 1996
 Idem, Biserica strămoşească în faţa unei noi încercări proavorţioniste de surpare
a vieţii neamului, în „Îndrumător bisericesc”, Sibiu, 2000
 Idem, ,,În Hristos şi în Biserică”. Iubirea taina căsătoriei. Teologia iubirii I,
Alba-Iulia, 1996, 254 p.;
 Idem, ,,În Hristos şi în Biserică”. Adevărul şi frumuseţea căsătoriei. Teologia
iubirii II, Alba-Iulia, 1996, 256 p.;
 Idem, Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate, Ed. Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2001, 351 p.;
 *** Teologia Morală Ortodoxă, Bucureşti, 1978
 Nicolae Mladin, Studii de teologie morală, Sibiu, 1969
 Pr. Dumitru Radu. Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ,
abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994
 Virgiliu Gheorghe, Pornografia – maladia secolului XXI, ed. Prodromos, 2011
 Andrei Drăgulinescu, Adolescența și revoluția sexuală, ed. Institutului de cercetări
psihosociale și bioetică, 2016
 Adrian Sorin Mihalache, Ești ceea ce trăiești, ed. Trinitas 2017.

3
8. Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi temelie a educaţiei religios-
morale

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. IBMBOR,


Bucureşti, 1978, 1996;
 John Meyendorff, Căsătoria – perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007,
146 p.
 Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969;
 Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale, în lumina tradiţiei
ortodoxe, Asociaţia Christiana, Bucureşti, 1994;
 Pr. Ilie Moldovan, Iubirea, taina căsătoriei, vol. 1, 2, Alba Iulia, 1996;
 Familia creştină azi, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995;
 Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin (Lucrările Congresului
Internaţional, Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001), Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002;
 Pr. Constantin Mihoc, Taina căsătoriei şi temelia creştină în învăţăturile marilor
părinţi ai Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania, Sibiu, 2002;
 David şi Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfinţenie. Vieţile sfinţilor căsătoriţi, Ed.
Sophia, Bucureşti, 2001;
 *** Familia creştină azi, Iaşi, Editura Trinitas, 1995
 Savatie Baștovoi, Antiparenting, ed. Cathisma, 2017

9. Misiunea Bisericii în epoca modernă. Datoria preotului si a fiecărui credincios pentru


transmiterea si apărarea dreptei credinţe

 Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Păstrarea dreptei credinţe, condiţie a dobândirii
mântuirii, în „Biserica Ortodoxă Română” 1-2/1983
 Pr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Ed. Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2010;
 Pr. prof. Ioan Mihălţan, Metode şi mijloace pastorale pentru întărirea credincioşilor
în dreapta credinţă, în „Mitropolia Banatului” 9-10/1983, pp. 591-605
 Teodor Baconschi, Facebook. Fabrica de narcicism, ed. Humanitas, 2015
 Alexandros Kalomiros, Sfinții Părinți despre originile cosmosului și omului, ed.
Deisis, 2003;

10. Parohia urbană – probleme şi metode misionare si pastorale pentru consolidarea ei

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001
 Pr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Iaşi, Trinitas, 1995, pp
37-86
 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004

11. Tactul pastoral în mediul parohiei urbane. Pastoraţia în contextul relaţiilor


preotului cu credincioşii de diverse pregătiri profesionale şi cu un variat nivel
intelectual.

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001
 Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006
 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004
 Arhim. Teofil Tia, Preoție misionară și pastorală contextuală, ed. Renașterea, 2014

4
12. Importanta parohiei pentru misiune: orientarea liturgică a parohiei şi participarea
credincioşilor, în co-slujire cu preotul, la viabilitatea ei

 Pr. prof. Ion Bria, „Orientarea liturgică a parohiei”, în. vol. Destinul Ortodoxiei,
Bucureşti, 1989
 Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006
 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004
 Nicolae Cabasila, Explicări la dumnezeiasca Liturghie, Scrieri II, ed. Deisis, 2014
 Karl Christian Felmy, De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca Liurghie a Bisericii
Ortodoxe, ed. Deisis, 2004

13. Mărturia socială a preotului şi a parohiei, diaconia şi realizarea ei în cadrul parohiei


şi în diferite contexte actuale

 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994


 Pr. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980
 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică”
4/1991
 Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006
 Idem, Teologie şi Biserică, Presa Universitară Clujeană, 2008;
 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004
 Ioan Ică jr, Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, ed. Deisis,
2002

14. Aspectele misiunii creştine: evanghelizare, mărturie, diaconie şi pastoraţie –


mijloace şi metode de realizare a lor

 Pr. Ion Bria, Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă, în „Glasul Bisericii” 1-2/1982
 Idem, Aspecte ale pastoraţiei misionare, în situaţia prezentă, în „Glasul Bisericii”
1/1987, pp. 38-64 şi în vol. Destinul Ortodoxiei, Ed.IBMBOR, Bucureşti, 1989
 Pr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Ed. Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2010

15. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode


pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului

 IPS Nicolae Corneanu, „Prozelitismul”, în vol. Quo vadis, Timişoara, 1990, pp.. 140-
141
 Pr. prof. dr. Ion Bria, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica
Ortodoxă Română” 9-10/1970
 Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006
 Arhid. prof. dr. I. P. David, Călăuză creştină, Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti,
1996

16. Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual

5
 Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1998, 219 p.;
 Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia,
1994, 211 p.;
 Diac. Ioan I. Ică jr., ,,Iconologia bizantină între politică imperială şi sfinţenie
monahală“, studiu introductiv la Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al
icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994, pp. 5-72.;
 Diac. Petru I. David, Călăuză creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei
credinţe în faţa prozelitismului sectant, Arad, 1987.
 Leonid Uspenski, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994, 263 p.;
 Cristoph Schönborn, Icoana lui Hristos. O introducere teologică, Ed. Anastasia,
Bucureşti 1996, 211 p.;
 Michel Quenot, Icoana-fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993,
119 p.;
 Idem, Învierea şi Icoana, Ed. Christiana, Bucureşti, 1999, 301 p.;
 Leonid Uspenski, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, Bucureşti,
2003, 240 p.;
 Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy, Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce este icoana?,
Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010, 194 p.;
 Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986;
 Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Timpul, Iaşi, 2000 (şi alte
ediţii);

17. Cultul Maicii Domnului şi al sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar urban


actual

 *** Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996


 Diac. Petru I. David, Călăuză creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei
credinţe în faţa prozelitismului sectant, Arad, 1987.
 Pr. Ştefan Buchiu, Maica Domnului. O introducere în teotokologia ortodoxă, ed.
Sigma, Bucureşti, 2006, 224 p.;
 Epifanie Monahul, Simenon Metafrastul, Maxim Mărturisitorul, Trei Vieţi bizantine
ale Maicii Domnului, ediţia a II-a, traducere şi postfaţă de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis,
Sibiu, 2007, 289 p.;
 Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice la Iezechiel – Hristos – Fecioara Maria.
Scrieri I, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2010, pp.
175-234;
 Diac. Ioan I. Ică jr., Maica Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea
isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Deisis,
Sibiu, 2008, 638 p.;
 Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986;
 Pr. Stelian Tofană, „Hristologie, sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IV-a,
cu specială privire asupra episodului Cana (Ioan 2, 1-11)”, Studia Teologica, nr. 1-
2/1999, pp. 85-105.

18. A doua venire a Domnului, învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor


apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului

6
 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1978, 1997;
 Pr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, pp.
296-380;
 Pr. Ilie Moldovan, „Milenarismul”, în Glasul Bisericii, an. XL, 1991, nr. 1-2, p. 129-
150;
 *** Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996
 Diac. Petru I. David, Călăuză creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei
credinţe în faţa prozelitismului sectant, Arad, 1987.
 Pr. David Pestroiu, Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”, Ed.
Insei Print, Bucureşti, 2005, 280 p.;
 Radu Petre Mureşan, Atitudinea Bisericilor Tradiţionale Europene faţă de
prozelitismul advent. Impactul în societatea contemporană, Ed. Universităţii
Bucureşti, 2007, 863 p.

19. Atitudinea Bisericii şi a preotului faţă de noile secte şi mişcări religioase moderne:
Baha'l, New Age, mormoni, mişcări orientale şi satanism şi faţă de superstiţii şi
obscurantism

