Sunteți pe pagina 1din 2

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SIBIU Nr.

cerere 26853
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu Ziua 16
Luna 03
Anul 2021
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 127879 Sibiu

Semnat : cu semnatura
electronica extinsa, cf. L
455/2001 si eIDAS
A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan Nr. CF vechi:5030/Turnisor

Adresa: Loc. Sibiu, Jud. Sibiu


Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe
Crt Nr. topografic
A1 Top: 464/1,465/1 536 curte si gradina

Construcţii
Nr cadastral
Crt Adresa Observaţii / Referinţe
Nr.
A1.1 Top: 464/1 Loc. Sibiu, Jud. Sibiu casa

B. Partea II. Proprietari şi acte


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

1383 / 13/02/2003
Act De Vânzare Cumparare nr. 128/2003, din 01/01/2003 emis de NP Visea Virginea;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumparare, dobandit prin A1, A1.1
B1
Conventie, cota actuala 1/1
1) KELP GERHARD, si sotia
2) KELP MARTA TUNDE
C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 127879 Comuna/Oraş/Municipiu: Sibiu
Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe
Top: 464/1,465/1 536 curte si gradina
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren


Nr Categorie Intra Suprafaţa
Crt Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
folosință vilan (mp)
1 curti DA 302 - - 464/1
constructii
2 arabil DA 234 - - 465/1

Date referitoare la construcţii


Destinaţie Situaţie
Crt Număr Supraf. (mp) Observaţii / Referinţe
construcţie juridică
constructii de
A1.1 Top: 464/1 - Cu acte casa
locuinte

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.1060039/16-03-2021 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate
imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluţionării, Asistent Registrator, Referent,


17-03-2021 MONICA BARBUS _____________________
Data eliberării, ______________________ ______________________
__/___/____ (parafa şi semnãtura) (parafa şi semnãtura)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1