Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare practică:

Descrierea comparativă a poziţiei fizico-geografice a Australiei și a Africii

Fig. 5.8. Poziţia fizico-geografică a Australiei în comparaţie cu cea a Africii

1. Stabiliţi asemănările și deosebirile între poziţia fizico-geografică a Australiei


și cea a Africii, studiind fig. 5.8 și hărţile fizice. Structuraţi răspunsul în
tabel, după următorul algoritm:

Criterii Africa Asemănări Australia


1. Poziţia continentului pe hartă:

a) Ecuator (identificarea
emisferelor)
b) meridianul de origine
(identificarea emisferelor)
c) tropice, cercuri polare
(determinarea zonelor termice)
d)desfășurarea de la nord spre
sud (determinarea latitudinii
extremităţilor de nord și de
sud;
e) desfășurarea de la vest spre
est (determinarea longitudinii
extremităţilor de vest și de est;
2. Poziţia faţă de alte elemente geografice:

a) continente (identificarea
celor mai apropiate)
b) mări și oceane (inclusiv
golfuri, strâmtori)