 *** Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996


 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti
 Radu Antim, Societatea „Martorii lui Iehova” în contextul fenomenului sectar,
Cluj-Napoca, Ed. Arhidiecezană, 1996
 Prof. Emil Jurcan, Mişcarea satanică şi influenţa ei în societatea contemporană, în
„Studii Teologice" 5-6/19
 Bruno Würtz, New Age, Timişoara, 1992
 Aziz Philippe, Magii secolului XX, Ed. Coloseum, Bucureşti, 1995;
 Pr. Nicolae Achimescu, Noile mişcări religioase, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004;
 Idem, ,,Satanismul în România – organizare şi ritualuri”, în Biserica şi problemele
vremii, Iaşi, nr. 3/1998;
 Pr. David Pestroiu, Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”, Ed.
Insei Print, Bucureşti, 2005, 280 p.;
 Radu Petre Mureşan, Atitudinea Bisericilor Tradiţionale Europene faţă de
prozelitismul advent. Impactul în societatea contemporană, Ed. Universităţii
Bucureşti, 2007, 863 p.;
 Avrâncioaiei Teofil, ,,Masoneria e pusă pe jar”, în Biserica şi problemele vremii, Iaşi,
nr. 3/1998;
 Constantin Cuciuc, Religii noi în România, Ed. Gnosis, Bucureşti, 1996;
 Diac. Petru I. David, Sectologie sau apărarea dreptei credinţe, Ed. Arh. Tomisului,
Constanţa, 1993;
 Idem, Călăuză creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa
prozelitismului sectant, Ed. Ep. Aradului, Arad, 1987, reed. Curtea de Argeş, 1994;
 Idem, De la schismă la grupări anarhice, Ed. Arhiep. Bucureştilor, vol. 2, 1997;
 Idem, Invazia sectelor în România, Arhiep. Bucureştilor, 1996;
 Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, Ed. Trinitas, Iaşi, 2000, 398 p.;
 Vernette Jean, Sectele, trad. Cleopatra Sava, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1996;
 Wayer Jean – Francois, Sectele, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1998;

7
20. Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii. Cunoaşterea, interpretarea corectă şi lectura
duhovnicească a Sfintei Scripturi

 Pr. Ioan Chirilă, Sfânta Scriptură – Cuvântul cuvintelor, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca,
2010, 414 p.;
 Pr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Ed. Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2010, pp. 203-230;
 Pr. John Breck, Puterea Cuvântului în Biserica dreptmăritoare, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1999, pp. 23-120;
 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1978, 1997;
 Pr. Stelian Tofană, Introducere în Studiul Noului Testament, vol. I, 1997, 2000, II,
2001, III 2002, Presa Universitară Clujeană;
 Konstantin Nikolakopoulos, Studii de teologie biblică: ermeneutica ortodoxă şi cea
occidentală: semnificaţia noţiunilor imnografice ale Noului Testament, Ed.
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, 193 p.;
 Enzo Bianchi, Cuvânt şi rugăciune: introducere în lectura duhovnicească a
Scripturii: cu traducerea integrală a scrierilor lui Guido II Cartusianul, traducere
Maria-Cornelia Ică jr., ediţia a II-a, Deisis, Sibiu, 2009, 213 p.;
 Idem, Ascultând Cuvântul – pentru lectura duhovnicească a Scripturii în Biserică,
Deisis, Sibiu, 2011, 161 p.
II. SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ORAL

Predici
1. La Duminica a 6-a după Rusalii: vindecarea slăbănogului (Matei 9, 1-8)
2. La Duminica a 8-a după Rusalii: înmulțirea pâinilor (Matei 14, 14-22)
3. La Duminica a 9-a după Rusalii: potolirea furtunii (Matei 14, 22-34)
4. La Duminica a 17-a după Rusalii: femeia cananeancă (Matei 15, 21-28)
5. La Duminica a 18-a după Rusalii: pescuirea minunata (Luca 5, 1-11)
6. La Duminica a I9-a după Rusalii (Luca 6, 31-36)
7. La Duminica a 24-a după Rusalii: învierea fiicei lui Iair (Luca 8, 41-56)
8. La Duminica a 25-a după Rusalii: samarineanul milostiv (Luca 10, 25-37)
9. La Duminica a 27-a după Rusalii: femeia gârbovă (Luca 13, 10-17)
10. La Duminica a 28-a după Rusalii: cei chemaţi la cină (Luca 14, 16-24)
11. La Schimbarea la Faţă
12. La Adormirea Maicii Domnului
13. La Înălțarea Sfintei Cruci
14. La Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir (26 octombrie)
15. La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
16. La Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie)
17. La Sfântul loan cel Nou de la Hozeva (5 august)
18. La Naşterea Domnului
19. La Botezul Domnului
20. La începerea noului an şcolar
21. La cununie

8
22. La înmormântare

Cateheze
1. Despre Preasfânta Treime
2. Despre facerea lumii
3. Despre căderea omului
4. Despre poruncile dumnezeieşti
5. Despre Biserică
6. Despre Maica Domului
7. Despre sfinţii români
8. Despre patimile Domnului
9. Despre Învierea Domnului
10. Despre dreapta credinţa
11. Despre postul creştin
12. Despre virtutea creştină
13. Despre păcat
14. Despre judecata obştească
15. Despre rugăciunea domnească
16. Despre fericiri
17. Despre faptele milei creştine
18. Despre Taina Pocăinţei
19. Despre poruncile bisericeşti
20. Despre cultul morţilor

Pentru proba practică liturgică (slujire în sobor și predică) normativ este


Liturghierul și îndrumările tipiconale din acesta.